Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпросиДИРЕКЦИЯ "БЮРО ПО ТРУДА" - АСЕНОВГРАД
 
ул. Изложение" № 6, тел./факс 69 033
e-mail: dbt601@zaetost.net
 
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
ФЕВРУАРИ, 2017 година
 

ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

Общият брой безработни, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” - Асеновград в края на месеца, е 2 211 души. В сравнение със същия период на миналата година, когато са били 2 311 души, броят им  е намалял с 4.3%.
 
Равнището на безработицае 7.88 % и е с 0.35 пункта по-ниско в сравнение със същия период на миналата година, когато е било 8.23 %.
 
 
ДИНАМИКА НА РЕГИСТРИРАНАТА БЕЗРАБОТИЦА
 
Входящият поток през месеца е 255 души и е с 15 % по-малко в сравнение с този от същия месец на миналата година, когато е бил 300 души.
 
Изходящият поток през месеца е 226 души и е 62.6 % по- малко от този през същия месец на миналата година - 604 души. Постъпилите на работа са 121 души – 53.5 % от изходящия поток.
 
Съотношението входящ / изходящ поток е 1.13.
 
СТРУКТУРА НА РЕГИСТРИРАНИТЕ БЕЗРАБОТНИ В КРАЯ НА МЕСЕЦА
 
 
  
 
По продължителност на безработицата
 
Продължително безработните /регистрирани повече от 1 година/ са 8.6% от общия брой на регистрираните. Регистрирани повече от 24 месеца са 18.5%.
Средният престой на 1 лице на борсата е 21.52 месеца.
 
 
ТЪРСЕНЕ НА РАБОТНА СИЛА
 
През месеца работодателите са заявили 382 работни места, като 305 са на първичния трудов пазар. По специалности местата се разпределят както следва
 
Заявени места
За работници
Специалисти
За неквалиф.работници
брой
%
брой
%
брой
%
27
7.1
12
3.1
343
89.8
 
 
ТРУДОВО ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 
Със съдействието на трудовите посредници бяха заявени 305 свободни работни места на първичния трудов пазар. От тях 271 са от частния сектор и 9 са за хора с висше образование.
От общо 121 души, постъпили на работа, 86 са с посредничеството на ДБТ – 71.1%. От тях 75 започнаха работа на първичния пазар, като 73 са започнали работа в община Асеновград, а 2 човек е започнал в община Лъки.
 
ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА
 
През месеца по програми за заетост работа са започнали 8 лица в община Асеновград, а по мерки 3 лица са започнали работа.
 
ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 
През месеца няма лица започнали обучение за професионална квалификация, но 2 лица са завършили обучение.
 
 
АКЦЕНТИ
 
  • Равнището на безработица в края на месеца е 7.88%
  • Равнището на безработица в община Асеновград /7.96%/ и 1.78 пъти по-високо от равнището в община Лъки /6.18%/
  • Жените продължават да са по-голяма част от безработните – 59.2%
  • Лицата без квалификация съставляват 59.9% от регистрираните
  • Средният престой на 1 лице на борсата е 21.52 месеца
  • Голяма е разликата в продължителността на безработица в двете общини: 11.58 месеца в Асеновград и 14.33 месеца в Лъки
  • 89.8% от заявените свободни работни места са за неквалифицирани работници
 Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм