Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - АСЕНОВГРАД
 
ул. Изложение" № 6, тел./факс 69 033
e-mail: dbt601@zaetost.net
 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ОКТОМВРИ, 2018 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 668 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 747 души, броят им  е намалял с 4.5%.
 
Равнището на безработицае 5.94% и е с 0.28 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 6.22%.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 318 души и е с 1.5% по-малко в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 323 души.
 
Изходящият поток през месеца е 288 души и е 6.2% по - малко от този през същия месец на миналата година - 307 души. Постъпилите на работа са 140 души – 48.6% от изходящия поток.
 
Съотношението входящ / изходящ поток е 1.1.
 

 

СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА
 
 
 
По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 8% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 15%.
 
Средният престой на 1 лице на борсата е 11.36 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 119 работни места, като 86 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва
 

 

Заявени места

За работници

Специалисти

За неквалиф.работници

брой

%

брой

%

брой

%

52

43.7

8

6.7

59

49.6

 

ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 86 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 65 са от частния сектор и 6 за хора с висше образование.
 
От общо 140 души, постъпили на работа, 106 са с посредничеството на ДБТ – 75.7%. От тях 96 започнаха работа на първичния пазар – 94 лица в община Асеновград и 2 лице в община Лъки.
 
 
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми за заетост са започнали работа 9 лица, а по мерки 1 лице е започнало работа.
 
 
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месеца едно лице е  започнало обучение и няма завършили обучение.
 
 
АКЦЕНТИ
 
  • Равнището на безработица в края на месеца е 5.94%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /6.11%/ е 2.5 пъти по-високо от равнището в община Лъки /2.42%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 62.2%
  • Лицата без квалификация съставляват 53.9% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 11.36 месеца
  • Продължителността на безработица в двете общини е: 10.43 месеца в Асеновград  и 12.29 месеца в Лъки
  • 49.6% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници
 
 
 
 Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм