Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 
Показатели, характеризиращи безработицата през месец  АПРИЛ 2017 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград   
 
 
 
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 1792 74 1866
  Регистрирани заети Брой 9 0 9
  Регистрирани учащи се Брой 6 0 6
  Регистрирани пенсионери Брой 4 0 4
  Равнище на безработица % 6.69% 5.79% 6.65%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 772 32 804
Жени Брой 1020 42 1062
степен на квалификация С работническа професия Брой 377 26 403
Специалисти Брой 342 11 353
Без квалификация Брой 1073 37 1110
образование Висше Брой 187 3 190
Средно Брой 609 52 661
Основно Брой 333 16 349
Начално и по-ниско Брой 663 3 666
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 129 6 135
  Регистрирани повече от 1 година Брой 567 21 588
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 13.78 15.30 25.50
  Младежи до 29 години Брой 391 7 398
  Безработни над 50 години Брой 511 41 552
  в т.ч.  жени  Брой 265 20 285
  Самотни родители Брой 1 0 1
  Майки с деца до 3 години Брой 93 1 94
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 2 0 2
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 183 7 190
  в т.ч. новорегистрирани Брой 172 7 179
  Изходящ поток – всичко Брой 269 10 279
  в т.ч. постъпили на работа Брой 132 5 137
  Съотношение входящ / изходящ поток % 68.03% 70.00% 68.10%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 213 2 215
     в т.ч.     за работници Брой 1 0 1
                      за специалисти Брой 6 0 6
                        без специалност Брой 206 2 208
  Безработни за едно работно място   Брой 8.41 37 8.68
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 103 3 106
  На първичния трудов пазар Брой 66 3 69
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 2 0 2
  По програми за заетост Брой 35 0 35
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 0 0 0
  Безработни лица, завършили обучение Брой 0 0 0
 
 Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм