Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Вашите въпроси

До кога в училищата от Асеновградска община ще работят учители - пенсионери или такива, придобили право на пенсия ???
Гергана Стоянова, 20.07.2016


Уважаема г-жо Стоянова!
Работодател на учителите са директорите на училищата и детските градини, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование. Преценката и решението за това кой ще работи и колко време е право на работодателя, които Кодексът на труда им дава.
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 21.09.2016


Въпросът ми е следния: Има ли вечерен час за прибирането на малолетните вкъщи? Ако отговорът е да, защо никой не извършва проверки по кварталите, където до 23.00 - 24.00 часа през нощта деца в 4-ти и 5-ти клас крещят по улиците и никой не ги търси да се прибират? В конкретния случай става въпрос за кв.Запад.
Г-жа Петрова, 11.08.2016


Уважаема г-жо Петрова,
Вечерен час няма. Децата имат родители, които могат да определят "вечерен час" за тях и да контролират действията им.
Защо винаги очакванията и нагласите ни са някой друг да свърши работата - общината, полицията, държавата, обществото...???
Величка Стойчева, _Дирекция "Хуманитарни дейности", 21.09.2016


Живея в блок 3/8на кв.Запад преди повее от месец започнаха санирането но блока ни направиха половината покрив вдигнаха скеле от единия край и дотам.Сега повее от няколко седмици никой не работи по блока съседите казаха е някои от работниците докато си събирали инструментите казали е отиват да работят в Лъки и толкова.Оттогава до днес никой не се е появявал.Да не би санирането на блока да се спира?Дали ще имаме късмет блока ни да се санира?Моля за отговор какво става и кога ще се възстанови работата по блока и дали изобщо ще се възстанови.Все пак идва зима а не пролет.Благодаря ви предварително за отговора.
Мария Динчийска, 19.09.2016


Уважаема г-жо Динчийска,
Фирмата изпълнител е извършила подготвителни дейности преди стартиране на строително монтажните работи на сградата с адрес кв. Запад ул. „Хаджи Димитър Стоилов” № 2 бл. 3/8. Именно за това след приключването на тези подготвителни дейности е спряла работа. В момента текат процедури по издаване оценка на съответствието на проекта и Разрешение за строеж на обекта. След влизането в сила на Разрешението за строеж, строително монтажните работи в същинската си част ще могат да стартират и сградата да бъде санирана.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 21.09.2016


кога ще започнат да санират бл.5/5
татяна, 15.09.2016


Уважаема г-жо Татяна,

За сградата с адрес кв. Запад ул. „Лозница” № 6 бл. 5/5 на фирмата изпълнител е възложено да изготви работен проект. Когато проекта е готов той ще бъде представен за разглеждане на Общината и Вашето сдружение на собственици. След като проекта бъде окончателно одобрен от двете страни и му се издадена оценка за съответствие, се преминава към издаване на Разрешение за строеж, след което строително монтажните работи ще могат да започнат.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 21.09.2016


Бих ли могъл, да сваля формуляри за попълване относно: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ?
Благодаря.
Емил Оджаков, 14.09.2016


Уважаеми г-н Оджаков,
Формулярите необходими за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, може да изтеглите от главната страница на сайта на общината www.assenovgrad.com- Раздел „Актуално”.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 20.09.2016


Имам ли право след саниране на блока от Общината да остъкля терасата ни,защото преди снирането беше частично остъклена,а след него цялостно премахната?Този въпрос вълнува доста от хората и трябваше предварително да ни бъде разяснен.С уважение:
Антон Гюров, 04.09.2016


Уважаеми г-н Гюров,

Съгласно чл.151, ал.1 т.6 от ЗУТ /обн. ДВ, бр.101 от 22 декември 2015 г./, не се изисква разрешение за строеж за остъкляване на балкони и лоджии.
Съгл. Чл.32 от Закона за собствеността, обща вещ / каквато е фасадата на сградата /, може да се управлява съгласно решението на собствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ.
Ето защо за остъкляване на тераса не са Ви необходими строителни книжа, но е необходимо решение на общото събрание на етажната собственост със съгласие на повече от половината собственици за изменение на фасадата.
Евентуалното остъкляване на терасата не трябва да нарушава по никакъв начин целостта на топлоизолацията, мазилката и други елементи поставените при санирането, защото увреждането им може да доведе до компрометиране на топлоизолационната система и не поемане на дадените от строителя гаранции при евентуални бъдещи проблеми.
Също така следва да се спазва общата единна визия на сградата, така, че новото остъкление на терасата, цветово и визуално да е идентично с останалите, вече остъклени тераси на сградата.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 19.09.2016


Живея в блок 102 на ул. Стоян Джансъзов 11. На 24.06.2016 е публикувано решение на община Асеновград за прекратяване на Обществена поръчка за саниране на блока след като е избран изпълнител. Искам да знам дали решението е обжалвано? Има ли старирана нова процедура или пък поръчка за нашия блок. Ако не кога можем да очакваме такава?
Петър Христов, 23.08.2016


Уважаеми г-н Христов,

Участникът подал документи за участие в обществената поръчка за инженеринг на блок 102, ул. „Стоян Джамсъзов” №11 в кв. „Запад” е отстранен поради това, че не е покрил изискванията заложени в процедурата. Решението не е обжалвано. Предстои провеждане на нова обществена поръчка, която е планирано да бъде обявена в края на месец септември или началото на месец октомври тази година.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 19.09.2016


Имам някаква възможност от вкъщи от компютъра да си проверя дали са ми платени данъците?
Георги Тенев, 01.08.2016


Здравейте, г-н Тенев
Да има такава възможност. Трябва да попълните едно искане за издаване на документ /има образец в Община Асеновград/ в отдел 'Местни Данъци' срещу документ за самоличност и Ви се издава ПИН-код. Този код е персонален и не може да се получава от други лица /за юредически лица и фирми само с изрично пълномощно/.
След получаването на ПИН-кода - отваряте сайта на Община Асеновград и в рздел Електонни услуги може да проверите актуалните си задължения.
Наньо Генчев, _Дирекция "Финанси", 08.08.2016


Живея на бул. България 17. В нашия блок постоянно се питаме дали ще бъдем санирани. Домоуправителят ни отговаря положително, но нищо конкретно, което да ни вдъхне увереност, че наистина е така. Това, което виждаме всички, е че в целия град има май само два блока, които са санирани. Информационното затъмнение е пълно. Минаха две комисии през апартаментите преди много време. Защо е толкова мудна процедурата? На какво се дължи забавянето - на пропуск в документацията, на неодобрение, или на нещо друго? Къде може да се види списък с блоковете, които наистина ще бъдат санирани?
Станка Тонева, 10.07.2016


Уважаема г-жо Тонева,
За сградата на адрес бул. „България” 11-19 има сключен договор за целево финансиране по НПЕЕМЖС, което означава, че тя е одобрена за саниране. За санирането на всяка една сграда по програмата има строго определен ред и последователност от дейности, които държавата е регламентирала и трябва да бъдат извършени. Първоначално на всяка одобрена сграда се извършва техническо обследване, заснемане и се издава технически паспорт. След това се извършва енергийно обследване, което предписва мерките, които трябва да бъдат изпълнени за да стане сградата енергийно ефективна. Изпълнителите на двете обследвания се избират по реда на Закона за обществените поръчки с заложените в конкретните процедури срокове. Когато изпълнителите бъдат избрани, те извършат възложените им обследвания, след което ги предават в общината за одобрение. След като има готовите и одобрени обследвания /които служат, като основа за бъдещия проект/ общината обявява обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител за инженеринг – което включва изготвяне на проект и извършване на строително монтажните работи по сградата. След което избраната фирма изпълнител изготвя проект и извършва ремонта на сградата.
Конкретно за вашата сграда двете обследвания техническото и енергийно са извършени. Обществената поръчка за инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР/ е проведена и през следващите няколко дни ще бъде сключен договор с избраната фирмата изпълнител. След подписване на договора, изпълнителят има около месец и половина срок за изготвяне на проект, съгласуване с общината и Вашето сдружение, одобрение на проекта и издаване Разрешение за строеж, след което може да се премине към извършване на строителните дейности. Така се очаква най-рано строително монтажните работи по Вашата сграда да започнат през втората половина на месец август.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 21.07.2016


Нормално ли е автобусите от линия №2 да "обслужва" гражданите до 17 часа, (какъвто е случая на 07.07.2016 г.)? Не съм сигурна, че това се е случило само на този ден, защото не ми се налага да пътувам всеки ден. Как може г-н Пиронков отново да има желание да се занимава с тази дейност? Народната мъдрост обаче гласи: "Не е виновен този, който яде баницата, а този, който му я дава!" Крайно време е да се чуе и мнението на тези, които ползват услугите на градския транспорт, а те НЕ ЖЕЛАЯТ г-н Пиронков!
Мария Василева, 08.07.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,
Ще бъде извършена проверка на превозвача, изпълняващ договора за извършване на превозите по линия №2.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 11.07.2016


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм