Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Вашите въпроси

Добър ден!Искам да попитам по закон детето ми(на 3г.2м.не говори и е с памперс)има ли право да посещава детска градина?
Румяна Христева, 08.09.2015


Уважаема г-жо Христева,
Съгласно Чл. 18. от Закона за народната просвета, (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Детските градини са за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. В закона не се коментира дали детето е на памперс и дали може да говори. При условие, че детето е с увреждания може да му бъде назначен и ресурсен учител по ред, определен от закона.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 07.10.2015


Защо не е валидно едно и също правило за всички детски градини. Децата в едни остават да повтарят групи за да вървят с набора си, а в други градини въобще не са чували подобно нещо. Юристите, които тълкуват наредби и разпоредби не са ли езни и същи.
Анонимен. Въпрос принципен, 20.09.2015


Уважаеми/а г-не/г-жо,
Хубаво е, че задавате принципни въпроси, но смятам, че и принципните въпроси се задават от конкретни лица. Отговарям на всякакви въпроси - принципни и не до там принципни, но под отговорите стои винаги истинското ми име.
Съгласно Чл. 18. от Закона за народната просвета(Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Детските градини са за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. Същият въпрос се коментира и в чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
Повтаряне на група в детската градина се налага ако директорът не е спазил горецитираните членове на закона и е взел в първа група дете, което не е навършило 3 години -разбира се това става по молба и при настояване на родителите. В услуга на родителите! За съжаление благодарността на тези родители се изразява в злепоставяне на директора и оплакване от това, че той насоява детето да повгори групата /обикновено I група/.
Дете, което е постъпило 1 година по-рано ще излезе от ДГ пак една година 1 година по-рано ако не повтори група. Всяко дете преминава през ДГ за 4 години /от I до IV група/. В III и IV група не може да се повтаря - обучението е задължително и децата не повтарят тези групи по закон. Остава възможността детето да повтори I или II, за да излезе от ДГ и постъпи в I клас с набора си.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 07.10.2015


На ул.Искра 15 в Асеновград живее Златка Величкова Стефанова.Същата нееднократно и не за първа година получава помощи от соц.грижи. С лъжа и измама от нейна страна пред служителите на Соц.грижи , които без проверка я облагодетелстват / последно получи парични помощи преди близо месец/ , а сега кандидатства за парична помощ за отопление при условие, че взима пенсия и в същото време и заплата от хотел "Колор", където работи/ не зная дали с договор или без такъв/ - в кухнята и като камериерка. По настоящем подала молба за отопление и с фалшиви бележки , че не получава доходи от кооперацията в село Леново. Същата живее със сина си.
Нека господин Кирил Димитров да не разпитва самите кандидати за помощи, а да ги проверява.
На вниманието на отговорника за Социални грижи от Община Асеновград.Надявам се , че ще бъдат извършени съответните проверки в най-кратък срок.
Маргарита Иванова, 26.09.2015


Уважаема г-жо Иванова,
Помощите, за които говорите се отпускат от Дирекция "Социално подпомагане" Асеновград. Общинска администрация няма правомощия да следи и инспектира тяхната дейност. Ако сте убедена, че има измама при отпускане на социална помощ на Златка Величкова Стефанова, можете да се обърнете към Агенцията за социални помощи /АСП/.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 07.10.2015


Здр. Имам един въпрос към дирекция хуманитарни
дейности.Защо в училище ПГ Патриарх Евт. се назначава на работа на длъжност учител човек който е в пенсионна възраст при наличие на млади кадри, и дали е законосъобразно без да е обявен конкурс дори.Благодаря Ви предварително.
г-н Иванов, 07.09.2015


Уважаеми г-н Иванов,
ПГ "СВ П. Евтимий" Асеновград не е общинско училище.За сега е държавно училище. Тези въпроси можете да зададете на началника на Регионалния инспекторат по образованието в гр. Пловдив
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 06.10.2015


Искам да попитам всеки когато доиде време за избори обещава,а за спорта и децата нямам думи.Тогава може ли да ми обясните защо при набор 2000 на Асеновец нямат никакви средства за едни гети и облекло.Тези деца от общината не са получили досега нищо,къде са тези отпуснати средства
светла богданова, 26.09.2015


Уважаема г-жо Богданова,
С Решение№ 1812 на Общински съвет Асеновград от 18.02.2015г. са предвидени целеви финансови средства в размер на 6 000 лв. за всеки един от детските отбори на ФК „Асеновец 2005”. Тези средства основно са предназначени да подпомагат дейността на футболния клуб, като се поемат разходите за пътуванията на отбора, съдийски такси, картотекирането на футболистите и ПО ВЪЗМОЖНОСТ ЕКИПИРОВКА.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 06.10.2015


В ответ МАРИИ САМБОРСКОЙ /Михайлюк/, УКРАЙНА
Администратор Община Асеновград, 01.10.2015


Уважаемая Самборская Мария,
Напишите нам Ваш е-маil, что бы послать адрес Вашей подруги.
Лидия Янакиева, отдел "Информационно и материално-техническо обслужване", 01.10.2015


Прочетох, че общината ще участва в европейските програми региони в развитите. Може ли да дадете повече информация конкретно за градския стадион има ли надежда да се построи съвсем ново съоръжение, поне с 7-8000 места?какъв е проекта ? Доколкото знам в Разлог и Созопол вече има реализирани подобни проекти, където са изградени съвсем нови трибуни,покрити с козирка.
Бихте могли да осъществите контакт с тези общини, за да проучите техния опит.
Борис, 17.08.2015


Уважаеми г-не,
Община Асеновград планува и е предприела действия за активно участие в ОП "Региони в растеж 2014-2020 г."
Относно въпросът Ви за градския стадион Ви уведомявам, че финансирането на спортни обекти не е допустим разход по ОПРР.
Едната от визираните от Вас общини е реализирала проекта си за градски стадион с финансиране от собствени бюджетни средства, а другата с финансиране по Програмата за развити на селските райони /по която Община Асеновград не е допустим бенефициент/.
С уважение,
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 24.08.2015


Каква такса се заплаща за сключване на граждански брак в делнични или празнични дни и какви документи се изискват?
Петров, 04.08.2015


Уважаеми г-н Петров,
За сключване на граждански брак е необходимо да заявите това пред длъжностното лице по гражданско състояние, като представите документи за самоличност.
След уточняване на избраната от Вас дата и час за сключване на брака, получавате служебна бележка с пълен набор документи, които следва да подготвите и представите.
Таксите за сключване на граждански брак са публикувани в сайта на общината в раздел Общински съвет - наредби:
"Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Асеновград"
Лидия Кръстева, _Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", 13.08.2015


Здравейте!

Бих искала да попитам каква е процедурата за прехвърляне на гробно място. Мои далечни роднини имат гробни места в Асеновград, но отдавна вече не живеят в района. Прехвърлянето може ли да се осъществи с пълномощно, което те да напишат, какъв трябва да е текстът му и въобще какви са стъпките за такова прехвърляне.

Благодаря много предварително!
Иванка Петрова, 10.08.2015


Уважаема г-жо Петрова,
Прехвърляне на гробно място може да бъде осъществено както следва:
1.С нотариално заверена декларация от преките наследници на гробното място;
2.С декларация по образец пред длъжностното лице в присъствие на всички преки наследници.
тел. за справка 0888 311 512
Лидия Кръстева, _Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", 13.08.2015


Кога ще започне санирането на сградите? Става въпрос за 6-ти Януари ?
костадинова, 24.07.2015


Уважаема г-жо Костадинова,
В Община Асеновград има две сдружения на собствениците, регистрирани на улица „Шести януари”. От така отправения въпрос не става ясно информация за коя от двете сгради желаете да получите. За да Ви бъде предоставен коректен отговор относно етапа на развитие на програмата е необходимо да уточните за коя сграда става въпрос.
С уважение,
Айтен Салим - директор
дирекция "Правно нормиране"
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 24.07.2015


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм