Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси  ДИРЕКЦИЯ ФИНАНСИ

 
СПИСЪК НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ В ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
 
Община Асеновград е регистрирана като администратор на лични данни от Комисията за защита на личните данни с удостоверение № 53036/09.02.2009 г. и с идентификационен номер 53036
 
 
 
Община Асеновград предлага възможност да заплатите таксите по заявените услуги чрез ПОС терминал с Вашата банкова карта в  информационния център но общината.
 
 
 
 
и линк към адм.
регистър
Наименование на услугата
Прилагани документи
Заявление
Срок за извършване на услугата
Такса или цена на услугата
Издаване на удостоверения за осигурителен доход
/УП 2/
- Документ за идентичност на имена /при разлика в имената в РБългария и чужбина/
- Документи, удостоверяващи трудов стаж
- Заявление за издаване удостоверение УП2
 
1 месец
безплатно
Издаване на удостоверения за трудов стаж
  /УП 3/
- Документ за идентичност на имена /при разлика в имената в РБългария и чужбина/
- Документи, удостоверяващи трудов стаж
- Заявление за издаване удостоверение  УП3
 
1 месец
безплатно
3
Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход /УП 2/ и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
- входирано писмо от НОИ или обаждане по телефона от служител на НОИ
-
1 месец
безплатно
Издаване на копие от подадена данъчна декларация
- Искане - образец
 
 
 
 
 
7 дни
6.00 лв.
 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
- Документ за самоличност
- Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка
- Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 дни
 
2 дни
6.00 лв.
 
18.00 лв.
Издаване на препис от документ  за платен данък върху превозни средства
- Документ за самоличност
- Искане за издаване на документи
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
 
 
7 дни
 
3 дни
 
1 ден
 2.50 лв.
 
5.00 лв.
 
7.00 лв.
Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижими имоти и такси за битови отпадъци
- Документ за самоличност
- Искане за издаване на документи
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
 
 
7 дни
 
3 дни
 
1 ден
 2.50 лв.
 
5.00 лв.
 
7.00 лв.
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък наследство
- Документ за самоличност
- Искане за издаване на документи
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
 
 
7 дни
 
3 дни
 
1 ден
2.50 лв.
 
5.00 лв.
 
7.00 лв.
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
- искане - образец
 
 
 
7 дни
безплатно
Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
- Документ за самоличност
- Писмо от институция
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
7 дни
безплатно
Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси
- Документ за самоличност
- Искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
 
 
14 дни
 
3 дни
 
1 ден
 3.00 лв.
 
5.00 лв.
 
10.00 лв.
Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
- Документ за самоличност
- Искане за издаване на документи
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
 
 
1 ден
 /веднага/
7.00 лв.
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
- Документ за самоличност
- Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка
- Копие на виза за строеж
- Копие от документ за собственост
- Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ
- Пълномощно /в случай на искане от други лица/
 
 
5 дни
 
2 дни
6.00 лв.
 
18.00 лв.
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
- Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка
- Копие от документ за собственост
- Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ
 
 
5 дни
 
2 дни
6.00 лв.
 
18.00 лв. 
Издаване на удостоверение за декларирани данни
- искане - образец
 
 
 
7 дни
3 дни
1 ден
2.50 лв.
5.00 лв.
7.00 лв.
Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси    
- Документ за самоличност
 
 
 
 
 
 
 

Информация

 

1 ден
/веднага/
безплатно
Комплексна
адм.
услуга
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
- Попълнено
Заявление-образец
- Попълнена декларация по чл.14 от ЗМДТ
- Копие на документ за собственост
14 дни
 
3 дни
60.00 лв. 
 
95.00 лв.
Комплексна
адм.
услуга
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък наследство
Заявление-образец
7 дни
5.00 лв.
 
 
 
 
 
 
 

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм