Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 
Показатели, характеризиращи безработицата през месец  МАЙ 2017 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград   
 
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 1726 68 1794
  Регистрирани заети Брой 10 0 10
  Регистрирани учащи се Брой 5 0 5
  Регистрирани пенсионери Брой 3 0 3
  Равнище на безработица % 6.44% 5.32% 6.39%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 731 29 760
Жени Брой 995 39 1034
степен на квалификация С работническа професия Брой 364 20 384
Специалисти Брой 335 11 346
Без квалификация Брой 1027 37 1064
образование Висше Брой 185 3 188
Средно Брой 578 48 626
Основно Брой 315 14 329
Начално и по-ниско Брой 648 3 651
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 123 6 129
  Регистрирани повече от 1 година Брой 554 20 574
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 11.81 11.09 11.45
  Младежи до 29 години Брой 378 7 385
  Безработни над 50 години Брой 489 34 523
  в т.ч.  жени  Брой 361 15 376
  Самотни родители Брой 2 0 2
  Майки с деца до 3 години Брой 84 1 85
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 5 0 5
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 215 4 219
  в т.ч. новорегистрирани Брой 197 4 201
  Изходящ поток – всичко Брой 282 4 286
  в т.ч. постъпили на работа Брой 169 1 170
  Съотношение входящ / изходящ поток % 76.24% 100.00% 76.57%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 86 0 86
     в т.ч.     за работници Брой 5 0 5
                      за специалисти Брой 6 0 6
                      без специалност Брой 75 0 75
  Безработни за едно работно място   Брой 20.07 #DIV/0! 20.86
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 131 5 136
  На първичния трудов пазар Брой 82 3 85
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 2 0 2
  По програми за заетост Брой 47 2 49
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 4 0 4
  Безработни лица, завършили обучение Брой 49 0 49
 
 
 
 Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм