Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Вашите въпроси

Кога ще се санира блок 102
Елена Илиева, 01.04.2017


Уважаема г-жо Илиева,
Блок 102 в кв. „Запад” е на етап процедура за избор на изпълнител на инженеринг-проектиране и строително монтажни работи. Очаква се процедурата да приключи до месец. Когато това стане, ако има избран изпълнител отговаряш на условията на поръчката, ще бъде сключен договор с него. Съгласно договора той ще трябва да изготви проект и в последствие да извърши строително монтажните работи.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 26.04.2017


Ще бъде ли саниран блок 106 кв:Запад улица ,,Стоян Джамсузов" N
Димитър Сариев, 01.04.2017


Уважаеми г-н Сариев,
За блок 106 в кв. „Запад” е регистрирано сдружение на собственици. От общината е издадено Удостоверение за регистрация № 73 от 11.12.2016г. Към настоящия момент за сградата не са подадени документи за кандидатстване по програмата- втори етап от процеса за участие. След като няма подадени документи, няма как сградата да участва в програмата.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 26.04.2017


Здравейте, бих искал да попитам на какъв етап е санирането на бл.102 в кв. Запад.
Благодаря предварително
Мирослав Маринов, 13.04.2017


Уважаеми г-н Маринов,
Блок 102 в кв. „Запад” е на етап процедура за избор на изпълнител на инженеринг-проектиране и строително монтажни работи. Очаква се процедурата да приключи до месец. Когато това стане, ако има избран изпълнител отговаряш на условията на поръчката, ще бъде сключен договор с него. Съгласно договора той ще трябва да изготви проект и в последствие да извърши строително монтажните работи.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 26.04.2017


здр.пишеви една маика която има нужда от помош.разведена сам с две деца и живея на квартира.а малкото ми дете е с телк на много скапа храна.плашам наем 160 лв.а работя за мин.заплата.оделно плашам и др.сметки.искам да попитам имам ли право на няква помош.поне за наема или битови сметки.благодаря
svetlana emirova, 23.02.2017


Уважаема госпожо Емирова,
Може да се обърнете към дирекция "Социално подпомагане". Там ще Ви обяснят каква помощ може да получите.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 09.03.2017


Здравейте разбрах че дома за сираци вече го няма искам да попитам къде са изпратили децата защото искам да подаря балната си рокля на дете от дома което ще бъде абитюриентка
Мира, 14.02.2017


Уважаема г-жо Мира,
При закриването на дома, бяха останали само няколко деца.Те са настанени в Центрове за настаняване от семеен тип в област Пловдив.
Не е редно да се изнася конкретна информация за тях в Интернет - пространството.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 09.03.2017


Искам да попитам докъде стигна Техническия проект за блок 5/5
Христова, 20.01.2017


Уважаема г-жа Христова,

За сградата с адрес кв. Запад ул. „Лозница” № 6 бл. 5/5 фирмата изпълнител е внесла за разглеждане в общината технически проект. След преглед от специалисти от общинска администрация и в последствие представители на Вашето сдружението е установено, че проекта трябва да претърпи корекции. Поради това е върнат за допълнения и корекции на фирмата изпълнител. След като бъдат извършени необходимите корекции, проекта бъде окончателно одобрен и му се издаде оценка за съответствие, се преминава към издаване на Разрешение за строеж след, което строително монтажните работи ще могат да започнат.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 09.03.2017


ИНТЕРЕСУВАМ СЕ ,СЛЕД КАТО С ДАТА 23.02.2017ГОД МЕДИЙТЕ ОБЯВИХА ОФИЦИАЛНО ,ЧЕ МРРБ ЗАМРАЗЯВА ПРОГРАМАТА ЗА САНИРАНЕ НА БЛОКОВЕ,НАШАТА ОБЩИНА ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ЛИ ДА ПРИЕМА МОЛБИ И ДА СКЛЮЧВА НОВИ ДОГОВОРИ?НЕОБХОДИМО ЛИ Е СОБСТВЕНИЦИ,КОИТО СА ИЗВЪН СТРАНАТА,ДА ПРЕДОСТАВЯТ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО ПЪЛНОМОЩНО ПРИ ПОДГОТОВКАТА НА ДОКУМЕНТИТЕ ИЛИ МОЖЕ ДА СЕ ПОДПИШЕ ДРУГО ЛИЦЕ,КОЕТО УСТНО СА УПЪЛНОМОЩИЛИ?
АНТОАНЕТА ЙОРДАНОВА ГЪРКОВА, 24.02.2017


Уважаема г-жа Гъркова,
Във връзка с противоречивата информация включително и от страна на МРРБ, Община Асеновград е отправила официално питане до МРРБ, да продължава ли приема на документи по програмата за саниране или той временно да бъде преустановен. Към настоящият момент все още не сме получи отговор от министерството. След като получим такъв ще може да Ви отговорим точно на поставеният въпрос. Допълнителна информация може да получите в стая 412 в сградата на общината или на телефон 0331/20304.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 09.03.2017


Докъде стигна техническия проект на блок 5/5
Иванова, 13.02.2017


Уважаема г-жа Иванова
За сградата с адрес кв. Запад ул. „Лозница” № 6 бл. 5/5 фирмата изпълнител е внесла за разглеждане в общината технически проект. След преглед от специалисти от общинска администрация и в последствие представители на Вашето сдружението е установено, че проекта трябва да претърпи корекции. Поради това е върнат за допълнения и корекции на фирмата изпълнител. След като бъдат извършени необходимите корекции, проекта бъде окончателно одобрен и му се издаде оценка за съответствие, се преминава към издаване на Разрешение за строеж след, което строително монтажните работи ще могат да започнат.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 09.03.2017


Кои блокове в Асеновград ще бъдат санирани?
Иванова, 23.02.2017


Уважаема г-жа Иванова,
На този етап договори за целево финансиране-т.е. осигурени средства за саниране имат 28 блока на територията на гр. Асеновград. Това са сградите :
гр. Асеноград, ул. Цар Иван Асен II №99
гр.Асеноград, ул. Шести януари №1-3-5-7
гр. Асеновград, ул. Стоян Джасъмов №10, кв. Запад, бл.100
гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Стоян Джасъмов №5, бл.105
гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен II-ри №104-106-108
гр. Асеновград жк Изток бл.4 вх.
гр. Асеновград, ул. Хаджи Димитър Стоилов 2, кв. Запад, бл.3/8,
гр.Асеновград, бл. Васил Левски №19
Асеновград, жк Запад, ул. Стоян Джамсъзов №7
гр. Асеновград, ул. Лозница №5, кв. Запад, бл.108
гр. Асеновград, ул. Стоян Джансъзов №4, кв. Запад, бл.107
гр. Асеновград, ул. Цар Иван Асен II-ри №78,80,82
гр. Асеновград, ул. Княз Борис I-ви №6
гр. Асеновград, ул. Лозница №6, блок 5/5
гр.Асеновград, ул.Васил Левски №21
гр.Асеновград, ул. Стоян Джамсъзов №6, кв.Запад, бл.109
гр. Асеновград, кв. Изток , бл.1
гр. Асеновград, кв. Запад , ул. Стоян Джамсъзов № 11,бл. 102
гр. Асеновград, ул. Княз Борис І-ви №8
гр.Асеновград, ул.6-ти януари 11-13-15
гр.Асеновград, ж.к Изток бл. 5
гр. Асеновград , кв. Запад ул. Георги Ковачев № 1 бл.6/8
гр. Асеновград , ул. Цар Иван Асен II № 76
гр. Асеновград, бул. България 11/19
гр. Асеновград, ж.к. Изток , бл. 6
гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Хан Кардам No 1,3,5, бл. 3/5
гр. Асеновград, Община Асеновград, кв. ИЗТОК бл. 3
гр. Асеновград, ул. ГЕОРГИ КОВАЧЕВ №3, ж.к. ЗАПАД, бл.4/8
Останалите сдружения подали документи за кандидатстване през 2016г. и 2017г. са на фаза изчакване остатък на средства или отпускането на нов финансов ресурс по програмата.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 09.03.2017


Искам да попитам къде мога да намеря информация за кандидатстване за саниране, в коя стая на общината мога да попитам. Благодаря!
Антоанета Милушева, 15.02.2017


Уважаема г-жа Милушева,
Информация относно националната програма за енергийна ефективност може да получите в стая 412 в сградата на общината и на телефон: 0331/20304. Формулярите необходими за кандидатстване може да изтеглите от главната страница на сайта на общината www.assenovgrad.com- Раздел „Актуално”.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 09.03.2017


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм