Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Вашите въпроси

Кога ще бъдат премахнати трите кръговите кръстовища на ул. Васил Левски и на тяхно място да се поставят светофари с таймери, защото кръговите кръстовища затрудняват движението по самата улица в час пик?
Иван Ванков, 01.07.2016


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАНКОВ,
Към настоящия момент няма решение за премахване на тези пътни съоръжения.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 11.07.2016


Кога ще пуснете голям автобус за Болярци ? Не стига че няма рейсове и са много мръсни а и дори не идват !? Кога ще се състои търга ? Говоря за Асеновград-Милево за да стигнем до Болярци хващаме нещо , местата не стигат . Трябва някоя друга фирма да ги вземе за да се пусне рейс Асеновград-Болярци както бях чел в asenovgradnews . Кога ще се състои този търг ? Не давайте рейсовете пак на Пиронков не се изпълнява този курс . Трябва да се пуснат още рейсове и един сътрин за учениците !
Денис Асенов, 25.06.2016


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АСЕНОВ,
Договорът за извършване на превозите от линията Асеновград-Милево изтича през 2017г. След изтичане на този срок Община Асеновград ще предприеме необходимите действия за избор на изпълнител.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 29.06.2016


Здравейте!
Кога ще се замени старата маркировка на кръговото до църквата "Свети Атанас" с нова? В момента в самото кръгово има две ленти за движение, а всички "входове" за кръговото нямат маркировка, указваща съответните две летни за влизане.
Георги, 13.06.2016


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИ,
Голяма част от хоризонталната маркировка е опреснена през месец април 2016 г. До края на 2016 г. предстои да бъде освежена и маркировката по останалата улична мрежа.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 24.06.2016


Докога пътят зад читалището ще е отворен?Превърна се в "магистрала".
Колева, 13.06.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,
Улицата до читалище "Родолюбие" по новия Генерален план за организация на движението е отворена за движение на моторни превозни средства.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 24.06.2016


Здравейте,
Защо на ул."Богомилска", синята зона не функцоинира от повече от половин година?Няма служител на "Паргинги и гаражи",както и няма санкционирани.Улицата се е превърнала в безплатен паркинг на лични доста често и на служебни автомобили на EVN.По този начин самата Община, не нарушава ли съответната Наредба!?!
Димитров, 06.06.2016


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
В Наредбата за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на гр.Асеновград са посочени възможните начини за престой, а именно:
-чрез SMS;
-чрез талон;
-чрез пропуск.
За повечето места в цитираната от Вас зона са заплатени абонаменти. Поради тази причина зоната е без инкасатор и е оставена на SMS таксуване. На нарушителите, които не са заплатили съответната такса, се поставят скоби.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 23.06.2016


За кога се предвижда се се обяви на търг линията Асеновград-Стоево през Мулдава?
Тодорова, 08.06.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,
Съгласно промените в Наредба №2 на министерството на транспорта, Общинският съвет възлага превозите по реда на Закона за обществените поръчки. Договорът за линията Асеновград-Стоево е със срок до март 2017 г. До края на 2016 г. ще бъде подготвена и проведена процедура за възлагане на обществената поръчка за определяне на изпълнител.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 13.06.2016


Кой позволя на заведения до жилищни сгради да работят до 24 часа, та дори и по- късно,да нарушават по абсолютно всички точки от наредбата на общината? Към коя институция да се обърнем,тъй като МРВ явно не може да осъществи контрол?
Кирил иванов, 31.05.2016


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
Във връзка с вашето запитване, ви уведомяваме, че за нарушаване на обществения ред може да подадете писмена жалба до Кмета на Община Асеновград, която ще бъде разгледана от Комисия за удължено работно време.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 07.06.2016


Здравейте,
Интересувам се на каква база формирате данъка смет на с. Мостово. През последните години данъкът беше увеличaван неколкократно, а според последното известие през настоящата година той надхвърля 40лв., при това аз не живя в горепосоченото населено място, което очевидно се знае от администрацията на община Асеновград, тъй като получавам известията на постоянния си адрес в гр. София. Смятате ли, че е нормално да ме задължавате за плащам подобна сума, при положение, че:
1. Използвам имота си максимум 10 дни в годината.
2. Предоставените от община Асеновград кофи за смет са позиционирани на
повече от 500м от притежавания от мен имот.
3. Кофите са крайно недостатъчни, дори за постоянно живеещото население на с.
Мостово, което е видно от фактa, че винаги преливат, а боклуците са разпилени наоколо.
4. Сметоизвозва се максимум по веднъж в месеца.
След всичко изброено до тук, мога да кажа само, че срещу сумата която съм принуждаван да плащам не получавам никаква услуга, поради това, че за краткия ми престой в притежавания от мен имот, събирам не повече от една малка торбичка боклук, която дори да имам доброто желание да изхвърля в поставените от вас кофи на център на селото, в 99, 9% от случаите се оказва невъзможно, поради препълненост на съдовете. В следствие на това съм принуден да превозвам боклука си до дома, т.е. в София, където го изхвърлям.
Питам каква услуга получавам от община Асеновград срещу редовно плащания до този момент данък смет и на какво основание той се покачва с всяка следваща година?
Д. Чобанов, 02.06.2016


Уважаеми Господин Чобанов,

Съгласно чл. 62. от „Закон за местни данъци и такси” - Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 66 за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
Чл. 63, ал.1 определя, че за имоти, намиращи се извън районите, в които общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
За с.Мостово размерът на таксата за битови отпадъци, броя на съдовете и честотата на сметосъбиране и сметоизвозване са определени по предложение на кметския наместник на село Мостово и е приета от Общински съвет-Асеновград с Решение№ 68, Взето на Петдесет и четвъртото Редовно заседание с Протокол № 5 от 16.12.2015г.
IІ. Определя такса за битови отпадъци за 2016 г. и цени на услуги за почистване за Община Асеновград, както следва:
2.5. За жилищни и вилни имоти на граждани и предприятия, търговски дружества, кооперации, фирми на еднолични търговци, находящи се на територията на населените места в Община Асеновград, неподали декларации по чл.17, ал.1 от НОАМТЦУ, пропорционално върху данъчните оценки на имотите – за с.Мостово 13,00‰ (промила), разпределени за:
• за сметосъбиране и сметоизвозване - 4,5 ‰
• за обезвреждане на битовите отпадъци - 2,00 ‰
• за чистота на териториите за обществено ползване - 6,5 ‰
Дължимата от Вас такса за битови отпадъци за 2016 година е формирана съгласно действащата нормативна уредба .


Началник отдел „Местни приходи”Наньо Генчев
Наньо Генчев, _Дирекция "Финанси", 03.06.2016


Здравейте,
Възможно ли е поставянето на пешеходен светофар на кръстовището до ЖП гарата. В момента е разрешено завиването във всяка посока, паркирането по булеварда и пешеходната пътека до пицарията е заличена, което няма логика, защото тази пътека съществуваше от доста години. Постоянно на това кръстовище има опасност от инцидент и поради високата скорост, която развиват някои водачи. Моля да се вземат мерки за обезопасяване на кръстовището.
Диана Колева, 17.05.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,
Ул."Васил Левски" е част от републиканската пътна мрежа. За организиране на движението в района на жп гарата на кръстовището с улица "Борислав" е нужно съгласуване с Областно пътно управление-Пловдив и становище на сектор "Пътна полиция"към ОДМВР-Пловдив. Общинска администрация ще проучи възможността за поставяне на светофарна уредба за пешеходци при спазване на законови и нормативни изисквания.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 20.05.2016


Съгласно приетия и одобрен Генерален план за организация на движението в града е направена пешеходна пътека на ул. "Цар Иван Асен", която се намира до пресечката на "Конушка" За да пресечеш по нея към "Конушка" е нужно да заобиколиш контейнерите за смет и да слезеш на пътното платно за да видиш дали идват автомобили защото от тротоара видимостта е ограничена от електрически стълб. Защо изобщо се наложи да се променя след като старата беше на 5 метра от нея и всичко беше наред. На тази пешеходна пътека пресичат много ученици и е опасно.
Радина Тодорова, 14.05.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОДОРОВА,
Пешеходните пътеки на ул."Цар Иван Асен II"до кръстовището на ул."Конушка" е изградена и маркирана съгласно приетия и одобрен Генерален план за организация на движението.
По отношение на контейнера, съвместно с отдел "Екология" ще предприемем действия за неговото преместване.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 20.05.2016


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм