Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 
Показатели, характеризиращи безработицата през месец  ЯНУАРИ 2018 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград  
  
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 2004 58 2062
  Регистрирани заети Брой 18 0 18
  Регистрирани учащи се Брой 1 0 1
  Регистрирани пенсионери Брой 20 0 20
  Равнище на безработица % 7.48% 4.53% 7.35%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 733 29 762
Жени Брой 1271 29 1300
степен на квалификация С работническа професия Брой 467 19 486
Специалисти Брой 436 14 450
Без квалификация Брой 1101 25 1126
образование Висше Брой 254 6 260
Средно Брой 822 37 1119
Основно Брой 402 12 414
Начално и по-ниско Брой 526 3 529
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 132 6 138
  Регистрирани повече от 1 година Брой 456 22 478
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 8.85 12.15 10.50
  Младежи до 29 години Брой 353 4 357
  Безработни над 50 години Брой 650 34 684
  в т.ч.  жени  Брой 415 13 428
  Самотни родители Брой 2 0 2
  Майки с деца до 3 години Брой 93 0 93
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 1 0 1
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 333 5 338
  в т.ч. новорегистрирани Брой 316 5 321
  Изходящ поток – всичко Брой 218 3 221
  в т.ч. постъпили на работа Брой 109 0 109
  Съотношение входящ / изходящ поток % 152.75% 166.67% 152.94%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 92 0 92
     в т.ч.     за работници Брой 0 0 0
                  за специалисти Брой 10 0 10
                  без специалност Брой 82 0 82
  Безработни за едно работно място   Брой 21.78 #DIV/0! 22.41
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 73 0 73
  На първичния трудов пазар Брой 61 0 61
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 1 0 1
  По програми за заетост Брой 11 0 11
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 0 0 0
  Безработни лица, завършили обучение Брой 1 0 1

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм