Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Вашите въпроси

Имам ли право след саниране на блока от Общината да остъкля терасата ни,защото преди снирането беше частично остъклена,а след него цялостно премахната?Този въпрос вълнува доста от хората и трябваше предварително да ни бъде разяснен.С уважение:
Антон Гюров, 04.09.2016


Уважаеми г-н Гюров,

Съгласно чл.151, ал.1 т.6 от ЗУТ /обн. ДВ, бр.101 от 22 декември 2015 г./, не се изисква разрешение за строеж за остъкляване на балкони и лоджии.
Съгл. Чл.32 от Закона за собствеността, обща вещ / каквато е фасадата на сградата /, може да се управлява съгласно решението на собствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ.
Ето защо за остъкляване на тераса не са Ви необходими строителни книжа, но е необходимо решение на общото събрание на етажната собственост със съгласие на повече от половината собственици за изменение на фасадата.
Евентуалното остъкляване на терасата не трябва да нарушава по никакъв начин целостта на топлоизолацията, мазилката и други елементи поставените при санирането, защото увреждането им може да доведе до компрометиране на топлоизолационната система и не поемане на дадените от строителя гаранции при евентуални бъдещи проблеми.
Също така следва да се спазва общата единна визия на сградата, така, че новото остъкление на терасата, цветово и визуално да е идентично с останалите, вече остъклени тераси на сградата.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 19.09.2016


Живея в блок 102 на ул. Стоян Джансъзов 11. На 24.06.2016 е публикувано решение на община Асеновград за прекратяване на Обществена поръчка за саниране на блока след като е избран изпълнител. Искам да знам дали решението е обжалвано? Има ли старирана нова процедура или пък поръчка за нашия блок. Ако не кога можем да очакваме такава?
Петър Христов, 23.08.2016


Уважаеми г-н Христов,

Участникът подал документи за участие в обществената поръчка за инженеринг на блок 102, ул. „Стоян Джамсъзов” №11 в кв. „Запад” е отстранен поради това, че не е покрил изискванията заложени в процедурата. Решението не е обжалвано. Предстои провеждане на нова обществена поръчка, която е планирано да бъде обявена в края на месец септември или началото на месец октомври тази година.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 19.09.2016


Имам някаква възможност от вкъщи от компютъра да си проверя дали са ми платени данъците?
Георги Тенев, 01.08.2016


Здравейте, г-н Тенев
Да има такава възможност. Трябва да попълните едно искане за издаване на документ /има образец в Община Асеновград/ в отдел 'Местни Данъци' срещу документ за самоличност и Ви се издава ПИН-код. Този код е персонален и не може да се получава от други лица /за юредически лица и фирми само с изрично пълномощно/.
След получаването на ПИН-кода - отваряте сайта на Община Асеновград и в рздел Електонни услуги може да проверите актуалните си задължения.
Наньо Генчев, _Дирекция "Финанси", 08.08.2016


Живея на бул. България 17. В нашия блок постоянно се питаме дали ще бъдем санирани. Домоуправителят ни отговаря положително, но нищо конкретно, което да ни вдъхне увереност, че наистина е така. Това, което виждаме всички, е че в целия град има май само два блока, които са санирани. Информационното затъмнение е пълно. Минаха две комисии през апартаментите преди много време. Защо е толкова мудна процедурата? На какво се дължи забавянето - на пропуск в документацията, на неодобрение, или на нещо друго? Къде може да се види списък с блоковете, които наистина ще бъдат санирани?
Станка Тонева, 10.07.2016


Уважаема г-жо Тонева,
За сградата на адрес бул. „България” 11-19 има сключен договор за целево финансиране по НПЕЕМЖС, което означава, че тя е одобрена за саниране. За санирането на всяка една сграда по програмата има строго определен ред и последователност от дейности, които държавата е регламентирала и трябва да бъдат извършени. Първоначално на всяка одобрена сграда се извършва техническо обследване, заснемане и се издава технически паспорт. След това се извършва енергийно обследване, което предписва мерките, които трябва да бъдат изпълнени за да стане сградата енергийно ефективна. Изпълнителите на двете обследвания се избират по реда на Закона за обществените поръчки с заложените в конкретните процедури срокове. Когато изпълнителите бъдат избрани, те извършат възложените им обследвания, след което ги предават в общината за одобрение. След като има готовите и одобрени обследвания /които служат, като основа за бъдещия проект/ общината обявява обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител за инженеринг – което включва изготвяне на проект и извършване на строително монтажните работи по сградата. След което избраната фирма изпълнител изготвя проект и извършва ремонта на сградата.
Конкретно за вашата сграда двете обследвания техническото и енергийно са извършени. Обществената поръчка за инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР/ е проведена и през следващите няколко дни ще бъде сключен договор с избраната фирмата изпълнител. След подписване на договора, изпълнителят има около месец и половина срок за изготвяне на проект, съгласуване с общината и Вашето сдружение, одобрение на проекта и издаване Разрешение за строеж, след което може да се премине към извършване на строителните дейности. Така се очаква най-рано строително монтажните работи по Вашата сграда да започнат през втората половина на месец август.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 21.07.2016


Нормално ли е автобусите от линия №2 да "обслужва" гражданите до 17 часа, (какъвто е случая на 07.07.2016 г.)? Не съм сигурна, че това се е случило само на този ден, защото не ми се налага да пътувам всеки ден. Как може г-н Пиронков отново да има желание да се занимава с тази дейност? Народната мъдрост обаче гласи: "Не е виновен този, който яде баницата, а този, който му я дава!" Крайно време е да се чуе и мнението на тези, които ползват услугите на градския транспорт, а те НЕ ЖЕЛАЯТ г-н Пиронков!
Мария Василева, 08.07.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВАСИЛЕВА,
Ще бъде извършена проверка на превозвача, изпълняващ договора за извършване на превозите по линия №2.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 11.07.2016


Кога ще бъдат премахнати трите кръговите кръстовища на ул. Васил Левски и на тяхно място да се поставят светофари с таймери, защото кръговите кръстовища затрудняват движението по самата улица в час пик?
Иван Ванков, 01.07.2016


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВАНКОВ,
Към настоящия момент няма решение за премахване на тези пътни съоръжения.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 11.07.2016


Кога ще пуснете голям автобус за Болярци ? Не стига че няма рейсове и са много мръсни а и дори не идват !? Кога ще се състои търга ? Говоря за Асеновград-Милево за да стигнем до Болярци хващаме нещо , местата не стигат . Трябва някоя друга фирма да ги вземе за да се пусне рейс Асеновград-Болярци както бях чел в asenovgradnews . Кога ще се състои този търг ? Не давайте рейсовете пак на Пиронков не се изпълнява този курс . Трябва да се пуснат още рейсове и един сътрин за учениците !
Денис Асенов, 25.06.2016


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АСЕНОВ,
Договорът за извършване на превозите от линията Асеновград-Милево изтича през 2017г. След изтичане на този срок Община Асеновград ще предприеме необходимите действия за избор на изпълнител.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 29.06.2016


Здравейте!
Кога ще се замени старата маркировка на кръговото до църквата "Свети Атанас" с нова? В момента в самото кръгово има две ленти за движение, а всички "входове" за кръговото нямат маркировка, указваща съответните две летни за влизане.
Георги, 13.06.2016


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИ,
Голяма част от хоризонталната маркировка е опреснена през месец април 2016 г. До края на 2016 г. предстои да бъде освежена и маркировката по останалата улична мрежа.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 24.06.2016


Докога пътят зад читалището ще е отворен?Превърна се в "магистрала".
Колева, 13.06.2016


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОЛЕВА,
Улицата до читалище "Родолюбие" по новия Генерален план за организация на движението е отворена за движение на моторни превозни средства.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 24.06.2016


Здравейте,
Защо на ул."Богомилска", синята зона не функцоинира от повече от половин година?Няма служител на "Паргинги и гаражи",както и няма санкционирани.Улицата се е превърнала в безплатен паркинг на лични доста често и на служебни автомобили на EVN.По този начин самата Община, не нарушава ли съответната Наредба!?!
Димитров, 06.06.2016


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,
В Наредбата за организация и контрол при паркиране и престой на МПС и безопасност на движението на превозните средства и гражданите на територията на гр.Асеновград са посочени възможните начини за престой, а именно:
-чрез SMS;
-чрез талон;
-чрез пропуск.
За повечето места в цитираната от Вас зона са заплатени абонаменти. Поради тази причина зоната е без инкасатор и е оставена на SMS таксуване. На нарушителите, които не са заплатили съответната такса, се поставят скоби.
Ваня Костадинова Костадинова, _Дирекция "Управление на общински активи и транспорт", 23.06.2016


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм