Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публичен регистър на фирмите-изпълнители на стройтелно-ремонтните дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община Асеновград
 
 
 
 

 по ред
Обект  /пълно наименование
по строителни книжа/
Изпълнител /пълно наименование и седалище на търговеца/
Стойност на договора
Срок за изпълнение
на договора
Дата на приключване
на поръчката
Инвеститорски контрол 
/надзор/
 
от 10.11.2015г. до 10.12.2015г.
         
1 Доставка на хранителни продукти, необходими за Ясла №1 - Асеновград на територията на община Асеновград обособена в седем позиции - обособена позиция 6 - Плодови и зеленчукови консерви
"Мира Фууд"ЕООД, гр.Пловдив
по единични цени с прогнозна стойност 17636.19лв.с ДДС три години от датата на подписване на договора до 03.12.2018год. Величка Стойчева
2 Монтаж и демонтаж на коледна украса, гр.Асеновград "Проджект СВ"ООД, гр.Асеновград 19825.22лв. с ДДС

срок за монтаж - до 04.12.2015гожд.,

срок за демонтаж - до 31.01.2016год.

до 31.01.2016год. инж.Екатерина Ковачева
3 Доставка на хранителни продукти, необходими за Ясла №1 - Асеновград на територията на община Асеновград обособена в седем позиции - обособена позиция 3 - Мляко и млечни изделия /без добавки на растителни мазнини/  "Ес енд Ди Корпорейшън"ООД, гр.Пловдив по единични цени с прогнозна стойност 70330.50лв.с ДДС
три години от датата
на подписване
на договора
до 01.12.2018год. Величка Стойчева
4 Доставка на хранителни продукти, необходими за Ясла №1 - Асеновград на територията на община Асеновград обособена в седем позиции - обособена позиция 5 - Замразени продукти "Ес енд Ди Корпорейшън"ООД, гр.Пловдив по единични цени с прогнозна стойност 8404.70лв.с ДДС
три години от датата
на подписване
на договора
до 01.12.2018год. Величка Стойчева
5 Доставка на хранителни продукти, необходими за Ясла №1 - Асеновград на територията на община Асеновград обособена в седем позиции - обособена позиция 1 - Плодове и зеленчуци "Надежда 2000"ООД, гр.Пловдив по единични цени с прогнозна стойност 28833.57лв.с ДДС
три години от датата
на подписване
на договора
до 26.11.2018год. Величка Стойчева
6 Доставка на хранителни продукти, необходими за Ясла №1 - Асеновград на територията на община Асеновград обособена в седем позиции - обособена позиция 2 - Хляб и хлебни изделия "Надежда 2000"ООД, гр.Пловдив по единични цени с прогнозна стойност 2153.82лв.с ДДС
три години от датата
на подписване
на договора
до 26.11.2018год. Величка Стойчева
7 Доставка на хранителни продукти, необходими за Ясла №1 - Асеновград на територията на община Асеновград обособена в седем позиции - обособена позиция 4 - Месо "Надежда 2000"ООД, гр.Пловдив по единични цени с прогнозна стойност 45965.00лв.с ДДС
три години от датата
на подписване
на договора
до 26.11.2018год. Величка Стойчева
8 Доставка на хранителни продукти, необходими за Ясла №1 - Асеновград на територията на община Асеновград обособена в седем позиции - обособена позиция 7 - Бакалия /пакетирани продукти/ "Надежда 2000"ООД, гр.Пловдив по единични цени с прогнозна стойност 28589.68лв.с ДДС
три години от датата
на подписване
на договора
до 26.11.2018год. Величка Стойчева
9 Ремонт на канализация по бул."България" до бензиностанция "Чинар" гр.Асеновград "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 19990.39лв.с ДДС
22 работни дни от
датата на получаване
на възлагателно писмо
  Людмил Калудов
10 Текущ ремонт на сградата на община Асеновград гр.Асеновград ЕТ"Стоян Славков-94" Асеновград 5038.19лв.с ДДС
5 работни дни от
датата на получаване
на възлагателно писмо
  Людмил Калудов
11 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №17, представляващ  Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Запад, ул.”Стоян Джансъзов” № 6, кв.Запад, бл.109 с РЗП 3718 кв.м. Обединение по ЗЗД "Обновен дом за Асеновград"гр.София 5666.23лв.с ДДС
29 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 11.12.2015год. инж.Биляна Малинова
12 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №11, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Княз Борис I” № 8 с РЗП 3566.20 кв.м. Обединение по ЗЗД "Обновен дом за Асеновград"гр.София 5434.88лв.с ДДС
29 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 11.12.2015год. инж.Биляна Малинова
13 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №6, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, бул.”Васил Левски” №19 с РЗП 2882кв.м. Обединение по ЗЗД "Обновен дом за Асеновград"гр.София 4392.17лв.с ДДС
29 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 11.12.2015год. инж.Атанас Тошев
  от 10.10.2015г. до 10.11.2015г.          
14 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №22, представляващ  Сграда с административен адрес гр. Асеновград, бул.”България” № 11/19 с РЗП 5226.03 кв.м. Консорциум "Асеновград Проект 2020"ДЗЗД, София 6271.24лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 06.12.2015год. инж.Биляна Малинова
15 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №19, представляващ  Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ж.к.”Изток”, бл. № 5, вх.А, Б, В с РЗП 5943.08 кв.м. Консорциум "Асеновград Проект 2020"ДЗЗД, София 7131.70лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 06.12.2015год. инж.Атанас Тошев
16 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №16, представляващ  Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Васил Левски” № 21 с РЗП 3341 кв.м. Консорциум "Асеновград Проект 2020"ДЗЗД, София 4009.20лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 06.12.2015год. инж.Атанас Тошев
17 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №15, представляващ  Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Запад, ул.”Княз Борис I” № 6 с РЗП 3204 кв.м. Консорциум "Асеновград Проект 2020"ДЗЗД, София 3844.80лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 06.12.2015год. инж.Биляна Малинова
18 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №14, представляващ  Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Запад, ул.”Лозница” № 6, бл.5/5 с РЗП 4923.02 кв.м. Консорциум "Асеновград Проект 2020"ДЗЗД, София 5907.62лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 06.12.2015год. инж.Анна Колева
19 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №10, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен II” № 78, 80, 82 с РЗП 4849.60 кв.м. Консорциум "Асеновград Проект 2020"ДЗЗД, София 5819.52лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 06.12.2015год. инж.Атанас Тошев
20 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №8, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Лозница” № 5, кв.Запад, бл.108: с РЗП 4866кв.м. Консорциум "Асеновград Проект 2020"ДЗЗД, София 5839.20лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 06.12.2015год. инж.Биляна Малинова
21 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №4, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ж.к.Изток, бл.4, вх.А и Б с РЗП 2934кв.м. Консорциум "Асеновград Проект 2020"ДЗЗД, София 3520.80лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 06.12.2015год. инж.Атанас Тошев
22 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №3, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Стоян Джансъзов” №10, кв.Запад, бл.100, вх.А,Б с РЗП 3336кв.м. Консорциум "Асеновград Проект 2020"ДЗЗД, София 4003.20лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 06.12.2015год. инж.Анна Колева
23 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №2, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Стоян Джансъзов” №5, кв.Запад, бл.105 с РЗП 5152кв.м. Консорциум "Асеновград Проект 2020"ДЗЗД, София 6182.40лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 06.12.2015год. инж.Анна Колева
24 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №18, представляващ  Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”6-ти януари”№11, 13, 15 с РЗП 3722.20 кв.м. ДЗЗД "Трансполис", София 3573.31лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 04.12.2015год. инж.Биляна Малинова
25 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №13, представляващ  Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Изток, бл.1, вх.А, Б, В с РЗП 5788.86 кв.м. ДЗЗД "Трансполис", София 5557.31лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 04.12.2015год. инж.Биляна Малинова
26 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №5, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Хаджи Димитър Стоилов” №2, кв.Запад, бл.3/8, вх.В с РЗП 3905кв.м.. ДЗЗД "Трансполис", София 3748.80лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 04.12.2015год. инж.Анна Колева
27 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –обособена позиция №2"Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №1, представляващ Сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №104-106-108, с РЗП 5522.81кв.м. ДЗЗД "Трансполис", София 5301.90лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 04.12.2015год. инж.Атанас Тошев
28 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №18, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”6-ти януари”№11, 13, 15, с РЗП 3722.20кв.м. ДЗЗД "Трансполис", София 8709.95лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 04.12.2015год. инж.Биляна Малинова
29 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №5, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Хаджи Димитър Стоилов” №2, кв.Запад, бл.3/8, вх.В, с РЗП 3905кв.м. ДЗЗД "Трансполис", София 9137.70лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 04.12.2015год. инж.Анна Колева
30 Текущ ремонт на покрива на общинска сграда на пл."Акад. Николай Хайтов" №2, гр.Асеновград ЕТ"Стоян Славков-94" Асеновград 2845.58лв.с ДДС
7 работни дни от датата
на получаване
на възлагателното писмо
  Людмил Калудов
31 Геодезическо заснемане на две новоизградени подпорни стени на обект:"Укрепване свлачище на път PDV /ІІ-86 Пловдив-Асеновград/ - Асеновград - кв.Горни Воден -манастир "Свети Кирик и Юлита" при км.1625+80 "Алфа План"ЕООД, гр.Асеновград 350.00лв. крайна цена 30 работни дни от датата на получаване на възлагателното писмо и приключва с предаване на окомплектованите документи на Възложителя   инж.Анна Колева
32 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №20, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен II” № 76, с РЗП 3500кв.м. "Институт за управление на програми и проекти"ЕООД, София 8400.00лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 04.12.2015год. инж.Атанас Тошев
33 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №16, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Васил Левски” № 21, с РЗП 3341кв.м. "Институт за управление на програми и проекти"ЕООД, София 8018.40лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 04.12.2015год. инж.Атанас Тошев
34 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №11, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Княз Борис I” № 8, с РЗП 3566.20кв.м. "Институт за управление на програми и проекти"ЕООД, София 8558.88лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 04.12.2015год. инж.Биляна Малинова
35 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №3, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Стоян Джансъзов” №10, кв.Запад, бл.100, вх.А,Б, с РЗП 3336кв.м. "Институт за управление на програми и проекти"ЕООД, София 8006.40лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 04.12.2015год. инж.Анна Колева
36 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- обект №2, представляващ Сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №99, с РЗП 3050кв.м. ДЗЗД "Обединение Еко Асеновград" 3508.59лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 30.11.2015год. инж.Биляна Малинова
37 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3" Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството"- обект №1, представляващ Сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул.”Шести януари” №1-3-5-7, с РЗП 5986кв.м. ДЗЗД "Обединение Еко Асеновград" 6850.16лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 30.11.2015год. инж.Анна Колева
38 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №15, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Запад, ул.”Княз Борис I” № 6, с РЗП 3204кв.м. ДЗЗД "Обединение Еко Асеновград" 9227.52лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 30.11.2015год. инж.Биляна Малинова
39 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №8, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Лозница” № 5, кв.Запад, бл.108, с РЗП 4866кв.м. ДЗЗД "Обединение Еко Асеновград" 14014.08лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 30.11.2015год. инж.Биляна Малинова
40 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №6, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, бул.”Васил Левски” №19, с РЗП 2882кв.м. ДЗЗД "Обединение Еко Асеновград" 8300.16лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 30.11.2015год. инж.Атанас Тошев
41 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №4, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ж.к.Изток, бл.4, вх.А и Б, с РЗП 2934кв.м. ДЗЗД "Обединение Еко Асеновград" 8449.92лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 30.11.2015год. инж.Атанас Тошев
42 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №21, представляващ  Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Запад, ул.”Георги Ковачев” №1, бл.6/8с РЗП 5300 кв.м. "Контрол-Инвест"ЕООД, гр.Пловдив 7632.00лв.с ДДС

30 календарни дни

от датата на подписване

на договора

до 22.11.2015год. инж.Анна Колева
43 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №12, представляващ  Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Стоян Джамсъзов” № 11, блок 102, вх.А, Б, В с РЗП 5148.15 кв.м. "Контрол-Инвест"ЕООД, гр.Пловдив 7413.34лв.с ДДС

30 календарни дни

от датата на подписване

на договора

до 22.11.2015год. инж.Анна Колева
44 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №20, представляващ  Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен II” № 76 с РЗП 3500 кв.м. "Енерджикорект"ООД, гр.София 5082.00лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Атанас Тошев
45 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №9, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Стоян Джансъзов” № 4, кв.Запад, бл.107 с РЗП 3021.18 кв.м. "Енерджикорект"ООД, гр.София 4386.76лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Биляна Малинова
46 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – обособена позиция №2 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане" – обект №7, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Стоян Джансъзов” № 7, кв.Запад, бл.104, вх.А с РЗП 4762кв.м. "Енерджикорект"ООД, гр.София 6914.42лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Анна Колева
47 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №22, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, бул.”България” № 11/19, с РЗП 5226.03кв.м. "Евиданс Инженеринг" ООД, гр.София 6898.36лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Биляна Малинова
48 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №21, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Запад, ул.”Георги Ковачев” №1, бл.6/8, с РЗП 5300кв.м. "Евиданс Инженеринг" ООД, гр.София 15264.00лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Анна Колева
49 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №19, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ж.к.”Изток”, бл. № 5, вх.А, Б, В, с РЗП 5943.08кв.м. "Евиданс Инженеринг" ООД, гр.София 7844.87лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Атанас Тошев
50 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №17, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Запад, ул.”Стоян Джансъзов” № 6, кв.Запад, бл.109, с РЗП 3718кв.м. "Евиданс Инженеринг" ООД, гр.София 10707.84лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Биляна Малинова
51 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №14, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Запад, ул.”Лозница” № 6, бл.5/5, с РЗП 4923.02кв "Евиданс Инженеринг" ООД, гр.София 12996.77лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Анна Колева
52 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №13, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, кв.Изток, бл.1, вх.А, Б, В, с РЗП 5788.86кв.м. "Евиданс Инженеринг" ООД, гр.София 7641.30лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Биляна Малинова
53 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” –  ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №12, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Стоян Джамсъзов” № 11, блок 102, вх.А, Б, В, с РЗП 5148.15кв.м. "Евиданс Инженеринг" ООД, гр.София 6795.56лв. с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Анна Колева
54 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №10, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Цар Иван Асен II” № 78, 80, 82, с РЗП 4849.60кв.м. "Евиданс Инженеринг" ООД, гр.София 13966.85лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Атанас Тошев
55 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №9, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Стоян Джансъзов” № 4, кв.Запад, бл.107, с РЗП 3021.18кв.м. "Евиданс Инженеринг" ООД, гр.София 8701.00лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Биляна Малинова
56 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №7, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Стоян Джансъзов” № 7, кв.Запад, бл.104, вх.А, с РЗП 4762кв.м. "Евиданс Инженеринг" ООД, гр.София 13714.56лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Анна Колева
57 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №2, представляващ Сграда с административен адрес гр. Асеновград, ул.”Стоян Джансъзов” №5, кв.Запад, бл.105, с РЗП 5152кв.м. "Евиданс Инженеринг" ООД, гр.София 6800.64лв.с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Анна Колева
58 „Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции” – ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 "Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт” – обект №1, представляващ Сграда с административен адрес: гр.Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №104-106-108, с РЗП 5522.81кв.м. "Евиданс Инженеринг" ООД, гр.София 7290.11лв. с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 23.11.2015год. инж.Атанас Тошев
59 Подсипване на пътя за Чотрова махала с трошенокаменна настилка ЕТ "Филип Димитров - Златния" с.Тополово 4487.40лв. с ДДС
30 работни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Людмил Калудов
60 Почистване на коритото на река Чая от храстовидна растителност /от бившата мандра до моста срещу геоложка база/ гр.Асеновград "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 22872.00лв. с ДДС
33 работни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Людмил Калудов
  от 10.09.2015г. до 10.10.2015г.          
61 Поддръжка на обществено /улично и парково/ осветление на територията на община Асеновград "Интеркомплекс"ООД, гр.Пловдив по единични цени до 300000.00лв. с ДДС 36 месеца от датата на подписване на договора до 06.10.2018год. инж.Екатерина Ковачева
62 Разширение на път към гробищен парк с.Наречен "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 20997.60лв.с ДДС
45 календарни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо и осигурено финансиране
  Гергана Иванова
63 Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позиции, във връзка с проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 за гр. Асеновград”,  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", Операция 5.3:„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013: Обособена позиция 6:  Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к „Запад”, гр. Асеновград ДЗЗД "Консорциум Урбан Груп", гр.София 97200лв.с ДДС
48 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 24.11.2015год. инж.Мая Василева         инж. Атанас Тошев
64 Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позиции, във връзка с проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 за гр. Асеновград”,  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", Операция 5.3:„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013: Обособена позиция 2:Благоустрояване на част от централната зона и  площад "Акад. Николай Хайтов" в гр.Асеновград "Стройинвестконсулт София"ЕООД, гр.София 117576.00лв.с ДДС
25 календарни дни
от датата на подписване
на договора
до 01.11.2015год. инж.Мая Василева         инж. Атанас Тошев
65 Подсилване на част от пътя за с.Сини връх с трошенокаменна настилка ЕТ"Филип Димитров - Златния", с.Тополово 5998.91лв. с ДДС
30 работни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Людмил Калудов
66 „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции” – обособена позиция №2 „Сграда с административен адрес гр.Асеновград, ул.”Цар Иван Асен ІІ” №99 "Артстрой"ООД, гр.Смолян 448174.92лв. с ДДС
75 календарни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  инж. Биляна Малинова
67 Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позиции, във връзка с проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 за гр. Асеновград”,  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", Операция 5.3:„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013:Обособена позиция 3: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ЦДГ „Надежда”, гр. Асеновград ДЗЗД"4Плюс Асеновград", гр.Пловдив 26400.00лв.с ДДС
16 календарни дни
от датата на подписването на договора
до 18.10.2015год. инж.Мая Василева         инж. Атанас Тошев
68 Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позиции, във връзка с проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 за гр. Асеновград”,  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", Операция 5.3:„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013:Обособена позиция 4: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДЗ „Зорница”, гр. Асеновград ДЗЗД "4Плюс Асеновград", гр.Пловдив 60600лв. с ДДС
16 календарни дни
от датата на подписването на договора
до 18.10.2015год. инж.Мая Василева         инж. Атанас Тошев
69 Избор на изпълнители за изготвяне на работни инвестиционни проекти за обекти разпределени по шест обособени позиции, във връзка с проект „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014 – 2020 за гр. Асеновград”,  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", Операция 5.3:„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", Приоритетна ос 5: "Техническа помощ", Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013:Обособена позиция 1: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на читалище „Родолюбие”, гр. Асеновград ДЗЗД"Инвест Проект Груп", София 57360.00лв. с ДДС
19 календарни дни
от датата на подписването на договора
до 25.10.2015год. инж.Мая Василева         инж. Атанас Тошев
70 Доставка на сол и пясък за зимно поддържане "Ер-2009"ООД, с.Мулдава, община Асеновград до 20000.00лв. с ДДС 20 работни дни след получаване на възлагателно писмо   Гюлджан Парафит
71
Проектиране, доставка и монтаж на системи за видеонаблюдение на централната сграда на Исторически музей, гр.Асеновград
"Радио СОТ"ООД, гр.Пазарджик 4479.83лв. с ДДС
30 календарни дни
от датата на подписване
на договора
  Димитър Анастасов
72 Възстановяване - текущ ремонт на канавка и настилка на общински път PDV 1015 /ІІ-86 Пловдив - Асеновград/ - Асеновград - кв.Горни Воден - манастир "Свити Кирик и Юлита" от км.1325м до км.1800м "Запрянови - 03"ООД, Асеновград 34851.76лв. с ДДС
30 календарни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  инж.Анна Колена
73 Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична пътна мрежа по населени места на територията на община Асеновград по две обособени позиции – обособена позиция №1 "Пътно Почистване"ЕООД, гр.Асеновград

за снегопочистване - 108лева/км.  

за опесъчаване - 108лева/км. с ДДС

от 08.12.2015год.
до 08.12.2018год.
до 08.12.2018год. инж.Анна Колева,            Гюлджан Парафит
74 Актуализация на План за действие 2011-2015год. по показател ФПЧ10 към съществуваща "Програма за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух в района на община Асеновград" с период на действие 2016-2018год. "Еко Консулт Ресурс"ЕООД, гр.Пловдив 18000.00лв. крайна цена
90 работни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Мелят Алимолла
75 Независим строителен надзор в строителството на обект: "Допълнително водоснабдяване на с.Врата и махала Кабата" "Строй Консулт - ЗГ"ООД, гр.Пловдив 2175.00лв.с ДДС срокът за изпълнение на договора е съобразен с графиците на строителя, плюс 10 работни дни от датата на приключване на СМР за предаване на обекта от строителя на възложителя   Гергана Иванова
76 Доставка на челен товарач - втора употреба "Еко Био Енерджи"ЕООД, София 119173.20лв. с ДДС
5 календарни дни,
но не повече от 90 календарни дни, считано
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Атанас Николов
77 Ежедневно и извънредно почистване на помещенията в обекти, собственост на Община Асеновград ЕТ"Латеда - Лидия Йорданова", Асеновград 40800.00лв. с ДДС
една година от датата
на подписване
на договора
  Ели Пехливанова             
78 Текущ ремонт в гробищен парк на ул."Миньор" - гр.Асеновград "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 4991.22лв. с ДДС
20 работни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Гергана Иванова
79 „Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Асеновград по обособени позиции” – обособена позиция №1 „Сграда с административен адрес гр.Асеновград, ул.”Шести януари” №1-3-5-7” "Запрянови-03", гр.Асеновград 849101.36лв. с ДДС
75 календарни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  инж.Анна Колева
80 Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции –обособена позиция №1 - Избор на изпълнители за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт. "Кима Консулт" ЕООД   ДЗЗД "Трансполис""Институт за управление на програми и проекти"ЕООД  Дружество по ЗЗД "Обединение Еко-Асеновград" Евиданс Инженеринг"ООД до 300000.00лв. с ДДС
две години считано
от датата на подписване
на рамковото споразумение от страните
до 09.09.2017год.  
81 Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции –обособена позиция №2- Избор на изпълнители за изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане
ДЗЗД"Трансполис"         Консорциум "Асеновград Проект 2020"ДЗЗД
"Контрол-Инвест" ЕООД        "Енерджикорект"ООД  
Обединение по ЗЗД "Обновен дом за Асеновград"
до 300000.00лв. с ДДС
две години считано
от датата на подписване
на рамковото споразумение от страните
до 09.09.2017год.  
82 Избор на изпълнители за извършване на услуги във връзка с подобряване на енергийната ефективност на съществуващи многофамилни жилищни сгради на територията на община Асеновград, финансирани по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по три обособени позиции –обособена позиция №3 - Избор на изпълнители за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството
ДЗЗД"Трансполис" 
"Агроводинвест"ЕАД         
"Инженеринг Енд Консултинг Груп "ООД
"Т 7 Консулт"ЕООД      Дружество по ЗЗД "Обединение "Еко-Асеновград"
до 500000.40лв. с ДДС
две години считано
от датата на подписване
на рамковото споразумение от страните
до 09.09.2017год.  
83 Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улична пътна мрежа по населени места на територията на община Асеновград по две обособени позиции – обособена позиция №2  "Ер-2009"ООД, с.Мулдава, община Асеновград

за снегопочистване - 84лева/км. 

  за опесъчаване - 84лева/км. с ДДС

от 28.11.2015год.
до 28.11.2018год.
до 28.11.2018год.
инж.Анна Колева,            Гюлджан Парафит
  от10.08.2015г.до 10.09.2015г.          
84 Доставка на твърди и течни горива за отоплителен сезон 2015/2016год. за нуждите на община Асеновград "Пик - Пловдив"ООД, гр.Пловдив по единични цени до 43352.40лв.с ДДС
девет месеца
от датата на подписване
на договора
  Ели Пехливанова,             Величка Стойчева
85 Допълнителни видове работи за обект:"Допълнително водоснабдяване на с.Врата, махала Кабата" "Запрянови-03"ООД, Асеновград 107992.50лв.с ДДС
6 месеца
от датата на получаване
на възлагателно писмо 
  Гергана Иванова
86 Ремонт на улици на територията на община Асеновград "Запрянови-03"ООД, Асеновград 1191118.20лв. с ДДС
6 месеца
от датата на получаване
на възлагателно писмо и осигурено финансиране
  Васка Юнакова,    инж.Анна Колева
87 Поддръжка на вертикална сигнализация /знаково стопанство/ на територията на Община Асеновград "Янев-54"ЕООД, Асеновград по единични цени до 24000.00лв. с ДДС
12 месеца
от датата на сключване
на договора
  Александър Бебев
88 Възстановяване на алеите и облагородяване на парк в центъра на с.Конуш пред сградата на бившето ТКЗС "Запрянови-03"ООД, Асеновград 24968.58лв. с ДДС
45 календарни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Васка Юнакова
89 Направа ограда на библиотека Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 14253.50лв. с ДДС
60 работни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Мина Тръмбева
90 Ремонт на съблекални и направа на пейки на футболен стадион с.Избегли, община Асеновград "Астрой-БГ"ЕООД, Асеновград 28258.56лв. с ДДС
45 дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  инж.Анна Колева
91 Прилагане на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ"Щастливо детство" с.Тополово и ОУ "Отец Паисий" в с.Мулдава "Баупластик"ЕООД, гр.Асеновград 259231.76лв. с ДДС
30 календарни дни
съгласно предложението
на Изпълнителя
  Мина Тръмбева
92 Възстановяване на паметник на загиналите във войните за национално обединение в с.Избегли, община Асеновград "Астрой-БГ"ЕООД, Асеновград 3413.57лв. с ДДС
45 дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  инж.Анна Колева
93 Абонаментно техническо обслужване на изградена видеонаблюдателна система /5 броя видеокамери/, разположение на входно-изходните зони на град Асеновград "Радио СОТ"ООД, гр.Пазарджик 576.00лв. с ДДС
една година считано
от датата на подписване
на договора
 
до 07.08.2016год. Димитър Анастасов
94 Премахване на незаконно поставени рекламни елементи, гаражни клетки и павилиони ЕТ"Венетка Тенева - 33", Асеновград по единични цени до 10000.00лв. една година считано от датата на сключване на договора до 12.08.2016год.

инж.Екатерина Ковачева

Катя Калдиева

95 Авторски надзор по време на строителството на обект:"Изграждане на ново кметство в с.Боянци - ІІ-ри етап, община Асеновград" "Тарус-ДХ"ООД, Асеновград 1.0% върху стойността на актуваните и завършени строително-монтажни работи за обекта с включен ДДС
от протокол образец №11
за продължаване на строителството на обекта
до неговото приключване
с акт образец №15
  Гергана Иванова
  от 10.07.2015г. до 10.08.2015г.          
96 Подмяна на съществуващ зидан комин с метален такъв в ДВХФУ "Св.Иван Рилски" гр.Асеновград "Хелиус Ледър"ЕООД, гр.Асеновград 6994.73лв.с ДДС
30 календарни дни
считано от датата
на получаване
на възлагателно писмо
  инж.Биляна Малинова
97 Избор на изпълнител за изработване на инвестиционни проекти на обекти на територията на община Асеновград в две обособени позиции - обособена позиция 2: Проектиране на път с.Мостово - Кръстова гора "Проинвест"ЕООД, гр.Хасково 40200.00лв.с ДДС
90 календарни дни
считано от датата
на получаване на възлагателно писмо
  инж.Мая Василева
98 Направа осветление около бл.12 и бл.13 в кв.Изток, гр.Асеновград "Проджект СВ"ООД, Асеновград 7950.68лв.с ДДС 60 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Екатерина Ковачева
99 Направа осветление от пазар Асеница до Плувния басейн "Проджект СВ"ООД, Асеновград 14972.89лв.с ДДС
60 работни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  инж.Екатерина Ковачева
100 Ремонт на общинска пътна мрежа - обособена позиция №2 - Път PDV  2005 / PDV  1003 , Орешец - Мостово/ Врата - Три могили от км.20+100 до км. 20+770 "Монолитстрой - Чорбаджийски, Байкушев"ООД, гр.Благоевград 98793.50лв. с ДДС 4 месеца от датата на получаване на възлагателно писмо и осигурено финансиране   Людмил Калудов
101 Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на община Асеновград "Ерика Корп"ООД, гр.Пловдив по единични цени до 66000.00лв. без ДДС 12 месеца в сила от 03.08.2015год. до 03.08.2016год. Гергана Иванова
102 Текущ ремонт на входна врата на общински жилищен блок и подмяна на входна врата на ап.15, ет.2 на ул."Васил Левски №7, гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 1342.80лв. с ДДС
10 работни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Мина Тръмбева
103 Ремонт на читалище в с.Мулдава "Солак-77"ЕООД, Асеновград 18279.82лв. с ДДС
20 календарни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Людмил Калудов
104 Ремонт и направа ограда на детска градина с.Избегли "Макстерм"ООД, Пловдив 39675.61лв. с ДДС
60 работни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Мина Тръмбева
105 Изграждане на паркинг пред спортна зала "Асеновец" Асеновград "Сева Билд"ЕООД, Асеновград 19865.28лв. с ДДС
30 календарни  дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Васка Юнакова
106 Разчистване и одълбочаване на отводнителен канал с.Избегли "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 10585.20лв. с ДДС
20 работни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Людмил Калудов
107 Направа на водосток на ул."Черни връх" с.Новаково "Илва-ХГ"ООД гр.Пловдив 10582.56лв. с ДДС
30 календарни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Людмил Калудов
108 Доставка на електро- и други помощни материали и инвентар за нуждите на община Асеновград "ЗИТ"ООД, Асеновград по единични цени съгласно ценово предложение една календарна гадина в сила от 23.07.2015год. до 23.07.2016год. Венелин Добрев
109 Подмяна на водопровод по ул."Христо Анастасов" в кв.Д.Воден в участъка от ул."Йордан Йовков" до ул."Чинара" "Запрянови-03"ООД, Асеновград 14565.49лв.с ДДС
20 календарни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Людмил Калудов
110 Ремонт на общинска пътна мрежа - обособена позиция №1 "Пътремонт"ООД, гр.Пловдив 96741.42лв. с ДДС
6 месеца
от датата на получаване
на възлагателно писмо и осигурено финансиране
  Людмил Калудов
111 Разчистване на горноводенско дере до кв.Долни Воден "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 8737.20лв. с ДДС
15 работни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Людмил Калудов
112 Ремонт на общинска пътна мрежа - обособена позиция №3 "Илва ХГ"ООД, гр.Пловдив 225115.90лв. с ДДС
 2 месеца и 17 дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо и осигурено финансиране
  Людмил Калудов
  от 10.06.2015г. до 10.07.2015г.          
113 Изработване на проект за подпорна стена на ул."Христо Ботев"№7, гр.Асеновград "Сет Консулт"ЕООД, гр.София 5880.00лв. с ДДС 40 календарни дни от подписване на договора до 19.08.2015год. инж.Мая Василева
114 Изработване на категорийна символика на туристически обекти на територията на Община Асеновград ЕТ"Счетоводна къща Експерт Консулт - Юлия Кутева", Асеновград по единични цени съгласно ценово предложение една година считано от датата на подписване на договора до 01.07.2016год. Даниела Зидарова
115 Текущ ремонт на сервизно помещение в общинска сграда /бивш битов комбинат/ трети етаж на ул."Цар Иван Асен ІІ" №9, гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 791.45лв. с ДДС
20 работни дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Мина Тръмбева
116 Ремонт на стълбища на територията на с.Нареченски бани "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 24931.80лв. с ДДС
60 дни
от датата на получаване
на възлагателно писмо
  Гергана Иванова
117 Независим строителен надзор в строителството на обект:  "Аварийно укрепване на активирали се свлачища и срутище на път PDV ІІ-86, Лясково, Яврово и Добралък, община Асеновград /инженеринг-проектиране и укрепване/" "Контрол-Инвест"ЕООД, гр.Пловдив 1.19%  от цената на изпълнените и актувани СМР за обекта по чл.1 с включен ДДС, но не повече от 23502.09лв. с ДДС от откриване на строителната площадка до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване   инж.Мая Василева
118 Авторски надзор по време на строителството на обект: "Разширение на основната училищна сграда в УПИ ІІ - за училище, кв.22, с.Боянци, община Асеновград
"Джангозов"ЕООД"
гр.Пловдив
1.0% крайна цена върху стойността на актуваните и завършени СМР за обекта с включен ДДС от протокол образец №11 за продължаване на строителството на обекта до неговото приключване с акт образец №15   Гергана Иванова
119 Ремонт на сгради на територията на община Асеновград по три обособени позиции
поз.1 - "Запрянови-03"Асеновград,
поз.2 - "Артглас Груп"ЕООД,А-д  
поз.3 - "Запрянови-03" Асеновград
поз.1 - 69784.49лв.с ДДС,
поз.2 - 100822.08лв.с ДДС,                   поз.3 - 54511.79лв.с ДДС
2 месеца от датата на получаване на възлагателно писмо за всяка отделна позиция  
поз.1 - инж.Анна Колева,
поз.2 - Мина Тръмбева,
поз.3 - Васка Юнакова
120 Аварийно укрепване на активирали се свлачища и срутище на път PDV ІІ-86, Лясково, Яврово и Добралък, община Асеновград /инженеринг-проектиране и укрепване/ "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновградд 2066398.80лв.с ДДС 6 месеца от датата на получаване на възлагателно писмо и осигурено финансиране   инж.Мая Василева
121 Авторски надзор по време на строителството на обект: "Аварийно укрепване на активирали се свлачища и срутище на път PDV ІІ-86, Лясково, Яврово и Добралък, община Асеновград /инженеринг-проектиране и укрепване/" "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 0,925% от цената на СМР или 18268.43лв.с ДДС от подписване на протокол образец №2 за откриване на строителната площадка на обекта до неговото приключване с акт образец №15   инж.Мая Василева
122 Събиране и транспортиране на битови отпадъци, включително и на битови отпадъци по чл.19 ал.3 т.9 и т.10 от ЗУО, поддържане на чистота на територите за обществено ползване, включително машинно метене и миене, дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване на гр.Асеновград, включително кв.Горни Воден и кв.Долни Воден "КМД"ЕООД, гр.Пловдив по единични цени съгласно ценово предложение
в сила от 01.08.2015год.
за 60 месеца
до 01.08.2020год. Гюлджан Парафит
123 Изграждане на сгради на територията на община Асеновград "Бибов и КО"ООД,Пловдив 629961,39лв. с ДДС 6 месеца след датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
124 Възстановяване на кабелна мрежа на улично осветление "Проджект СВ"ООД до 24000.00лв.с ДДС 3 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Екатерина Ковачева
125 Текущ ремонт на подлез при моста на пазара "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 3960.09лв.с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Анна Колева
126 Ремонт трибуни на стадион "Шипка"  Асеновград "Бул Бат"ЕООД,  Асеновград 29970.96лв.с ДДС 30 дни  от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
127 Доставка на два броя автомобили - специализиран автомобил за разнасяне на храна и репатриращ автомобил "Т.И.Иванови"ООД, гр.Стара Загора 41326.80лв.с ДДС 30 дни считано от датата на получаване на възлагателно писмо   Александър Бебев
128 Извършване на сигнално-охранителна техника /СОТ/ на обекти общинска собственост на територията на община Асеновград "Радио СОТ"ООД, гр.Пазарджик 13996.80лв. с ДДС две години от датата на подписване на договора до 10.06.2017год. Димитър Анастасов
129 Сключване на сделки по покупко-продажба на стоки на Софийска Стокова Борса АД чрез оторизиран брокер "Ого"ЕООД, София 1.2% от стойността на борсовия договор без ДДС три години от датата на подписване на договора до 09.06.2018год. Георги Ангелов
130 Зареждане и рециклиране на празни тонер касети, смяна на барабани, ножове и чипове при необходимост Кооперация "Панда", София 24000.00лв.с ДДС една година от датата на подписване на договора до 10.06.2016год. Лидия Янакиева
  от 10.05.2015г. до 10.06.2015г.          
131 Текущ ремонт кухненски блок на детска млечна кухня към детска ясла №1 находяща се на ул."Оборище" №108, гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, гр.Асеновград 1793.23лв. с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
132 Авторски надзор на обект: "Укрепване на свлачище на път PVD /ІІ-86 Пловдив-Асеновград/ - Асеновград - кв.Горни Воден - манастир "Св.Кирик и Юлита" при км. 1625+80" "Геосервизинженеринг"АД, гр.Асеновград 7200.00лв.с ДДС до издаване на Разрешение за ползване на обекта   инж.Анна Колева
133 Независим строителен надзор в строителството на обект: "Укрепване на свлачище на път PVD /ІІ-86 Пловдив-Асеновград/ - Асеновград - кв.Горни Воден - манастир "Св.Кирик и Юлита" при км. 1625+80" "Стройнорм"ЕООД, София 16560.00лв.с ДДС от откриване на строителната площадка до издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване   инж.Анна Колева
134 Доставка и монтаж на паркова архитектура "Янков и син 99"ООД, с.Манолско Конаре, обл.Пловдив 24000лв.с ДДС 15 дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мелят Алимолла
135 Възстановяване на съществуваща паркова архитектура Байрам Буюк Строй"ЕООД, Асеновград 11000.00лв.с ДДС 15 дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мелят Алимолла
136 Изграждане на подпорни стени на територията на община Асеновград - поз.1 "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 187804.11лв.с ДДС 3 месеца от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Биляна Малинова
137 Изграждане на подпорни стени на територията на община Асеновград - поз.2 "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 64354.32лв. с ДДС 18 дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
138 Изграждане на подпорни стени на територията на община Асеновград - поз.3 "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 59266.45лв.с ДДС 15 дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
139 Текущ вътрешен бояджийски ремонт на стълбищна клетка на детска ясла "Никола Варцаров", находяща се на ул."Оборище" №108, гр.Асеновград "Сомато Инженеринг"ООД, Асеновград 1299.74лв.с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
140 Разчистване на част от коритото на долноводенско дере и водосток на път Асеновград - Пловдив "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 15132.96лв.с ДДС 20 работни дни след прекратяване на оттока от топенето на снега и получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
  от 10.04.2015г. до 10.05.2015г.          
141 Предоставяне на далекосъобщителни услуги на две обособени позиции - Позиция 1 обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие  "Българска телекомуникационна компания"ЕАД, София 43200.00лв.с ДДС до изчерпване на прогнозната стойност от 36 000 лева без вкл. ДДС или изтичане на срока на договор от 12 месеца   отговорници по дейностите ползващи услугата
142 Предоставяне на далекосъобщителни услуги на две обособени позиции - Позиция 2 телефонна мрежа и географски номера, част от националния номерационен план "Българска телекомуникационна компания"ЕАД, София 35940.00лв.с ДДС до изчерпване на прогнозната стойност от 29 950 лева без вкл. ДДС или изтичане на срока на договор от 12 месеца   отговорници по дейностите ползващи услугата
143 Текущ ремонт на уличната мрежа на община Асеновград  обособена позиция 1 - Авариен текущ ремонт на уличната мрежа "Пътремонт"ООД, гр.Пловдив 99935.86лв.с ДДС 13 календарни  дни от получаване на възлагателно писмо   инж.Александър Малинов
144 Текущ ремонт на уличната мрежа на община Асеновград  обособена позиция 2 - Текущ ремонт на улици в гр.Асеновград "Запрянови-03"ООД, гр.Асеновград 96263.17лв. С ДДС 6 месеца след датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Александър Малинов
145 Текущ ремонт на уличната мрежа на община Асеновград  обособена позиция 3 - Текущ ремонт на улици по кметства на територията на община Асеновград "Илва-ХГ"ООД гр.Пловдив 81451,97лв. С ДДС 65 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Александър Малинов
146 Доставка и монтаж на пейки "Фонкашпо"ЕООД, гр.Пловдив 23980.00лв. с ДДС 7 дни от получаване на възлагателно писмо   Мелят Алимолла
147 Софтуер за обществени поръчки и профил на купувача "Веем Консулт"ЕАД, гр.Пловдив 14400.00лв. С ДДС една година след сключване на договора, с поддръжка на профила на купувача месец след изтичането на договора   Лидия Янакиева
148 Изпомпване и извозване до причествателна станция и предаване за пречистване на отпадни води, генерирани от дейността на Регионален център за твърди битови отпадъци на общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки "Термо Лъч 87"ЕООД, гр.Асеновград до 79200.00лв.с ДДС 12 месеца след датата на подписване на договора   Атанас Николов
149 Авариен текущ ремонт на общинска сграда в с.Избегли ЕТ"Стоян Славков-94" Асеновград 30512.04лв.с ДДС 50 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
150 Изграждане и отводняване на нова улица в кв.80, гр.Асеновград "Пътремонт"ООД, гр.Пловдив 20851.56лв.с ДДС 14 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
151 Спешен тукущ ремонт на покрива на общинска сграда с.Боянци "Сомато Инженеринг"ООД, Асеновград 4944.00лв.с ДДС 15 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
152 Ремонт на път и изграждане на два броя водостоци до клетки за депониране на отпадъци на РЦТБО "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 52213.20лв.с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Биляна Малинова
  от 10.03.2015г. до 10.04.2015г.          
153 Предоставяне на трудово-медицинско обслужване на работещи в община Асеновград СТМ"Нова Надежда - К"ЕООД, гр.Пловдив 4240.00лв. крайна стойност една календарна година след сключване на договора до 23.03.2016год. Величка Стойчева
154 Направа на дренажна система за отводняване на ул."Св.Кирик" кв.Горни Воден гр.Асеновград Запрянови-03ООД, Асеновград 44967.83лв.с ДДС 40 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
155 Ремонт на тротоарна настилка в двора на кметство с.Козаново; Направа тротоарна настилка по ул."Речна" с.Козаново; Ремонт на тротоарна настилка около общинска сграда Читалище с.Козаново Байрам Буюк СтройЕООД, гр.Асеновград 49036.82лв. с ДДС 40 работни дни от датата на п олучаване на възлагателно писмо за всеки  обект   Васка Юнакова
156 Отводняване на двора на ОУ"Отец Паисий" с.Мулдава Сомато ИнженерингООД, Асеновград 8563.38лв.с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
157 Ремонт на покрива на ниско тяло и кабинет секретар в Община Асеновград Запрянови-03ООД, Асеновград 4221.07лв.с ДДС 10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
158 Изграждане на бюст-паметник на Христо Ботев в Асеновград ЕТ"Мария Венева", Асеновград 14970.00лв.с ДДС от датата на сключване на договора до 30.11.2015год. до 30.11.2015год. Мина Тръмбева
159 Осъществяване на физическа и техническа охрана на обекти на община Асеновград по обособена позиция 1 - физическа охрана ПС ГардЕООД, София 498355.20лв.с ДДС 24 месеца считано от 01.04.2015год. до 01.04.2017год. Димитър Анастасов
160 Текущо санитарно обслужване на 32 броя преносими химически тоалетни за нуждите на община Асеновград ЕковецеЕООД, гр.Пловдив 22809.60лв. с ДДС една календарна година от датата на подписване на договора до 27.03.2016год. Мелят Алимолла
161 Изработване на обследване за енергийна ефективност на следните сгради: 1.Жилищен блок- конструкция – ППП- пакетно повдигнати плочи, находящ се в гр.Асеновград, улица „Шести януари” №1-3-5-7,  състоящ се от четири входа с 66  броя апартаменти; 2.Жилищен блок- конструкция – ЕПК- едроплощен кофраж, находящ се в гр.Асеновград, улица „Цар Иван Асен ІІ” № 99,  състоящ се от един вход с 38  броя апартаменти АнидиЕООД, гр.Чирпан 23760.00лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора   инж.Анна Колева
162 „Изготвяне на архитектурно заснемане и обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, допустими за участие в националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“  на следните обекти: 1.Жилищен блок- конструкция – ППП- пакетно повдигнати плочи, находящ се в гр.Асеновград, улица „Шести януари” №1-3-5-7,  състоящ се от четири входа с 66  броя апартаменти; 2.Жилищен блок- конструкция – ЕПК- едроплощен кофраж, находящ се в гр.Асеновград, улица „Цар Иван Асен ІІ” № 99,  състоящ се от един вход с 38  броя апартаменти СтройконтролООД, гр.Асеновград 23880.00лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на подписване на договора   инж.Анна Колева
163 Аварийно разчистване и възстановяване на пропаднал скат и свлечени земни маси върху част от пътното платно на общински път в участъка между кв.Горни Воден, гр.Асеновград и "Свети Кирик" Запрянови-03ООД, Асеновград 18792.52лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Анна Колева
164 ПУП за разширение на гробищни паркове кв.Долни Воден, с.Тополово, с.Новаково Ас-КадастърЕООД, гр.Асеновград 8400.00лв. крайна цена за изработване на ПУП - 2 месеца след получаване на изходни материали, за съгласуване - съгласно сроковете на съответните институции и дружества, за отразяване в кадастралната карта - 15 работни дни след влизане в сила на съответния ПУП   инж. Атанас Тошев
165 Възстановяване на водна площ и фонтан на пл."Акад. Николай Хайтов" гр.Асеновград Байрам Буюк СтройЕООД, гр.Асеновград 7400.20лв. с ДДС 60 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
166 Текущ ремонт на общинска административна сграда с адрес пл."Акад. Николай Хайтов" №9 - сервизни помещения на І-ви, ІV-ти и VІ-ти етаж Байрам Буюк СтройЕООД, гр.Асеновград 451.01лв. с ДДС 5 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
167 Изготвяне на концесионни анализи за обект язовир "Корията" с.Стоево "Райчева-Веди Консулт"ЕООД, Пловдив 3250.00лв. крайна цена 25 календарни дни от датата на сключване на договора   Тодор Йорданов
168 Доставка на спортни съоръжения на открито - площадка ул."Рилска" Асеновград СаксоООД, гр.Русе 1707.30лв.с ДДС 30 календарни дни след направена заявка    Мина Тръмбева
169 Разчистване на паднала земна маса на ул."Харманите", кв.Горни Воден - гр.Асеновград Запрянови-03ООД, Асеновград 960.00лв.с ДДС 3 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
170 Разчистване и удълбочаване на отводнителни канали в с.Козаново, гр.Асеновград БластборООД, гр.Асеновград 3624.00лв. с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
171 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация и растителна защита в община Асеновград ЕкосанООД, гр.Пловдив по единични цени съгласно ценово предложение до 24000.00лв. от датата на подписване на договора, 10 дни след получаване на заявките до 31.12.2015год. Мелят Алимолла
172 Изготвяне на проект за спортно игрище в с.Мулдава, община Асеновград ПроархЕООД, гр.Пловдив 22680.00лв. с ДДС 65 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   арх. Константин Атанасов
173 Улов и последваща обработка на безстопанствени кучета на територията на община Асеновград ОП"Зооветеринарен комплекс", гр.Пловдив по единични цени до 24000.00лв. с ДДС от датата на подписване на договора до 31.12.2015год. до 31.12.2015год. Мелят Алимолла    Гюлджан Парафит
  от 10.03.2015г. до 10.04.2015г.          
174 Разчистване на терен УПИ І - детска градина /ПИ с КИ 00702.515.294 по КК/, кв.126 по плана на гр.Асеновград "Бибов и КО"ООД, гр.Пловдив 13229.08лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
175 Текущ  ремонт на сграда Център за настаняване от семеен тип гр.Асеновград  "Артглас Груп"ЕООД, гр.Асеновград 2868.60лв. с ДДС след получаване на възлагателно писмо  до 20.03.2015год. Мина Тръмбева
176 Доставка на офис мебели и обзавеждане по каталог за нуждите на община Асеновград Кооперация "Панда", гр.София по цени от  Приложение към договора до 24000.00лв. една календарна година от датата на подписване на договора до 23.02.2016год. Венелин Добрев
177 Възстановяване на баластрена настилка по улици в село Златовръх "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 16519.04лв. с ДДС 40 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
178 Почистване и одълбочаване на 2 броя обезопасителни канали край регулацията на село Златовръх "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 3456.00лв. с ДДС 40 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
179 Авариен ремонт на топлопровод на общинска сграда /ОУ"Христо Ботев"/ - възстановяване на топлопровода "Ерго Консулт"ЕООД, гр.Ямбол 13470.00лв.с ДДС 7 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
180 Авариен ремонт на топлопровод на общинска сграда /ОУ"Христо Ботев"/ - земни работи "Запрянови-03"ООД, Асеновград 8368.80лв. с ДДС 10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
181 Изграждане на водопровод по ул."Ангел Кънчев", кв.Долни Воден /съвместно с ВиК/ "Запрянови-03"ООД, Асеновград 49994.60лв. с ДДС 102 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
182 Доставка на растителност "Геосим"ЕООД, гр.Пловдив по единични цени съгласно ценова оферта до 60000.00лв. една календарна година от датата на подписване на договора   до 16.02.2016год. Мелят Алимолла
183 Отпечатване, пликоване и доставка на съобщения за дължими данъци недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2015година "Български пощи"ЕАД, София по единични цени 0.11лв.без ДДС за брой от датата на подписване на договора до 31.05.2015год. до 31.05.2015год. Наньо Генчев
  от 10.01.2015г. до 10.02.2015г.          
184 Ремонт на ревизионни и дъждоприемни шахти по ул."Патриарх Евтимий", гр.Асеновград "Запрянови-03"ООД, Асеновград 5236.60лв. с ДДС 5 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
185 Административно управление на проекти, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” чрез Дирекция „Бюро по труда” - гр. Асеновград за осигуряване на заетост на безработни лица и административно и оперативно обслужване на всяко насочено от Възложителя безработно лице, наето по трудов договор на пълно или непълно работно време, съгласно утвърдената Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, финансирана от Държавния бюджет, Регионална програма за заетост и лица, подпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП отработващи 14 дни "Апогей-Асеновград"ЕООД, Асеновград 39600.00лв.крайна стойност от датата на подписване на договора до 31.12.2015год. до 31.12.2015год. Мелят Алимолла
186 НЧ"Родолюбие" - основен ремонт на сцена, гримьорни, отоплителна система и подмяна столове зрителна зала - І - ви етап "Цид Атлас"ЕООД, гр.Пловдив 56134.74лв. с ДДС един месец от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
187 Доставка на канцеларски материали и формуляри ЕТ"Екобелан - Иван Желязков", гр.Асеновград по единични цени една календарна година считано от 16.01.2015год. до 16.01.2016год. Венелин Добрев
  от 10.12.2014г. до 10.01.2015г.          
188 Обезопасяване на яма зад оградата и възстановяване разрушена ревизионна шахта до входа на стадион "Шипка" гр.Асеновград ЕТ"Венетка Тенева - 33", гр.Асеновград 4213.68лв.с ДДС 10 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
189 Текущ ремонт на общинска сграда на улица "Княз Борис І-ви" №5А, гр.Асеновград "Соматоинженеринг"ООД, гр.Асеновград 4630.92лв.с ДДС 15 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
190 Ремонт на покрива на Здравна служба в с.Боянци "Соматоинженеринг"ООД, гр.Асеновград 4979.76лв.с ДДС 15 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
191 Доставка и монтаж на PVC дограма на втори етаж на клуб на пенсионера - с.Златовръх "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 4111.56лв.с ДДС 10 работни дни след получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
192 Основен ремонт на образователна инфраструктура /Енергийна ефективност/ на обекти: ЦДГ"Мир", ОДЗ"Асенова крепост", ЦДГ"Дружба" и ОДЗ"Слънце" "Запрянови-03"ООД, Асеновград 49855.78лв.с ДДС 5 календарни дни след подписване на договора до 22.12.2014год. Гергана Иванова
193 Годишен абонамент за вестници и списания за 2015 година за община Асеновград "Разпространение на печата"АД, София 9634.12лв.с ДДС една календарна година, считано от 01.01.2015год. до 31.12.2015год. Ели Пехливанова
194 Възстановяване на улично осветление в следствие на кражба на ел.проводници в с.Патриарх Евтимово, с.Леново и с.Избегли "Проджект СВ"ООД, гр.Асеновград 23996.28лв.с ДДС 3 работни дни от датата на подписване на договора до 19.12.2014год. инж.Екатерина Ковачева
195 Ремонт канализация на ул."Нишана" Асеновград Запрянови-03"ООД, Асеновград 14066.65лв.с ДДС 10 календарни дни след подписване на договора до 23.12.2014год. Гергана Иванова
196 Асфалтиране на ул."Мизия" от ул."Калоян" до ул."Горнославска" с.Тополово Запрянови-03"ООД, Асеновград 71175.73лв.с ДДС 10 календарни дни след подписване на договора до 23.12.2014год. инж.Александър Малинов
197 Основен ремонт на ул."Родолюбие" - І-ви етап Запрянови-03"ООД, Асеновград 72037.42лв.с ДДС 10 календарни дни след подписване на договора до 23.12.2014год. инж.Александър Малинов
198 Доставка на почистващи материали, необходими за нуждите на Община Асеновград "Селчо"ООД, гр.Асеновград по единични цени една календарна година от датата на подписване на договора до 17.01.2016год. Венелин Добрев
199 Почистване на дере и канал от наноси, с.Нови Извор "Марио-2003"ЕООД, Асеновград 2892.00лв.с ДДС 3 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Мая Василева
200 Обслужване и развитие на системата за управление на качеството на атмосферния въздух в община Асеновград "Булплан 2000"ООД, гр.Пловдив 1500.00лв.с ДДС една календарна година считано от датата на подписване на договора до 09.12.2015год. Мелят Алимолла
201 Текущо поддържане на светофарни уредби, "Бягащ пешеходец", автомобилни броячи и ел.бариери на територията на Община Асеновград "Янев-54"ЕООД, гр.Асеновград 14976.00лв.с ДДС една календарна година считано от 21.12.2014год. до 21.12.2015год. инж.Екатерина Ковачева

 

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм