Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиРегистър на сдруженията
 
 

по
ред
Регистра-ционен
номер
Наименование Адрес Предмет на
дейност
Срок Представени
идеални части
в % от етажната собственост
Членове на управителния съвет
(имена, адрес, електронна поща)
Начин на
представителство
1 1/11.02.2015  Витоша - гр.Асеновград, ул."Шести януари"
№ 1-3-5-7
гр. Асеновград, ул."Шести януари" № 1-3-5-7 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 70,829 % Председател:Костадин Александров Костов гр.Асеновград, ул.”Шести януари” №3
Член:Яна Георгиева Бижева гр. Асеновград, ул.”Шести януари” №5
Член: Мария Атанасова Георгиева гр. Асеновград, ул.”Шести януари” №7
Председател на управителния съвет
2 2/11.02.2015  гр. Асеновград, гр. Асеновград, Община Асеновград ул."Цар Иван Асен ІІ" № 99 гр. Асеновград, ул." Цар Иван Асен ІІ" № 99 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 83,259 % Председател:Ганка Петкова Атанасова
гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №99, ет.6, ап.18 ganeti601@abv.bg
Член:Здравко Руменов Куцев
гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №99, ет.4, ап.9
Член: Димитър Иванов Попов гр.Асеновград, ул.” Цар Иван Асен ІІ” №99, ет.2, ап.2
Член:Николай Стоев Стоев
гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №99, ет.5, ап.13
Член:Пламен Борисов Попов
гр.Асеновград, ул.” Цар Иван Асен ІІ” №99, ет.2, ап.3
Член:Милена Петрова Чаушева
гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №99, ет.9, ап.31
Член: Виктор Димитров Топалов
гр.Асеновград, ул.” Цар Иван Асен ІІ” №99, ет.10, ап.35
Председател на управителния съвет
3 3/12.02.2015 Запад – гр. Асеновград, ул.”Лозница” №6 гр. Асеновград, кв. Запад, ул.”Лозница” №6, бл.5/5 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 73,059 % Председател:Надежда Борисова Божкова
гр. Асеновград, кв.Запад ул.”Лозница” №6, вх.В
Член:Данчо Жеков Сираков
гр. Асеновград, кв.Запад ул.”Лозница” №6, вх.В
Член:Иван Михайлов Иванов
гр. Асеновград, кв.Запад ул.”Лозница” №6, вх.Б
Председател на управителния съвет
4 4/13.02.2015 Бл. 100 - Асеновград, ул.”Стоян Джамсъзов” 10 гр. Асеновград, ул.”Стоян Джамсъзов” №10, кв. Запад, бл.100, вх.А, Б чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател: Джелял Мюмюн Салимехмед
гр. Асеновград, кв.Запад ул.”Стоян Джамсъзов” №10, бл.100, вх.Б, ап.38
Член:Димитър Борисов Стойчев
гр. Асеновград, кв.Запад ул.”Стоян Джамсъзов” №10, бл.100, вх.Б, ап.21
Член:Кирчо Симеонов Сираков 
гр. Асеновград, кв.Запад ул.”Стоян Джамсъзов” №10, бл.100, вх.А, ап.4
Председател на управителния съвет
5 5/13.02.2015 ЧАЯ гр. Асеновград ул.”Цар Иван Асен ІІ” №104-106-108 гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №104-106-108 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 75,017 % Председател:Снежанка Христева Баракова
гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №104 snejana_bar@abv.bg
Член:Емил Райков Моллов
гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №108
Член:Катя Томова Христозова 
гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №106
Председател на управителния съвет
6 6/13.02.2015 гр. Асеновград, бул.”Васил Левски” №19 гр. Асеновград, бул.”Васил Левски” №19 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 74,43 % Председател:Екатерина Георгиева Гешева гр. Асеновград, ул.”Васил Левски” №19 katia_dim.bsm@abv.bg
Член: Тодор Николов Койчев
гр. Асеновград, ул.”Васил Левски” №19
Член:Мюмюн Халил Исмаил  
гр. Асеновград, ул.”Васил Левски” №19
Председател на управителния съвет
7 7/16.02.2015 Запад-86 Асеновград, гр.Асеновград, ул.”Стоян Джансъзов” №5, кв.Запад, бл.105 гр.Асеновград, ул.”Стоян Джансъзов” №5, кв.Запад, бл.105, вх.А, Б., В чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 90,349 % Председател: Иван Илиев Илиев гр. Асеновград, ул.”Стоян Джансъзов” №5
Член: Любомир Иванов Дръндаров
гр. Асеновград, ул.”Стоян Джансъзов” №5
Член:Пенко Атанасов Каков
гр. Асеновград, ул.”Стоян Джансъзов” №5
Председател на управителния съвет
8 8/18.02.2015 Квартал Запад, ул. Лозница 5, гр.Асеновград гр.Асеновград, ул.” Лозница” №5, кв.Запад, бл.108 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 87,939 % Председател:Йордан Петров Иванов гр. Асеновград, кв.Запад, ул.”Лозница” №5, вх.Б, ап.14
Член:Елена Николова Купанова гр. Асеновград, кв.Запад, ул.”Лозница” №5, вх.А
Член:Георги Ангелов Марчев гр. Асеновград, кв.Запад, ул.”Лозница” №5, вх.В
Председател на управителния съвет
9 9/19.02.2015 Асеница – Асеновград, кв. Запад, ул. Хаджи Димитър Стоилов 2 бл.3/8 гр.Асеновград, ул. „Хаджи Димитър Стоилов” №2, кв.Запад, бл.3/8, вх.В чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 88,798 % Председател: Стефка Янкова Петрова гр. Асеновград, ул.”Х.Д.Стоилов” №2
Член:Даниела Малинова Бузова
гр. Асеновград, ул.”Х.Д.Стоилов” №2 danibuzova@abv.bg
Член:Росен Красимиров Парунев
гр. Асеновград, ул.”Х.Д.Стоилов” №2
Председател на управителния съвет
10 10/19.02.2015 „КОМ 15”- Асеновград,  ул. „Цар Иван Асен ІІ” №76 гр.Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ” №76 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 71,7 % Председател: Георги Ангелов Лалов гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ” №76 georgiLalov@gmail.com
Член:Севджан Фикретали Хасан
гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ” №76
Член: Милчо Николов Божиков
гр. Асеновград, ул. „Цар Иван Асен ІІ” №76
Председател на управителния съвет
11 11/25.02.2015 Гр.Асеновград,  ул. „Княз Борис І” №8 гр.Асеновград, ул. „Княз Борис І” №8 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 91.066 % Председател:Божидар Николов Костов гр. Асеновград, ул. „Княз Борис І” №8, вх.А
Член: Милко Петров Милушев гр. Асеновград, ул. „Княз Борис І” №8, вх.В
Член:Атанас Георгиев Велев
гр. Асеновград, ул. „Княз Борис І” №8, вх.Б
Председател на управителния съвет
12 12/25.02.2015 Сдружение блок 104 Асеновград, ЖК Запад, ул.”Стоян Джамсъзов” №7, вх.А гр.Асеновград,
ул. „Стоян Джамсъзов” №7, кв.Запад, бл.104, вх.А
чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател:Георги Трифонов Велев гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №7, бл.104, вх.А, ап.20
Член: Исмет Дурсунов Мехмедов гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №7, бл.104, вх.В, ап.35
Член:Катя Тодорова Димова гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов” №7, бл.104, вх.Б, ап.24
Председател на управителния съвет
13 13/25.02.2015 СС гр.Асеновград, община Асеновград, ул.Стоян Джансъзов №4, кв.Запад, бл.107 гр.Асеновград, община Асеновград, ул.Стоян Джансъзов №4,кв.Запад, бл.107 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 84,30 % Председател:Георги Николов Кисьов гр. Асеновград, ул.  „Стоян Джамсъзов, №4, ж.к.Запад, бл.107
Член:Стоян Иванов Златанов гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов, №4, ж.к.Запад, бл.107
Член: Димитър Петров Танев гр. Асеновград, ул. „Стоян Джамсъзов, №4, ж.к.Запад, бл.107
Председател на управителния съвет
14 14/26.02.2015 „Изток-4” Асеновград, гр.Асеновград, община Асеновград, ж.к.Изток, бл.4, вх.А и Б гр.Асеновград, община Асеновград, ж.к.Изток, бл.4, вх.А и Б чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател: Петър Георгиев Шиков гр. Асеновград, ж.к. Изток, бл.4, вх.Б, ет.5, ап.32
Член: Димитър Василев Милушев гр. Асеновград, ж.к.Изток, бл.4, вх.Б, ет.2, ап.12
Член:Георги Николаев Иванов гр. Асеновград, ж.к.Изток, бл.4, вх.Б, ет.4, ап.28
Член:
Йордан Атанасов Запрянов гр. Асеновград, ж.к.Изток, бл.4, вх.А, ет.2, ап.10
Член: Димитър Ангелов Тянев гр. Асеновград, ж.к.Изток, бл.4, вх.А, ет.3, ап.17
Председател на управителния съвет
15 15/05.03.2015 „ Блок 109 – Асеновград, ул.”Стоян Джамсъзов” №6 " гр.Асеновград, община Асеновград, ул.”Стоян Джамсъзов” №6, кв.Запад, бл.109 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 95.17% Председател:Ангел Димитров Христов гр. Асеновград, кв.Запад, бл.109, вх.Б, ап.32
Член:Петя Александрова Тавкова гр. Асеновград, кв.Запад, бл.109, вх.А, ап.33
Член:Росен Стефанов Гърчев гр. Асеновград, кв.Запад, бл.109, вх.Б, ап.48
Председател на управителния съвет
16 16/05.03.2015 Гр.Асеновград, община Асеновград, ул.”Княз Борис І” №6  гр.Асеновград, община Асеновград, ул.”Княз Борис І” №6 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 70,605 % Председател: Лъчезар Алексеев Каменов гр. Асеновград, ул.”Княз Борис І” №6, ап.36
Член: Велизар Красимиров Червенков гр. Асеновград, ул.”Княз Борис І” №6, ап.33
Член: Румен Славчев Ушев гр. Асеновград, ул.”Княз Борис І” №6, ап.18
Председател на управителния съвет
17 17/05.03.2015 Блок Пирин, гр.Асеновград, ул.”6-ти януари” 11, 13, 15 гр.Асеновград, община Асеновград, ул.”6-ти януари” №13 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 88,32 % Председател: Мариана Николова Божкова гр. Асеновград, ул.”Шести януари” №13, ет.3, ап.5
Член: Васил Крумов Митов гр. Асеновград, ул.”Шести януари” №11, ет.3, ап.9
Член: Марин Николов Пачалиев гр. Асеновград, ул.”Шести януари” №15, ет.2, ап.6
Председател на управителния съвет
18 18/10.03.2015 Асеновградска Надежда - Асеновград, кв. Запад, ул. Стоян Джамсъзов № 11,блок 102 гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Стоян Джамсъзов № 11, блок 102, вх. А, Б, В чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател: Любен Йовчев Любомиров гр. Асеновград, ул.Стоян Джамсъзов № 11, кв. Запад, бл. 102, вх. Б
Член: Донка Иванова Маринова гр. Асеновград, ул.Стоян Джамсъзов № 11, кв. Запад, бл. 102, вх. А
Член: Елена Илиева Шопкина гр. Асеновград, ул.Стоян Джамсъзов № 11, кв. Запад, бл. 102, вх. В, ап. 25
Председател на управителния съвет
19 19/10.3.2015 гр. Асеновград, гр. Асеновград, Община Асеновград ул."Цар Иван Асен ІІ" № 78, 80, 82 гр. Асеновград, Община Асеновград ул."Цар Иван Асен ІІ" № 78, 80, 82 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 98.24% Председател: Соня Димитрова Кълвачева гр. Асеновград, ул."Цар Иван Асен ІІ" № 78, ет. 6, ап. 53
Член: Димитър Диамандиев Беждремовгр. Асеновград, ул."Цар Иван Асен ІІ" № 78, ет. 4, ап. 35
Член: Ели Атанасова Дамянова  гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ" № 80 ет. 6, ап. 49                                          Член: Иван Запрянов Узунов  гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ" № 82, ет.2, ап. 12                                              Член:Изет Осман Халил  гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ" № 78, ет. 7, ап. 62                                                   Член: Фанка Христева Бадилова  гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ" № 80, ет. 5, ап. 41                                                    Член:Христоз Колев Сталев  гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ" № 80, ет.4, ап. 31
Председател на управителния съвет
20 20/12.3.2015 Левски 21 – гр. Асеновград, ул. Васил Левски № 21  гр. Асеновград, ул. Васил Левски № 21 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 78.01% Председател: Росен Щерев Аргиров гр. Асеновград, ул. Васил Левски № 21, ет. 4, ап. 10; rosen_mail@abv.bg
Член: Тодор Георгиев Тошев гр. Асеновград,  ул. Васил Левски № 21, ет. 9, ап. 32
Член: Мария Борисова Рускова гр. Асеновград, ул. Васил Левски № 21, ет. 4, ап. 12
Председател на управителния съвет
21 21/16.3.2015 “Обзор – Асеновград, кв. Изток, бл. 1” гр.Асеновград, кв. Изток, бл. 1, вх. А, Б, В чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 99.239% Председател: Марин Ангелов Маринов гр. Асеновград, , ж.к. “Изток”, бл. 1, вх. В,ет.5,ап.25 mmmaramar3@gmail.com
Член: Калина Неделчева Пехливанова гр. Асеновград, , ж.к. “Изток”, бл. 1, вх. Б,ет.1,ап.6
Член: Иванка Димитрова Василева гр. Асеновград, , ж.к. “Изток”, бл. 1, вх. В,ет.4,ап.34
Председател на управителния съвет
22 22/18.3.2015 „Гр. Асеновград, ул.”Речна”№  38, входове А, Б, В, Г„ гр.Асеновград, , ул.”Речна”№ 38, вх. А, Б, В, Г чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 68.831% Председател:Николай Георгиев
Апостолов гр.Асеновград, ул.”Речна”№ 38,вх.Г,ет.3,ап.18 n.k.apostolov@abv.bg
Член: Борислав Ангелинов Чирпанов гр.Асеновград,  ул.”Речна”№ 38,вх.В,ет.3,ап.19
Член: Димитър Жанинов Митрев гр. Асеновград, ул.”Речна”№ 38,вх.А,ет.1,ап.8
Председател на управителния съвет
23 23/19.03.2015  Асеновград, кв. Запад,  ул. “Хан Кардам” 1,3,5 гр.Асеновград, кв. Запад, ул. “Хан Кардам” № 1,3,5, бл.3/5, вх. А, Б, В чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 75.214% Председател: Анка Кръстева Манова гр. Асеновград, ул.”Хан Кардам”5, кв. Запад,  вх. В,ет.8,ап.70
Член: Бисер Йорданов Плахов гр. Асеновград, ул.”Хан Кардам”1, кв. Запад,  вх. А,ет.4,ап.28
Член: Димитър Бойков Делиев гр. Асеновград, ул.”Хан Кардам”1, кв. Запад,  вх. А,ет.6,ап.47
Председател на управителния съвет
24 24/25.03.2015  Асеновград, кв. Изток, бл. 3 гр.Асеновград, кв. Изток, бл. 3 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 83,10% Председател:Александър Христов Петков гр. Асеновград, ул. Кулата № 13
Член: Николай Тодоров Тодоров гр. Асеновград, кв. Изток, бл. 3, вх. А, ет. 2
Член: Гюлхан Фикрет Таир гр. Асеновград, кв. Изток, бл. 3, вх. Б, ет. 3
Председател на управителния съвет
25 25/15.04.2015 СС ОРФЕЙ гр. Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул. Ал. Стамболийски № 2 гр.Асеновград, общ. Асеновград, обл. Пловдив, ул. Ал. Стамболийски № 2 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 86,68% Председател:Недка Кирилова Попвасилева, гр. Асеновград, ул. Ал. Стамболийски № 2
Член: Магдалена  Георгиева Динкова, гр. Асеновград, ул. Ал. Стамболийски № 2
Член: Иван Георгиев Иванов, гр. Асеновград, ул. Ал. Стамболийски № 2
Председател на управителния съвет
26 26/20.04.2015 Слънце - Асеновград, гр. Асеновград, ул. Георги Ковачев № 3, бл. 4/8 гр. Асеновград, ул. "Георги Ковачев" № 3, ж.к. Запад, бл. 4/8 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 69.323% Председател:Георги Спасов Токлев, гр. Асеновград, ул. Г. Ковачев № 3, бл. 4/8
Член: Венета Еленова Бакалова, гр. Асеновград, ул. Г. Ковачев № 3, бл. 4/8
Член: Ангел Борисов Лазаров, гр. Асеновград, ул. Г. Ковачев № 3, бл. 4/8
Председател на управителния съвет
27 27/27.04.2015 България – гр. Асеновград, бул. България 11/19 гр.Асеновград, бул. „България” 11/19 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 77,73 % Председател:Радосвета Иванова Матанска, гр. Асеновград, бул. „България” № 17
Член: Катя Панайотова Стоянова, гр. Асеновград, бул. „България” № 11
Член: Елена Иванова Петрова, гр. Асеновград, бул. „България” № 17
Председател на управителния съвет
28 28/27.04.2015 Изток 5, гр. Асеновград, общ. Асеновград, ж.к. Изток, бл. № 5 гр.Асеновград, ж.к. Изток, бл. № 5, вх. А, Б, В чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател:Йордан Еленов Ангелов, гр. Асеновград, ж.к. Изток, бл. №5, вх. В, ап. 45
Член:Георги Колев Атанасов, гр. Асеновград, ж.к. Изток, бл. №5, вх. А, ап. 48
Член:Атанас Димитров Атанасов, гр. Асеновград, ж.к. Изток, бл. №5, вх. А, ап. 29
Председател на управителния съвет
29 29/27.04.2015 Асеновград, ул. Книжна фабрика № 3, кв. Запад, вх. А, Б, В гр.Асеновград, ул. Книжна фабрика № 3, кв. Запад, вх. А, Б, В чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 74, 726 %  Председател:Коста Петров Петров, гр. Асеновград, ул. Книжна фабрика №3, вх. Б
Член: Никола Королов Иванов, гр. Асеновград, ул. Книжна фабрика №3, вх. Б
Член: Пламен Стаменов Радев, гр. Асеновград, ул. Книжна фабрика №3, вх. А
Председател на управителния съвет
30 30/27.04.2015 НАДЕЖДА, гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Георги Ковачев № 1 гр.Асеновград, ул. Георги Ковачев № 1, кв. Запад, бл. 6/8 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 88, 348% Председател:Михаела Михайлова Камбарова, Гр. Асеновград, бул. Васил Левски № 39
Член: Ана Димитрова Рекова, гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Г. Ковачев № 1, бл. 6/8
Член: Зорка Костадинова Демерджиева, гр. Асеновград, кв. Запад, ул. Г. Ковачев № 1, бл. 6/8
Председател на управителния съвет
31 31/01.09.2015 „гр. Асеновград, ж.к. „Изток”, бл. 6, вх. А и вх. Б” гр. Асеновград, ж.к. „Изток”, бл. 6, вх. Б чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 97.034% Председател: Таня Петрова Янева, гр. Асеновград, ж.к. „Изток”, бл. 6, вх. Б, ет. 4, ап. 30
Член: Катя Атанасова Атанасова, гр. Асеновград, ж.к. „Изток”, бл. 6, вх. А, ет. 2, ап. 10
Член: Боряна Петрова Димова, гр. Асеновград, ж.к. „Изток”, бл. 6, вх. А, ет. 5, ап. 35
Председател на управителния съвет
32 32/11.03.2016 Марица 6 А, Б, В –гр.Асеновград, Община Асеновград гр.Асеновград, ул. “Марица” № 6, вх. А, Б, В чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател:Стойчо Асенов Исаков, гр. Асеновград, ул.”Марица”6,  вх. В,ет.5,ап.7
Член: Спартак Николов Бъчваров, гр. Асеновград, ул.”Марица”6,  вх. А,ет.5,ап.8
Член: Мария Борисова Исакова, гр. Асеновград, ул.”Марица”6,  вх. В,ет.5,ап.7
Председател на управителния съвет
33 33/11.03.2016 гр.Асеновград, бул. “Васил Левски” 37-39-41 гр.Асеновград, бул. “Васил Левски” № 37-39-41 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател:Даниела Петрова Ангелова-Костова, гр. Асеновград, бул.”Васил Левски”№ 41,ет.2,ап.8
Член: Динко Красимиров Дичев, гр. Асеновград, бул.”Васил Левски”№ 37,ет2,ап.1
Член: Диана Здравчева Арахангелова, гр. Асеновград, бул.”Васил Левски”№ 39,ет.1,ап.1
Председател на управителния съвет
34 34/11.03.2016 гр.Асеновград, бул. “България”35, 37 гр.Асеновград, бул. “България” №35, 37 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 92.240% Председател: Елена Георгиева Тасева, гр. Асеновград, бул.”България”№ 35,ет.9,ап.22
Член: Георги Ваклушев Илиев, гр. Асеновград, бул.”България”№ 37,ет.2,ап.5
Член: Васил Добромиров Бояджиев, гр. Асеновград, бул.”България”№ 35,ет.7,ап.16
Председател на управителния съвет
35 35/30.03.2016 „Шести януари-гр.Асеновград” : гр.Асеновград, ул. “Шести януари” № 28,30,32,34 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 94.95% Председател: Николай Димчев Димчев, гр. Асеновград, ул.”Георги Бенковски”№ 21
Членове:
Боряна Димитрова Димчева, гр. Асеновград, ул.”Шести януари”№ 28,ет.3,ап.23
Наско Петров Ушев, гр. Асеновград, ул.”Шести януари”№ 28,ет.5,ап.4
Председател на управителния съвет
36 36/30.03.2016 „Гр.Асеновград, община Асеновград, бул.”България” №1, вх.А” гр.Асеновград, бул. “България” № 1, вх.А чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 80.00% Председател:Николай Атанасов Кърджалиев, гр. Асеновград, бул.”България”№ 1, вх.А, ет.1, ап.2
Членове:
Благовест Иванов Зюмбюлев, гр. Асеновград, бул.”България”№ 1, вх.А, ет.2, ап.6
Стойчо Стайков Стоев, гр. Асеновград, бул.”България”№ 1, вх.А, ет.5, ап.18
Председател на управителния съвет
37 37/11.04.2016 „Гр.Асеновград, община Асеновград, ул.”Пролет” № 1 и № 3” гр.Асеновград, ул. “Пролет” № 1 и 3 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 91.63% Председател: Георги Любенов Петков, гр. Асеновград, ул.”Пролет”№ 1, ет.3, ап.5
Членове:
Пламен Александров Александров, гр. Асеновград, ул.”Рилска”№ 52
Гергана Тодорова Мегленчева, гр. Асеновград, ул.”Пролет”№ 3, ет.2, ап.4
Председател на управителния съвет
38 38/22.04.2016 „Чая-1, гр.Асеновград, община Асеновград, ул.”Капитан Петко войвода” № 2” гр.Асеновград, ул.”Капитан Петко войвода” № 2 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател: Милка Петрова Караянева, гр. Асеновград, ул.” Капитан Петко войвода” № 2
Членове:
Михаел Атанасов Сиджимов, гр. Асеновград, ул.” Капитан Петко войвода” № 2
Лазар Веселинов Караянев, гр. Асеновград, ул.” Капитан Петко войвода” № 2
Председател на управителния съвет
39 39/17.05.2016  "Малина-гр.Асеновград, община Асеновград, ул.”Цар Иван Асен II” № 51 и №53" гр.Асеновград, ул. “Цар Иван Асен II” № 53 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател: Людмила Асенова Ангелова гр. Асеновград, ул.” Цар
Иван Асен II” № 53, ет.4
Член:Иванка Иванова Йорданова гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен II” № 53, ет.1
Член:
Златка Павлова Вълкова гр.Асеновград, ул.” Цар Иван Асен II” № 53, ет.3
Председател на управителния съвет
40 40/23.06.2016 „Блок на ДНА – гр.Асеновград, ул.”Трети март” №2” гр.Асеновград, ул.”Трети март” №2 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 72,797 % Председател:Костадин Борисов Шоманов, гр. Асеновград, ул.”Трети март” №2
Член:Елена Атанасова Бекирска, гр. Асеновград, ул.”Трети март” №2
Член: Рени Георгиева Смилянова, гр. Асеновград, ул.”Трети март” №2
Председател на управителния съвет
41 41/30.06.2016 „Железарска – гр.Асеновград, ул.” Железарска” №6” гр.Асеновград, ул.” Железарска” №6 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 70,616 % Председател: Ангел Йорданов Василев, гр. Асеновград, ул.”Железарска” №6, ет.3, вх.В
Член:Антоний Николов Антонов, гр. Асеновград, ул.” Железарска” №6, ет.6, вх.В
Член:Ангел Димитров Стоянов, гр. Асеновград, ул.” Железарска” №6, ет.4, вх.А
Председател на управителния съвет
42 42/10.08.2016  „Станимака-Асеновград, ул.” Христо Ботев” №12, 14, 16 и 18” гр.Асеновград, ул.” Христо Ботев” №12, 14, 16 и 18 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 95,4 % Председател:Милка Пеева Щерева, гр. Асеновград, ул.”Христо Ботев” №14, ет.5
Член:Димитър Атанасов Камишев, гр. Асеновград, ул.”Христо Ботев” №12, ет.3
Член:Атанас Георгиев Галянов, гр. Асеновград, ул.” Христо Ботев” №16, ет.4
Председател на управителния съвет
43 43/11.08.2016  „Момина сълза-гр.Асеновград, община Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ №46, 48, 50, 52” гр.Асеновград, ул.” Цар Иван Асен ІІ №46, 48, 50, 52 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 98,912 % Председател: Христо Славчев Клинтев, гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №46, ап.61
Член: Иванка Пешева Тодорова, гр. Асеновград, ул.” Цар Иван Асен ІІ” №50, ап.67
Член:Николай Костадинов Николаев, гр. Асеновград, ул.” Цар Иван Асен ІІ” №48, ап.5
Председател на управителния съвет
44 44/ 22.08.2016  „Съгласие-Асеновград, град Асеновград, ул.”Любен Каравелов” №17, 19” гр.Асеновград, ул.”Любен Каравелов” №17, 19 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател: Ани Христова Моллова, гр. Асеновград, ул.”Любен Каравелов” №19
Член:Мария Ангелова Петрова, гр. Асеновград, ул.”Любен Каравелов” №17
Член: Елена Димитрова Колева, гр. Асеновград, ул.”Любен Каравелов” №19
Председател на управителния съвет
45 45/24.08.2016 „Изток-2-Асеновград, град Асеновград, ж.к. „Изток” бл.2, вх.А и Б” гр.Асеновград, ж.к. „Изток” бл.2, вх.А и Б чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 93,353 % Председател: Пламен Весков Тютюнджиев, гр. Асеновград, ж.к. „Изток” бл.2, вх.А ет.2
Член:Владимир Янков Биджуров, гр. Асеновград, ж.к. „Изток” бл.2, вх.Б ет.1
Член:Атанас Георгиев Йотов, гр. Асеновград, ж.к. „Изток” бл.2, вх.А ет.5
Председател на управителния съвет
46 46/25.08.2016  „Запад 103-Асеновград, град Асеновград, ул.”Стоян Джамсъзов” №9, ж.к. Запад, бл.103” гр.Асеновград, ул.”Стоян Джамсъзов” №9, ж.к. Запад, бл.103 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 90,914 % Председател:Гергана Божилова Божилова, гр. Асеновград, ж.к. Запад, бл.103, вх.В, ет.5
Член: Нася Костадинова Митева, гр. Асеновград, ж.к. Запад, бл.103, вх.Б, ет.4
Член:Иляз Байрямов Дормушев, гр. Асеновград, ж.к. Запад, бл.103, вх.А, ет.6
Председател на управителния съвет
47 47/31.08.2016 „Детелина-Асеновград, град Асеновград, ул.”Лозница” №1, ж.к. Запад, бл.Детелина” гр.Асеновград, ул.”Лозница” №1, ж.к. Запад, бл.Детелина чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател:Сийка Огнянова Хаджиева, гр. Асеновград, ж.к. Запад, бл.Детелина, ул.”Лозница” №1, вх.Б, ет.2
Член:Иван Тосков Георгиев, гр. Асеновград, ж.к. Запад, бл.Детелина, ул.”Лозница” №1, вх.А, ет.2
Член:Васил Николов Бошаков, гр. Асеновград, ж.к. Запад, бл.Детелина, ул.”Лозница” №1, вх.В, ет.2
Председател на управителния съвет
48 48/09.09.2016  „Единство - град Асеновград, ул.”Рилска” №15 вх.А и Б” гр.Асеновград, ул.”Рилска” №15 вх.А и Б чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 95,59 % Председател:Любомир Сотиров Шопов, гр. Асеновград, ул.”Рилска” №15 вх.Б, ет.3
Член: Иван Георгиев Иванов, гр. Асеновград, ул.”Рилска” №15 вх.А, ет.3
Член:Георги Василев Йорданов, гр. Асеновград, ул.”Рилска” №15 вх.А, ет.2
Председател на управителния съвет
49 49/13.09.2016  „Орбита 3 - град Асеновград, ул.”Гоце Делчев” №49” гр.Асеновград, ул.”Гоце Делчев” №49 вх.А чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 84,61 % Председател: Щерю Анестиев Чавков, гр. Асеновград, ул.”Гоце Делчев” №49 вх.А, ет.3
Член:Стела Николова Манолевска - Метаксова, гр. Асеновград, ул.”Гоце Делчев” №49 вх.А, ет.5
Член:Янко Тодоров Гъдев, гр. Асеновград, ул.”Гоце Делчев” №49 вх.Б, ет.2
Председател на управителния съвет
50 50/27.09.2016  „Град Асеновград, община Асеновград, ул. ”Александър Стамболийски” №9, вх.А и вх.Б” гр.Асеновград, ул.”Александър Стамболийски” №9, вх.А и вх.Б чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател:Орлин Тодоров Савов, гр. Асеновград, ул.”Ал. Стамболийски” №9, вх.Б, ет.2
Член: Наско Любенов Арнаудов, гр. Асеновград, ул.”Ал. Стамболийски” №9, вх.Б, ет.3
Член:Манол Иванов Иванов, гр. Асеновград, ул.”Ал. Стамболийски” №9, вх.Б, ет.4
Председател на управителния съвет
51 51/04.10.2016  „Град Асеновград, кв.Запад, ул. ”Лозница” №7, бл.110” гр.Асеновград, кв.Запад, ул. ”Лозница” №7, вх.А и Б, бл.110 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 93,301 % Председател:Кристина Александрова Чолакова, гр. Асеновград, кв.Запад, ул. ”Лозница” №7, вх.А, ет.4
Член:Елка Василева Атанасова, гр. Асеновград, кв.Запад, ул. ”Лозница” №7, вх.А, ет.2
Член:Огнян Димов Димов, гр. Асеновград, кв.Запад, ул. ”Лозница” №7, вх.Б, ет.5
Председател на управителния съвет
52 52/06.10.2016 „Възход-Асеновград, ул. ”Лозница” №2” гр.Асеновград, кв.Запад, ул. ”Лозница” №2, бл.Възход чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател:Иван Георгиев Мурджанов, гр. Асеновград, кв.Запад, ул. ”Лозница” №2, вх.А, ет.1
Член:Георги Иванов Марчоков, гр. Асеновград, кв.Запад, ул. ”Лозница” №2, вх.Б, ет.4
Член:Стефан Узунов Узунов, гр. Асеновград, кв.Запад, ул. ”Лозница” №2, вх.В, ет.8
Председател на управителния съвет
53 53/13.10.2016  „Гр.Асеновград, ул. ”Стоян Джансъзов” №8, кв.Запад, бл.101” гр.Асеновград, ул. ”Стоян Джансъзов” №8, кв.Запад, бл.101, вх.А, Б, В чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 89,504 % Председател:Лиляна Атанасова Марангозова, гр. Асеновград, кв.Запад, ул. ”Стоян Джанъзов” №8, вх.В, ет.1, ап.9
Член:Севдалин Стоименов Иглев, гр. Асеновград, кв.Запад, ул. ”Стоян Джанъзов” №8, вх.А, ет.3, ап.21
Член:Димитрина Георгиева Калинова, гр. Асеновград, кв.Запад, ул. ”Стоян Джанъзов” №8, вх.Б, ет.7, ап.58
Председател на управителния съвет
54 54/19.10.2016  „Марица 4, гр.Асеновград, ул. ”Марица” №4, вх.А и вх.Б” гр.Асеновград, ул. ”Марица” №4, вх.А и вх.Б чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 95,88 % Председател:Любомир Спасов Панов, гр. Асеновград, ул. ”Марица” №4, вх.А, ет.1, ап.3
Член:Ангел Иванов Челебиев, гр. Асеновград, ул. ”Марица” №4, вх.Б, ет.2, ап.11
Член:Руси Александров Александров, гр. Асеновград, ул. ”Марица” №4, вх.А, ет.1, ап.2
Председател на управителния съвет
55 55/20.10.2016  „Речна 4 - гр.Асеновград, ул. ”Речна” № 2, 4, 6, 8, 10” гр.Асеновград, ул. ”Речна” № 2, 4, 6, 8, 10 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 91,737 % Председател: Цено Христов Петров, гр. Асеновград, ул. ”Речна” №2, ет.3
Член:Георги Костадинов Петков, гр. Асеновград, ул. ”Речна” №6, ет.7
Член:Илия Костадинов Динков, гр. Асеновград, ул. ”Речна” №2, ет.4
Председател на управителния съвет
56 56/27.10.2016  „Бачково, гр.Асеновград, ул. ”Александър Стамболийски” № 45” гр.Асеновград, ул. ”Александър Стамболийски” № 45, вх.А,Б чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател: Васил Василев Чилингиров, ул. ”Александър Стамболийски” № 45, вх.А, ет.1, ап.2
Член:Трендафил Стойчев Стойчев, гр. Асеновград, ул. ”Александър Стамболийски” № 45, вх.Б, ет.1, ап.4
Член: Матей Датков Датков, гр. Асеновград, ул. ”Александър Стамболийски” № 45, вх.А, ет.3, ап.10
Председател на управителния съвет
57 57/01.11.2016 "Васил Левски - гр.Асеновград, ул.Лозница” №10, ж.к. Запад, бл.7/5, вх.А,Б,В" гр.Асеновград, ул.“Лозница” №10, ж.к. Запад, бл.7/5, вх.А,Б,В чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 84.34% Председател: Стефан Иванов Узунов, гр. Асеновград, ул. ”Лозница” №10, ж.к.Запад, бл.7/5, вх.Б, ет.8, ап.67
Член:Павел Делчев Колев, гр. Асеновград, ул. ”Лозница” №10, ж.к.Запад, бл.7/5, вх.Б, ет.4, ап.31
Член:Нина Георгиева Джигарска, гр. Асеновград, ул. ”Лозница” №10, ж.к.Запад, бл.7/5, вх.А, ет.5, ап.38
Председател на управителния съвет
58 58/02.11.2016  „Торнадо 2016 - гр.Асеновград, ул. ”Тутракан” № 9” гр.Асеновград, ул. ”Тутракан” № 9, ж.к. Авксентий Велешки, бл. Рожен, вх.А, Б, В, Г чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 91,05 % Председател:Георги Николов Кирев, гр. Асеновград, ул. ”Тутракан” № 9, вх.Г, ет.4, ап.40
Член:Бойчо Гочев Боев, гр.Асеновград, ул. ”Тутракан” № 9, вх.В, ет.1, ап.6
Член:Малина Неделчева Ташева, гр. Асеновград, ул. ”Тутракан” № 9, вх.Б, ет.2, ап.14
Председател на управителния съвет
59 59/03.11.2016  „Изгрев - гр.Асеновград, ж.к.Баделема, бл.18 гр.Асеновград, ж.к.Баделема, бл.18 чл.25(1)
от ЗУЕС
безсрочно 100% Председател:Дианка Крумова Стоянова, гр. Асеновград, ж.к.Баделема, бл.18, ет.3, ап.3
Член:Васил Ангелов Василев, гр. Асеновград, ж.к.Баделема, бл.18, ет.2, ап.1
Член:Ниязи Дургут Топал, гр.Асеновград, ж.к.Баделема, бл.18, ет.4, ап.5
Председател на управителния съвет
 
 

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм