Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Инвестиционно предложение: „Изграждане на стопанска сграда за отглеждане на патки” ПИ 43298.80.2 по КК на с. Леново, общ. Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: "РИНС" ЕООД, с. Леново, община Асеновград, ул. "Йорданка Николова" № 8
 
Инвестиционно предложение: "Изграждане на кариера за добив на мрамори в концесионна площ "Вратицата" (219,207 дка) землище с. Добростан, община Асеновград, обл. Пловдив. Възложител: Георги Вакрилов Запрянов, гр. Асеновград, ул. "Васил Левски" №5, ет. 2, ап. 5
 
Обява за обществено обсъждане на Доклада на ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на комплекс от сгради представляващи конюшня, манеж,  екокъщи и сгради за обслужващи и стопански дейности" с. Мостово, община Асеновград. Възложител: Мариан Душков Душков, гр. София, бул. "Сливница" № 441, община София, област София
 
Инвестиционно предложение "Кравеферма за 50 крави и спомагателни постройки и съоръжения" в УПИ VIII - Стопански нужди, кв. 1 по плана на с. Косово, община Асеновград. Възложител: Антон Красимиров Хаджиев, гр. Чепеларе, ул. "Хан Аспарух" № 5, община Чепеларе, област Смолян.
 
Инвестиционно предложение „Изграждане на паркинг с обществено обслужващо предназначение” в поземлен имот с идентификатор ПИ 00702.16.68 в землище на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив. Възложител: Атанас Благоев Аргиров, Мария Петкова Ташева гр. Асеновград, ул. „Пенчо Славейков” № 7, ет.1
 
Инвестиционно предложение "Кравеферма за 50 крави, мандра и спомагателни постройки и съоръжения" в УПИ VIII - Стопански нужди, кв. 1 по плана на с. Косово, общ. Асеновград, област Пловдив. Възложител: Антон Красимиров Хаджиев, гр. Чепеларе, ул. "хан Аспарух" № 5, община Чепеларе
 
Инвестиционно предложение "Изграждане на отоплителната инсталация за оранжерия"в ПИ с КИ № 69273.7.13, м. Чатърлъка,по КК на с.Стоево, общ. Асеновград , област Пловдив. Възложител: Теодора Йорданова Балабанова, гр. Първомай, ул. "Перуника" № 27, общ. Пъвомай, обл. Пловдив
 
Инвестиционно предложение "Основен ремонт на съществуваща оранжерия и изграждане на обслужваща селскостопанска сграда , котелно помещение , отоплителна инсталация и ограда" в ПИ с КИ № 69273.7.13, м. Чатърлъка, по КК на с. Стоево, общ. Асеновград , област Пловдив. Възложител: Теодора Йорданова Балабанова  гр. Първомай, ул. Перуника № 27, общ. Първомай , обл. Пловдив
 
Инвестиционно предложение " Изграждане на кравеферма за 192 броя дойни крави" в ПИ 43298.33.111, с.Леново, община Асеновград. Възложител ЕТ "Катриг - 5 Никола Янков" с. Леново
 
Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от "Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС" за Инвестиционното предложение: "Изпълнение на тръбен кладенец за нуждите на бъдещ Автосервиз в Асеновград". Възложител: ЕТ "МАСМОТОРС - Стоил Йорданов".
 
Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС" за Инвестиционното предложение: "Изготвяне на ПУП за промяна предназначението на имоти № 80437.13.106 и № 80437.13.78 по КК на с. Червен за изграждане на водоем до 500 куб. м."
 
Информация по Приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС" за Инвестиционното предложение: "Промяна предназначението на ПИ с идентификатор 00702.23.30 по кадастрална карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград, м. "Кацаря" - земеделска територия, начин на трайно ползване - нива с площ 1,125 дка за "Складова база със собствен водоизточник"
 
Инвестиционно предложение за "Промяна на преднанзначението на ПИ с идентификатор 00702.23.30 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Асеновград,м.”Кацаря”- земеделска територия, начин на трайно ползване-нива с площ 1.125 дка за „Складова дейност”.
 
Инвестиционно предложение: "Животновъдна ферма" в поземлени имоти с кадастрални идентификатори 80437.20.5 и 80437.20.6, землище на с. Червен, Община Асеновград, област Пловдив
 
Инвестиционно предложение за "Изграждане на животновъдна ферма" в ПИ 38385.155.484, с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив, информация по Приложение 2
 
Инвестиционно предложение за "Изграждане на сондажен кладенец" в ПИ 00702.505.242 по КК на гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, информация по Приложение 2

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм