Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси 
Показатели, характеризиращи безработицата през месец  ФЕВРУАРИ 2017 г. в региона на Дирекция "Бюро по труда" - Асеновград   
 
Показател Мярка Асеновград Лъки Общо за ДБТ
Икономически активно население Брой 26791 1279 28070
  Регистрирани безработни Брой 2132 79 2211
  Регистрирани заети Брой 7 0 7
  Регистрирани учащи се Брой 6 0 6
  Регистрирани пенсионери Брой 3 0 3
  Равнище на безработица % 7.96% 6.18% 7.88%
Структура на регистраните безработни
пол Мъже Брой 822 33 855
Жени Брой 1310 46 1356
степен на квалификация С работническа професия Брой 475 25 500
Специалисти Брой 375 11 386
Без квалификация Брой 1282 43 1325
образование Висше Брой 207 4 211
Средно Брой 760 51 1022
Основно Брой 401 20 421
Начално и по-ниско Брой 764 4 768
Рискови групи
  Лица с намалена работоспособност Брой 133 7 140
  Регистрирани повече от 1 година Брой 580 20 600
  Ср.продължителност на безработицата Месеци 11.58 14.33 21.52
  Младежи до 29 години Брой 430 8 438
  Безработни над 50 години Брой 661 38 699
  в т.ч.  жени  Брой 401 19 420
  Самотни родители Брой 1 0 1
  Майки с деца до 3 години Брой 87 2 89
  Младежи от социални заведения Брой 0 0 0
  Освободени лишени от свобода Брой 2 0 2
Динамика на безработицата
  Входящ поток – всичко Брой 248 7 255
  в т.ч. новорегистрирани Брой 241 7 248
  Изходящ поток – всичко Брой 220 6 226
  в т.ч. постъпили на работа Брой 118 3 121
  Съотношение входящ / изходящ поток % 112.73% 116.67% 112.83%
Търсене на работна сила
   Заявени работни места Брой 379 3 382
     в т.ч.     за работници Брой 27 0 27
                      за специалисти Брой 11 1 12
                        без специалност Брой 341 2 343
  Безработни за едно работно място   Брой 5.63 26 5.79
Насърчаване на заетостта
Трудово посредничество      
  Започнали работа с посредничеството на ДБТ Брой 84 2 86
  На първичния трудов пазар Брой 73 2 75
  По мерки за насърчаване на заетостта Брой 3 0 3
  По програми за заетост Брой 8 0 8
Професионална квалификация      
  Безработни лица, започнали обучение  Брой 0 0 0
  Безработни лица, завършили обучение Брой 2 0 2
 
 
 
 Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм