Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиТук може да задавате Вашите въпроси.
Вашият въпрос ще се появи в тази страница, заедно с отговора даден от специалист, в рамките на 7 работни дни!
Моля, задавайте само въпроси свързани с общината, за да получите отговор!
Моля, пишете на кирилица! За целта може да използвате бутона "Клавиатура"!
Задай въпрос
Клавиатура:

* Вашето име
* Въпрос


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Вашите въпроси

Уважаеми господа,
В частност г-н Г.Ангелов,
Погледнете приложенията към договора за "Почистване на дъждоприемни шахти",а именно офертата на изпълнителя.
Образец 10: позиция 4 отново: Доставка и монтаж на бетонова неокантена армирана скара 38/42.Това ли ще изпълняват? Възможно ли е да допускате години наред едни и същи грешки? Не мога да повярвам !

Ангел Топуров, 03.12.2018
Ангел Топуров, 03.12.2018


Уважаеми г-н Топуров,
С писмо с изх. № 14.00.4615/ 19.10.2018 г., публикувано в „Профил на купувача“ на Община Асеновград е дадено разяснение за допуснато несъответствие в техническата спецификация и образецът на количествено-стойностна сметка за изпълнение на поръчката. Класираният на първо място участник е декларирал, че се е запознал и съгласил с документацията за участие, в едно с разясненията по нея. Образецът на количествено-стойностна сметка не е променен, но позиция ПСД № 4 – Доставка и монтаж на бетонова неокантена армирана скара 38/42, се чете: „Доставка и монтаж на решетка за дъждоприемна шахта с размер 38//42 от полимербетон“.

С уважение,
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 04.12.2018


Днес видях по телевизията че селата искат да имат самостоятелни бюджети. община Асеновград смята ли да ги въведе от 2019 година.
Димитър Бакалов, 10.10.2018


Уважаеми г-н Бакалов,

В община Асеновград няма постъпило искане от кметовете на населените места за преминаване на самостоятелни бюджети. Съгласно действащата нормативна база няма задължително изискване населените места да бъдат със самостоятелни бюджети.
Предложения до кмета на общината, относно бюджета на общината, могат да се дават по всяко време. Кметът на общината представя проекта на бюджета за съответната година за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред, определен от Общинския съвет. Становища и предложения по проекта за общински бюджет могат да се предоставят в деловодството на общината не по-късно от два дни преди провеждане на публичното обсъждане. За тези постъпили предложения и предложенията, направени по време на публичното обсъждане, се съставя протокол, който е неразделна част от проекта за общински бюджет при разглеждането му на заседание на общинския съвет.
При съставянето на бюджета на общината за съответната година се вземат предвид предложенията на кметовете и кметските наместници за необходимите им средства по отделните бюджетни параграфи.
Определянето на кметовете, като второстепенни разпоредители с бюджет, изисква самостоятелно счетоводство, увеличаване на персонала и административните разходи по кметства.
На този етап не е разглеждан въпроса за въвеждане на самостоятелни бюджети на кметствата от 2019 г.
Иванка Гуглева, _Дирекция "Финанси", 25.10.2018


Уважаеми господа,
В частност г-н Г.Ангелов,
Повтаряте грешките при обявата за търг за изпълнител на "Почистване на дъждоприемни шахти".
В обявата е:Подмяна, нивелация и укрепване на счупени и липсващи решетки, с изработени от полимер бетон и отговарящи на български държавен стандарт, както и издържащи на натоварване не по-малко от 250 kN.
В количествено-стойностната сметка е: Доставка и монтаж на бетонова неокантена армирана скара 38/42.
Отново заблуда на участващите!
Изпращам Ви това съобщение и с имейл,за да не забравите да се коригирате!
Ангел Топуров, 18.10.2018


Уважаеми г-н Топуров,

Съобщението Ви е предадено на колегите, които отговарят за провеждане на обществената поръчка. Отговорът с писмо с Изх. № 14.00.4615/19.10.2018 год. е публикуван в „Профил на купувача” на Община Асеновград на следния интернет адрес: http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20181009vDmO1390248.

С уважение,
Георги Ангелов
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 22.10.2018


Здравейте одобрен ли е блок 5/8 по програмата за саниране ?
Диди, 03.09.2018


Уважаема г-жа Диди,
За блок 5/8 в кв.”Запад” има издаден документ от Община Асеновград под номер 89/ 13.06.2017г. за регистрация на сдружение на собственици. В последствие за сградата не са подадени документи за кандидатстване по програмата за саниране- втори етап от процеса за участие. След като не са подадени документи, няма как сградата да е одобрена и да участва в програмата.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 18.10.2018


Здравейте. Имам два въпроса.
Първият е има ли подадени и одобрени документи за саниране на блокове 7/5 и 103 в квартал Запад?
Вторият ми въпрос е към кого да се обърна за справяне с проблема с бездомните кучета в квартала,тъй като от няколко седмици глутниците рано сутрин стават все повече и по-многобройни ?
Симеон Иванов, 13.07.2018


Уважаеми г-н Иванов,
За блокове 103 и 7/5 в квартал „Запад” има подадени и в последствие одобрени документи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Тези сгради, заедно с всички останали подали документи през 2016 и 2017г. са заведени в национален регистър, където чакат отпускане на ново финансиране по програмата, тъй като отпуснатите до момента средства са изчерпани.
За разрешение на проблема с безстопанствените кучета на територията на кв. Запад може да се обърнете към служителя от дирекция "СБСКЕ" тел. за връзка 0331 20-328 - гл. инспектор Д. Младенова
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 31.08.2018


Интересувам се община Асеновград предлага ли някакви проекти за стартиране на малък бизнес
Людмила Запрянова, 19.08.2018


Уважаема г-жа Запрянова,
Община Асеновград не предлага проекти за стартиране на бизнес. Такива възможности могат да предоставят различни национални или европейски програми. Може да разгледате сайта www.eufunds.bg в който има актуална информация за програми и възможности на финансиране в различни направления.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 31.08.2018


Здравейте, искам да попитам, дали са подадени документи за саниране през 2016- 2017г. за бл.13-кв.Изток и дали е одобрен? Благодаря предварително!
Кв.Изток, 07.08.2018


Уважаеми г-не/г-жо,
За сграда с адрес кв. „Изток” блок 13 няма подадени документи за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 30.08.2018


Здравейте одубрен ли е за саниране бл. Възход кв. Запад
Христина Андонова, 11.07.2018


Уважаема г-жа Андонова,
Сградата в ж.к. Запад, ул. Лозница № 2, бл. „Възход”, е одобрена по програмата за саниране. Вашата, както и останалите сгради, подали документи през 2016 и 2017г. са заведени в национален регистър, където чакат отпускане на ново финансиране по програмата, тъй като отпуснатите до момента средства са изчерпани.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 13.07.2018


Одобрен ли е блока на улица "Речна 10 " на центъра за саниране?
Анелия, 10.07.2018


Уважаема г-жа Анелия,
Сградата на ул. „Речна”№ 2,4,6,8,10 е одобрена по програмата за саниране. Вашата, както и останалите сгради, подали документи през 2016 и 2017г. са заведени в национален регистър, където чакат отпускане на ново финансиране по програмата, тъй като отпуснатите до момента средства са изчерпани.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 13.07.2018


Здравейте!
Искам да попитам, имали подадени документи за саниране на военния блок на ул. Трети март 2, и ако да има ли решение за него?
Симеон Костов, 27.06.2018


Уважаеми г-н Костов,
За блок на ДНА - гр. Асеновград, ул. „3-ти март” № 2 има подадени и в последствие одобрени документи по НПЕЕМЖС. Вашата, както и останалите сгради, подали документи през 2016 и 2017 г. са заведени в национален регистър, където чакат отпускане на ново финансиране, тъй като отпуснатите по програмата средства към момента са изчерпани. По сега действащите правила, ако през 2019 г. бъде отпуснато ново финансиране със заведените в регистъра одобрени сгради по ред на постъпването им ще се сключват договори за финансиране, което гарантира санирането на дадената сграда.
Георги Ангелов, _Дирекция "Правно нормиране", 10.07.2018


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм