Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Вашите въпроси

В кв.Д.Воден парапетите на дерето,особено в горната част,са силно ръждясали,особено парапета на горния мост,откъм гората,като лисици са.И други неща по центъра има за оправяне,без да изискват особени средства,мисля,че хора от временната заетост или други трудови резерви,без особена квалификация могат да решат въпроса.Да се поразмърда г-жа кметицата!Няколко кутии боя,всеки може да боядиса!
Иван Ивани4, 27.05.2014


В кв.Долни Воден бяха пренасочени работници от програма "Временна заетост". Всички парапети по мостовета са грундирани.
Мелят Алимолла, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 18.06.2014


Асеновград как се нарича през вековете
Георги, 28.05.2014


Уважаеми Георги,
Първият писмен документ, в който срещаме старото име на Асеновград и близките селища около него, е устава на Григорий Бакуриани от 1083 г., даден на построения от него Бачковски манастир. Бакуриани, грузинец по произход и висш византийски военоночалник, е приближен на имп. Алексий І Комнин. Той дарява своя любимец с големи имения във Филипополската тема /Пловдивска област/. Част от тези имения, изброени в устава му, Бакуриани от своя страна дарява на създадения от него манастир, посветен по стара грузинска традиция на „Св.Богородица”. Имотите, посочени в устава, дават ценни сведения за селищната мрежа в района и преобладаващия славянски характер на наименованията им. Първото споменато дарение е укрепеното селище Петрич, заедно с неговите поля и имоти. Това е днешната Асенова крепост и селището разположено под нея. Петрич на гръцки означава камък, което в преносен смисъл може да се преведе като твърдина, непревземаема крепост, поради непристъпната скала, на която е разположено. Следващия дарен имот е споменат като голямото село Стенимахос с построените от него тук две крепости и метох към манастира. Стенимахос е най-старото засвидетелствано в писмен извор име на Асеновград. Още през средновековието старобългарския книжовник Константин Костенечки прави едно напълно обосновано и приемливо тълкование на това име. Според него Стенимахос е сложносъставна гръцка дума, която се състои от словосъчетанието “стени” и “махос”, като стени означава тясно място, теснина, а махос – борба, бой, война. Така в превод на български би звучало буквално като Теснобранство. Той смята, че името идва от непрестанната борба между водите на буйната някога река със скалите в тесния пролом, преди да се разлее широко в равнината. Има и други тълкувания, едни по-приемливи, други съвсем легендарни.
Нови сведения за историята на Асеновград черпим от Никита Хониат - личен хронист на византийски император Алексий ІІІ Ангел /1195 – 1203г./. Те са свързани с последните години от живота на българския болярин Иванко. След убийството на цар Асен Иванко не се задържал на престола и е принуден да бяга във Византия. Приет с големи почести от Алексий ІІІ, той е назначен за управител на Пловдивската област, като било преценено, че като българин най-добре ще се справи с непокорните си сънародници. В Пловдив жадния за власт болярин бързо се ориентира в ситуацията, обгражда се със свои хора, набира войска само от българи и почувствал се достатъчно силен, се обявява за самостоятелен владетел, като даже приема титлата василевс. Укрепил се в Родопите той разбива две изпратени срещу него византийски армии. Начело на третата застава сам Алексий ІІІ. Според хрониста, императора превзема укрепения Станимака и поробил всички българи в него, но Иванко въпреки сведенията не бил тук. Тогава Алексий ІІІ си послужил с измама. С клетви и обещания успял да притъпи бдителността на болярина. Той се отзовал на императорската покана за преговори в Станимака и тук въпреки дадените обещания бил окован във вериги и вероятно убит, защото името му не се споменава никога и никъде повече.

Повече информация може да получите от този сайт в рубриката "Добре дошли в Асеновград".
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 10.06.2014


Здравейте,
В началото на месец май 2014г. посетих няколко театрални постановки в нашето читалище и съм възмутена от състоянието на залата и отношението на служителите към порутената сграда. Зададох въпрос на общинска служителка, която отговаря за културата защо не се ремонтира зала и тя отговори, че това не е нейна собственост и защо да се грижи. Служителите на читалището отговарят, че нямало пари за ремонт, трябвало да се направи проект, но това не било тяхна работа. Моля, като общински служители обърнете внимание на читалището, за да може не само по празници да гледаме постановки.
Диана Колева, 03.06.2014


Уважаема госпожо Колева,
В Инвестиционната програма на община Асеновград за тази година /2014 г./ са заложени 60 000 лв. за основен ремонт на сцената и гримьорните, отоплителна система и подмяна столове в зрителната зала на НЧ "Родолюбие" - І-етап.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 10.06.2014


Уважаеми съграждани,
През последните години в детска градина "Слънце" се води целенасочена кампания за отстраняване на достойни хора и добри професионалисти. Персоналът на детската градина твърдо застава зад новата директорка Златка Тоскова и е против всякакви злонамерени коментари. Уверяваме всички, че тя се доказа като опитен ръководител и добър човек.Организацията на работа е добра, персоналът работи спокойно и изпълнява задълженията си. Храната е с превъзходно качество и режима в градината протича нормално.
Призоваваме Администрацията на общината да закрие тази рубрика, която се превръща в място за разпространяване на невярна информация и злонамерени коментари,които създават напрежение и дискомфорт в работата на екипа.Смятаме, че който има някакви въпроси и жалби е редно да ги представи пред компетентните органи, заставайки с лицето и името си.
Екипът на филиал "Слънце" - ЦДГ " Н. Вапцаров"
Екип на филиал "Слънце", 22.05.2014


Уважаеми служители от екипа на филиал "Слънце" към ЦДГ "Н.Вапцаров,
Поздравявам Ви за достойната позиция! Вярвам, че ще работите заедно, в екип и много скоро ще забравим за проблемите в тази детска градина. Желая Ви успех!
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 09.06.2014


Интересува ме, защо общината иска да се плаща таксата към нея, която е за детските градини, в месеците юли и август, като в градината почти не остават деца. Да плаща този, който ходи на градина. Ето сега за този месец аз ще трябва да платя, но няколко учителките вече са в отпуск. Децата не се гледат качествено. След обед ги занимава леличката. Става дума за градината в Долни Воден. Юни месец повечето деца са на градина, защо се правят сборни групи, защо се пращат нови деца в групите? За да икономиса пари госпожа директорката ли? Не мога да разбера, като е по-малко персонала и некомпетентен защо плащаме пълна такса? А също в тази градина от 2-3 години не са боядисвани пързалките, винаги ги гледам ръждясали. ПРеди 2 седмици правят на децата чревни изследвания, едно че е ненужно, защото е в края на учебната година (В началото на годината защо не ги правят, тогава ни искат платени изследвания.), и другото което е никой така и не получи резултатите. Фиктивни ли са, да се отчита дейност?
Кремена К., 03.06.2014


Уважаема госпожо Кремена К.,
Съгласно чл.19, ал.2 от Закона за народната просвета "Родителите или настойниците заплащат такси в размери, определени от общинския съвет, в съответствие със Закона за местните данъци и такси."
Таксите, които родителите плащат за посещение на цецата в детска градина са регламентирани с Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград, (приета с решение №871/25.02.2003 год., изм.и доп. с реш.№229/18.06.2008 год, изм.и доп.с реш.№435/28.01.2009 год., изм. и доп. с реш.№ 529/20.05.2009 г., изм. и доп. с реш.№ 587/05.08.2009 г., изм. и доп. с реш.№ 760/27.01.2010 г.доп. с реш.№779/24.02.2010 г.,доп.с реш.№806/31.03.2010 г., изм. и доп. с реш.№ 865/19.05.2010 г., изм. и доп. с реш.№ 906/23.06.2010 г., изм. и доп. с реш.№ 1069/26.01.2011 г., изм. и доп. с реш. № 1137 и 1138/30.03.2011 г., изм. и доп. с реш. № 1212/18.05.2011 г., изм.и доп. с реш № 36/14.12.2011 г. и реш. № 74/25.01.2012 г,
изм.и доп. с реш № 383/20.06.2012 г. и реш. № 413/11.07.2012 г., изм. и доп. с реш. № 982/19.06.2013 г., изм.и доп. с реш. № 1277/29.01.2014 г. ).
Тази наредба действа до момента, в който Общински съвет Асеновград я отмени.
Сборни групи се правят когато децата в отделните групи са под 12. Хората, които работят в детските градини също имат нужда да ползват отпуск.
Чревните изследвания на децата се правят по график на РЗИ Пловдив. Съобщава се само ако има положителни проби. Щом не са Ви съобщили - следва, че всичко с изследванията на децата е наред.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 09.06.2014


Казус - в края на май изпратихме някой деца от предучилищните групи в първи клас. Директорката сее разбрала с родителите те да продължат да посещават градината, въпреки че не трябва да са там. Родителите ги разбирам - евтин вариант някой да им гледа децата. Но се чудя това по какъв начин е регламентирано и позволено за директорката на ЦДГ Радост, Долни Воден
Милена Дамянова, 04.06.2014


Уважаема госпожо Дамянова,
Съгласно чл.18,ал.1 от Закона за народната просвета "Детските градини са за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас."
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 09.06.2014


Как може на най-големия празник -24 май на официалната трибуна да има доста възпълничка директорка с тъмни очила и облечена в червено през цялото време да дъфчи дъвка?какви са тези уж будители?
Димитър Петров, 27.05.2014


Уважаеми господин Петров,
Наднорменото тегло, стилът на обличане и поведението на директорите не подлежат на коментар и контрол от страна на общинските служители.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 09.06.2014


Уважаема Госпожо Стойчева,
Искам да Ви попитам дали има одобрени деца от МОН,които ще получават финансова подкрепа съобразно "Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и младежи с изявени дарби"
Рюстемова, 04.06.2014


Уважаема госпожо Рюстемова,
Да, има деца, които са одобрени от МОН и ще получат финансова подкрепа. Очакваме да бъде преведена сумата.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 09.06.2014


Здравейте,изключително лошо и грозно впечатление правят изкъртените капаци на контейнерите за смет,които на всичкото отгоре са пльоснати върху тротоарите непосредствено до тях.Говоря за квартала срещу бензиностанцията на Шел.Без да съм специалист,мисля че машината ги чупи,щото и на други места съм виждал подобна картинка.А идва лято все пак,а с него мухите,заразите и т.н.Дали нещо не може да се направи.
Николай Богданов, 11.05.2014


Уважаеми г-н Богданов,
Счупените контейнери в Община Асеновград се подменят периодично от обслужващата фирма. Въпростният контейнер е включен в списъка за подмяна.
Мелят Алимолла, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 23.05.2014


Моля обърнете внимание на бездомните кучета по ж.к Запад ,всяка сутрин и вечер са по 5-6 ,започваме да се страхуваме и кой знае какви зарази и болести носят...благодаря.
Иванова, 12.05.2014


Уважаема г-жо Иванова,
Община Асеновград има сключен договор с "ЗООВЕТЕРИНАРЕН КОМПЛЕКС-ПЛОВДИВ".При следващ улов ще ги пренасочим в този район.
Мелят Алимолла, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 23.05.2014


Страница: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм