Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиОБЯВИ ПУБЛИКУВАНИ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 27.09.2018 година
=========================
 
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 11.09.2018 година
========================= 
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 11.09.2018 година
========================= 
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 04.09.2018 година
========================= 
 
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 15.05.2018 година
========================= 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 16.04.2018 година
========================= 
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 26.03.2018 година
========================= 
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 16.03.2018 година
========================= 
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 08.03.2018 година
========================= 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 07.03.2018 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 27.02.2018 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 19.02.2018 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 29.01.2018 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 22.01.2018 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 22.01.2018 година
ПУБЛИКУВАНО НА 22.01.2018 година
=========================
 
 ПУБЛИКУВАНО НА 05.01.2018 година
=========================
 
ПУБЛИКУВАНО НА 03.01.2018 година
=========================
ОБЯВИ ПУБЛИКУВАНИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 06.12.2017 година
=========================
 
ПУБЛИКУВАНО НА 06.12.2017 година
=========================
 
ПУБЛИКУВАНО НА 06.12.2017 година
=========================
 
ПУБЛИКУВАНО НА 29.11.2017 година
=========================
ПУБЛИКУВАНО НА 28.11.2017 година
=========================
 
 ПУБЛИКУВАНО НА 22.11.2017 година
=========================
ПУБЛИКУВАНО НА 08.11.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 08.11.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 27.10.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 27.10.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 20.10.2017 година
=========================

Прием на документив ИРМ- Асеновград към ТП на НОИ- Пловдив ще се извършва на 12.10.2017г. и на 26.10.2017г.

 
ПУБЛИКУВАНО НА 04.10.2017 година
=========================
 
 
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 20.09.2017 година
=========================
 
 
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 01.09.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 21.08.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 03.08.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 15.06.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 15.06.2017 година
=========================
 
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 26.05.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 23.05.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 02.05.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 26.04.2017 година
=========================
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 19.04.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 05.04.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 27.03.2017 година
=========================
 
ПУБЛИКУВАНО НА 23.03.2017 година
=========================
 
ПУБЛИКУВАНО НА 06.03.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 02.03.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 01.03.2017 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 22.02.2017 година
=========================
 
 
ОБЯВИ ПУБЛИКУВАНИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
 
 
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 21.12.2016 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 26.10.2016 година
=========================
 
В А Ж Н О!
 
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
 
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
В ИРМ – АСЕНОВГРАД КЪМ ТП НА НОИ - ПЛОВДИВ
ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА НА 04.08.2016 г. И НА 18.08.2016 г.
ОТ 8.30 ч. ДО12.30 ч. И ОТ 13.00 ч. ДО 16.30 ч.
 
ПУБЛИКУВАНО НА 02.08.2016 година
=========================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 18.07.2016 година
====================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 14.07.2016 година
====================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 14.07.2016 година
====================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 14.04.2016 година
====================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 04.04.2016 година
====================
 
ПУБЛИКУВАНО НА 15.03.2016 година
====================

ОБЩИНА ПЛОВДИВ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ В ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР (ОИЦ) - ПЛОВДИВ 

ПУБЛИКУВАНО НА 02.02.2016 година
====================
 
 
ПУБЛИКУВАНО НА 02.02.2016 година
====================
 
 
ОБЯВИ ПУБЛИКУВАНИ ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

 

Информация за работодателя

Име:

Madre Frutas' associated fermers

Лице за контакт:

Isa Dias

Адрес:

Algarve, Olhao/Faro/Tavira

Държава:

Португалия

Тел:

 

Факс:

 

E-mail:

 

Web site:

www.agrivabe.pt, www.hubel.pt

Сектор:

agriculture

Юридически статус:

 

Дата на регистрация:

 


Информация за работното място (849 прегледа)

Наименование на позицията:

селскостопански работник

Описание на длъжността/Отговорности:

берач на меки плодове, предимно малини

Брой свободни работни места:

500


Изисквания към кандидатите

Образование:

Основното образование

Специализация:

Земеделие, горско стопанство и рибарство

Професионална квалификация:

не се изисква квалификация

Длъжност:

Неквалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловно стопанство и сродни на тях

 

Неквалифицирани работници в селското, горското, рибното и ловно стопанство и сродни на тях

 

Земеделски работници

Опит:

изисква се опит в бране на меки плодове или опит в бране на други плодове

Езиковия умения:

 

Шофьорска книжка:

Не

Други:

Работата е за период 2-3 месеца, заминаването започва от м. февруари, кампанийният период е април и май. Работата е в оранжерии, предимно се берат малини, в някои случаи и ягоди. Повече информация и записване - в бюрата по труда в цялата страна. Със записаните кандидати ще се проведат интервюта с работодателите в средата на м. януари 2016г.


Заплащане и условия на заетост

Заплата:

725,00 евро бруто

Система на заплащане:

месечно

Месторабота:

област Алгарве, Португалия

Начална дата за започване:

 

Период на договора /срочен, постоянен/:

временен

Работно време:

 

Бр. работни часове на седмица:

40-48

Работа на смени и почивни дни:

 

Настаняване:

Да

Храна:

Да

Пътни разходи до страната:

Да

Други:

Работодателят осигурява настаняване, като се заплаща само по 1 евро на ден за консумативи /ток, вода/. Пътуването от България до Португалия е организирано и се поема от работодателя, като се удържа от първо заплащане. Пътуването от Португалия до България е за сметка на работодателя само при условие, че се изпълнят всички условия на договора и се работи до приключване на кампанията. За всеки отработен ден се изплащат по 4,27 евро за храна, като тези средства се начисляват към месечната заплата и се изплащат с нея. Извънреден труд се заплаща допълнително


Начин за кандидатстване

Документи, изисквани от работодателя:

лична карта, която се представя в бюрото по труда

Език, на който да бъдат
представени документите:

 

Къде да се изпращат документите:

записване в бюрата по труда; могат да кандидатстват и НЕрегистрираните в бюрата лица.

E-mailза изпращане на документите:

бюро по труда

Крайна дата за кандидатстване:

08.1.2016 г.

 

 

_________________________________________________________________________

 
Н А Ц И О Н А Л Н А  П Р О Г Р А М А  „К Л И О” 
 
Основна цел на програмата
 
Осигуряване на обучение, последваща заетост и социална интеграция на безработни лица чрез разкриване на работни места в дейности по опазване, поддържане, представяне, популяризиране, реставрация и обслужване на музеи, художествени галерии и обекти - недвижимо културно наследство, съгласно чл.6, т.1-6 от Закона за културното наследство.
 
Непосредствена цел на програмата
 
Осигуряване на заетост на пълно или непълно работно време за срок не по-малък от 6 месеца и не по-голям от 12 месеца.
 
Организации, които могат да бъдат работодатели по Програмата са:
 
1. Областни администрации
2. Общини и общински предприятия;
3. Общински и частни културни организации и организации със смесено участие;
4. Държавни, общински и регионални културни институции;
5. Музеи, художествени галерии и съответните ведомствени и научно-изследователски институти и учреждения на БАН.
 
Включването в програмата се извършва чрез одобрени проекти на областните администрации и на общините за осигуряване на заетост в специализирани и неспециализирани дейности,свързани с поддържане, реставрация, представяне, популяризиране и обслужване на музеи, художествени галерии и обекти-недвижимо културно наследство, на безработни лица, обект на програмата. 
 
Обхват на безработните лица
 
В програмата се включват  трудоспособни безработни лица, регистрирани в Дирекции”Бюро по труда” , приоритетно от следните групи:
 
1. Продължително безработни лица
2. Безработни лица до 29-годишна възраст
3. Безработни лица над 50-годишна възраст 
 
Срокът на действие на програмата е до 31.12.2016 г. 
____________________________________________________________________________
 
Стартира германската програма “TheJobofmyLife” (MobiPro-EU) за 2016г. за професионално обучение на младежи до 27 г.
 
Федералната агенция по труда към германското Министерство на труда и социалната политика обяви, че за четвърта поредна година ще стартира набирането на кандидати за участие в програмата “TheJobofmyLife” (MobiPro-EU). Тя има за цел да подпомогне, включително и финансово, младежи от ЕС/ЕИП, които искат за започнат дуално професионално обучение във Федералната Република.
 
Изискванията към младежите, които ще започнат обучението си през 2016г. са следните:
 
-  да са на възраст между 18 и 27 години (т.е. през първите 4 месеца на 2016г. не трябва да навършват 28 години);
- да имат българско гражданство;
- да имат завършено средно образование, но да нямат магистърска степен;
-  да живеят в рамките на ЕС, но да не живеят от повече от 3 месеца на територията на Германия.
 
Дуалното професионално обучение е част от образователната система в Германия и дава възможност успоредно с теоретичната подготовка по дадена професия да се придобият практически умения и опит на работното място. Младежите работят 3-4 дни в седмицата в обучително предприятие (хотел, ресторант, фабрика, цех или др.) и 1-2 дни се обучават в професионално училище. В края на тригодишното обучение се полага изпит пред съответната професионална камара и се получава сертификат за придобиване на специалност, признат по цял свят.
 
Подкрепата, на която могат да разчитат кандидатите от страна на работодателите и германската държава, е за следните разходи:
 
- курс по немски език в страната по произход до достигане на ниво В1;
- пътуване до Германия за започване на практика;
- пътуване до Германия за започване на същинското обучение;
- курс по немски език в Германия по време на практиката и/или същинското обучение;
- едно пътуване годишно до България по време на учебната година;
- заплата от страна на работодателя;
- допълващо възнаграждение от страна на Федералната агенция по труда, до достигане на доход от 818 EUR/месец.
 
Всеки обучаем получава по време на практиката и същинското обучение заплата от работодателя си, която за практиката не може да е по-малка от 200 EUR, а за обучението се определя по тарифни договори за съответния бранш и провинция. За да имат българските граждани нормални условия на живот в Германия, Федералната агенция по труда ще допълва възнаграждението до 818 EURна месец.
 
Обучаващите се по програмата младежи са осигурени за всички осигурителни рискове в Германия – здравно, пенсионно и за безработица.
 
При проявен интерес, моля изпращайте автобиография на немски или английски език, както и диплома за средно образование, преведена на немски език на : mobipro2016@az.government.bg
 
Моля, в текста на имейла задължително посочете избрания от Вас проект/проекти и професия/професии.
 
Детайли за одобрените към момента проекти, както и описание на съответние професии ще намерите в секция "Схеми за мобилност" - "Thejobofmylife": http://eures.bg/mobility.schemes.asp?id=51&sid=2
 
_______________________________________________________________________________
 
EURES СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО                                                                                      
№ 3462
 
 
Информация за работодателя
 
Име:
COOP. AGR. HORT. CARTAYA, S.C.A.
Лице за контакт:
 
Адрес:
CTRA. TARIQUEJO, KM. 0,4 CARTAYA (HUELVA) - ESPAÑA
Държава:
Испания
Тел:
+34/959-391-077
Факс:
 
E-mail:
 
Web site:
 
Сектор:
Селско стопанство, бране на ягоди
Юридически статус:
CARTAYFRES
Дата на регистрация:
 
Информация за работното място
Наименование на позицията
 
Селскостопански работник
Описание на длъжността/Отговорности:
жени на възраст между 18 и 40 години, с опит в селското стопанство и способни да издържат на начина на бране на ягоди, както и високите температури през пролетта в парниците
Брой свободни работни места:
155
Изисквания към кандидатите
Образование:
Не се изисква
Професионална квалификация:
Не се изисква
Опит:
Да имат опит в селското стопанство
Езиковия умения:
/владеене на език, в каква степен/
Не се изискват.
Шофьорска книжка:
Не се изисква
Други:
 
Заплащане и условия на заетост
Заплата /минимална/максимална заплата, бруто, нето/:
Нетна заплата 36.54€/ден
Система на заплащане /седмично, месечно/:
Различно; обичайно се прави банков превод по дебитна карта два пъти в месеца
Месторабота:
Стопанства в и около Картая – пров. Уелва
Начална дата за започване:
Според сезона: февруари - март 2016
Период на договора /срочен, постоянен, период на изпитване/:*
Сезонен трудов договор
Работно време /пълно, непълно/:
7 часа, в които са включени 30 мин. почивка
Бр. работни часове на седмица:
39
Работа на смени и почивни дни:
 
Настаняване /работодателят съдейства ли за намиране на жилище, поема ли заплащането му/:
Жилището се осигурява безплатно от работодателя.
Храна /осигурена/заплатена от работодателя/:
За сметка на работничката
Пътни разходи до страната /поемат ли се от работодателя/:
Пътуването до Испания е изцяло за сметка на работодателя. Връщането до България е за сметка на работничката.
Други:
 
Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя:
 
Телефон за връзка с работника,  копие на документ, който да удостоверява наличието на NIE(идентификационен номер на чужденец) и/или номер на испанска социална осигуровка.
Кандидатства се в ДБТ по местоживеене.
Крайна дата за кандидатстване в ДБТ:
15 декември 2015
 
 
 

_____________________________________________________________________________________

EURES СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО                                                                      
№ 3461
 
Информация за работодателя
 
Име:
SOCIEDAD COOPERATIVA SANTA MARIA DE LA RABIDA
Лице за контакт:
 
Адрес:
CAMINO COCOLA, S/N – 21810 PALOS DE LA FRONTERA, HUELVA
Държава:
Испания
Тел:
+34/959656025
Факс:
+34/959656199
E-mail:
Web site:
Сектор:
Селско стопанство, бране на ягоди
Юридически статус:
FRESON DE PALOS
Дата на регистрация:
 
 
Информация за работното място
Наименование на позицията
 
Селскостопански работник
Описание на длъжността/Отговорности:
жени на възраст между 20 и 40 години, с опит в селското стопанство и способни да издържат на начина на бране на ягоди, както и високите температури през пролетта в парниците
Брой свободни работни места:
450
 
Изисквания към кандидатите
Образование:
Не се изисква
Професионална квалификация:
Не се изисква
Опит:
Да имат опит в брането на ягоди
Езиковия умения:
/владеене на език, в каква степен/
Не се изискват. Познанията по испански език биха могли да носят предимство при окончателното интервю
Шофьорска книжка:
Не се изисква
Други:
 
Заплащане и условия на заетост 
Заплата /минимална/максимална заплата, бруто, нето/:
Брутна заплата 39.87€/ден; нето 38.40€/ден след удръжките за социални, здравни осигуровки и ДОД.
Система на заплащане /седмично, месечно/:
Различно; обичайно се прави банков превод по дебитна карта два пъти в месеца
Месторабота:
Различни стопанства в Палос де ла Фронтера – пров. Уелва
Начална дата за започване:
Според сезона: февруари - март 2016
Период на договора /срочен, постоянен, период на изпитване/:*
Сезонен трудов договор
Работно време /пълно, непълно/:
Съгласно колективния трудов договор за селското стопанство за пров. Уелва – 6,5 ч. на ден
Бр. работни часове на седмица:
Според производителността и климатичните условия
Работа на смени и почивни дни:
Според производителността и климатичните условия
Настаняване /работодателят съдейства ли за намиране на жилище, поема ли заплащането му/:
Жилището се осигурява безплатно от работодателя.
Храна /осигурена/заплатена от работодателя/:
За сметка на работничката
Пътни разходи до страната /поемат ли се от работодателя/:
Пътуването до Испания е за сметка на работничката. Връщането до България се заплаща от работодателя, ако работничката остане до края на кампанията.
Други:
Заплащат се режийните разходи - ток, вода, газ - около 15 - 20 евро на човек на месец
Начин за кандидатстване
Документи, изисквани от работодателя:
 
Телефон за връзка с работника,  копие на документ, който да удостоверява наличието на NIE(идентификационен номер на чужденец) и/или номер на испанска социална осигуровка.
Кандидатства се в ДБТ по местоживеене.
 
Крайна дата за кандидатстване в ДБТ:
15 януари 2016
 
 
____________________________________________________________________________
 
За вас работодатели
 
Агенция по заетостта
 
Дирекция Бюро по труда Асеновград
 
Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори по НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания” и НП”Помощ за пенсиониране” по Закона за насърчаване на заетостта/ЗНЗ/ .
 
Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград, ул. „Изложение” № 6, стая № 101, 102, 105, 106, 107 и 108 или на тел. 0331 / 6 27 33, 6 3233, 6 40 63.
 
______________________________________________________________________________________

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,                                            

Дирекция „Бюро по труда” Асеновград Ви информира, че от 25.05.2015 г. стартира нова процедура за прием на заявки по проект „Нова възможност за младежка заетост”, схема „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ” за разкриване на работни места от работодатели от реален сектор.
 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

„Младежка заетост”

Допустими дейности

Стажуване под наставничеството на работодател или на определено от него лице - наставник, с цел усвояване на практически умения по придобита професия или специалност.

Обучение на работното място- обучава се работникът или служителят в процеса на работата по определена професия или специалност.

На наетите младежи се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението по време на работа, в случай че настоящият им адрес е в населено място, различно от мястото на работа.

Предимства за работодателите при осигуряване на стажуване

Всеки работодател има възможност в съответствие със своите потребности да включи в стажуване по програмата младежи, които са със  завършено средно или висше образование и са без трудов стаж по специалността. Стажуването със средства от програмата е за период от 6 месеца, като за работодателите се осигурява:

• Субсидиране на разходите за възнаграждения на  включените в стажуване младежи. Размерът на предоставената БФП е минималният осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към които се отнася разкритото стажантско място и социалните и здравни осигуровки за сметка на работодателя за период от 6 месеца;

• При сключване на безсрочен трудов договор със стажуващ/стажувал младеж с включените по проекта младежи  се възстановяват разходите на работодателя за социално и здравно осигуряване за срок от 6 месеца.

 

Предимства за работодателите при осигуряване на обучение на работното място

Всеки работодател има възможност да обучи в процеса на работа в съответствие със своите потребности наетите по програмата младежи, които в периода на заетостта ще придобият професионални знания, умения и квалификация. Част от разходите за възнаграждението на младежите за първите 6 месеца ще са за сметка на схемата. Освен това е осигурена възможност за възстановяване на част от разходите за определения наставник. Разходите, които ще бъдат поети, са:

• Разходи за възнаграждения за младежите, включени в обучение по време на работа при работодател в размер на 90 % от минималната работна заплата, установена за страната за период до 6 месеца;

• Разходи за възнаграждения на наставниците, които ще отговарят за обучението на работното място. Възнаграждението ще бъде в размер на 50% от минималната работна заплата за период до 6 месеца.

Целева група

Безработни младежи до 29-годишна възраст включително, регистрирани в дирекции „Бюро по труда”.

Начин на кандидатстване

Чрез подаване на заявка от работодателя за свободни места за стажуване/обучение на работното място.

След одобрение на заявката се сключва договор по утвърден образец за предоставяне на средства по линия на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

 • Комплектът от документи, необходим за кандидатстване по проект „Нова възможност за младежка заетост” може да изтеглите от http://www.az.government.bg
 • За допълнителна информация:
 • стая 101 – Любомира Петрова/тел.0331/63815
 • стая 102 – Златка Койчева/тел.0331/63233
_____________________________________________________________________________
 
За вас работодатели
 
Агенция по заетостта
 
Дирекция Бюро по труда  Асеновград
Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта/ЗНЗ/ през май 2015 г., както следва:
 
Насърчителни мерки за заетост и обучение
Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат на безработни младежи до 29 годишна възраст  (чл.36, ал.1 от ЗНЗ)
6938,00
2. Насърчаване на работодателите да наемат безработни майки/осиновителки/ с деца от 3 до 5 – годишна възраст  (чл.53а от ЗНЗ)
4856,00
 
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград, ул. „Изложение” № 6, стая № 102, 111тел., 0331 / 6 3233,6 27 33,
Краен срок за приемане на документи 28.05.2015 г.
_____________________________________________________________________________
 
ДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА"- АСЕНОВГРАД  ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВКИ И ПОДБОР НА РАБОТОДАТЕЛИ ПО ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА
 
Дирекция Бюро по труда Асеновград
Уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.
По Програмата се осигурява заетост на продължително безработни лица, регистрирани в бюрата по труда и се повишава пригодността за заетост на лицата, чрез включването им в обучения, водещи до повишаване на знанията и квалификацията.
В Програмата могат да се включат:
 1. работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта.
 2. работодатели от публичния сектор -държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини и читалища, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия, отговарящи на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта които заявяват работни места в сферата на осъществявани от тях дейности.
Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ по Правила за кандидатстване на работодателите по Програмата, публикувани на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg .  
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград, ул. "Изложение" №6, тел. 0331/63815; 0331/63233 .
Краен срок за приемане на документи – 28.05.2015г.
_______________________________________________________________________________________________
 
ПОКАНА
 
Дирекция «Бюро по труда» Асеновград кани всички безработни лица да участват в организираната от нас Трудова борса, която ще се проведе на 29.04.2015година от 10.00 часа във фоайето на Градската библиотека “Паисий Хилендарски”.
 
Нашата цел е да подпомогнем трудовата реализация на търсещите работа лица, да популяризираме услугите на Агенцията по заетостта и да улесним информирането и подбора на кандидатите за заемане на свободни работни места.
 
Трудовите посредници / стая 101, 102, 105, 106,107/ няма да обслужват клиенти на 29.04.2015г. от 09:00 до 13:00 часа.
__________________________________________________________________________
 
За вас работодатели
 
Агенция по заетостта
 
Дирекция Бюро по труда  Асеновград
 
Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта/ЗНЗ/ през март 2015 г., както следва:
 
Насърчителни мерки за заетост и обучение
Средства в лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни младежи до 29 годишна възраст  (чл.36, ал.1 от ЗНЗ)
11923,32
2.Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29 годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж(чл.36б от ЗНЗ)
 1008,11
3.Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до
29-годишна възраст(чл.41от ЗНЗ)
 2228,00
4. Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване безработни лица до
29-годишна възраст(чл.41а от ЗНЗ)
 2162,77
5. Осигуряване на суми за наставник (чл.41а от ЗНЗ)
 840,00
6. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица с трайни уврежда
ния (чл.52, ал.1от ЗНЗ)
 2415,92
7. Насърчаване на работодателите да наемат безработни майки/осиновителки/ с деца от 3 до 5 – годишна възраст  (чл.53а от ЗНЗ)
2640,00
8. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за  наемане на безработни лица,изтърпели наказание «лишаване от свобода»(чл.55 от ЗНЗ)
 2243,00
9. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица над 50- годишна
възраст (чл.55а от ЗНЗ)
 2422,58
10. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително
безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)
 2255,20
 
Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7 – дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Асеновград, ул. „Изложение” № 6, стая № 102, 111тел., 0331 / 6 3233,6 27 33.
 
___________________________________________________________________________________________________
 
 
СЪОБЩЕНИЕ
 
Дирекция "Бюро по труда" - гр. Асеновград обявява, че от днес 13.03.2015 г. стартира прием на заявки по ПРОЕКТ BG051РО001 - 1.1.11 "ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ" за разкриване на работни места от работодатели от реален сектор. Продължителността на субсидираната заетост е 6 (шест) месеца. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз. Желаещите да кандидатстват следва да попълнят заявка по образец и да представят документи за допустимост в срок до 20.03.2015 г. За повече информация:
 • стая 101 - Галя Христева
 • стая 105 - Йорданка Митрева
    Схема BG051PO001-1.1.11
„Подкрепа за заетост”
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
             Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
                  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Предимства  за  работодатели от реалния сектор
 На работодателя се предоставят средства за:
 1. месечно възнаграждение в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година
 2. ½ минимална работна заплата за наставника, плюс осигуровките за сметка на работодателя, върху тази сума
 3. Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 и чл.319 от КТ
 4. Осигурителни вноски за сметка на работодателя
 5. Възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО
Период на суб-сидиране
6 месеца
Целева група
 1. регистрирани в ДБТ безработни лица с фокус към продължително безработни, младежи, лица над 50-годишна възраст и безработни от етническите малцинства
Условия, на които да отговаря работодателя
 1. Работодатели регистрирани по действащото законодателство
 2. Да нямат изискуеми публични задължения
 3. Да нямат задължения за неизпълнение на сключени договори по програми, мерки и обучения, както и по проекти по ОПРЧР
 4. Всеки наставник обучава по ключова компетентност „Умения за учене” и наставлява от 1 до 15 наети по проекта лица
Начин на канди-датстване
 1. Подаване в ДБТ на заявка по образец за свободни работни места за срок от 6 месеца
 2. Работодателят определя наставник и сключва доп. споразумение към трудовия му договор за срок от 2 месеца
 
_________________________________________________________________________________________________
 
Кариерен център
към Дирекция „Регионална служба по заетостта“ - Пловдив
 
 През м. октомври 2014г. започна работа Кариерен център по Проект „Кариерни услуги за заети лица”  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Дейността на Кариерния център е свързана с консултиране и информиране на заети и самонаети лица относно:
 • предоставяне на актуална информация за пазара на труда;
 • информиране на заети лица относно възможности за професионална реализация;
 • кариерно проучване и идентифициране на интереси, умения, качества, ценности и мотивация за кариерно развитие;
 • осигуряване на услуги при избор на кариера, професионално и кариерно ориентиране;
 • организиране и провеждане на семинари, срещи с работодатели, Дни на кариерата;
 • провеждане на обучения, свързани с търсенето и кандидатстването за работа.
За връзка, записвания и консултации:
гр. Пловдив, ул. „Самара“ №7, ет.2, стая 5, тел: 032 940257,
ПУБЛИКУВАНО НА 23.05.2017 година
=========================
ПУБЛИКУВАНО НА 06.11.2017 година
=========================Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм