Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиУважаеми данъкоплатци,
 
Съгласно изискванията на Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Асеновград сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2017 г.са следните:
 
Данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства
Срок за плащане – на две равни вноски:
  • 1-ва вноска до 30.06.2017 г.
  • 2-ра вноска до 31.10.2017 г.
На предплатилите задълженията си за цялата година до 02.05.2017 г. се прави отстъпка 5 на сто.
 
Патентен данък
Срок за плащане – на четири равни вноски:
  • 1-ва вноска до 31.01.2017 г.
  • 2-ра вноска до 02.05.2017 г.
  • 3-та вноска до 31.07.2017 г.
  • 4-та вноска до 31.10.2017 г.
На предплатилите задълженията си за цялата година до 31.01.2017 г. се прави отстъпка 5 на сто.
 
Туристически данък
Срок за плащане – до 15-то число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
 
НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
 
  • В брой и чрез ПОС терминални устройствана касите в Информационния център, на Община Асеновград.
  •  Безкасово по банкова сметка на Община Асеновград
IBAN BG50IORT73758404020000,BIC IORTBGSF, банка „Инвестбанк” АД
 

 

Вид плащане
Код за вид плащане
Окончателен годишен /патентен/ данък
44 14 00
 
Данък върху недвижимите имоти
 
44 21 00
Данък върху наследствата
 
44 22 00
Данък върху превозните средства
 
44 23 00
Такса за битови отпадъци
 
44 24 00
Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин
44 25 00
Туристически данък
 
44 28 00
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез „Банка ДСК” ЕАД и „Банка Пиреос България” АД
  • На касите на „Изипей” АДОфициален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм