Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Вашите въпроси

Питането ми отново е за ул.Богомилска и е отново относно неспазване на "синя зона".Улицата ежедневно се заема от автомобилите на служители на EVN,което могат да потвърдят служители от "паркинги и гаражи". Преди няколко дни за пръв път от две години те проведоха акция и поставиха скоби на повече от десет автомобила, но които скоби премахнаха към 16.00 часа,защото работното им време приключи.Тези служители пред мен провериха дали има платени абонаментни, като се оказа,че няма такива,така че не е нужно да лъжете както предния път.Този път,живущите сме взели решение,ако не вземете радикално отношение,да сезираме Прокуратурата,за неизпълнение на служебно задължение и ще повикаме различни медии.На този етап, никой от живущите няма да плаща годишен абонамент, защото той не ни дава никакво предимство за паркиране.Свършете си работата и тогава изискване от другите.Данотози въпрос бъде публикуван, защото ако не отговорите и непредприемете действия в най кратък срок,ще сезираме посочените по-скоро органи. Надявам се,че няма да се стига до тези мерки.
Димитров, 24.01.2018


УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Във връзка с Ваш въпрос относно неспазване режима на ползване на „зона за платено паркиране”, находяща се на ул. ”Богомилска” в гр. Асеновград, Ви уведомяваме :
 Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” не ограничава достъпа на автомобили, които желаят да ползват режим на платено паркиране в „паркингите публична общинска собственост” и „зоните за платено паркиране”, определени в Приложение № 1 и № 2 от Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозни средства и граждани на територията на град Асеновград.
 При изпълнение на функционалните си задължения Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” се ръководи единствено от законовите актове и подзаконовите нормативни документи регламентиращи дейността, като в конкретния случай това са Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозни средства и граждани на територията на град Асеновград и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Асеновград, където са посочени редът и условията за паркиране на автомобилите, прилаганите принудителни административни мерки и цените на предоставяните услуги.
Пламен Панайотов, дейност "Инспекторат, паркинги и гаражи", 29.01.2018


Може ли обсъждането на проекта да бюджета на община Асеновград да се провежда по отделни населени места, а не само в град Асеновград, така повече хора ще са съпричастни с съдбата на общината.
иван димитров, 06.01.2018


Уважаеми господин Димитров,
Съгласно чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на Общината предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, най-малко 7 дни преди оповестената дата за публичното обсъждане.Становища и предложения по проекта за общинския бюджет могат да се предоставят в деловодството на Общината не по-късно от два дни преди провеждането на публичното обсъждане. За тези предложения и за предложенията, направени по време на публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общинския бюджет при разглеждането му на заседание на общинския съвет.
Мария Палатева, _Дирекция "Финанси", 29.01.2018


ЗДРАВЕЙТЕ,
МАЛКО СЕ ОБЪРКАХ В САЙТА ВИ. ИНТЕРЕСУВА МЕ КАКВА Е СТОЙНОСТТА НА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК ЗА КВ.М. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2018Г
ПЕТЯ НИКОЛОВА, 12.01.2018


Уважаема госпожо Николова,
Размера на патентния данък за 2018 г. за търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв.м. според местонахождението на обекта:
1-ва зона, Асеновград - 12 лв.
2-ра зона, Нареченски бани и Тополово - 8 лв.
3-та зона, всички останали населени места - 4 лв.
Размера на патентния данък за видовете патентни дейности, е определен с Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград.
Нели Ангелова, _Дирекция "Финанси", 26.01.2018


Здравейте! Искам да попитам дали се е кандидатствало за саниране на блок 5/8 кв. Запад? Благодаря!
Татяна Маркова, 17.01.2018


Уважаема г-жа Маркова,
За сграда в кв. „Запад” бл. 5/8 не е кандидатствано по програмата за саниране.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 24.01.2018


Здравейте,
Интересувам се дали многофамилна жилищна сграда в кв.Зъбчето, ул.Тутракан 12, 14, са одобрена по НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ и дали е включена в списъка на сградите с осигурено финансиране и изготвя ли се проект?
Николова, 23.01.2018


Уважаема г-жа Николова,
Документите за кандидатстване по програмата за сграда с адрес: ул. „Тутракан” № 12-14 са одобрени и изпратени до ББР за сключване на договор за целево финансиране. Там всички одобрени сгради се завеждат в регистър по ред на постъпването им и чакат отпускане на средства. В момента няма ново финансиране по програмата. Ако бъде отпуснато такова със заведените в регистъра одобрени сгради по ред на постъпването им се сключват договори за финансиране. Към настоящия момент на територията на град Асеновград има 28 сгради с осигурено финансиране /подали документи за кандидатстване през 2015г./ и 53 сгради чакащи отпускане на нови средства по програмата /подали документи през 2016 и 2017г./. Вашата сграда е в групата на чакащите отпускане на нови финансови средства по програмата, т.е. за нея към момента няма осигурено финансиране.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 24.01.2018


Здравейте,

Интересувам се дали многофамилна жилищна сграда в кв. Запад бл.103 е одобрена по НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ и дали е включена в списъка на сградите с осигурено финансиране и изготвя ли се проект?

Благодаря
Стоянова, 09.01.2018


Уважаема г-жа Стоянова,
Документите за кандидатстване по НПЕЕМЖС за блок 103 в кв. „Запад” са одобрени и изпратени до ББР за сключване на договор за целево финансиране. Там всички одобрени сгради се завеждат в регистър по ред на постъпването им и чакат отпускане на средства. В момента няма ново финансиране по програмата. Ако бъде отпуснато такова със заведените в регистъра одобрени сгради по ред на постъпването им се сключват договори за финансиране. Към настоящия момент на територията на град Асеновград има 28 сгради с осигурено финансиране /подали документи за кандидатстване през 2015г./ и 53 сгради чакащи отпускане на нови средства по програмата /подали документи през 2016 и 2017г./. Вашата сграда е в групата на чакащите отпускане на нови финансови средства по програмата т.е. за нея към момента няма осигурено финансиране.
Ако има ново финансиране по програмата и средствата достигнат по ред и до Вашата сграда, първо ще се сключи договор за целево финансиране. След него се избират изпълнители, които извършват енергийно и техническо обследвания на сградата, на базата на които се изготвя проект и в последствие се изпълняват строително монтажните работи.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 12.01.2018


Относно Бл.102 трябва ли да разбираме че към момента няма издадена оценка за съответствие и разрешение за строеж и кой или какво бави издаването на последните?
Нели Димитрова, 03.11.2017


Уважаема г-жа Димитрова
Преди да започне санирането на всяка сграда има определена нормативна процедура и законови срокове през, които задължително се преминава. За сградата с адрес кв.„Запад” бл. 102 към този момент има избран изпълнител за инженеринг - проектиране и СМР. Изпълнителят е изготвил проект, на който е издадена оценка за съответствие. След издаването на оценката за съответствие е издадено и Разрешение за строеж. Поради настъпването на зимата и невъзможността да се извършват строително монтажни работи се очаква санирането на Вашата сграда да стартира в първите пролетни месеци, когато времето позволява да се извършват плануваните дейности.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 21.12.2017


Здравейте,интересува ме блокът намиращ се на бул."България "23-29,Дали е одобрен по програмата за безплатно саниране,и ако "да",какво следва след това?Благодаря!
Георгиева, 24.11.2017


Уважаема г-жа Георгиева,
За сградата на бул. „България” 23-29 не е кандидатствано по програмата за саниране.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 21.12.2017


Кога ще започне санирането на бл. Възход ул. Лозница кв. Запад ?
Доколкото знам проекта е одобрен преди 1година.
Благодаря Ви предварително !
Бойко Стоянов, 13.12.2017


Уважаеми г-н Стоянов,
Документите за кандидатстване по програмата на блок „Възход” ж.к. „Запад”, ул. „Лозница” № 2 са одобрени и изпратени до ББР за сключване на договор за целево финансиране. Там всички одобрени сгради се завеждат в регистър по ред на постъпването им и чакат отпускане на средства. В момента няма ново финансиране по програмата. Ако бъде отпуснато такова със заведените в регистъра одобрени сгради по ред на постъпването им се сключват договори за финансиране. Към настоящия момент на територията на град Асеновград има 28 сгради с осигурено финансиране и 53 сгради чакащи отпускане на нови средства. Вашата сграда е в групата на чакащите отпускане на нови финансови средства по програмата.
Ако има ново финансиране по програмата се сключва договор за целево финансиране. След него се избират изпълнители, които извършват енергийно и техническо обследвания на сградата, на базата на които се изготвя проект и в последствие се изпълняват строително монтажните работи.
Няма как за Вашата сграда да има изготвен проект или извършена някаква друга дейност по програмата, без да има сключен договор за целево финансиране.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 21.12.2017


Какви са условията за наемане под наем на къщичките за коледния базар поставени на централната улица.Може ли да ми напишете име и телефон на човека с който да се свържа по този въпрос. Благодаря предварително.13. 11. 2017г
Таня Георгиева, 13.11.2017


Уважаема госпожо Георгиева,

Може да подадете молба в Информационния център на Община Асеновград. За справка се обадете на тел. 0331/ 20-335 - Милена Ангелова или Мария Щерева.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 20.11.2017


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм