Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 
Регистър на подадените заявления за интерес и финансова помощ
 
 
 
№ 
Наименование на сдружение на собствениците
Номер и дата на подаване на заявление за интерес и финансова помощ (ЗИФП) в Община Асеновград
Статус на ЗИФП
Наличие на сключен договор между Община Асеновград и Сдружението на собствениците
Наличие на сключен договор за целево финансиране между Община Асеновград, ББР и Областния управител
 
Одобрено
/отхвърлено  
Дата на одобрение/ отхвърляне   Да/Не Номер и дата на сключения договор Да/Не Номер и дата на сключения договор
1 „Витоша – гр. Асеновград, ул. „Шести януари 1-3-5-7” вх. №14-00-852/23.02.2015 Одобрено  24.02.2015  Да № 1/26.02.2015 Да № ЕЕ 156/19.3.2015
2 „Гр.Асеновград, гр. Асеновград, община Асеновград, ул. „Цар Иван Асен II № 99” вх. № 94-Г-63(4)/24.02.2015 Одобрено 25.02.2015 Да № 2/26.02.2015 Да № ЕЕ 155/19.3.2015
3 „ЧАЯ – гр. Асеновград, ул. Цар Иван Aсен II 104-106-108” вх. № 94-С-147/24.02.2015 Одобрено 25.02.2015 Да № 3/04.03.2015 Да № ЕЕ 239/31.3.2015
4 "Бл. 100 - Асеновград, ул. Стоян Джамсъзов" № 10 вх. № 94-Д-67(2)/25.02.2015 Одобрено 27.02.2015 Да № 4/04.03.2015 Да № ЕЕ 237/31.3.2015
5 „Запад – 86 Асеновград, ул. Стоян Джансъзов № 5, кв. Запад, блок 105” вх. № 94-И-85(2)/04.03.2015 Одобрено 05.03.2015 Да № 5/05.03.2015 Да № ЕЕ 238/31.3.2015
6 „Изток-4” Асеновград, гр.Асеновград, община Асеновград, ж.к.Изток, бл.4, вх.А и Б вх. № 94-П-63-2/09.03.2015 Одобрено 10.3.2015 Да № 6/10.3.2015 Да № ЕЕ 311/31.3.2015
7 "Асеница – Асеновград, кв. Запад, ул. Хаджи Димитър Стоилов 2 бл.3/8" вх. № 94-С-180/09.03.2015 Одобрено 10.3.2015 Да № 7/11.3.2015 Да № ЕЕ 312/31.3.2015
8 "гр. Асеновград, бул.”Васил Левски” №19" вх. № 94-Е-164/13.03.2015 Одобрено 13.3.2015 Да № 8/16.3.2015 Да № ЕЕ 384/31.3.2015
9 "Сдружение блок 104 Асеновград, ЖК Запад, ул.”Стоян Джамсъзов” №7, вх.А" вх. № 94-Г-100-2/16.3.2015 Одобрено 16.3.2015 Да № 9/20.3.2015  Да № ЕЕ 467/16.04.2015
10 "Квартал Запад, ул. Лозница 5, гр.Асеновград" вх. № 94-Й-57/20.3.2015 Одобрено 20.3.2015 Да № 10/21.3.2015 Да № ЕЕ 468/16.04.2015 
11 СС гр.Асеновград, община Асеновград, ул.Стоян Джансъзов №4, кв.Запад, бл.107 вх. № 94-Г-101-3/19.3.2015 Одобрено 20.3.2015 Да № 11/23.3.2015 Да № ЕЕ 469/16.04.2015
12 гр. Асеновград, гр. Асеновград, Община Асеновград ул."Цар Иван Асен ІІ" № 78, 80, 82 вх. № 94-С-218/20.3.2015 Одобрено 23.3.2015 Да № 12/23.3.2015 Да № ЕЕ 470/16.04.2015
13 Гр. Асеновград,  ул. „Княз Борис І” №8 вх. № 94-Б-105/23.3.2015 Одобрено 24.3.2015 Да № 13/25.3.2015 Да № ЕЕ 571/24.04.2015
14 Асеновградска Надежда - Асеновград, кв. Запад, ул. Стоян Джамсъзов № 11,блок 102 вх. № 94-Л-48/24.3.2015 Одобрено 25.3.2015 Да № 14/26.3.2015 Да № ЕЕ 570/24.04.2015
15 Обзор – Асеновград, кв. Изток, бл. 1 вх. № 94-М-249/26.03.2015 г Одобрено 27.03.2015 Да № 15/27.03.2015 Да № ЕЕ 569/24.04.2015
16 Запад – гр. Асеновград, ул.”Лозница” №6 вх. № 94-М-256/30.03.15 Одобрено 31.03.2015 Да № 16/31.03.2015 Да № ЕЕ 620/21.04.2015
17 Гр.Асеновград, община Асеновград, ул.”Княз Борис І” №6  вх. № 94-Л-56/30.03.2015 Одобрено 31.03.2015 Да № 17/31.03.2015 Да № ЕЕ 619/21.04.2015
18 Левски 21 – гр. Асеновград, ул. Васил Левски № 21 вх. № 94-Р-101/01.4.2015 Одобрено  01.04.2015 Да № 18/03.04.2015 Да № ЕЕ 647/23.04.2015
19 Блок 109 – Асеновград, ул.Стоян Джамсъзов” №6  вх. № 94-А-278/06.4.2015 Одобрено 06.04.2015 Да № 19/07.04.2015 Да № ЕЕ 648/23.04.2015
20 Блок Пирин, гр.Асеновград, ул.”6-ти януари” 11, 13, 15 вх. № 94-М-290/17.04.2015  Одобрено 20.04.2015 Да № 20/20.04.2015 Да № ЕЕ 829/22.05.2015
21 Изток 5, гр. Асеновград, общ. Асеновград, ж.к. Изток, бл. № 5 вх.  № 94-Й-82/11.05.2015 г. Одобрено 12.05.2015 Да № 21/13.05.2015 Да № ЕЕ 963/15.06.2015
22 „КОМ 15” - Асеновград,  ул. „Цар Иван Асен ІІ” №76 вх. № 94-Г-248/29.05.2015 Одобрено 01.06.2015 Да № 22/01.06.2015 Да № ЕЕ 1104/07.07.2015 
23 НАДЕЖДА, гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Георги Ковачев № 1 вх. № 94-М-422/04.06.2015 Одобрено 05.06.2015 Да № 23/05.06.2015 Да № ЕЕ 1103/07.07.2015 
24 България - гр. Асеновград, бул. България 11/19 вх. № 94-Р-197/15.06.2015 Одобрено 15.06.2015 Да № 24/17.06.2015 Да № ЕЕ 1190/13.07.2015
25 гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Хан Кардам 1,3,5” вх. № 94-А-594/04.08.2015 г. Одобрено 05.08.2015  Да № 25/05.08.2015  Да № ЕЕ 1621/22.10.2015
26 „Асеновград, кв. Изток, бл. 3” вх. № 94-А-638/28.08.2015 г. Одобрено 01.09.2015  Да № 26/01.09.2015 Да № ЕЕ 1625/22.10.2015
27 „гр. Асеновград, ж.к. Изток, блок 6, вх.А и вх.Б” вх. № 94-Т-203/16.09.2015 г. Одобрено 16.09.2015  Да № 27/17.09.2015 Да № ЕЕ 1620/22.10.2015
28 "СЛЪНЦЕ-гр.Асеновград, община Асеновград, ул."Георги Ковачев" № 3,бл.4/8 вх.№ 14-00-5559/10.12.2015г. Одобрено 10.12.2015г. Да №28/11.12.2015г.Да Да № ЕЕ 1843/15.02.2016г.
29 "Гр.Асеновград,бул."Васил Левски" № 37-39-41 вх.№ 94-Д-123/25.03.2016г. Одобрено 25.03.2016г. Да № 29/30.03.2016г. Не  
30 "Марица 6, А,Б,В-гр.Асеновград,община Асеновград  вх.№ 94-С-270/29.03.2016г. Одобрено 29.03.2016г. Да № 30/11.04.2016г. Не  
31 "Гр.Асеновград,бул."България№ 35 и №37" вх.№ 94-Е-192/05.04.2016г. Одобрено 05.04.2016г. Да № 31/12.04.2016г. Не  
32 "Гр.Асеновград,община Асеновград,бул."България"№ 1,вх.А" вх.№ 94-Н-154/12.04.2016г. Одобрено 12.04.2016г. Да №32/18.04.2016г. Не  
33 "Шести януари- гр.Асеновград" вх.№ 94-Н-172/20.04.2016г. Одобрено 20.04.2016г. Да № 33/21.04.2016г. Не  
34 "Гр.Асеновград,община Асеновград,ул."Пролет"№ 1 и № 3" вх.№ 94-Г-186/06.06.2016г. Одобрено 06.06.2016г. Да № 34/07.06.2016г. Не  
35 "Малина- гр.Асеновград, община Асеновград, ул."Цар Иван Асен  II"№ 51 и № 53 вх.№ 94-Л-66/02.06.2016г. Одобрено 02.06.2016г. Да № 35/13.06.2016г. Не  
36 "Момина сълза- гр.Асеновград, община Асеновград, ул."Цар Иван Асен  II"№ 46,48,50,52 вх.№ 14-00-4009/02.09.2016г. Одобрено 02.09.2016г. Да № 36/13.09.2016г. Не  
37 "Детелина- Асеноврад, гр.Асеновград, ул."Лозница" № 1, ж.к. Запад, бл.Детелина вх.№ 94-С-602/19.09.2016г. Одобрено 19.09.2016г. Да № 37/20.09.2016г. Не  
38 "Станимака-Асеновград, ул."Христо Ботев" №12,14,16,18 вх.№ 94-М-548/20.09.2016г. Одобрено 20.09.2016г. Да № 38/28.09.2016г. Не  
39 "Съгласие-Асеновград,ул."Любен Каравелов" №17,19 вх.№ 94-А-608/06.09.2016г. Одобрено 26.09.2016г. Да №39/29.09.2016г. Не  
40 "Изток 2-Асеновград,ж.к.Изток,бл.2,вх.А и Б вх.№  94-П-234/04.10.2016г. Одобрено 04.10.2016г. Да №40/07.10.2016г. Не  
41 "Запад 103-Асеновград, гр.Асеновград,ул."Стоян Джансъзов" №9,ж.к.Запад,бл.103 вх.№ 94-Г-361/05.10.2016г. Одобрено 05.10.2016г. Да № 41/10.10.2016г. Не  
42 "Асеновград, ул."Книжна фабрика" №3,кв.Запад, вх.А,Б,В вх.№ 94-К-403/10.10.2016г. Одобрено 10.10.2016г. Да № 42/17.10.2016г. Не  
43 "Град  Асеновград,община Асеновград,ул."Александър Стамболийски"№ 9,вх.А и вх.Б вх.№ 94-О-90/13.10.2016г. Одобрено 13.10.2016г. Да №43/19.10.2016г. Не  
44 "Железарска-гр.Асеновград, ул."Железарска" № 6 вх.№ 94-А-615/27.09.2016г. Одобрено 28.10.2016г. Да №44/31.10.2016г. Не  
45  "Орбита 3-гр.Асеновград, ул."Гоце Делчев" № 49 вх.№94-Щ-7/24.10.2016г. Одобрено 24.10.2016г. Да № 45/01.11.2016г. Не  
 
 

 

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм