Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 
Показатели, характеризиращи безработицата през месец  ЮЛИ 2017 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград  
 
 
 
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 1710 57 1767
  Регистрирани заети Брой 9 0 9
  Регистрирани учащи се Брой 2 0 2
  Регистрирани пенсионери Брой 4 0 4
  Равнище на безработица % 6.38% 4.46% 6.29%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 684 25 709
Жени Брой 1026 32 1058
степен на квалификация С работническа професия Брой 356 16 372
Специалисти Брой 346 11 357
Без квалификация Брой 1008 30 1038
образование Висше Брой 196 4 200
Средно Брой 598 35 833
Основно Брой 281 15 296
Начално и по-ниско Брой 635 3 638
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 118 8 126
  Регистрирани повече от 1 година Брой 523 16 539
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 11.28 11.51 11.29
  Младежи до 29 години Брой 381 6 387
  Безработни над 50 години Брой 469 28 497
  в т.ч.  жени  Брой 247 13 260
  Самотни родители Брой 3 0 3
  Майки с деца до 3 години Брой 88 0 88
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 4 0 4
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 254 4 258
  в т.ч. новорегистрирани Брой 236 4 240
  Изходящ поток – всичко Брой 263 10 273
  в т.ч. постъпили на работа Брой 134 2 136
  Съотношение входящ / изходящ поток % 96.58% 40.00% 94.51%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 106 1 107
     в т.ч.     за работници Брой 6 0 6
                      за специалисти Брой 18 0 18
                        без специалност Брой 82 1 83
  Безработни за едно работно място   Брой 16.13 57 16.51
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 107 1 108
  На първичния трудов пазар Брой 76 1 77
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 2 0 2
  По програми за заетост Брой 29 0 29
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 0 0 0
  Безработни лица, завършили обучение Брой 3 0 3

 

 
 
 
 
 Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм