Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 

ДИРЕКЦИЯ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ
 
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 

Община Асеновград е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с удостоверение № 53036/09.02.2009 г. и с идентификационен номер 53036
 
 
 
Община Асеновград предлага възможност да заплатите таксите по заявените услуги чрез ПОС терминал с Вашата банкова карта в  информационния център но общината.
 
 
 
№ от адм. регисър
Наименование
на услугата
Прилагани
документи
Заявление
Срок за извършване на услугата
Такса или цена на услугатав лева
Издаване на удостоверение за картотекиране на граждани по реда на Закона за наемните отношения /отм./ с жилищни нужди по чл.2, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
- документ за платена такса
- заявление по образец
 
 
7 дни
6.00 лв.
 Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение
- Договор за наем /нотариално заверен/
- Документ за доход
- Заявление за заявяване на услугата /по образец/
- Решение от ТЕЛК
- Съдебно решение /при развод/
- Удостоверение за задгранично пътуване
 
 
2 месеца
1.20 лв.
Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове
- Молба, заявление-образец № 2470;
- Декларация по чл.2, ал.1 от ЗУПГМЖСВ ПО ОБРАЗЕЦ;
- Спестовна книжка;
Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

 

 
30 дни
безплатно
 Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонални пенсии
- Декларация за семейно и имотно състояние
- Документ за доход
- Заявление за заявяване на услугата /по образец/
- Копие от акт за смърт
- Разпореждане от НОИ
- Удостоверение за декларирани данни
- Удостоверение за наследници

 

Към формуляра

 

 

30 дни
безплатно
Комплексна
адм. услуга
Установяване на жилищни нужди - картотекиране и издаване на удостоверение
- Заявление-образец
-документ за платена такса;
- удостоверение за регистрация на фирма;
- удостоверение за прехвърлени имоти;
-удостоверение за задгранични пътувания;
-служебни бележки за доходи;
ПРИ НЕОБХОДИМОСТ:
-договор за наем /нотариално заверен/;
- решение от ТЕЛК;
- съдебно решение /при развод/
2 месеца
 
14.00 лв.
Комплексна адм. услуга
Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до Общински съвет за отпускане на персонални пенсии
-Разпореждане от НОИ, с което е отказано отпускането на друг вид пенсия;
-Декларация за семейно и имотно състояние и за годишния доход на член от семейството;
-Служебна бележка от учебното заведение;
-удостоверение за доходи за последната една година;
- Заявление-образец
30 дни
5.00 лв.

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм