Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - АСЕНОВГРАД
 
ул. Изложение" № 6, тел./факс 69 033
e-mail: dbt601@zaetost.net
 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
АВГУСТ, 2017 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 820 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 1 992 души, броят им е намалял с 8.6%.
 
Равнището на безработицае 6.48% и е с 0.62 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 7.10%.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 269 души и е с 16.2% по- малко  в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 321 души.
 
Изходящият поток през месеца е 216 души и е с 27.3% по - малко от този през същия месец на миналата година - 297 души. Постъпилите на работа са 104 души – 48.2% от изходящия поток.
 
Съотношението входящ / изходящ поток е 1.25.
 
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА
 
По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 8.7% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 21.2%.
 
Средният престой на 1 лице на борсата е 11.15 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 150 работни места, като 118 са заявените на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва 
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф.работници
брой
%
брой
%
брой
%
11
7.3
42
28
97
64.7

 

ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 118 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 58 са от частния сектор и 39 са за хора с висше образование.
 
От общо 104 души, постъпили на работа, 78 са с посредничеството на ДБТ – 75%. От тях 47 са започнали работа на първичния пазар, 46 в община Асеновград и 1 лица в община Лъки.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми за заетост работа са започнали 30 лица, 29 в община Асеновград и 1 лице в община Лъки. По мерки 1 лице е започнало работа.
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месеца няма лица започнали и завършили обучение.
 
АКЦЕНТИ
 
  • Равнището на безработица в края на месеца е 6.48%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /6.57%/ е 1.96 пъти по-високо от това в община Лъки /4.61%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 59.1%
  • Лицата без квалификация съставляват 58.5% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 11.15 месеца
  • Продължителността на безработица в двете общини е: 10.99 месеца в Асеновград и 11.30 месеца в Лъки
  • 64.7% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работнициОфициален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм