Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - АСЕНОВГРАД
 
ул. Изложение" № 6, тел./факс 69 033
e-mail: dbt601@zaetost.net
 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ДЕКЕМВРИ, 2017 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 945 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 2 061 души, броят им е намалял с 5.63%.
 
Равнището на безработица е 6.93% и е с 0.41 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 7.34%.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 388 души и е с 4.9% повече в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 370 души.
 
Изходящият поток през месеца е 236 души и е 18% повече от този през същия месец на миналата година – 200 души. Постъпилите на работа са 92 души – 46% от изходящия поток.
 
Съотношението входящ / изходящ поток е 1.6.

 

СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА

По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 7.4% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 16.7%.
Средният престой на 1 лице на борсата е 10.64 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 42 работни места, от които 32 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф.работници
брой
%
брой
%
брой
%
2
4.8
2
4.8
38
90.4
 
 
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 32 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 23 са от частния сектор и 2 за хора с висше образование.
 
От общо 166 души, постъпили на работа, 124 са с посредничеството на ДБТ – 74.7%. От тях 43 са започнали работа на първичния пазар.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми за заетост работа са започнали 81 лица.
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месеца няма лица започнали или завършили обучение.
 
АКЦЕНТИ
 
- Равнището на безработица в края на месеца е 6.93%
- Равнището на безработица в община Асеновград /7.05%/ и 2.67 пъти по-високо от равнището в община Лъки /4.38%/
- Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 64.4%
- Лицата без квалификация съставляват 54.2% от регистрираните
- Средният престой на 1 лице на борсата е 10.64 месеца
- Голяма е разликата в продължителността на безработица в двете общини: 9.08 месеца в Асеновград, и 12.20 месеца в Лъки
- 90.4% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници
 
 
Равнището е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2011 г.
 

 
Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм