Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 
 
Здравеопазването в Община Асеновград има ясно формулирана обществена мисия, основни цели и задачи, който съотвестват на националната здравна политика на обществените интереси и здравните потребности на населението в Общината.
В основата на развитието на здравеопазването стоят нуждите на населенито от медицинска помощ издигната на съвременно ниво.
Основните задачи стоящи пред здравеопазването се свеждат до:
-Оказване на своевременна, достъпна и квалифицирана доболнични лекарска и стоматологична помощ.
-Укрепване и развитие на училищното здравеопазване.
-Подържане на ниво спешна и неотложна помощ.
-Оказване на своевременна и достатъчна високо специализирана консултативна помощ.
-Извършване на параклинични и ренгенови изследвания на високо ниво.
-Физиотерапия и рехабилитация.
-Оказване на своевременна, достътъчна и високоспециализирана диагностична, болнична и родилна помощ по направления, вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, ушно-носно-гърлени болести, неврология, хемодиализа, анестизиология и интензивно лечение в съотвествие със стандартите, за достъпност, равнопоставеност, непрекъснатост на лечебния процес и добрата клинична практика.
-Осигуряване на специализирана консултативно-диагностична и методична помощ на амбулаториите за първична и специализирана извънболнична помощ.
-Осигуряване възможност на болни изискващи продължително лечение, да се лекуват в създадени за целта заведения.
Поставените цели и нуждите на общността в Община Асеновград кореспондират с принципите, върху които е изградено национална здравна политика и ценностите на провежданата в страната здравна реформа.
Здравните заведения, обслужващи населението на община Асеновград са както следва:
 
Лечебни заведения за първична помощ:
· лечебните заведения за първична медицинска помощ - 39; 
· заведенията за първична стоматологична помощ - 77, като 72 са индивидуални практики и 5 групови практики.
 
Лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ са :
· индивидуални практики за специализирана медицинска помощ – 41;  
· индивидуални практики за специализирана стоматологична помощ – 1;
· медицински центрове – 3 ;
· диагностични центрове - 1
· медико-диагностични лаборатории - 2
· медико-технически лаборатории - 5.
 
Лечебни заведения за болнична помощ са:
· Многопрофилна болница за активно лечение – Асеновград;
· Болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация – с. Нареченски бани, Асеновград;
 
В категорията на лечебни заведения спада и филиала за спешна помощ на Центъра за спешна помощ-Пловдив.
 
Аптеките в община Асеновград са 19 и задоволяват нуждите на населението.Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм