Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Вашите въпроси

здр.пишеви една маика която има нужда от помош.разведена сам с две деца и живея на квартира.а малкото ми дете е с телк на много скапа храна.плашам наем 160 лв.а работя за мин.заплата.оделно плашам и др.сметки.искам да попитам имам ли право на няква помош.поне за наема или битови сметки.благодаря
svetlana emirova, 23.02.2017


Уважаема госпожо Емирова,
Може да се обърнете към дирекция "Социално подпомагане". Там ще Ви обяснят каква помощ може да получите.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 09.03.2017


Здравейте разбрах че дома за сираци вече го няма искам да попитам къде са изпратили децата защото искам да подаря балната си рокля на дете от дома което ще бъде абитюриентка
Мира, 14.02.2017


Уважаема г-жо Мира,
При закриването на дома, бяха останали само няколко деца.Те са настанени в Центрове за настаняване от семеен тип в област Пловдив.
Не е редно да се изнася конкретна информация за тях в Интернет - пространството.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 09.03.2017


Искам да попитам докъде стигна Техническия проект за блок 5/5
Христова, 20.01.2017


Уважаема г-жа Христова,

За сградата с адрес кв. Запад ул. „Лозница” № 6 бл. 5/5 фирмата изпълнител е внесла за разглеждане в общината технически проект. След преглед от специалисти от общинска администрация и в последствие представители на Вашето сдружението е установено, че проекта трябва да претърпи корекции. Поради това е върнат за допълнения и корекции на фирмата изпълнител. След като бъдат извършени необходимите корекции, проекта бъде окончателно одобрен и му се издаде оценка за съответствие, се преминава към издаване на Разрешение за строеж след, което строително монтажните работи ще могат да започнат.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 09.03.2017


ИНТЕРЕСУВАМ СЕ ,СЛЕД КАТО С ДАТА 23.02.2017ГОД МЕДИЙТЕ ОБЯВИХА ОФИЦИАЛНО ,ЧЕ МРРБ ЗАМРАЗЯВА ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ НА БЛОКОВЕ,НАШАТА ОБЩИНА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛИ ДА ПРИЕМА МОЛБИ И ДА СКЛЮЧВА НОВИ ДОГОВОРИ?НЕОБХОДИМО ЛИ Е СОБСТВЕНИЦИ,КОИТО СА ИЗВЪН СТРАНАТА,ДА ПРЕДОСТАВЯТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДОКУМЕНТИТЕ ИЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПОДПИШЕ ДРУГО ЛИЦЕ,КОЕТО УСТНО СА УПЪЛНОМОЩИЛИ?
АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА ГЪРКОВА, 24.02.2017


Уважаема г-жа Гъркова,
Във връзка с противоречивата информация включително и от страна на МРРБ, Община Асеновград е отправила официално питане до МРРБ, да продължава ли приема на документи по програмата за саниране или той временно да бъде преустановен. Към настоящият момент все още не сме получи отговор от министерството. След като получим такъв ще може да Ви отговорим точно на поставеният въпрос. Допълнителна информация може да получите в стая 412 в сградата на общината или на телефон 0331/20304.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 09.03.2017


Докъде стигна техническия проект на блок 5/5
Иванова, 13.02.2017


Уважаема г-жа Иванова
За сградата с адрес кв. Запад ул. „Лозница” № 6 бл. 5/5 фирмата изпълнител е внесла за разглеждане в общината технически проект. След преглед от специалисти от общинска администрация и в последствие представители на Вашето сдружението е установено, че проекта трябва да претърпи корекции. Поради това е върнат за допълнения и корекции на фирмата изпълнител. След като бъдат извършени необходимите корекции, проекта бъде окончателно одобрен и му се издаде оценка за съответствие, се преминава към издаване на Разрешение за строеж след, което строително монтажните работи ще могат да започнат.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 09.03.2017


Кои блокове в Асеновград ще бъдат санирани?
Иванова, 23.02.2017


Уважаема г-жа Иванова,
На този етап договори за целево финансиране-т.е. осигурени средства за саниране имат 28 блока на територията на гр. Асеновград. Това са сградите :
гр. Асеноград, ул. Цар Иван Асен II №99
гр.Асеноград, ул. Шести януари №1-3-5-7
гр. Асеновград, ул. Стоян Джасъмов №10, кв. Запад, бл.100
гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Стоян Джасъмов №5, бл.105
гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен II-ри №104-106-108
гр. Асеновград жк Изток бл.4 вх.
гр. Асеновград, ул. Хаджи Димитър Стоилов 2, кв. Запад, бл.3/8,
гр.Асеновград, бл. Васил Левски №19
Асеновград, жк Запад, ул. Стоян Джамсъзов №7
гр. Асеновград, ул. Лозница №5, кв. Запад, бл.108
гр. Асеновград, ул. Стоян Джансъзов №4, кв. Запад, бл.107
гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен II-ри №78,80,82
гр. Асеновград, ул. Княз Борис I-ви №6
гр. Асеновград, ул. Лозница №6, блок 5/5
гр.Асеновград, ул.Васил Левски №21
гр.Асеновград, ул. Стоян Джамсъзов №6, кв.Запад, бл.109
гр. Асеновград, кв. Изток , бл.1
гр. Асеновград, кв. Запад , ул. Стоян Джамсъзов № 11,бл. 102
гр. Асеновград, ул. Княз Борис І-ви №8
гр.Асеновград, ул.6-ти януари 11-13-15
гр.Асеновград, ж.к Изток бл. 5
гр. Асеновград , кв. Запад ул. Георги Ковачев № 1 бл.6/8
гр. Асеновград , ул. Цар Иван Асен II № 76
гр. Асеновград, бул. България 11/19
гр. Асеновград, ж.к. Изток , бл. 6
гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Хан Кардам No 1,3,5, бл. 3/5
гр. Асеновград, Община Асеновград, кв. ИЗТОК бл. 3
гр. Асеновград, ул. ГЕОРГИ КОВАЧЕВ №3, ж.к. ЗАПАД, бл.4/8
Останалите сдружения подали документи за кандидатстване през 2016г. и 2017г. са на фаза изчакване остатък на средства или отпускането на нов финансов ресурс по програмата.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 09.03.2017


Искам да попитам къде мога да намеря информация за кандидатстване за саниране, в коя стая на общината мога да попитам. Благодаря!
Антоанета Милушева, 15.02.2017


Уважаема г-жа Милушева,
Информация относно националната програма за енергийна ефективност може да получите в стая 412 в сградата на общината и на телефон: 0331/20304. Формулярите необходими за кандидатстване може да изтеглите от главната страница на сайта на общината www.assenovgrad.com- Раздел „Актуално”.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 09.03.2017


Здравейте,искам да попитам ще бъде ли саниран в Жк Запад, блок 102 Благодаря предвариелно
Николай Стоянов, 07.03.2017


Уважаеми г-н Стоянов
За блок 102 в ж.к. „Запад” в момента се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител за инженеринг-проектиране и строително монтажни работи. Процедурата се забавя поради факта, че един от кандидатите обжалва поръчката пред КЗК. Тази седмица в общината пристигна становище на КЗК, в което се посочва, че жалбата се отхвърля. Ако изпълнителят не обжалва решението на КЗК процедурата ще продължи до избиране на изпълнител, отговаряш на условията на поръчката, с който ще бъде сключен договор. Съгласно договора той ще трябва да изготви проект и в последствие да извърши строително монтажните работи.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 09.03.2017


Колко промила е таксата смет за с.Леново за 2017г?
Цветка Кикьова, 06.03.2017


Госпожо Кикьова, с Решение № 720 от 21.12.2016 г. на Общинския съвет е определен размера на таксата за битови отпадъци за 2017 г. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия, находящи се на територията на с. Леново пропорционално върху данъчните оценки на имотите - 12 промила.
Нели Ангелова, _Дирекция "Финанси", 08.03.2017


Живеем на ул.Бойка Войвода 17.човек който притежава само гараж в кооперацията е отдал гаража си за живеенена роми без съгласието на съседите.Кум кого трябва да се обърнем.
Борислав Даскалов, 06.03.2017


Уважаеми г-н Даскалов,

Тъй като в сигнала се посочва, че сградата е кооперация, то същата попада в режим на етажна собственост и управлението на общите части на сградата, както и правата и задълженията на собствениците, ползвателите и обитателите на самостоятелни обекти или части от тях е уредено в Закон за управление на етажната собственост.
Съгласно горецитирания закон въпроси свързани със спазването на реда в сградата, както и за контролиране на правата и задълженията на собствениците и ползвателите, следва да се обърнете към органите на управление на етажна собственост – Общо събрание и Управител.

Дияна Желязова
старши юрисконсулт
отдел „Правен”
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 08.03.2017


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм