Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Вашите въпроси

Защо пета година в село Новаково не се провежда общо събрание на Читалищното.Секретаря на читалището Ганка казва че кметството не прави събрания и тя не е длъжна да дава отчет всяка година и че тя не е била избираема длъжност, което не е вярно. Как да предизвикаме общо събрание.Не може пенсионер да работи а ние младите не, плюс това тя не е и с постоянен адрес в селото.
Група безработни жени от селото, 22.12.2015


Уважаеми съграждани!
Съгласно Чл. 2. (1)от Закона за народните читалища: "Народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи. В тяхната дейност могат да участват всички физически лица без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

(2) Читалищата са юридически лица с нестопанска цел."
Общината не участва в управлението на Читалищата.
Съгласно Закона за народните читалища органите за управление на читалището са: общото събрание на членовете, настоятелството и проверителната комисия. Върховен орган е общото събрание.
Общото събрание на читалището се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.Редовно общо събрание на читалището се свиква от настоятелството най-малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по решение на настоятелството, по искане на проверителната комисия или на една трета от членовете на читалището с право на глас. При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание, до 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.
Потърсете информация за председателя на читалището и членовете на настоятелството, за да поставите въпросите си пред тях.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 27.01.2016


Здравейте! 3 месеца след началото на учебната година ,в детската градина научавам,че детето ми повтаря 1-ва група,никой не ме е уведомил за това. Родена е 02.12г. и постъпи в 1ва група на 2г и 7м. Намирам за безмислено повтарянето на група и разходите за същите материали.Има ли начин да я запиша 2ра гр. за да върви с набор 2011г. За да може да изкара 4те групи и да започне училище на 6г и 7м ?
мони, 02.12.2015


Уважаема г-жо Мони,
Този въпрос многократно съм коментирала в този форум. Потърсете отговорите там или при директора на детската градина!
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 09.12.2015


Защо учителките на сина ми от у-ще Княз Борис събират пари за охрана?Дава ли общината пари на училището за тази дейност?
Петров, 03.12.2015


Уважаеми г-н Петров,
Това, за което говорите е организирано от родителския актив на училището. В Асеновград вече са много малко училищата, в които се събират пари от родителите за охрана. Те са в състояние да си назначат портиери и да организират пропускателния режим в училище.
В щата на СОУ "Св. Кн. Борис I" има назначен един портиер, на който се плаща от бюджета на училището. Със събраните средства, се заплаща на охранителна фирма за допълнителна охрана.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 08.12.2015


Пак относно детските градини. Прочетох въоса и отговоба ви по темата и следва да задам моя въпрос - сшЗащо след като по закон 3 и 4 група не е редно да се повтарят в ЦДГ - Надежда деца повтарят и 3 група. Кой упражнява контрол върху директорите на детските заведения при изпълнението на законовите разпоредби ? В други детски градини в града не се повтарят групи ! Благодаря предварително за отговора Ви !
Я. Л., 13.11.2015


Уважаема г-жо/г-н Я.Л.,
Да, има две деца в ЦДГ "Надежда", които тази година повтарят трета група. Причината е, че миналата година е трябвало да повторят втора група, но втора група е била препълнена и с разрешение на Районен инспекторат по образованието в Пловдив повтарят групата тази година.Тези две деца са заели местата на деца, които са напуснали. Това е изключение. Всички тези въпроси за формиране на групите и възрастта на децата се контролират от Районен инспекторат по образованието в гр. Пловдив.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 16.11.2015


"Здр. Имам един въпрос към дирекция хуманитарни
дейности.Защо в училище ПГ Патриарх Евт. се назначава на работа на длъжност учител човек който е в пенсионна възраст при наличие на млади кадри, и дали е законосъобразно без да е обявен конкурс дори.Благодаря Ви предварително.
г-н Иванов, 07.09.2015"
Това е запитване на някой си измислен герой от приказките от 1001 нощ. Г-н Иванов или там както се казвате, въпроса ми към вас е: Защо пишете не верни неща, като искате да злепоставите училището и неговите служители
Петър Митков, 05.11.2015


Уважаеми г-н Митков,
ПГ "П. Евтимий" Асеновград не е общинско, а държавно училище. Този въпрос може да зададете на Районен инспекторат по образованието в гр. Пловдив.
Не разбирам втората част от въпроса Ви! Никога в моята практика не съм си позволявала да злепоставя училище, ДГ, директор, учител, родител или гражданин. Отговарям на въпроси, които ми поставят гражданите, независимо дали са се представили с истинските си имена или с псевдоними. Не нося отговорност за вида и формата на техните въпроси. Не смятам, че моите отговори злепоставят някой.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 16.11.2015


Здр. Искан парцел от мен е някаде около 20 кв. близко да е до новата църква , която построи една възрастна жена точно началото до църквата има поляна
Атанас, 12.11.2015


Исканият от вас имот е с площ 231 кв.м.и е с КИ№ 70737.28.108 по кадастралната карта на с. Сини връх. Същият е с предназначение "Пасище, мера" - публична общинска собственост. Тези обекти не подлежат на разпореждане. Що се отнася за отдаването му под наем, Ви уведомявам, че на този етап имота няма да се отдава, тъй като Общината ще го използва за участие в проект за отпускане на финансова помощ.
Надя Иванова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 16.11.2015


Здравейте! Аз живея в Русия. Аз съм на 17 години, но през следващата година аз ще се наложи в 18. регистрация в България, български адрес за получаване на лична карта, . какво документ трябва да има за него пред Моя 18 и след 18 ми?
Колко струва? Мога ли да получа адресна регистрация в България изпращане ми пълномощно?
Дениза Хасан, 12.10.2015


Уважаема госпожо Хасан,
Адресната регистрация на български граждани се извършва в общинските администрации,служба "ГРАО".Вие следва да се явите в Общината с български документ за самоличност и документ за собственост на жилището,в което желаете да се регистрирате. Вслучай, че жилището не е собствено, следва да се яви и собственика, за да попълни деклация за съгласие.
Ели Пехливанова, _Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", 16.11.2015


Здравейте,
Имам следния въпрос.Сега 6 наследника на баба и дядо имаме наследствена къща от тях.Наследниците бяха 4 дъщери, като двете са починали и съответно техни наследници са децата им.
ИСКАМ ДА ПОПИТАМ, ЗА ДА ИЗВАДИМ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАСЛЕДНИЦИ НА БАБА и ДЯДО , ТРЯБВА ЛИ ВСИЧКИ НАСЛЕДНИЦИ ДА СИ ИЗВАДЯТ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА НАСЛЕДНИЦИ ИЛИ САМО ТЕЗИ , НА КОИТО МАЙКИТЕ СА ПОЧИНАЛИ ( Т.С.2 ДЪЩЕРИ НА БАБА И ДЯДО). И какви документи трябва да се носят? Не живея в Асеновград.Не съм наблизо, иначе щях да дойда на место. БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
НИНА ЦОЛОВА, 05.11.2015


Уважаема госпожо Цолова,
Удостоверение за наследници се издава на един от преките наследници, след подаване искане за издаване на удостоверение за наследници по постоянен адрес на наследодателя.Ако Вашите баба и дядо са били жители на Асеновград, то следва един от преките наследници да се яви в Община Асеновград, стая № 202 и попълни искането.Ако някои от починалите наследници са били жители на други населени места, извън Община Асеновград, то за тях следва да се представят копия от удостоверения за наследници.
Ели Пехливанова, _Дирекция "Управление на ресурси и бази данни", 13.11.2015


Добър ден ! Искам да попитам за общинска земя на Белинташ има ли вариант да си взема под наем и изобщо продава общината защото до колкото разбрах маи е общинска става вапрос за парцел до църквата новата .
Атанас, 22.10.2015


В района на м.Белинташ, има земя - общинска собственост. Отдаването или продаването на земя - общинска собственост става след провеждане на публични търгове или публично оповестени конкурси, но за целта е необходимо да конкретизирате точно искания от вас имот.
Надя Иванова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 10.11.2015


Добър ден!Искам да попитам по закон детето ми(на 3г.2м.не говори и е с памперс)има ли право да посещава детска градина?
Румяна Христева, 08.09.2015


Уважаема г-жо Христева,
Съгласно Чл. 18. от Закона за народната просвета, (Изм. - ДВ, бр. 36 от 1998 г.) (1) Детските градини са за деца от 3-годишна възраст до постъпването им в първи клас. В закона не се коментира дали детето е на памперс и дали може да говори. При условие, че детето е с увреждания може да му бъде назначен и ресурсен учител по ред, определен от закона.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 07.10.2015


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм