Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Вашите въпроси

Здравейте, искам да попитам блок 110 ул.Лозница кв. Запад дали е одобрен за саниране,тъй като сме подали документи?
Антония Николова, 20.02.2018


Уважаема г-жа Николова,
Документите за кандидатстване по програмата на блок 110 в кв. „Запад” са одобрени и изпратени до ББР за сключване на договор за целево финансиране. Там всички одобрени сгради се завеждат в регистър по ред на постъпването им и чакат отпускане на средства. В момента няма ново финансиране по програмата. Ако бъде отпуснато такова със заведените в регистъра одобрени сгради по ред на постъпването им се сключват договори за финансиране. Към настоящия момент на територията на град Асеновград има 28 сгради с осигурено финансиране /подали документи за кандидатстване през 2015г./ и 53 сгради чакащи отпускане на нови средства по програмата /подали документи през 2016 и 2017г./. Вашата сграда е в групата на чакащите отпускане на нови финансови средства по програмата т.е. за нея към момента няма осигурено финансиране.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 02.03.2018


Здравейте бях поставил въпроса за изоставените автомобили по улиците и паркингите в кв.Запад.В предишното питане бях дал и някои места,ако има нужда ще ви ги кажа.Интересува ме,а и не само мен говоря от името на много хора какви мерки ще предприеме общината
Иван Иванов, 05.02.2018


УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
Във връзка с Ваш сигнал от 19.01.2018 год. относно наличието на изоставени 4 (четири) автомобила в близост до кафене „Каризма”, пред блок 102 кв. ”Запад", в гр. Асеновград, Ви уведомяваме, че :
 Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” извърши проверка при която на ул. ”Стоян Джамсъзов” са установени 4 - четири автомобила отговарящи на критериите „излязло от употреба моторно превозно средство” по смисъла на „Наредбата за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Асеновград”, а именно:
- лек автомобил марка „Пежо” с рег. № РВ 7236 МС;
- микробус марка „Ивеко” с рег. № РВ 0684 МС;
- Каравана с № 31-33 WR;
- Лек автомобил „Сеат” – без регистрация;
 На собствениците на тези автомобили е връчено писмено предизвестие за освобождаване на заеманата площ върху терени държавна или общинска на основание чл. 7, ал. 1 от „Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозни средства и граждани на територията на град Асеновград” и предупреждение за прилагане на принудителни административни мерки.
Пламен Панайотов, дейност "Инспекторат, паркинги и гаражи", 12.02.2018


Питането ми отново е за ул.Богомилска и е отново относно неспазване на "синя зона".Улицата ежедневно се заема от автомобилите на служители на EVN,което могат да потвърдят служители от "паркинги и гаражи". Преди няколко дни за пръв път от две години те проведоха акция и поставиха скоби на повече от десет автомобила, но които скоби премахнаха към 16.00 часа,защото работното им време приключи.Тези служители пред мен провериха дали има платени абонаментни, като се оказа,че няма такива,така че не е нужно да лъжете както предния път.Този път,живущите сме взели решение,ако не вземете радикално отношение,да сезираме Прокуратурата,за неизпълнение на служебно задължение и ще повикаме различни медии.На този етап, никой от живущите няма да плаща годишен абонамент, защото той не ни дава никакво предимство за паркиране.Свършете си работата и тогава изискване от другите.Данотози въпрос бъде публикуван, защото ако не отговорите и непредприемете действия в най кратък срок,ще сезираме посочените по-скоро органи. Надявам се,че няма да се стига до тези мерки.
Димитров, 24.01.2018


УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,

Във връзка с Ваш въпрос относно неспазване режима на ползване на „зона за платено паркиране”, находяща се на ул. ”Богомилска” в гр. Асеновград, Ви уведомяваме :
 Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” не ограничава достъпа на автомобили, които желаят да ползват режим на платено паркиране в „паркингите публична общинска собственост” и „зоните за платено паркиране”, определени в Приложение № 1 и № 2 от Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозни средства и граждани на територията на град Асеновград.
 При изпълнение на функционалните си задължения Дейност „Инспекторат, паркинги и гаражи” се ръководи единствено от законовите актове и подзаконовите нормативни документи регламентиращи дейността, като в конкретния случай това са Наредба за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозни средства и граждани на територията на град Асеновград и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Асеновград, където са посочени редът и условията за паркиране на автомобилите, прилаганите принудителни административни мерки и цените на предоставяните услуги.
Пламен Панайотов, дейност "Инспекторат, паркинги и гаражи", 29.01.2018


Може ли обсъждането на проекта да бюджета на община Асеновград да се провежда по отделни населени места, а не само в град Асеновград, така повече хора ще са съпричастни с съдбата на общината.
иван димитров, 06.01.2018


Уважаеми господин Димитров,
Съгласно чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кметът на Общината предоставя проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност, най-малко 7 дни преди оповестената дата за публичното обсъждане.Становища и предложения по проекта за общинския бюджет могат да се предоставят в деловодството на Общината не по-късно от два дни преди провеждането на публичното обсъждане. За тези предложения и за предложенията, направени по време на публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общинския бюджет при разглеждането му на заседание на общинския съвет.
Мария Палатева, _Дирекция "Финанси", 29.01.2018


ЗДРАВЕЙТЕ,
МАЛКО СЕ ОБЪРКАХ В САЙТА ВИ. ИНТЕРЕСУВА МЕ КАКВА Е СТОЙНОСТТА НА ПАТЕНТНИЯ ДАНЪК ЗА КВ.М. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ЗА 2018Г
ПЕТЯ НИКОЛОВА, 12.01.2018


Уважаема госпожо Николова,
Размера на патентния данък за 2018 г. за търговия на дребно до 100 кв.м. нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв.м. според местонахождението на обекта:
1-ва зона, Асеновград - 12 лв.
2-ра зона, Нареченски бани и Тополово - 8 лв.
3-та зона, всички останали населени места - 4 лв.
Размера на патентния данък за видовете патентни дейности, е определен с Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Асеновград.
Нели Ангелова, _Дирекция "Финанси", 26.01.2018


Здравейте! Искам да попитам дали се е кандидатствало за саниране на блок 5/8 кв. Запад? Благодаря!
Татяна Маркова, 17.01.2018


Уважаема г-жа Маркова,
За сграда в кв. „Запад” бл. 5/8 не е кандидатствано по програмата за саниране.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 24.01.2018


Здравейте,
Интересувам се дали многофамилна жилищна сграда в кв.Зъбчето, ул.Тутракан 12, 14, са одобрена по НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ и дали е включена в списъка на сградите с осигурено финансиране и изготвя ли се проект?
Николова, 23.01.2018


Уважаема г-жа Николова,
Документите за кандидатстване по програмата за сграда с адрес: ул. „Тутракан” № 12-14 са одобрени и изпратени до ББР за сключване на договор за целево финансиране. Там всички одобрени сгради се завеждат в регистър по ред на постъпването им и чакат отпускане на средства. В момента няма ново финансиране по програмата. Ако бъде отпуснато такова със заведените в регистъра одобрени сгради по ред на постъпването им се сключват договори за финансиране. Към настоящия момент на територията на град Асеновград има 28 сгради с осигурено финансиране /подали документи за кандидатстване през 2015г./ и 53 сгради чакащи отпускане на нови средства по програмата /подали документи през 2016 и 2017г./. Вашата сграда е в групата на чакащите отпускане на нови финансови средства по програмата, т.е. за нея към момента няма осигурено финансиране.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 24.01.2018


Здравейте,

Интересувам се дали многофамилна жилищна сграда в кв. Запад бл.103 е одобрена по НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ и дали е включена в списъка на сградите с осигурено финансиране и изготвя ли се проект?

Благодаря
Стоянова, 09.01.2018


Уважаема г-жа Стоянова,
Документите за кандидатстване по НПЕЕМЖС за блок 103 в кв. „Запад” са одобрени и изпратени до ББР за сключване на договор за целево финансиране. Там всички одобрени сгради се завеждат в регистър по ред на постъпването им и чакат отпускане на средства. В момента няма ново финансиране по програмата. Ако бъде отпуснато такова със заведените в регистъра одобрени сгради по ред на постъпването им се сключват договори за финансиране. Към настоящия момент на територията на град Асеновград има 28 сгради с осигурено финансиране /подали документи за кандидатстване през 2015г./ и 53 сгради чакащи отпускане на нови средства по програмата /подали документи през 2016 и 2017г./. Вашата сграда е в групата на чакащите отпускане на нови финансови средства по програмата т.е. за нея към момента няма осигурено финансиране.
Ако има ново финансиране по програмата и средствата достигнат по ред и до Вашата сграда, първо ще се сключи договор за целево финансиране. След него се избират изпълнители, които извършват енергийно и техническо обследвания на сградата, на базата на които се изготвя проект и в последствие се изпълняват строително монтажните работи.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 12.01.2018


Относно Бл.102 трябва ли да разбираме че към момента няма издадена оценка за съответствие и разрешение за строеж и кой или какво бави издаването на последните?
Нели Димитрова, 03.11.2017


Уважаема г-жа Димитрова
Преди да започне санирането на всяка сграда има определена нормативна процедура и законови срокове през, които задължително се преминава. За сградата с адрес кв.„Запад” бл. 102 към този момент има избран изпълнител за инженеринг - проектиране и СМР. Изпълнителят е изготвил проект, на който е издадена оценка за съответствие. След издаването на оценката за съответствие е издадено и Разрешение за строеж. Поради настъпването на зимата и невъзможността да се извършват строително монтажни работи се очаква санирането на Вашата сграда да стартира в първите пролетни месеци, когато времето позволява да се извършват плануваните дейности.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 21.12.2017


Здравейте,интересува ме блокът намиращ се на бул."България "23-29,Дали е одобрен по програмата за безплатно саниране,и ако "да",какво следва след това?Благодаря!
Георгиева, 24.11.2017


Уважаема г-жа Георгиева,
За сградата на бул. „България” 23-29 не е кандидатствано по програмата за саниране.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 21.12.2017


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм