Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Вашите въпроси

Имам препоръка и настоятелно предупреждавам - в малка група на Зорница на Запада едната госпожа вика и се кара на децата,слушам я всеки ден като оставям детето ми.Освен това се храни до повръщане и не иска да идва,Правя забележка ама никакъв ефект и затова ви казвам да вземете мерки!
Ширин Изет, 16.10.2014


Уважаема госпожо Изет,
Не вярвам, че този форум е единствения начин за разрешаване на проблеми, възникнали в детските заведения. Следващият път опитайте да отнесете проблема най-напред до директора, като уточните за коя госпожа става въпрос. Не разбирам и кой се храни до повръщане - госпожата или Вашето дете. Кой и къде не иска да идва? Изяснете тези неща с директора и съм сигурна, че бързо и лесно ще се намери изход от ситуацията.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 31.10.2014


Бихте ли ми разяснили забраната за внасяне на торти и почерпки в детските градини? С какво може и с какво не може да се почерпи по случай рождения(именния) ден на детето?
Милена Дамянова, 30.10.2014


Уважаема госпожо Дамянова,
РЗИ и Агенцията по храните стриктно следи за спазване на наредбите за здравословно хранене на децата съгласно, които не бива на територията на детските заведения да се консумират храни като торти, пасти, десертни блокчета и т.н. Разговаряйте с директора, ако желаете да почерпите децата от групата на Вашето дете, какво можете да изберете. Хората от ДГ стриктно спазват разпоредбите. Неспазването им води до предписания и налагане на глоби от РЗИ и Агенцията по храните .
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 31.10.2014


Защо в гимназията княз Борис ни карат да даваме пари за охрана ,чрез настоятелството?
трифонова, 26.10.2014


Уважаема госпожо Трифонова,
СОУ "Св. княз Борис І" нямат родителско настоятелство.
Не е задължително в училище да има охрана. Това е решение на родителите, които са събрали пари и са ги внесли в канцеларията на училището като дарение с цел наемане на охрана.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 31.10.2014


След като стана ясно ,след 7 месеца проверки ,че няма виновни за поставенота хаче в ЦДГ Слънце,кметът ще възстанови ли на работа Лидия Захариева? Защо детската градина няма още директор?
Стоян Димитров, 16.10.2014


Уважаеми г-н Димитров,
ЦДГ "Слънце" стана филиал на ЦДГ "Н. Вапцаров" и там има директор /може би Вие не го одобрявате, но директор има/.
Бившият директор на ЦДГ "Слънце" си подаде сам оставката, така че няма къде и защо да бъде възстановен. Години наред персонала на детското заведение водише подмолна война срещу нея /изказвам лично мнение/. Странно защо сега някой е решил, че е добре тя отново да бъде директор на детската градина. Явно новият директор е далеч по-неудобен за някои хора. За това, може би беше добре да се мисли "докато не се преобърне каруцата". Изглежда някой не си направи добре сметките. Сега е твърде късно.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 31.10.2014


Уважаема г-жо Салим,
въпросът ми засяга Общеставена поръчка с предмет:"Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти на обекти на територията на община Асеновград по обособени позиции" и по конкретно обособена позиция 3 :"Проект на нов квартал - кв."Баделема" Асеновград","Проект на нов квартал - кв.36 /стар/ по плана на Асеновград","Проект на нов квартал "Св.Трифон" Асеновград".
В техническите задания е посочено, че се изисква проект по част "Газификация" към техническият инвестиционен проект. След ,което в разясненията,за съдържанието на част "Газификация" е упоменато,че изработеният проект се съгласува с "Овергаз Юг". Не става ясно дали се съгласува само инвестиционният проект или трябва да се изработи проект по част "Газификация" и да се съгласува,какви са параметри на проекта по час "Газификация".По сходен начин за позиция номер 4, обект-"Проектиране изграждането на ул."Матей Преображенски" и инфраструктората й – Асеновград" е посочено съгласуване на изработеният проект с "Овергаз Юг".
Моля за своевременен отговор.
С Уважение
"Инфра Про Консулт", 22.07.2014г.
"Инфра Про Консулт", 22.07.2014


Здравейте,
На изложеният от Вас въпрос е отговорено с наше писмо с Изх. № 14.00.3848 от 24.07.2014 год.
С уважение,
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 22.10.2014


Имам въпрос към г-жа Стойчева.
Кажете ми, от къде родителският актив или както там се води, знае че ОДЗ Слънце има нужда от килими, или в новата ОДЗ в Запад, от помагала, че да искат пари от родителите?! На вас е изгодно да казвате, че не се нуждаят от нищо, но явно администрацията на съответното ОДЗ им е подсказало, а ако родителя не плати, детето ще стане "черната овца"!!!!!
Трябва да се забрани тази практика, подмазване на учителите, за чужда сметка!!!
Г-жа Васева, 13.10.2014


Уважаема госпожо Васева,
Не съм в състояние да забраня на родителите, както казвате Вие, "да се подмазват на учителите". Ако разполагате с факти, които по категоричен начин показват, че конкретен учител е агитирал родителския актив да събира пари за килими или помагала, моля да ни предоставите тази информация по законоустановения ред /не в този форум/, и Ви уверявам, че ще предприемем незабавни мерки.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 14.10.2014


Г-жо Стойчева,защо отговаряте уклончиво на поставените ви въпроси?Кухнята на Слънце няма да отвори добре,а на останалата част от въпроса какво ще отговорите?Родителските активи събират пари по предложение на учителите,а който не плати си носи последствията.А какво ще кажете за допълнителните форми в градините-как се избира фирмата и защо се избира само измежду една единствена фирма?
Димитрова, 01.10.2014


Уважаема госпожо Димитрова,
Смятам, че отговарям коректно на въпросите, които поставяте. Споделеното мнение не е въпрос.
При проверките за събиране на пари в детските градини се оказва, че това се прави не от директорите и персонала, а от родителските активи. При разговор с родителските активи напълно се отрича намесата на учители и директори. Кметът може да накаже директора на детското заведение за събиране на пари от родителите, но без доказателства това е невъзможно.Документите показват това, което от дълго време твърдя в този форум. Анонимно изказаното мнение в този форум не е доказателство.
Допълнителните форми в детските градини не са задължителни. Фирмите, които предоставят допълнителните форми са тези, които са изпратили предложение до детската градина. Когато фирмите са повече се избира тази, която предлага по-изгодни условия за родителите - повече форми, по-качествена услуга, по-евтини, занимаващи по-дълго време децата и т.н.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 14.10.2014


Уважаеми, дами и господа!
От няколко години пиша лирика на различна тематика. Общият брой на написаните стихове са 73. Искаме се да издам поне една стихосбирка, но за съжаление това става със средства, с които не разполагам. Още повече понастоящем съм безработна.
Затова Ви моля да ми кажете, има ли начин да кандидатствам в някаква програма, която подпомага хора с писателски наклонности!?
Предварително Ви благодаря! Извинете за отнетото Ви време!
Марияна Стойчева, 21.08.2014


Уважаема госпожо Стойчева,
В този сайт, в "Общински дейности" има препратка към "Култура" и от там към "Правила за финансово подпомагане". Запознайте се с тях и ще откриете отговорите на въпросите си.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 14.10.2014


Здравейте! Искам да изкажа благодарността си тук за издаваното от Община Асеновград списание "Нов вечерник". Асеновградчанин съм,с хуманитарно образование, но живея в Канада от 1993г. и гостувайки на свои роднини, попаднах случайно на него. Похвално е за инстанцията Ви да подкрепя такива инициативи, творците на града ни трябва да бъдат стимулирани. Моля да бъда извинен, ако съм причинил излишно неудобство, но държа да приемете адмирациите ми и да задам въпроса: Как бих могъл да получавам списанието?Предвиден ли е тираж за българите в чужбина?
Д.Делчев, 05.08.2014


Уважаеми господин Делчев,
Ако ми оставите адрес за връзка бих могла да Ви изпратя екземпляр от списанието "Нов вечерник".
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 23.09.2014


къде се провеждат курсове по баскет и волейбол в асеновград
asie tasim, 19.09.2014


Уважаема госпожо Тасим,
Курсове по баскетбол и волейбол в Асеновград никой не провежда. Има клубове по баскетбол и волейбол, където можете да тренирате тези спортове.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 23.09.2014


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм