Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиАДМИНИСТРАЦИЯ
 

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА
и
Длъжностни наименования
Име, презиме и фамилия
Служебен
телефон
Кмет на Община
д-р Емил Викторов Караиванов
0331 / 6-20-50
Заместник-кмет на Община
инж. Петър Бояджиев
0331 / 6-40-65
Заместник-кмет на Община
инж. Мария Станчева Вълканова
0331 / 6-40-24
Заместник-кмет на Община
Тамер Джемалов Бейсимов
0331 / 6-25-76
Заместник-кмет на Община
Димчо Атанасов Темелков
0331 / 6-51-57
Секретар на Община
инж. Петър Димитров Иванов
0331 / 6-21-09
 
 
 

КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ НА КМЕТСТВА
Кмет с. Боянци
Димитър Йорданов Димитров
03349/ 2232
Кмет с. Златовръх
Петър Георгиев Петров
03322/ 2228
Кмет с. Избеглии
Йордан Славчев Райчев
03324/ 2225
Кмет с. Нови извор
Айнур Сейдулов Нешадов
03340/ 2225
Кмет с. Козаново
Атанас Димитров Тянев
03343/ 2221
Кмет с. Конуш
Кирил Кузманов Балджиев
03341/ 2225
Кмет с. Леново
Борис Запрянов Ангелов
03347/ 2221
Кмет с. Мулдава
Алиосман Расим Топал
03346/ 2223
Кмет с. Нареченски бани
Васил Димитров Куртев
03342/ 2250
Кмет с. Новаково
Милен Николов Демирев
03344/ 2221
Кмет с. Стоево
Сафет Салимехмед Халибрям
03322/ 2214
Кмет с. Тополово
Йордан Янков Дичев
03321/ 2244
Кмет с. Червен
Атанас Йорданов Игнатов
03325/ 2221
Кмет с. Бачково
Христо Атанасов Калчев
03327/ 2388
Кмет с. Долнослав
Иван Николов Костов
03328/ 5224
Кметски наместник с. Горнослав
Ели Любомирова Корбетова
03325/ 2600
Кмет с. Патриарх Евтимово
Петър Стойков Гюлчев
03326/ 2228
с. Добростан - обслужва се от с. Орешец
-
03328/ 5216
Кмет с. Жълт камък
Рафика Сабри Рамадан
03344/ 2319
Кметски наместник с. Мостово
Веско Райчев Желев
03325/ 2321
Кметски наместник с. Три могили
Рафет Шукриев Мухтаров
03344/ 389
с. Сини връх и с. Врата-обслужва се от с. Мостово
-
-
Кметски наместник с. Орешец
Илия Христозов Славов
03320/ 2221
с.Узуново-обслужва се от Жълт камък
-
-
     
Главен архитект 
Константин Атанасов Атанасов 
0331 / 6-20-71
 
ОТДЕЛ "ВЪТРЕШЕН ОДИТ"
Ръководител звено
Василка Атанасова Андонова
0331 / 6-21-63
 
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
 
ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНО НОРМИРАНЕ”
 
Директор
Айтен Сали Салим
0331 / 6-27-31
 
ОТДЕЛ "ПЛАНИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, РАЗРАБОТКА НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ"
Н-к отдел
Георги Светозаров Ангелов
0331 / 20-312
 
ОТДЕЛ "ПРАВЕН"
Н-к отдел
Пенка Савова Кисова
0331 / 6-20-70
 
ДИРЕКЦИЯ "ФИНАНСИ"
 
Директор
Мария Николова Власева-Палатева
0331 / 6-21-40
 
ОТДЕЛ "БЮДЖЕТ"
Н-к отдел
Иванка Цвяткова Гуглева
0331 / 6-40-68
 
ОТДЕЛ "МЕСТНИ ПРИХОДИ"
Н-к отдел
-
0331 / 20-235
 
ОТДЕЛ "СЧЕТОВОДСТВО"
Н-к отдел
Васил Крумов Митов
0331 / 6-22-53
 
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ И БАЗИ ДАННИ"
 
Директор
Елка Иванова Карагьозова
0331 / 6-90-37
 
ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО"
Н-к отдел
Лидия Георгиева Кръстева
0331 / 6-40-62
 
ОТДЕЛ "ИНФОРМАЦИОННО И МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ"
Н-к отдел
Лидия Ангелова Янакиева
0331 / 6-40-66
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
 
 
ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ АКТИВИ И ТРАНСПОРТ"
 
Директор
Ваня Костадинова Костадинова
0331 / 2-50-05
 
ОТДЕЛ "УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ, НАДЗОР, АКТУВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ"
Н-к отдел
Надя Георгиева Иванова
0331 /6-42-55
 
ОТДЕЛ "ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, ТРАНСПОРТ И КОНТРОЛ"
Н-к отдел
Александър Стахилов Бебев
0331 / 20-289
 
ДИРЕКЦИЯ „СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ И ЕКОЛОГИЯ”
 
Директор
Атанас Димитров Тошев
0331 / 6-21-69
 
ДИРЕКЦИЯ „ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ”
 
Директор
Величка Димитрова Стойчева
0331 / 6-91-93
 

 Отдел "Вътрешен одит" Отдел "Планиране на инвестиционни дейности, разработване на програми и проекти" Дирекция “Правно нормиране”
Дирекция "Финанси" Дирекция "Управление на ресурси и бази данни" Дирекция „Управление на общински активи”
Дирекция „Хуманитарни дeйности”


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм