Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Вашите въпроси

Здравейте,
с годеника ми искаме да сключим брак в Асеновград (и двамата не сме от града, но много го харесваме).
Възможно ли е това да бъде осъществено и съответно кога и как може да запишем датата?
Благодаря Ви предварително за съдействието!
Поздрави: Ирина
Ирина Арачийска, 27.08.2014


Уважаема госпожице Арачийска,
Семейният кодекс на РБългария урежда отношенията, основани на брак, родство и осиновяване.Всеки желаещ да сключи граждански брак избира свободно общината, в която да направи това/съгл.чл.8/1/от СК/.
Ако, Вие желаете да сключите граждански брак в Асеновград е необходимо да заявите това пред длъжностното лице по гражданско състояние в Асеновград.За повече информация: ivanka.stoeva@assenovgrad.com ; 0884312056
Ели Пехливанова, _Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", 29.08.2014


КОЛКО СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ ИМА В КВ. ДОЛНИ ВОДЕН
Иван Моллов, 15.08.2014


Уважаеми г-н Моллов,
По данни на РЗОК в кв. Долни Воден има регистрирани 7 /седем/ практики за първична стоматологична помощ. Кабинетите на стоматолозите са в Здравната служба на ул. "Камара" 2 - четири стоматологични практики, на ул. "Вежен" 1 - една стоматологична практика, ул. "Тинтява" 9 - една стоматологична практика и ул. "Ив. Вазов"1 - една стоматологична практика.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.08.2014


По повод заповедта на кмета относно процедурата за взимане на децата от детските градини. Това е голяма бумащина ,учителките вместо да обръщат внимание на децата те са заети с писане кой,в колко и кога си взима детето. Може да е много по-просто. Прави се списък на децата и който го взима само го отмятат ,така учителите пак си следят децата и те няма да бъдат забравени.Много ви моля да помислете и промените до по-облекчен начин както за родителите така и за учителите.
Албена Янакиева, 25.07.2014


Уважаема г-жо Янакиева,
В заповедта на кмета няма подробно описание кой, кога и какво да пише. Разбира се, че може предварително да са изписани имената на децата, дори разпечатани на принтер таблици, в които родителите да си записват името и да се подписват. Това е въпрос на организация.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.08.2014


Здравейте! Много Ви моля да ми отговорите на следните въпроси:
1. Обявените позиции за специален педагог, логопед, психолог и т.н. на граждански договор ли ще са?
2. Освен подадените професионални автобиографии за избор на кандидат за съответната позиция, ще има ли конкурс или събеседване? /предполагам, че да/
3. В какъв срок след набиране на необходимия брой кандидати ще се проведе?
4. Има ли вероятност срокът на действие на съответните специалисти да бъде удължен?
Предварително Ви благодаря! Извинете ме за отнетото време!
Марияна Стойчева, 14.08.2014


Здравейте г-жо Стойчева,
отговорите на зададените от Вас въпроси са, както следва:
1.За обявените позиции за специален педагог, логопед, психолог и всички останали, финансирани по Проекта за социално включване с класираните и избрани кандидати ще бъдат сключени граждански договори.
2.Подбора на експертите е единствено по документи. Няма да има събеседване с кандидатите.
3.Срокът е различен за различните дейности. След приключване работата на комисията по класиране на кандидатите, протоколите и цялата документация от процедурата по подбора се съгласува и одобрява от МТСП. След одобрението от страна на МТСП, Община Асеновград може да сключи договори с избраните кандидати.
4.Срокът на действие на съответните специалисти е съгласно посоченото в поканата. След този период финансирането по Проекта за социално включване се прекратява. Към настощия момент нямаме информация за възможността за продължаване на услугите като делегирана от държавата дейност.
С уважение,
Георги Ангелов, Отдел "Планиране на инвестиц. дейности, разработка на ПП, 19.08.2014


Здравейте интересуваме дали детските градини по закон имат право да изискват от родителите да си спират децата от градина за 1 месец през летния сезон.Става въпрос за ОДЗ „Бако Динчо”.
Х.П., 25.06.2014


Уважаеми/а Х.П.,
Няма такова задължение, но е добре да обявите кога през лятото детето няма да посещава детското заведение /когато Вие сте в отпуск/, за да се планират отпуски и за персонала.
Нали сте съгласен/а, че и хората от персонала на детските градини, също като Вас, имат право да полват отпуск.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 25.07.2014


Въпросът ми е свързан с детските градини в града. Казаха ми, че в новата детска градина в кв. Запад персонала е толкова, че 5 деца се гледат от 1 човек. За още 1 градина ми казаха, че са "много добре гледани" - достатъчен персонал, без инциденти, каквито често стават при нас в ЦДГ Радост, Долни Воден. Въпросът ми е, защо е това разделение? Защо няма достатъчен персонал в градина "Радост"? Защо дворът на градината в кв. Долни Воден е като махала от някой балкан? Кога ще се оправи дворът? Кога ще се сложат обезопасени съоръжения за игри и да се поддържат? Кога ще се оправи земята и ще се сложат от тези гумени плочки? Нито е красиво, нито е безопасно. Нашите такси към общината са същите като в другите детски градини пък не получаваме същото като тях. Защо и докога?
Деси Манолова, 01.07.2014


Уважаема госпожо Манолова,
С Вас често разговаряме в този сайт.
Броят на хората, назначени в детските заведения се определя от неговия директор, съобразно бюджета, с който разполага. Бюджетите на всички детски заведения се определя въз основа на формула, но основно зависи от броя на децата. Уверявам Ви, че община Асеновград няма дискриминационно отношение спрямо едни или други детски заведения.
За сега, всичко, което е направено в дворовете на детските заведения е от техните бюджети. Само в новата детска градина на кв. Запад оформлението на двора е финансирано от Общината по проект.
Не сте длъжна да водите детето си в точно определена детска градина. Можете да го запишете там, където смятате, че децата са "много добре гледани".
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 25.07.2014


Вече за шести или седми път се удължава срокът за изразяване интерес за позицията "лекар-педиатор". Причината ни е ясна. Липса на изискуемият брой кандидатури. Но какво ще се случи ако не се появят още кандидатури? Един лекар-педиатор не би започнал работа в такъв център, като се има предвид заплащането и естеството на работа. Тогава как ще процедира общината? Означава ли, че Общностният център няма да заработи скоро?
15.07.2014 г.
Иванка Иванова, 15.07.2014


Уважоаема госпожо Иванова,
Инструкциите по този проект идват от екипа в София. Екипът по проекта в Общината не може да вземаме решение за назначение на лекар, без да е изпълнено условието за наличие на повече кандидатури.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 25.07.2014


Моля, да ми отговорите поканата за изразяване на интерес за позицията "Педагог" само за срок от два месеца ли ще се назначават!?
Ще има ли позиция "педагог" за целогодишно обучение в Общностния център?
Валентина Георгиева, 24.07.2014


Уважаема госпожо Георгиева,
Педагозите, които набира Общностния център са за лятно училище, което е със срок два месеца. За сега не се предвиждат педагози с по-продължителен срок на работа, но е добре да следите обявите в този сайт.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 25.07.2014


Искам спешен отговор на това,какво ще направи общината,че заради немърливостта й цялата ми къща е наводнена?Защо никой не чисти канализацията на града?Защо?Не е работа циганките да сменят цветята на кръговите всеки месец,а да не се чисти канализацията.Каня Ви на гости да видите какво ми причини тъпата община,дето козирува на турците.Ако не ми окажете съдействие ще си търся правата в съда.
димитринка трендафилова, 23.07.2014


неУважаема г-жо Трендафилова,
Благодарим за „учтивата” покана да Ви дойдем на гости, за да видим какво Ви е причинила „... тъпата община, дето козирува на турците.” , но по незнайно каква причина сте пропуснали да напишете адреса на който ни каните.
Въпреки ултимативния тон, с който искате съдействие от Общината за сполетялото Ви бедствие, не можем да поемем ангажимент, че от утре „ ... циганките, които сменят цветята на кръговите всеки месец ...” ще бъдат вкарани в канализацията на града, за да я чистят всеки ден. Как се чисти канализация???
Готови сме да съдействаме с каквото можем и се надяваме, че Вие като собственик на имот /къща/ не сте така „... немърлива...” като общината, а сте застраховали дома си и съответно ще получите полагащото Ви се обезщетение от съответната застрахователна компания.
Излизайки от тона на Вашето писмо, можем да споделим със Вас следното:
На 22.07.2014г. на територията на община Асеновград падна интензивен и продължителен дъжд, който наводни частни домове и общински обекти. По метеорологични данни, валежите на наша територия са били най – обилни за цялата страна. Предвид теренните особености на града ни и обширната водосборна област, при интензивни валежи, на отводнителните съоръжения /в това число и канализацията/ се пада да отведат големи количества вода от територията на града. Съществуващата ВиК мрежа е оразмерена и изградена за поемане на по – малко количество води и по тази причина, при такива природни катаклизми се получават нежелани наводнения. В тази връзка, предстои изграждане на водния цикъл на гр.Асеновград – нова ВиК мрежа, с която значително ще бъде подобрено качеството на питейната вода, а така също и отвеждането на дъждовните води.

P.S. Ако забелязахте, непосредствено след спиране на валежите, водата от улиците се оттегли изключително бързо, което идва да подскаже, че Общината своевременно и старателно е изчистила дъждоприемните шахти.
инж. Атанас Тошев, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 24.07.2014


Уважаеми инж.Йончев,
В поканата и техническото задание на публичната покана с наименование „Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на Община Асеновград”е отразено,че предметът на поръчката включва,цитирам:
"Подмяна, нивелация и укрепване на счупени и липсващи решетки, с изработени от полимер бетон и отговарящи на български държавен стандарт, както и издържащи на натоварване не по-малко от 250 kN".В същото време в количествената сметка на техническото задание/прил.2/ и в един.цени/прил.1/е записано,цитирам:Доставка и монтаж на бетонова неокантена армирана скара 38/42".
Въпросът ми е с какво ще се задължи да доставя и монтира изпълнителя ?
Моля за спешен отговор,тъй като срока за внасяне на офертите е 01.07.2014 г. до 16.30 часа !
С уважение: инж.Ангел Топуров
инж.Ангел Топуров, 29.06.2014


Уважаеми инж. Топуров,
Уведомявам Ви, че избраният изпълнител следва да доставя и монтира бетонова неокантена армирана скара 38/42. Доставката и монтажа на съответното изделие от полимербетон е предвидено само като опция.
С уважение,
Георги Ангелов, Отдел "Планиране на инвестиц. дейности, разработка на ПП, 01.07.2014


Страница: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм