Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Вашите въпроси

Уважаеми дами и господа! Моля да се направи проверка относно: назначението на г-жа Вили Терзиева в ЦДГ "Дружба" град Асеновград!
Говори се усилено, че лицето е бившата директорка на детското заведение.
Редно ли е човек, който се е пенсионирал вече, да работи в общинско детско заведение? Хуманно ли е пенсионери да работят, а хора - безработни да не могат да си намерят място за препитание?
Надежда Илиева, 20.08.2014


Уважаема госпожо Илиева,
Величка Терзиева наистина е бивш директор на ЦДГ "Дружба" и е пенсионирана. Назначена е за заместник на учител, който е в болнични. Това не е незаконно. Дали е хуманно? Зависи от гледната точка.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 23.09.2014


Защо няма климатик във центъра за административно обслужване на граждани? Знаете ли каква температура е вътре и какви миризми се носят?
Валентин Янев, 08.08.2014


Уважаеми г-н Янев,
Предложението Ви е основателно.Ще се вземе предвид при изготвяне на новата инвестиционна програма на Община Асеновград за 2015 г.
Ели Пехливанова, _Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", 15.09.2014


Здравейте,
с годеника ми искаме да сключим брак в Асеновград (и двамата не сме от града, но много го харесваме).
Възможно ли е това да бъде осъществено и съответно кога и как може да запишем датата?
Благодаря Ви предварително за съдействието!
Поздрави: Ирина
Ирина Арачийска, 27.08.2014


Уважаема госпожице Арачийска,
Семейният кодекс на РБългария урежда отношенията, основани на брак, родство и осиновяване.Всеки желаещ да сключи граждански брак избира свободно общината, в която да направи това/съгл.чл.8/1/от СК/.
Ако, Вие желаете да сключите граждански брак в Асеновград е необходимо да заявите това пред длъжностното лице по гражданско състояние в Асеновград.За повече информация: ivanka.stoeva@assenovgrad.com ; 0884312056
Ели Пехливанова, _Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", 29.08.2014


КОЛКО СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ ИМА В КВ. ДОЛНИ ВОДЕН
Иван Моллов, 15.08.2014


Уважаеми г-н Моллов,
По данни на РЗОК в кв. Долни Воден има регистрирани 7 /седем/ практики за първична стоматологична помощ. Кабинетите на стоматолозите са в Здравната служба на ул. "Камара" 2 - четири стоматологични практики, на ул. "Вежен" 1 - една стоматологична практика, ул. "Тинтява" 9 - една стоматологична практика и ул. "Ив. Вазов"1 - една стоматологична практика.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.08.2014


По повод заповедта на кмета относно процедурата за взимане на децата от детските градини. Това е голяма бумащина ,учителките вместо да обръщат внимание на децата те са заети с писане кой,в колко и кога си взима детето. Може да е много по-просто. Прави се списък на децата и който го взима само го отмятат ,така учителите пак си следят децата и те няма да бъдат забравени.Много ви моля да помислете и промените до по-облекчен начин както за родителите така и за учителите.
Албена Янакиева, 25.07.2014


Уважаема г-жо Янакиева,
В заповедта на кмета няма подробно описание кой, кога и какво да пише. Разбира се, че може предварително да са изписани имената на децата, дори разпечатани на принтер таблици, в които родителите да си записват името и да се подписват. Това е въпрос на организация.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 19.08.2014


Здравейте! Много Ви моля да ми отговорите на следните въпроси:
1. Обявените позиции за специален педагог, логопед, психолог и т.н. на граждански договор ли ще са?
2. Освен подадените професионални автобиографии за избор на кандидат за съответната позиция, ще има ли конкурс или събеседване? /предполагам, че да/
3. В какъв срок след набиране на необходимия брой кандидати ще се проведе?
4. Има ли вероятност срокът на действие на съответните специалисти да бъде удължен?
Предварително Ви благодаря! Извинете ме за отнетото време!
Марияна Стойчева, 14.08.2014


Здравейте г-жо Стойчева,
отговорите на зададените от Вас въпроси са, както следва:
1.За обявените позиции за специален педагог, логопед, психолог и всички останали, финансирани по Проекта за социално включване с класираните и избрани кандидати ще бъдат сключени граждански договори.
2.Подбора на експертите е единствено по документи. Няма да има събеседване с кандидатите.
3.Срокът е различен за различните дейности. След приключване работата на комисията по класиране на кандидатите, протоколите и цялата документация от процедурата по подбора се съгласува и одобрява от МТСП. След одобрението от страна на МТСП, Община Асеновград може да сключи договори с избраните кандидати.
4.Срокът на действие на съответните специалисти е съгласно посоченото в поканата. След този период финансирането по Проекта за социално включване се прекратява. Към настощия момент нямаме информация за възможността за продължаване на услугите като делегирана от държавата дейност.
С уважение,
Георги Ангелов, Отдел "Планиране на инвестиц. дейности, разработка на ПП, 19.08.2014


Здравейте интересуваме дали детските градини по закон имат право да изискват от родителите да си спират децата от градина за 1 месец през летния сезон.Става въпрос за ОДЗ „Бако Динчо”.
Х.П., 25.06.2014


Уважаеми/а Х.П.,
Няма такова задължение, но е добре да обявите кога през лятото детето няма да посещава детското заведение /когато Вие сте в отпуск/, за да се планират отпуски и за персонала.
Нали сте съгласен/а, че и хората от персонала на детските градини, също като Вас, имат право да полват отпуск.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 25.07.2014


Въпросът ми е свързан с детските градини в града. Казаха ми, че в новата детска градина в кв. Запад персонала е толкова, че 5 деца се гледат от 1 човек. За още 1 градина ми казаха, че са "много добре гледани" - достатъчен персонал, без инциденти, каквито често стават при нас в ЦДГ Радост, Долни Воден. Въпросът ми е, защо е това разделение? Защо няма достатъчен персонал в градина "Радост"? Защо дворът на градината в кв. Долни Воден е като махала от някой балкан? Кога ще се оправи дворът? Кога ще се сложат обезопасени съоръжения за игри и да се поддържат? Кога ще се оправи земята и ще се сложат от тези гумени плочки? Нито е красиво, нито е безопасно. Нашите такси към общината са същите като в другите детски градини пък не получаваме същото като тях. Защо и докога?
Деси Манолова, 01.07.2014


Уважаема госпожо Манолова,
С Вас често разговаряме в този сайт.
Броят на хората, назначени в детските заведения се определя от неговия директор, съобразно бюджета, с който разполага. Бюджетите на всички детски заведения се определя въз основа на формула, но основно зависи от броя на децата. Уверявам Ви, че община Асеновград няма дискриминационно отношение спрямо едни или други детски заведения.
За сега, всичко, което е направено в дворовете на детските заведения е от техните бюджети. Само в новата детска градина на кв. Запад оформлението на двора е финансирано от Общината по проект.
Не сте длъжна да водите детето си в точно определена детска градина. Можете да го запишете там, където смятате, че децата са "много добре гледани".
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 25.07.2014


Вече за шести или седми път се удължава срокът за изразяване интерес за позицията "лекар-педиатор". Причината ни е ясна. Липса на изискуемият брой кандидатури. Но какво ще се случи ако не се появят още кандидатури? Един лекар-педиатор не би започнал работа в такъв център, като се има предвид заплащането и естеството на работа. Тогава как ще процедира общината? Означава ли, че Общностният център няма да заработи скоро?
15.07.2014 г.
Иванка Иванова, 15.07.2014


Уважоаема госпожо Иванова,
Инструкциите по този проект идват от екипа в София. Екипът по проекта в Общината не може да вземаме решение за назначение на лекар, без да е изпълнено условието за наличие на повече кандидатури.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 25.07.2014


Моля, да ми отговорите поканата за изразяване на интерес за позицията "Педагог" само за срок от два месеца ли ще се назначават!?
Ще има ли позиция "педагог" за целогодишно обучение в Общностния център?
Валентина Георгиева, 24.07.2014


Уважаема госпожо Георгиева,
Педагозите, които набира Общностния център са за лятно училище, което е със срок два месеца. За сега не се предвиждат педагози с по-продължителен срок на работа, но е добре да следите обявите в този сайт.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 25.07.2014


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм