Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - АСЕНОВГРАД
 
ул. Изложение" № 6, тел./факс 69 033
e-mail: dbt601@zaetost.net
 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
АПРИЛ, 2017 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 866 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 2 181 души, броят им е намалял с 14.4 %.
Равнището на безработица е 6.65 % и е с 1.12 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 7.77 %.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 190 души и е с 3.1% по-малък в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 196 души.
Изходящият поток през месеца е 279 души и е с 20.3 % по-малък от тозипрез същия месец на миналата година - 350 души. Постъпилите на работа са 137 души – 49.1 % от изходящия поток.
Съотношението входящ /изходящ поток е 0.7.
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА
 
 
 
По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 8.9 % от общия брой на регистрираните. Регистрираните повече от 24 месеца са 22.56 %.
Средният престой на 1 лице на борсата е 25.50 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 215 работни места, от които 192 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва
 
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф.работници
брой
%
брой
%
брой
%
1
0.5
6
2.8
208
96.7
 
 
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 192 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 184 са от частния сектор, 6 са за хора с висше образование, 43 са сезонни, като няма заявени за трудоустроени.
От общо 137 души, постъпили на работа, 106 са с посредничеството на ДБТ – 77.4%. От тях 69 са започнали работа на първичния пазар, в община Асеновград – 66 и в община Лъки – 3лица.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми за заетост работа са започнали 35 лица, а по мерки 2 лица, като  всички  са започнали работа в община Асеновград.
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месеца няма лица започнали и завършили обучение.
 
АКЦЕНТИ
 
  • Равнището на безработица в края на месеца е 6.65%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /6.69%/ е 0.9 пъти по-високо от равнището в община Лъки /5.79%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 56.9%
  • Лицата без квалификация съставляват 59.5% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 25.50 месеца
  • Голяма е разликата в продължителността на безработица в двете общини: 13.78 месеца в Асеновград и 15.30 месеца в Лъки
  • 96.7% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници
 
 
Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм