Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Вашите въпроси

Кога и как ще се плаща дянъка эа таксиметров превоз эа 2017г. Какви документи ще са необходими эа иэдаване на разрешително за таксиметров превоз за 2017г.
Стефан Славчев Андреев, 15.11.2016


Данъкът за таксиметров превоз на пътници ще се заплаща след подаване на декларация по чл.61 от ЗМДТ. За издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници е необходимо да се подаде заявление в деловодството на Община Асеновград, в което са описани всички необходими документи.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 09.01.2017


Здравейте!
Предвижда ли се ремонт на ул. "Васил Левски" както и замяна на кръговите кръстовища по улицата със светофарни уредби? Състоянието на тази улица е неописуемо, а кръговите кръстовища затрудняват много движението по нея. Пътната маркировка почти липсва, а по цялото й протежение се наблюдава нерегламентирано паркиране на автомобили.
Защо общината е обявила ул. "Марица" за синя зона/зона за паркиране? Това е изключително опасен "паркинг". Трябва спирането/паркирането по тази улица да бъде забранено и да се глобява за това!
Весели празници!
Георги, 16.12.2016


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,
Планиране на разходи за реконструиране на кръстовището ще бъде извършено след приключването на дейностите по „Проект за рехабилитацията на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води" в гр. Асеновград./т.н. воден цикъл/.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 09.01.2017


Каква е минималната температура в автобусите за междуселищен превоз на пътници и има ли кой да следи за това?Защо автобусите на фирма"Комексмаш" не се отопляват????
Ваня, 19.12.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
Контрол по състоянието на автобусите, извършващи обществен превоз на пътници се извършва от органите на изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 09.01.2017


Здравейте,

1) Длъжни ли са фирмите, саниращи блокове да чистят отпадъците от санирането и да се грижат за обезопасяване на скелето?

Блокът на бул. "България" 11-19 в момента се санира и цялата улица се е превърнала в сметище, в резултат на безотговорното поведение на фирмата изпълнител. Скелето е необезопасено. Работниците сигурно не са и чували за каски например.

2) Защо никой от общината не упражнява контрол за чистотата и безопасността на жителите и работниците?

Санирането се финансира от държавния бюджет, т.е. от всички нас данъкоплатците и е работа на общината да контролира фирмите изпълнители.

3) Ако някой/нещо пострада в резултат на липсата на обезопасяване на строежа, по какъв начин общината ще отговаря за това?

Ако общината не предприеме адекватни мерки за отстраняване на описаните проблеми, смятам да се обърна към медиите и да приложа Вашият отговор (или липсата на такъв).
Надежда Бояджиева, 28.12.2016


Уважаема г-жа Бояджиева,

Фирмите извършващи строително монтажни работи на сгради по НПЕЕМЖС са длъжни да почистват и извозват строителните отпадъци, да обезопасят поставеното от тях скеле, да следят за спазването на дисциплина при работа и осигурят безопасни условия на труд на обекта. Също така трябва да организират процеса на работата си така, че да няма опасност за живеещите и преминаващите около сградата хора.
Ако се случи инцидент на обекта фирмата изпълнител носи цялата отговорност за случилото се.
Общината не е орган, който има функции да следи и налага санкции относно безопасността и условията на труд на обекта.
Относно упражняването на контрол по чистотата, служители от отдел „Екология” извършват периодични проверки на място на всички сгради по които се работи. Конкретно за сградата на бул. „България” № 11-19 е отправено предупреждение към фирмата изпълнител да почиства и извозва редовно строителните отпадъци. При извършване на повторна проверка и констатиране отново на нарушения, Общината ще състави акт и наложила глоба на фирмата изпълнител.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 06.01.2017


На какво основание селските кметове искат да вдигнат такса смет, след като в с.Конуш например колата не минава редовно да извозва боклука, а ако мине то го прави избирателно - само през определени улици?
Г-жа Петрова, 14.12.2016


Размера на таксата за битови отпадъци за селищата в Община Асеновград се определя с Решение на Общински съвет -Асеновград , по предложение на кмета на населеното място съгласно действащата НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД- разпоредбите на Глава втора
ВИДОВЕ МЕСТНИ ТАКСИ-Раздел I-Такса за битови отпадъци.
Наньо Генчев, _Дирекция "Финанси", 23.12.2016


Могa ли дa зaплaтя дaнъкa нa колaтa си в другa облaст?
Емилия Точевa, 20.12.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОЧЕВА, данъкът върху превозните средства е местен данък и Вие може да го заплатите от всички населени места на страната по сметкита на Община Асеновград.
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
В брой – на касите на ОБЩИНА АСЕНОВГРАД, всеки клон на Български пощи и ИЗИ ПЕЙ
Безкасово – по банкова сметка на ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

ИНВЕСТБАНК АД
BIC: IORTBGSF IBAN: BG50IORT73758404020000

КОД ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ:
442100 ДАНЪК НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
442400 ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
441400 ПАТЕНТЕН ДАНЪК
442300 ДАНЪК ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
Наньо Генчев, _Дирекция "Финанси", 23.12.2016


Здравейте живея в блок 5/5 дограмата ни е алуминиева
но е стара и от всякъде дъха а не записаха да я сменят.Към кои трябва да се обърнем за да ни я сменят.
Христова, 16.12.2016


Уважаема г-жа Христова,
За всяка сграда се изготвя Технически проект от фирма изпълнител. След като изготви проекта, фирмата го представя в общината. Служител от общината отговорник по договора се запознава с него след, което го предоставя на Управителя на сдружението, за да запознае той собствениците на сградата с проекта. На този етап ще видите от проекта, посочена ли е за подмяна вашата дограма. Ако не е посочена, а тя действително е стара алуминиева дограма, подлежаща на подмяна, съобщавате това на Управителя на сдружението. Той уведомява лицето от общината, което се свързва с проектанта на фирмата изпълнител и той нанася съответната корекция в проекта.
Към настоящият момент фирмата изпълнител все още не е внесла в общината готов Технически проект за блок 5/5 в кв. „Запад”. Когато се внесе проект и се случат нещата описани по- горе, Вие ще може да посочите вашите възражения и те да бъдат приети, ако са в рамките на допустимото.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 21.12.2016


Живея в блок 108 ,кв.Зaпaд. Искaм дa попитaм дaли блокa ще бъде сaнирaн.
Ивaн Попов, 22.11.2016


Уважаеми г-н Попов,
За блок 108 в кв. „Запад” финансирането от програмата е осигурено. Фирмата изпълнител е представила работен проект, който е върнат от надзорната фирма изготвяща оценка за съответствие на проектите за корекции и преработка. След, като бъде представен коригиран, отговарящ на нормативните изисквания и правилата на програмата проект, той бъде одобрен от надзорната фирма и Вашето сдружение на собственици и получи оценка за съответствие, ще се премине към издаване на Разрешение за строеж след, което строително монтажните работи ще могат да започнат.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 14.12.2016


Искам да попитам докъде стигна изготвянето на работния проект на блок 5/5 и все пак няма ли някакви срокове за изготвянето им.
Иванова, 12.12.2016


Уважаема г-жа Иванова,
За сградата с адрес кв. Запад ул. „Лозница” № 6 бл. 5/5 на фирмата изпълнител е възложено да изготви работен проект. Фирмата все още не е представила готов проект за разглеждане в Общината и Вашето сдружение на собственици. След, като бъде представен проект, който бъде одобрен от двете страни и получи оценка за съответствие, ще се премине към издаване на Разрешение за строеж след, което строително монтажните работи ще могат да започнат.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 14.12.2016


Здравейте , искам бихте ли ми отговорили дали блок 103 на ж.к Запад ще бъде саниран? Тъй като се говори ,че саниерането се прекратява ?
Петрова, 28.11.2016


Уважаема г-жа Петрова,
Документите за кандидатстване по програмата за блок 103 в ж.к „Запад”са одобрени и изпратени до ББР за сключване на договор за целево финансиране. Там всички одобрени сгради се завеждат в регистър по ред на постъпването им и чакат отпускане на средства по програмата. Когато бъде отпуснато ново финансиране със заведените в регистъра одобрени сгради по ред на постъпването им се сключват договори за финансиране. Към настоящия момент на територията на град Асеновград има 28 сгради с осигурено финансиране и около 40 сгради чакащи отпускане на нови средства по програмата. Вашата сграда е в групата на чакащите отпускане на нови финансови средства по програмата.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 14.12.2016


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм