Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Вашите въпроси

Здр. Искан парцел от мен е някаде около 20 кв. близко да е до новата църква , която построи една възрастна жена точно началото до църквата има поляна
Атанас, 12.11.2015


Исканият от вас имот е с площ 231 кв.м.и е с КИ№ 70737.28.108 по кадастралната карта на с. Сини връх. Същият е с предназначение "Пасище, мера" - публична общинска собственост. Тези обекти не подлежат на разпореждане. Що се отнася за отдаването му под наем, Ви уведомявам, че на този етап имота няма да се отдава, тъй като Общината ще го използва за участие в проект за отпускане на финансова помощ.
Надя Иванова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 16.11.2015


Здравейте! Аз живея в Русия. Аз съм на 17 години, но през следващата година аз ще се наложи в 18. регистрация в България, български адрес за получаване на лична карта, . какво документ трябва да има за него пред Моя 18 и след 18 ми?
Колко струва? Мога ли да получа адресна регистрация в България изпращане ми пълномощно?
Дениза Хасан, 12.10.2015


Уважаема госпожо Хасан,
Адресната регистрация на български граждани се извършва в общинските администрации,служба "ГРАО".Вие следва да се явите в Общината с български документ за самоличност и документ за собственост на жилището,в което желаете да се регистрирате. Вслучай, че жилището не е собствено, следва да се яви и собственика, за да попълни деклация за съгласие.
Ели Пехливанова, _Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", 16.11.2015


Здравейте,
Имам следния въпрос.Сега 6 наследника на баба и дядо имаме наследствена къща от тях.Наследниците бяха 4 дъщери, като двете са починали и съответно техни наследници са децата им.
ИСКАМ ДА ПОПИТАМ, ЗА ДА ИЗВАДИМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ НА БАБА и ДЯДО , ТРЯБВА ЛИ ВСИЧКИ НАСЛЕДНИЦИ ДА СИ ИЗВАДЯТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСЛЕДНИЦИ ИЛИ САМО ТЕЗИ , НА КОИТО МАЙКИТЕ СА ПОЧИНАЛИ ( Т.С.2 ДЪЩЕРИ НА БАБА И ДЯДО). И какви документи трябва да се носят? Не живея в Асеновград.Не съм наблизо, иначе щях да дойда на место. БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
НИНА ЦОЛОВА, 05.11.2015


Уважаема госпожо Цолова,
Удостоверение за наследници се издава на един от преките наследници, след подаване искане за издаване на удостоверение за наследници по постоянен адрес на наследодателя.Ако Вашите баба и дядо са били жители на Асеновград, то следва един от преките наследници да се яви в Община Асеновград, стая № 202 и попълни искането.Ако някои от починалите наследници са били жители на други населени места, извън Община Асеновград, то за тях следва да се представят копия от удостоверения за наследници.
Ели Пехливанова, _Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", 13.11.2015


Добър ден ! Искам да попитам за общинска земя на Белинташ има ли вариант да си взема под наем и изобщо продава общината защото до колкото разбрах маи е общинска става вапрос за парцел до църквата новата .
Атанас, 22.10.2015


В района на м.Белинташ, има земя - общинска собственост. Отдаването или продаването на земя - общинска собственост става след провеждане на публични търгове или публично оповестени конкурси, но за целта е необходимо да конкретизирате точно искания от вас имот.
Надя Иванова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 10.11.2015


Добър ден!Искам да попитам по закон детето ми(на 3г.2м.не говори и е с памперс)има ли право да посещава детска градина?
Румяна Христева, 08.09.2015


Уважаема г-жо Христева,
Съгласно Чл. 18. от Закона за народната просвета, (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Детските градини са за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. В закона не се коментира дали детето е на памперс и дали може да говори. При условие, че детето е с увреждания може да му бъде назначен и ресурсен учител по ред, определен от закона.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 07.10.2015


Защо не е валидно едно и също правило за всички детски градини. Децата в едни остават да повтарят групи за да вървят с набора си, а в други градини въобще не са чували подобно нещо. Юристите, които тълкуват наредби и разпоредби не са ли езни и същи.
Анонимен. Въпрос принципен, 20.09.2015


Уважаеми/а г-не/г-жо,
Хубаво е, че задавате принципни въпроси, но смятам, че и принципните въпроси се задават от конкретни лица. Отговарям на всякакви въпроси - принципни и не до там принципни, но под отговорите стои винаги истинското ми име.
Съгласно Чл. 18. от Закона за народната просвета(Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Детските градини са за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. Същият въпрос се коментира и в чл. 26 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
Повтаряне на група в детската градина се налага ако директорът не е спазил горецитираните членове на закона и е взел в първа група дете, което не е навършило 3 години -разбира се това става по молба и при настояване на родителите. В услуга на родителите! За съжаление благодарността на тези родители се изразява в злепоставяне на директора и оплакване от това, че той насоява детето да повгори групата /обикновено I група/.
Дете, което е постъпило 1 година по-рано ще излезе от ДГ пак една година 1 година по-рано ако не повтори група. Всяко дете преминава през ДГ за 4 години /от I до IV група/. В III и IV група не може да се повтаря - обучението е задължително и децата не повтарят тези групи по закон. Остава възможността детето да повтори I или II, за да излезе от ДГ и постъпи в I клас с набора си.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 07.10.2015


На ул.Искра 15 в Асеновград живее Златка Величкова Стефанова.Същата нееднократно и не за първа година получава помощи от соц.грижи. С лъжа и измама от нейна страна пред служителите на Соц.грижи , които без проверка я облагодетелстват / последно получи парични помощи преди близо месец/ , а сега кандидатства за парична помощ за отопление при условие, че взима пенсия и в същото време и заплата от хотел "Колор", където работи/ не зная дали с договор или без такъв/ - в кухнята и като камериерка. По настоящем подала молба за отопление и с фалшиви бележки , че не получава доходи от кооперацията в село Леново. Същата живее със сина си.
Нека господин Кирил Димитров да не разпитва самите кандидати за помощи, а да ги проверява.
На вниманието на отговорника за Социални грижи от Община Асеновград.Надявам се , че ще бъдат извършени съответните проверки в най-кратък срок.
Маргарита Иванова, 26.09.2015


Уважаема г-жо Иванова,
Помощите, за които говорите се отпускат от Дирекция "Социално подпомагане" Асеновград. Общинска администрация няма правомощия да следи и инспектира тяхната дейност. Ако сте убедена, че има измама при отпускане на социална помощ на Златка Величкова Стефанова, можете да се обърнете към Агенцията за социални помощи /АСП/.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 07.10.2015


Здр. Имам един въпрос към дирекция хуманитарни
дейности.Защо в училище ПГ Патриарх Евт. се назначава на работа на длъжност учител човек който е в пенсионна възраст при наличие на млади кадри, и дали е законосъобразно без да е обявен конкурс дори.Благодаря Ви предварително.
г-н Иванов, 07.09.2015


Уважаеми г-н Иванов,
ПГ "СВ П. Евтимий" Асеновград не е общинско училище.За сега е държавно училище. Тези въпроси можете да зададете на началника на Регионалния инспекторат по образованието в гр. Пловдив
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 06.10.2015


Искам да попитам всеки когато доиде време за избори обещава,а за спорта и децата нямам думи.Тогава може ли да ми обясните защо при набор 2000 на Асеновец нямат никакви средства за едни гети и облекло.Тези деца от общината не са получили досега нищо,къде са тези отпуснати средства
светла богданова, 26.09.2015


Уважаема г-жо Богданова,
С Решение№ 1812 на Общински съвет Асеновград от 18.02.2015г. са предвидени целеви финансови средства в размер на 6 000 лв. за всеки един от детските отбори на ФК „Асеновец 2005”. Тези средства основно са предназначени да подпомагат дейността на футболния клуб, като се поемат разходите за пътуванията на отбора, съдийски такси, картотекирането на футболистите и ПО ВЪЗМОЖНОСТ ЕКИПИРОВКА.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 06.10.2015


В ответ МАРИИ САМБОРСКОЙ /Михайлюк/, УКРАЙНА
Администратор Община Асеновград, 01.10.2015


Уважаемая Самборская Мария,
Напишите нам Ваш е-маil, что бы послать адрес Вашей подруги.
Лидия Янакиева, отдел "Информационно и материално-техническо обслужване", 01.10.2015


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм