Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вашите въпроси

На какво основание селските кметове искат да вдигнат такса смет, след като в с.Конуш например колата не минава редовно да извозва боклука, а ако мине то го прави избирателно - само през определени улици?
Г-жа Петрова, 14.12.2016


Размера на таксата за битови отпадъци за селищата в Община Асеновград се определя с Решение на Общински съвет -Асеновград , по предложение на кмета на населеното място съгласно действащата НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД- разпоредбите на Глава втора
ВИДОВЕ МЕСТНИ ТАКСИ-Раздел I-Такса за битови отпадъци.
Наньо Генчев, _Дирекция "Финанси", 23.12.2016


Могa ли дa зaплaтя дaнъкa нa колaтa си в другa облaст?
Емилия Точевa, 20.12.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОЧЕВА, данъкът върху превозните средства е местен данък и Вие може да го заплатите от всички населени места на страната по сметкита на Община Асеновград.
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
В брой – на касите на ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, всеки клон на Български пощи и ИЗИ ПЕЙ
Безкасово – по банкова сметка на ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

ИНВЕСТБАНК АД
BIC: IORTBGSF IBAN: BG50IORT73758404020000

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК
442300 ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Наньо Генчев, _Дирекция "Финанси", 23.12.2016


Здравейте живея в блок 5/5 дограмата ни е алуминиева
но е стара и от всякъде дъха а не записаха да я сменят.Към кои трябва да се обърнем за да ни я сменят.
Христова, 16.12.2016


Уважаема г-жа Христова,
За всяка сграда се изготвя Технически проект от фирма изпълнител. След като изготви проекта, фирмата го представя в общината. Служител от общината отговорник по договора се запознава с него след, което го предоставя на Управителя на сдружението, за да запознае той собствениците на сградата с проекта. На този етап ще видите от проекта, посочена ли е за подмяна вашата дограма. Ако не е посочена, а тя действително е стара алуминиева дограма, подлежаща на подмяна, съобщавате това на Управителя на сдружението. Той уведомява лицето от общината, което се свързва с проектанта на фирмата изпълнител и той нанася съответната корекция в проекта.
Към настоящият момент фирмата изпълнител все още не е внесла в общината готов Технически проект за блок 5/5 в кв. „Запад”. Когато се внесе проект и се случат нещата описани по- горе, Вие ще може да посочите вашите възражения и те да бъдат приети, ако са в рамките на допустимото.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 21.12.2016


Живея в блок 108 ,кв.Зaпaд. Искaм дa попитaм дaли блокa ще бъде сaнирaн.
Ивaн Попов, 22.11.2016


Уважаеми г-н Попов,
За блок 108 в кв. „Запад” финансирането от програмата е осигурено. Фирмата изпълнител е представила работен проект, който е върнат от надзорната фирма изготвяща оценка за съответствие на проектите за корекции и преработка. След, като бъде представен коригиран, отговарящ на нормативните изисквания и правилата на програмата проект, той бъде одобрен от надзорната фирма и Вашето сдружение на собственици и получи оценка за съответствие, ще се премине към издаване на Разрешение за строеж след, което строително монтажните работи ще могат да започнат.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 14.12.2016


Искам да попитам докъде стигна изготвянето на работния проект на блок 5/5 и все пак няма ли някакви срокове за изготвянето им.
Иванова, 12.12.2016


Уважаема г-жа Иванова,
За сградата с адрес кв. Запад ул. „Лозница” № 6 бл. 5/5 на фирмата изпълнител е възложено да изготви работен проект. Фирмата все още не е представила готов проект за разглеждане в Общината и Вашето сдружение на собственици. След, като бъде представен проект, който бъде одобрен от двете страни и получи оценка за съответствие, ще се премине към издаване на Разрешение за строеж след, което строително монтажните работи ще могат да започнат.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 14.12.2016


Здравейте , искам бихте ли ми отговорили дали блок 103 на ж.к Запад ще бъде саниран? Тъй като се говори ,че саниерането се прекратява ?
Петрова, 28.11.2016


Уважаема г-жа Петрова,
Документите за кандидатстване по програмата за блок 103 в ж.к „Запад”са одобрени и изпратени до ББР за сключване на договор за целево финансиране. Там всички одобрени сгради се завеждат в регистър по ред на постъпването им и чакат отпускане на средства по програмата. Когато бъде отпуснато ново финансиране със заведените в регистъра одобрени сгради по ред на постъпването им се сключват договори за финансиране. Към настоящия момент на територията на град Асеновград има 28 сгради с осигурено финансиране и около 40 сгради чакащи отпускане на нови средства по програмата. Вашата сграда е в групата на чакащите отпускане на нови финансови средства по програмата.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 14.12.2016


Здравейте, живеем в бл. 3/8 в кв. "Запад"-Асеновград. В момента ни санират сградата. Тъй като ние бяхме си сменили дограмата на остъклената тераса и кухнята, сега нищо не печелим от това финансиране и когато казахме да ни сменят прозореца между терасата и спалнята, ни се отговори, че трябва да си платим. Няма ли някакво разпределение на средствата, та един да смени изцяло дограмата си, а друг да няма право и на един прозорец!Нали ще плащаме еднакво данъците си и всички други суми! Къде е логиката, какво печелим ние. Към кого да се обърнем? Ние ще плащаме при условие, че съседът ни си направи пълен ремонт..... Няма ли равнопоставеност, някакво обезпечение все пак! сем. ТАНЧЕВИ-ап. 36
Костадинка Танчева, 01.12.2016


Уважаема г-жа Танчева,
В правилата на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е посочено, всяка дървена, метална или стара алуминиева дограма се подменя с нова PVC дограма. Ако съществуващата дограмата на апартамент или тераса, както във вашия случай е PVC то тя не подлежи на подмяна. Остъклената от Вас с PVC дограма тераса се явява външна фасада при, което дограмата вътре зад нея не се подменя.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 14.12.2016


Здравейте,искам да попитам как върви изплащането на компенсациите по жилищно-спестовните влогове, т.н лихвоточки? Чух, че срокът за изплащането им е до края на 2019 г. Аз съм в списъка на правоимащите от месец октомври 2012 г, тогава съм закупила жилище. Трябва ли непрекъснато да проверявам как стоят нещата, или ще бъда уведомена по някякъв начин?
Ще ви бъда благодарна, ако ме осветлите по този въпрос. Предварително благодаря.
Мариана Вълчева, 17.11.2016


Уважаема г-жо Вълчева,
До момента се изплащат компенсациите по жилищно-спестовните влогове на хората, които са в списъците за 2011 г. Вече са изплатени тези до септември 2011 г.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 02.12.2016


ИСКАМ ДА НАМЕРЯ БАНКОВА СМЕТКА НА МОМЧЕТО СЕЛИМ ОТ КЛАСА НА УЧИТЕЛКАТА КОЯТО СЕ ИЗЛЕКУВА А СЕГА МОМЧЕТО ИМА НУЖДА ОТ ПОМОЩ НЕ НАМИРАМ БАНКОВА СМЕТКА ДА ПУСНА СТО ЛЕВА ЗА ПОМОЩ
РУМЯНА ПЕТРОВА, 02.12.2016


Уважаема госпожо Петрова,
В момента в Асеновград тече кампания за набиране на средства за лечение на Синан Шенгюл Мурад. Той е от училището, в което работи учителката, за която се събираха средства преди няколко години. Не знам за момче на име Селим.

Това са данните за банковата сметка на Синан Мурад:

IBAN: BG96UBBS80021052645440
BIC: UBBSBGSF
Обединена българска банка /ОББ/
Титуляр: Синан Шенгюл Мурад
PayPal: mahmure.bg@gmail.com
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 02.12.2016


Здравейте имам една молба към вас имам право ощиски жилище аз съм пенсионер с инвалидност филип йорданов ако може да ми съдействате ще чакам отговор мобилен телефони 0 8 9 75 25 5 15
filip, 16.11.2016


Уважаеми господине,
Трябва до края на м. декември да подадете заявление в община Асеновград, че желаете да бъдете настанен в общинско жилище. Към заявлението трябва да приложите и набор от документи. Добре е да дойдете в общината, за да може да Ви помогнем с документите. Първото условие за общинско жилище е да сте жител на селище в община Асеновград поне от 6 /шест/ години без прекъсване.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 02.12.2016


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм