Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вашите въпроси

На коя дата през януари 2017 ще се проведе празника на мавруда?
Надя Милкова, 24.10.2016


Уважаема г-жо Милкова,
Конкурса за най-добро домашно вино ще се проведе в дните от 27 до 31.01.2017 г.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 17.01.2017


Здравейте, искам да попитам има ли срокове за подаване на документи за първа група в детска градина? Днес подадох заявление в ДГ "Асенова крепост" и ми го приеха, но в други две градини ми отказаха, защото имало Наредба на общината и срока бил от 15.01. за подаване.Моля за разяснение по въпроса.Благодаря!
Емилия Йорданова, 03.01.2017


Уважаема госпожо Йорданова,
Съгласно чл. 19 от НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, срокът за подаване на заявление за прием на деца, за съответната възрастова група в годината на приема, е в периода от 15 януари до 30 април на съответната календарна година.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 17.01.2017


Всеки ден пътувам до работното си място в гр. Садово по автобусна линия Асеновград-Садово. Линията е нередовна,графикът не се спазнва от служителите на фирмата с началник г-н Пиронков. на 29.11 2016 г. и на 30.11.2016 г. нямаше автобус до Асеновград в 16,40 часа и прекарахме дълги часове в студената зимна вечер.
Въпросът ми е : По какъв начин и кой осъществява контрол над обслужването?Лично съм провеждала разовори с г-н Пирокнок и негова служителка, но няма никакъв отговор, освен любезни лъжи.
Моля за вашето съдействие.Ще потърсим правата си на всички необходими нива,предвидени от закона,но първо се обръщаме към вас с надежда за съдействие.
Елица Тодорова Паскалева, 30.11.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПАСКАЛЕВА,
Общинска администрация-Асеновград извърши проверка на превозвача "КОМЕКСМАШ-В.ПИРОНКОВ" за изпълнение на маршрутното разписание Асеновград-Садово на 03.01 и 04.01.2017 г. с час на тръгване от Автогара Асеновград 16.00 часа и обратно от Садово в 16.40 ч. Проверката установи, че маршрутното разписание се изпълнява. При установяване на други нарушения, можете да ни информирате по телефон, емайл и или на сайта.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 10.01.2017


С кого е сключен договор за осъществяване на транспорта гр.Асеновград-Милево/Богданица?
Мария Василева, 02.11.2016


Община Асеновград е сключила Договор за обслужване на линията Асеновград - Милево с фирма "КОМЕКСМАШ-ВАСИЛ ПИРОНКОВ"ЕООД.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 09.01.2017


Кога и как ще се плаща дянъка эа таксиметров превоз эа 2017г. Какви документи ще са необходими эа иэдаване на разрешително за таксиметров превоз за 2017г.
Стефан Славчев Андреев, 15.11.2016


Данъкът за таксиметров превоз на пътници ще се заплаща след подаване на декларация по чл.61 от ЗМДТ. За издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници е необходимо да се подаде заявление в деловодството на Община Асеновград, в което са описани всички необходими документи.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 09.01.2017


Здравейте!
Предвижда ли се ремонт на ул. "Васил Левски" както и замяна на кръговите кръстовища по улицата със светофарни уредби? Състоянието на тази улица е неописуемо, а кръговите кръстовища затрудняват много движението по нея. Пътната маркировка почти липсва, а по цялото й протежение се наблюдава нерегламентирано паркиране на автомобили.
Защо общината е обявила ул. "Марица" за синя зона/зона за паркиране? Това е изключително опасен "паркинг". Трябва спирането/паркирането по тази улица да бъде забранено и да се глобява за това!
Весели празници!
Георги, 16.12.2016


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,
Планиране на разходи за реконструиране на кръстовището ще бъде извършено след приключването на дейностите по „Проект за рехабилитацията на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води" в гр. Асеновград./т.н. воден цикъл/.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 09.01.2017


Каква е минималната температура в автобусите за междуселищен превоз на пътници и има ли кой да следи за това?Защо автобусите на фирма"Комексмаш" не се отопляват????
Ваня, 19.12.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
Контрол по състоянието на автобусите, извършващи обществен превоз на пътници се извършва от органите на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 09.01.2017


Здравейте,

1) Длъжни ли са фирмите, саниращи блокове да чистят отпадъците от санирането и да се грижат за обезопасяване на скелето?

Блокът на бул. "България" 11-19 в момента се санира и цялата улица се е превърнала в сметище, в резултат на безотговорното поведение на фирмата изпълнител. Скелето е необезопасено. Работниците сигурно не са и чували за каски например.

2) Защо никой от общината не упражнява контрол за чистотата и безопасността на жителите и работниците?

Санирането се финансира от държавния бюджет, т.е. от всички нас данъкоплатците и е работа на общината да контролира фирмите изпълнители.

3) Ако някой/нещо пострада в резултат на липсата на обезопасяване на строежа, по какъв начин общината ще отговаря за това?

Ако общината не предприеме адекватни мерки за отстраняване на описаните проблеми, смятам да се обърна към медиите и да приложа Вашият отговор (или липсата на такъв).
Надежда Бояджиева, 28.12.2016


Уважаема г-жа Бояджиева,

Фирмите извършващи строително монтажни работи на сгради по НПЕЕМЖС са длъжни да почистват и извозват строителните отпадъци, да обезопасят поставеното от тях скеле, да следят за спазването на дисциплина при работа и осигурят безопасни условия на труд на обекта. Също така трябва да организират процеса на работата си така, че да няма опасност за живеещите и преминаващите около сградата хора.
Ако се случи инцидент на обекта фирмата изпълнител носи цялата отговорност за случилото се.
Общината не е орган, който има функции да следи и налага санкции относно безопасността и условията на труд на обекта.
Относно упражняването на контрол по чистотата, служители от отдел „Екология” извършват периодични проверки на място на всички сгради по които се работи. Конкретно за сградата на бул. „България” № 11-19 е отправено предупреждение към фирмата изпълнител да почиства и извозва редовно строителните отпадъци. При извършване на повторна проверка и констатиране отново на нарушения, Общината ще състави акт и наложила глоба на фирмата изпълнител.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 06.01.2017


На какво основание селските кметове искат да вдигнат такса смет, след като в с.Конуш например колата не минава редовно да извозва боклука, а ако мине то го прави избирателно - само през определени улици?
Г-жа Петрова, 14.12.2016


Размера на таксата за битови отпадъци за селищата в Община Асеновград се определя с Решение на Общински съвет -Асеновград , по предложение на кмета на населеното място съгласно действащата НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД- разпоредбите на Глава втора
ВИДОВЕ МЕСТНИ ТАКСИ-Раздел I-Такса за битови отпадъци.
Наньо Генчев, _Дирекция "Финанси", 23.12.2016


Могa ли дa зaплaтя дaнъкa нa колaтa си в другa облaст?
Емилия Точевa, 20.12.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОЧЕВА, данъкът върху превозните средства е местен данък и Вие може да го заплатите от всички населени места на страната по сметкита на Община Асеновград.
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
В брой – на касите на ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, всеки клон на Български пощи и ИЗИ ПЕЙ
Безкасово – по банкова сметка на ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

ИНВЕСТБАНК АД
BIC: IORTBGSF IBAN: BG50IORT73758404020000

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК
442300 ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Наньо Генчев, _Дирекция "Финанси", 23.12.2016


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм