Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиОП “Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци –Асеновград”
 
КОНТАКТИ
 
Асеновград, 4230, ул. "Боянско шосе" №4
Местност : „Капсида”
e-mail: depo@assenovgrad.com


Директор:
Атанас Николов: 0887773522
 
Еколог:
Николай Хачадурян: 0884 66 05 25
 
Счетоводител:
Милка Караянева: 0882 94 78 98

Касиер:
Ели Иванова: 0876 96 38 72
 
Кантарджии:
Анка Басмаджиева, Иван Янев, Иван Делчев: 0882 94 58 98
 
Механик:
Георги Енков: 0884 31 20 71
 
Общинско предприятие "Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци" Асеновград
 
        Създадено с решение № 716/30.01.2013 г. на Общински съвет Асеновград
 
          Предмет на дейност:
        Дейност по управление на отпадъците.         
          1. Депониране на твърди битови и строителни отпадъци с цел обезвреждане.                    
          2. Извършване на мониторинг на повърхностни, подземни и отпадъчни води по показатели заложени в условията на Комплексно разрешително № 451-Н0/2013г.        
          3. Оформяне на отпадъчното тяло спрямо заложените параметри в "План за експлоатация" на депото.            
          4. Дейностите по депониране се извършват по начин недопускащ разнасянето на неприятни миризми извън границата на производствената площадка - запръстяване на отпадъчното тяло и използване на дезодориращи средства.
           5. Извършване на наблюдения на общата звукова мощност на площадката и еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката, и мястото на въздействие.
 
          Органи на управление:
        Предприятието се управлява от директор, който се назначава и освобождава от Кмета на Община Асеновград. Управлението се възлага с трудов договор по Кодекса на труда, след провеждане на конкурс.
 
          Брой заети лица по щатно разписание  - 16 бр. към 10.10.2016 г.
 
          Предоставено недвижимо имущество
        1. Приемна зона с обща площ 16 500 м2 (застроена площ - 13 490 м2, 1-ви етап), която включва                                     
    - Зона за приемане на отпадъците с вход-изход, автовишка за визуален контрол        
    - Автокантар с бариери                             
    - Административно битова сграда (АБС)
    -  Автомивка и дезинфекционен трап       
    - Вход и вътрешен път до административната и открит склад предназначен за коли         
    - Навес за колесни машини          
    - Открит склад за материали      
        2. Производствена зона ( 1-ви етап ), която включва: 
            - Депо за неопасни отпадъци"                
            - Клетка №1 за неопасни отпадъци с ретенционен басейн, технологични пътища, площадка и навес за верижни машини 
            - Депо за инертни отпадъци"                  
            - Клетка №1 за инертни отпадъци с ретенционен басейн и технологични пътища.Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм