Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 
Показатели, характеризиращи безработицата през месец  октомври 2018 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград  
  
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 1637 31 1668
  Регистрирани заети Брой 12 0 12
  Регистрирани учащи се Брой 1 0 1
  Регистрирани пенсионери Брой 14 0 14
  Равнище на безработица % 6.11% 2.42% 5.94%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 612 18 630
Жени Брой 1025 13 1038
степен на квалификация С работническа професия Брой 401 5 406
Специалисти Брой 359 4 363
Без квалификация Брой 877 22 899
образование Висше Брой 222 1 223
Средно Брой 640 21 661
Основно Брой 290 8 298
Начално и по-ниско Брой 485 1 486
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 228 6 234
  Регистрирани повече от 1 година Брой 374 11 385
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 10.43 12.29 11.36
  Младежи до 29 години Брой 321 6 327
  Безработни над 50 години Брой 486 17 503
  в т.ч.  жени  Брой 284 6 290
  Самотни родители Брой 1 0 1
  Майки с деца до 3 години Брой 76 3 79
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 0 0 0
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 314 4 318
  в т.ч. новорегистрирани Брой 298 4 302
  Изходящ поток – всичко Брой 283 5 288
  в т.ч. постъпили на работа Брой 136 4 140
  Съотношение входящ / изходящ поток % 110.95% 80.00% 110.42%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 118 1 119
     в т.ч.     за работници Брой 52 0 52
                      за специалисти Брой 8 0 8
                        без специалност Брой 58 1 59
  Безработни за едно работно място   Брой 13.87 31 14.02
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 102 4 106
  На първичния трудов пазар Брой 94 2 96
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 1 0 1
  По програми за заетост Брой 7 2 9
Обучение      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 1 0 1
  Безработни лица, завършили обучение Брой 0 0 0

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм