Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 
Показатели, характеризиращи безработицата през месец  АПРИЛ 2018 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград  
  
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 1522 46 1568
  Регистрирани заети Брой 7 0 7
  Регистрирани учащи се Брой 0 0 0
  Регистрирани пенсионери Брой 15 0 15
  Равнище на безработица % 5.68% 3.60% 5.59%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 635 25 660
Жени Брой 887 21 908
степен на квалификация С работническа професия Брой 354 12 366
Специалисти Брой 346 11 357
Без квалификация Брой 822 23 845
образование Висше Брой 227 3 230
Средно Брой 592 30 622
Основно Брой 251 10 261
Начално и по-ниско Брой 452 3 455
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 116 9 125
  Регистрирани повече от 1 година Брой 442 21 463
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 16.22 24.61 30.34
  Младежи до 29 години Брой 249 5 254
  Безработни над 50 години Брой 464 27 491
  в т. ч.  жени  Брой 184 9 193
  Самотни родители Брой 2 0 2
  Майки с деца до 3 години Брой 89 0 89
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 2 0 2
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 167 1 168
  в т.ч. новорегистрирани Брой 163 1 164
  Изходящ поток – всичко Брой 260 7 267
  в т.ч. постъпили на работа Брой 157 5 162
  Съотношение входящ / изходящ поток % 64.23% 14.29% 62.92%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 198 0 198
     в т.ч.     за работници Брой 8 0 8
                  за специалисти Брой 13 0 13
                  без специалност Брой 177 0 177
  Безработни за едно работно място   Брой 7.69 #DIV/0! 7.92
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 157 5 162
  На първичния трудов пазар Брой 103 3 106
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 3 0 3
  По програми за заетост Брой 7 0 7
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 52 0 52
  Безработни лица, завършили обучение Брой 15 0 15

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм