Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Вашите въпроси

Здравейте,искам да попитам ще бъде ли саниран в Жк Запад, блок 102 Благодаря предвариелно
Николай Стоянов, 07.03.2017


Уважаеми г-н Стоянов
За блок 102 в ж.к. „Запад” в момента се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител за инженеринг-проектиране и строително монтажни работи. Процедурата се забавя поради факта, че един от кандидатите обжалва поръчката пред КЗК. Тази седмица в общината пристигна становище на КЗК, в което се посочва, че жалбата се отхвърля. Ако изпълнителят не обжалва решението на КЗК процедурата ще продължи до избиране на изпълнител, отговаряш на условията на поръчката, с който ще бъде сключен договор. Съгласно договора той ще трябва да изготви проект и в последствие да извърши строително монтажните работи.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 09.03.2017


Колко промила е таксата смет за с.Леново за 2017г?
Цветка Кикьова, 06.03.2017


Госпожо Кикьова, с Решение № 720 от 21.12.2016 г. на Общинския съвет е определен размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия, находящи се на територията на с. Леново пропорционално върху данъчните оценки на имотите - 12 промила.
Нели Ангелова, _Дирекция "Финанси", 08.03.2017


Живеем на ул.Бойка Войвода 17.човек който притежава само гараж в кооперацията е отдал гаража си за живеенена роми без съгласието на съседите.Кум кого трябва да се обърнем.
Борислав Даскалов, 06.03.2017


Уважаеми г-н Даскалов,

Тъй като в сигнала се посочва, че сградата е кооперация, то същата попада в режим на етажна собственост и управлението на общите части на сградата, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях е уредено в Закон за управление на етажната собственост.
Съгласно горецитирания закон въпроси свързани със спазването на реда в сградата, както и за контролиране на правата и задълженията на собствениците и ползвателите, следва да се обърнете към органите на управление на етажна собственост – Общо събрание и Управител.

Дияна Желязова
старши юрисконсулт
отдел „Правен”
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 08.03.2017


Защо в общината няма ПОС терминали, улесняващи процедурата по плащане на данъците? Когато поисках да направя това чрез дебитна карта служителката ме изгледа като извънземно. Все пак беше любезна да ми обясни, че вече в общината има банков клон "за улеснение на гражданите" и да направя преводите там. Тъй като притежаваме апартамент и вила при тази ситуация трябва да направя 4 банкови превода- по 2 за "данък сграда" и "такса битови отпадъци". А какъв е смисъла от този банков клон ВЪТРЕ в административната сграда, след като на площада, където се намира общината, има още 4 банки?
От няколко години се приканват гражданите да плащат налозите си по този начин. Дори в медиите се промотира "Visa стартира кампания за плащане на данъци".
Василева, 23.02.2017


Госпожо Василева, в отговор на поставения от Вас въпрос Ви уведомяваме, че Община Асеновград е предприела действия по поставяне на два броя ПОС терминални устройства. Очакваме в най-кратък срок да бъдат поставени на касите в Информационния център в сградата на Общината.
Нели Ангелова, _Дирекция "Финанси", 06.03.2017


Кога ще бъде качена на страницата на община Асеновград новата Годишна програма да управление и разпореждане с общинско имущество за 2017г?
Борислава Александрова, 09.02.2017


Уважаема госпожа Александрова,
Новата Годишна програма за управление и разпореждане с общинско имущество за 2017г. е качена на страницата на Общината в рубриката "Общинска собственост" - Годишна програма 2017 г.
Надя Иванова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 16.02.2017


Здравейте,бихте ли ме насочили към кого да се обърна,при плащане на данък сграда ми направи впечатление,че адреса на който се води апартамента е объркан номера.Бих искала да проверя дали си плащам моя данък сграда или плащам на някой друг.Благодаря ви предварително.
Теодора Иванова, 03.02.2017


Уважаема Госпожо Иванова,
Информацията, относно адреса на недвижимия имот и данните, подадени от Вас при декларирането на имота може да получите в стая 201 в Информационния център на Община Асеновград. Промяната се извършва чрез подаване на декларация по чл.14 от ЗМДТ с приложен документ, удостоверяващ това обстоятелство.
Нели Ангелова, _Дирекция "Финанси", 10.02.2017


Какви документи, освен декларацията, е необходимо да представя, в случай на подаване на декларация,отнасяща се до промяна в идеалните части на съсобствениците на декларирани недвижими имоти, при настъпила смърт на един от тях и наследствено правоприемство от останалите сънаследници, негови деца.
Пенка Кръстева Стоева- Йоаниду, 30.01.2017


Уважаема Госпожо Стоева-Йоаниду,
Необходимо е да подадете попълнена декларация по чл.14 от Закона за местните данъци и такси, в която трябва да посочите чрез деклариране всички съсобственици в недвижим имот с ЕГН и адрес за кореспонденция и съответните притежавани идеални части от тях. Един от наследниците подава от името на всички.
Декларацията може да изтеглите от тук: http://assenovgrad.com/objects.php?cid=34
Към нея прилагате:
1. Актуално удостоверение за наследници/ срока на заверката важи 6 месеца/;
2. Искане за закриване на партида;
3. Копие от документа за собственост на недвижимия имот;
4. Телефон за връзка /ще се свържем с Вас ако е необходимо допълнително уточняване/.
Нели Ангелова, _Дирекция "Финанси", 10.02.2017


Като наследник по права линия на починало лице трябва ли да подам декларация по чл.32,ал.1 от ЗМДТ или не съм данъчно задължено лице по смисъла на чл.31 от ЗМДТ, с оглед неговата алинея втора.
Пенка Кръстева Стоева- Йоаниду, 30.01.2017


Уважаема госпожо Стоева-Йоаниду,
Разпоредбите на чл. 31, ал.1 от Закона за местните данъци и такси гласи, че данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завещание, както и от заветниците.
Съгласно разпоредбите на чл.31, ал.2 от ЗМДТ данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и наследниците по права линия. Или в конкретния случай не е необходимо да подавате декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ.
Нели Ангелова, _Дирекция "Финанси", 10.02.2017


Защо се бави умишлено и кога ще се обяви конкурса за директор на ДГ "Асенова крепост"? Сутрин е невьзможно да се разговаря сьс сегашния директор, защото все е в другата детска градина.
Р. Стоянова, 27.01.2017


Уважаема госпожо Стоянова,
Обявяването на конкурс за заемане на дадена длъжност става по преценка на работодателя.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 31.01.2017


Какви са критериите за прием за ясла.Не се ли определя от местоживеенето ( настоящ и постоянен адрес) и работата на родителите? Защо се отказва прием на деца в непосредствена близост до детското заведение, а други се приемат?
Виляна Сиромахова, 20.01.2017


Уважаема госпожо Сиромахова,
Критериите за прием в ясла може да видите в Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Асеновград.
Втория въпрос трябва да зададете на директора на детското заведение, в което сте кандидатствали за прием.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 31.01.2017


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм