Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси



 
Показатели, характеризиращи безработицата през месец  ОКТОМВРИ 2017 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград  
  
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 1691 56 1747
  Регистрирани заети Брой 15 0 15
  Регистрирани учащи се Брой 1 0 1
  Регистрирани пенсионери Брой 17 0 17
  Равнище на безработица % 6.31% 4.38% 6.22%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 660 25 685
Жени Брой 1031 31 1062
степен на квалификация С работническа професия Брой 350 17 367
Специалисти Брой 363 14 377
Без квалификация Брой 978 25 1003
образование Висше Брой 215 6 221
Средно Брой 613 35 648
Основно Брой 308 13 321
Начално и по-ниско Брой 555 2 557
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 117 6 123
  Регистрирани повече от 1 година Брой 486 20 506
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 10.43 12.29 11.36
  Младежи до 29 години Брой 396 6 402
  Безработни над 50 години Брой 446 29 475
  в т.ч.  жени  Брой 244 11 255
  Самотни родители Брой 3 0 3
  Майки с деца до 3 години Брой 90 1 91
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 4 0 4
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 319 4 323
  в т.ч. новорегистрирани Брой 297 4 301
  Изходящ поток – всичко Брой 303 4 307
  в т.ч. постъпили на работа Брой 157 2 159
  Съотношение входящ / изходящ поток % 105.28% 100.00% 105.21%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 246 0 246
     в т.ч.     за работници Брой 5 0 5
                      за специалисти Брой 13 0 13
                        без специалност Брой 228 0 228
  Безработни за едно работно място   Брой 6.87 #DIV/0! 7.10
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 125 2 127
  На първичния трудов пазар Брой 87 1 88
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 7 0 7
  По програми за заетост Брой 31 1 32
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 0 0 0
  Безработни лица, завършили обучение Брой 0 0 0
 



Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм