Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - АСЕНОВГРАД
 
ул. Изложение" № 6, тел./факс 69 033
e-mail: dbt601@zaetost.net
 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ЮНИ, 2017 година
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА
 
Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 1 782 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 2 012 души, броят им е намалял с 11.4 %.
 
Равнището на безработица е 6.35 % и е с 0.82 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 7.17 %.
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 272 души и е с 2.9 % по-малък в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 280 души.
 
Изходящият поток през месеца е 284 души и е с 14.7 % по-малък от този през същия месец на миналата година - 333 души. Постъпилите на работа са 141 души – 49.6 % от изходящия поток.
 
Съотношението входящ / изходящ поток е 0.96.
 
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА
 
 
По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 8.36 % от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 22.78 %.
 
Средният престой на 1 лице на борсата е 11.38 месеца.
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 177 работни места, като 104 са на първичния трудов пазар, а 73 по програми. По специалности местата се разпределят както следва:
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф.работници
брой
%
брой
%
брой
%
11
6.2
6
3.4
160
90.4
 
 
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 104 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 80 са от частния сектор, 2 са сезонни, а 4 са за хора с висше образование.
От общо 141 души, постъпили на работа, 102 са с посредничеството на ДБТ – 72.3 %. От тях 81 започнаха работа на първичния пазар, като 80 от тях са започнали работа в община Асеновград, а 1 лице в община Лъки.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми за заетост работа са започнали 12 лица, а по мерки 9 лица, всички в община Асеновград.
 
ОБУЧЕНИЕ
 
През месеца няма лица започнали и завършили обучение.
 
АКЦЕНТИ
  • Равнището на безработица в края на месеца е 6.35 %
  • Равнището на безработица в община Асеновград /6.41 %/ е 1.41 пъти по-високо от това в община Лъки /5 %/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 58.5 %
  • Лицата без квалификация съставляват 58.8 % от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 11.38 месеца
  • Продължителността на безработица в двете общини е както следва: 11.37 месеца в Асеновград и 11.63 месеца в Лъки
  • 90.4 % от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работнициОфициален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм