Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиСписък на категориите информация, подлежаща на публикуване
в  Общинска администрация - Асеновград

 

 

                                     Видове информация

Секция в сайта на община Асеновград, където се публикува 

1. Правомощия, организация, функции и отговорностина кмета на Община Асеновград.

Общинска администрация – Устройствен правилник

2. Издадени нормативни и общи административни актове.

Общински съвет-Решения- Наредби- Правилници

3. Информационни масиви и ресурси в Община Асеновград.

Общински съвет; Административни услуги; Публични регистри; Обявления; Общински дейности; Бюджет; Капиталови разходи; Общинска собственост; Общински справочник; Проекти; Електронни услуги; Обяви, търгове, конкурси

4. Наименование, адреса, адреса на електронната поща, телефон и работно време на звеното в общинска администрация- Асеновград, която отговаря за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация.

Общинска администрация- Достъп до обществена информация - Инструкция 

5. Устройствен правилник и вътрешни правила, свързани  с предоставянето на административни услуги на гражданите.

Общинска администрация- Вътрешни правила, Устройствен правилник

6. Стратегии, планове, програми и отчети за дейността.

Общинска администрация- Стратегии за развитие- Планове за развитие

7. Информация за бюджета и финансовите отчети на администрацията, която се публикува съгласно Закона за публичните финанси;

Бюджет

8. Информация за провеждани обществени поръчки, определена за публикуване в профила на купувача съгласно Закона за обществените поръчки;

Профил на купувача

9. Проекти на нормативни актове заедно с мотивите, съответно – доклада и резултатите от общественото обсъждане на проекта;

Общински съвет- Нормативни актове за обсъждане

10. Уведомления по чл. 66 от АПК

Общинска администрация

11. Информация за упражняването на правото на достъп до обществена информация,реда и условията за повторно използване на информация, таксите по чл.41ж  и  форматите, в които се поддържа информацията;

Общинска администрация - Достъп до обществена информация – Инструкция за осигуряване на достъп до обществена информация в Община Асеновград

12. Обявления за конкурси за държавни служители;

Обяви, търгове, конкурси

13. Подлежаща на публикуване информация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

Общинска администрация – Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

Общински съвет - Декларации по чл. 12 от ЗПУКИ

14. Публична информация по ЗЗКИ. 

Общинска администрация

15. Информацията по чл. 14, ал. 2, т. 1 – 3 от ЗДОИ

Общинска администрация - Достъп до обществена информация

16. Информацията, предоставена повече от три пъти

Общинска администрация - Достъп до обществена информация

 

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм