Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 

ОП "Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци" гр. Асеновград,
 ул. "Боянско шосе" № 4
 
КОНТАКТИ

Асеновград, 4230, ул. “Боянско шосе” № 4,

e-mail: depo@assenovgrad.com

директор:
Атанас Николов: 0887 773 522

счетоводител:
Милка Караянева: 0882 947 898

еколог:
     Бойко Бисеров: 0884 660 525
 
касиер:
         
 
 
кантар – 0882 945 898 
       Анка Басмаджиева
    Иван Янев
     Иван Делчев
 
Работно време:  летен период   01.06-30.09 : 07.00ч. – 15.30ч.
                         зимен период   01.10-31.05 : 07.30ч. – 16.00ч.
 
Обедна почивка – 12.00ч. – 12.30ч. ;    Почивен ден – 01.01.
 
 
1.Наименование на предприятието и адрес
Общинско предприятие "Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци" Асеновград
2.Данни за създаване Създадено с решение № 716, взето на Двадесет и шестото Редовно заседание с Протокол № 26 от 30.01.2013г. на  Общински съвет Асеновград
3.Предмет на дейност
Дейност по управление на отпадъците.
Депониране на твърди битови и строителни отпадъци с цел обезвреждане.
Управление на производствения процес по начин недопускащ замърасяване на подземните води, повъхностните води, почвите и  разнасянето на неорганизирани емисии в атмосферата.
Извършване на мониторинг на повърхностни, подземни и отпадъчни води по показатели заложени в условията на Комплексно разрешително № 451-Н0/2013г.
Оформяне на отпадъчното тяло спрямо заложените параметри в "План за експлоатация" на депото. Дейностите по депониране се извършват по начин недопускащ разнасянето на неприятни миризми
извън границата на производствената площадка - запръстяване на отпадъчното тяло и използване на дезодориращи средства.
Ежегодно се извъшва контрол и измерване на отпадъчното тяло и анализ на отпадъците.
Извършване на наблюдения на общата звукова мощност на площадката и еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката, и мястото на въздействие.
4.Органи на управление
Предприятието се управлява от директор, който се назначава и освобождава от Кмета на Община Асеновград. Управлението се възлага с трудов договор по Кодекса на труда, след провеждане на конкурс.
5.Брой заети лица по щатно разписание
14 бр. към 04.12.2018 г.
6.Предоставено недвижимо имущество Приемна зона с обща площ 16 500 м2 (застроена площ - 13 490 м2, 1-ви етап), която включва :
Зона за приемане на отпадъците с вход-изход, автовишка за визуален контрол
Автокантар с бариери
Административно битова сграда (АБС) с контролно пропусквателен пункт (КПП)
Автомивка и дезинфекционен трап
Вход и вътрешен път до административната и открит склад предназначен за коли
Навес за колесни машини
Открит склад за матерали
Произвидствена зона ( 1-ви етап ), която включва:
"Депо за неопасни отпадъци" - Клетка № 1 за неопасни отпадъци с ретенционен басейн, технологични пътища, площадка и навес за верижни машини
"Депо за инертни отпадъци" - Клетка № 1 за инертни отпадъци с ретенционен басейн и технологични пътища.

 

 
Приложение № 2 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на права и услуги на територията на община Асеновград
 
ЦЕНИ НА ПРАВА И УСЛУГИ съгласно чл.6, ал.2 от ЗМДТ)
 
 
 
XIII. Цени на права и услуги, предоставяни от ОП "Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци" 
№  по ред
Вид на таксата
Размер в лв.
1.
Теглене на МПС, стоки и др. с 60 тонен кантар 
14.40
2.
Предоставяне на транспортна услуга с автомобил самосвал 6 куб.м. на територията на град Асеновград на км. с товар
3.00
3.
Наем на челен товарач обем на кофата 2 куб.м.:
  
 
3.1.
за 1 машиносмяна
430.00
3.2.
за 1 машиночас
60.00
4.
За депониране от фирми, извън обхвата на сдружението се заплащат цени на тон, както следва:
 
4.1.
- битови отпадъци
36.40
4.2.
- строителни отпадъци
10.40
4.3.
- производствени отпадъци
60.00
4.4.
- земни маси
8.00
5.
Наем на челен товарач с  обем на кофата 4 куб.м.
 
5.1.
за 1 машиносмяна
860.00
5.2.
за 1 машиночас
120.00

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм