Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публичен регистър на фирмите-изпълнители на стройтелно-ремонтните дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община Асеновград

 

Обект  /пълно наименование по строителни книжа/ Изпълнител /пълно наименование и седалище на търговеца/ Стойност на договора Срок за изпълнение на договора Дата на приключване на поръчката Инвеститорски контрол /надзор/
от10.11.2014г.до10.12.2014г.          
Спешно укрепване и обезопасяване на сграда ОУ"Пейо Яворов", с.Червен, община Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД, Асеновград 8423.46лв.с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
Изготвяне на проект за обект: "Стабилизиране на язовир "Тополово 2" /местността "Кюмюрджу дере"/, с.Тополово - етап І и етап ІІ "Водпроект СА"ЕООД, гр.Пловдив 23700.00лв.с ДДС 55 календарни дни съгласно предложението на Изпълнителя за І-ви и ІІ-ри  етап на изпълнение   инж.Мая Василева
Извършване на последваща оценка на Общински план за развитие 2007-2013г. на Община Асеновград "Институт за управление на програми и проекти"ЕООД, гр.София 7080.00лв.с ДДС от датата на подписване на договора до предаване на извършената работа с  приемо-предавателен протокол до 03.12.2014год. Величко Праматаров
Текущ ремонт в гробищен парк на ул."Миньор", гр.Асеновград ЕТ"Венетка Тенева 33", гр.Асеновград 4977.00лв.с ДДС един месец от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
Преустройство на първи етаж на КСУ"Гергана", Нар.бани "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 14993.65лв.с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
Осъществяване на авторски надзор на обект: "Аварийно възстановяване на подпорна стена на река Асеница в района срещу завод "Асенова крепост", гр.Асеновград "Гостиловски"ЕООД, гр.Пловдив 1686.31лв.с ДДС от откриване на строителната площадка до неговото приключване с акт обр.15   инж. Мая Василева
Осъществяване на независим строителен надзор на обект: "Аварийно възстановяване на подпорна стена на река Асеница в района срещу завод "Асенова крепост", гр.Асеновград "Стройнорм"ЕООД, гр.София 2023.57лв.с ДДС от откриване на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване   инж. Мая Василева
Аварийно възстановяване на подпорна стена на река Асеница в района срещу завод "Асенова крепост", гр. Асеновград "Запрянови-03"ООД, Асеновград 168631.23лв.с ДДС 3 месеца от деня , следващ получаването на възлагателно писмо   инж. Мая Василева
Текущ ремонт на уличната мрежа на община Асеновград по две обособени позиции за обособена позиция №1 - Асфалтиране и изкърпване на улици в община Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 361711.53лв.с ДДС  48 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки конкретен обект                      инж.Александър Малинов
Текущ ремонт на уличната мрежа на община Асеновград по две обособени позиции за обособена позиция №2 - Баластриране, тротоарни настилки, бордюри, водопровод, канализация по улиците на община Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 130449.23лв.с ДДС  18 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки конкретен обект    Людмил Калудов
Доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню,  за нуждите на социалните заведения на територията на община Асеновград "Райд-Раим Кюлджиев"ЕООД, с.Тополово по единични цени съгласно ценова оферта две календарни години  до 27.11.2016год. директорите на социалните заведения
Доставка на компактор за нуждите на Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци - гр.Асеновград "Еко Био Енерджи"ЕООД, гр.София 468000.00лв.с ДДС 60 календарни дни считано от датата на подписване на договора до 16.01.2015год. Атанас Николов
Изграждане на временен обходен път от кв.Горни Воден до кв.Запад, гр.Асеновград "Запрянови-03"ООД, Асеновград 274988.69лв.с ДДС 45 календарни дни след откриване  на строителна площадка   Людмил Калудов
Укрепване на свлачище - инженеринг /проучване, проектиране и укрепване/ на път PDV 1015 /II-86 Пловдив-Асеновград/-Асеновград - кв. Горни Воден -манастир Св.Кирик и Юлита при  км. 1625+80”  "Геосервизинженеринг"АД, гр.Асеновград 557122.01лв.с ДДС 55 календарни дни съгласно предложението на Изпълнителя за І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти етап на изпълнение   инж.Александър Малинов
Авариен ремонт на сградата на НЧ "Н.Й.Вапцаров" - с.Мулдава, Община Асеновград "Сомато Инженеринг"ООД, гр.Асеновград 9739.77лв.с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
от 10.10.2014г.до10.11.2014г.          
Монтаж и демонтаж на коледна украса, гр.Асеновград "Проджект СВ"ООД, гр.Асеновград 19857.02лв.с ДДС срок за монтаж - до 04.12.2014год.,  срок за  демонтаж - до 31.01.2015год.   инж.Екатерина Ковачева
Авторски надзор по време на строителството на обект: "Разширение и реконструкция на ул."Никола Кръстев", ул."Спортист", улица южно от фирма "Ганчев"ЕООД, Пешеходния мост и кръстовището на ул."Индустриална", в гр.Асеновград "Инфрастил"ООД, гр.Пловдив 1949.47лв.с ДДС до завършване на строителството и подписване на всички необходими документи и установени по закон актове за неговото приключване      Васка Юнакова
Авторски надзор по време на строителството на обект: "Основен ремонт на част от ул."Хан Аспарух" в района на ЦНСТ" община Асеновград "Модус-Г"ЕООД, гл.Пловдив 1258.89лв. С ДДС до завършване на строителството и подписване на всички документи и установени по закон актове за неговото приключване      Васка Юнакова
Упражняване на независим строителен надзор в строителството на обекти на община Асеновград по три обособени позиции "План Инвест Пловдив"ЕООД, гр.Пловдив 5418.00лв. с ДДС от откриването на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване   Гергана Иванова,    Васка Юнакова
Авариен текущ ремонт на тръбен водосток на реката в с.Стоево, вследствие на поройни дъждове, община Асеновград "Сомато Инженеринг"ООД, гр.Асеновград 23674.64лв.с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
Авторски надзор по време на строителството на обект: "Разширение на основната училищна сграда в УПИ ІІ - за училище, кв.22, с.Боянци, Община Асеновград "Джангозов"ЕООД, гр.Пловдив 1929.87лв.с ДДС от откриване на строителната площадка до неговото приключване с акт обр. 15   Гергана Иванова
Изготвяне на проект за аварийно "Възстановяване на подпорна стена на р.Чая в района срещу завод "Асенова крепост", гр.Асеновград "Гостиловски"ЕООД, гр.Пловдив 4800.00лв. с ДДС 5 дни от датата на сключване на договора   инж. Мая Василева
Авариен ремонт на покрив на сградата на бивша стоматологична поликлиника, находяща се на адрес: бул."България" №49, гр.Асеновград "Соматоинженеринг"ООД, гр.Асеновград 10630.22лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателното писмо   Мина Тръмбева
Спешен ремонт на покрив на детска ясла "Н.Вапцаров", ул."Оборище" №108, гр.Асеновград "Соматоинженеринг"ООД, гр.Асеновград 5855.23лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
от 10.09.2014г. до10.10.2014г.          
Изпълнение на авторски надзор по време на строителството на 7 обекта "Зенит-Хидро"ООД, гр.Пловдив 5749.74лв. с ДДС от получаване на възлагателно писмо за откриване на строителна площадка до завършване на строителството и подписване на Акт-образец №16 за всеки един обект   инж. Мая Василева
Неотложен ремонт на покрив на общинска сграда - Читалище "Родолюбие", гр.Асеновград ЕТ"Стоян Славков", гр.Асеновград 19927.82лв.с ДДС 45 календарни дни от датата  на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
Профилактика и ремонт на въжен мост с.Бачково ЕТ"Венетка Тенева-33"гр.Асеновград 10764.00лв.с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
Благоустрояване на част от пл."Зареница" - Нар.бани "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 24969.68лв.с ДДС 60 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
Основен ремонт чешма "Солено изворче" - Нар.бани "Кодимит"ЕООД, с.Нареченски бани 3993.40лв.с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
Авторски надзор по време на строителството на обект: "Изграждане на ново кметство в с.Боянци, Община Асеновград" "Тарус-ДХ"ООД, гр.Асеновград 352.00лв. с ДДС до завършване на строителството по основния договор на строителя, удостоверено с подписването на всички необходими документи и установени по закон актове за неговото приключване   Гергана Иванова
Упражняване на независим строителен надзор в строителството на обекти на община Асеновград "Контрол-Инвест"ЕООД, гр.Пловдив 8900.00лв.с ДДС от откриване на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване   отговорниците по СМР за съответните обекти
Премахване на паянтови жилищни сгради в УПИ 94,95 и 96 в кв.517 по плана на гр.Асеновград на ул."Неофит Рилски" №10 и №12 "Байрам Буюк Строй"ЕООД, Асеновград 4032.00лв.с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо    Людмил Калудов
Независим строителен надзор в строителството на обект "Допълнително водоснабдяване на с.Врата и махала "Кабата" - земни работи" "Строй Консулт-3Г"ООД, гр.Пловдив 2100.00лв.с ДДС от получаване на възлагателното писмо до 10 работни дни след приключване на СМР и подписване на акт обр.№15   Гергана Иванова
Неотложен ремонт на общинско жилище, находящо се в Геоложки лагер, барака №13, ап.35, гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй"ЕООД", гр.Асеновград 6952,10лв.с ДДС 20 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
Строително ремонтни дейности на улици в град Асеновград Обединение "Джи Ти Ай БГ Асфалт" ДЗЗД, София 726312.38лв. с ДДС шест месеца - след откриване на строителна площадка и получаване на възлагателно писмо за всеки конкретен обект   Васка Юнакова
Водоснабдяване група "Горнослав" - ремонт на захранващи водопроводи за селата Горнослав и Червен в обсега на техния сервитут, община Асеновград "Запрянови-03"ООД, Асеновград 1220836.58лв. с ДДС 106 дни съгласно офертата на Изпълнителя   инж.Мая Василева
Авариен ремонт на тръбен водосток на реката в с.Стоево - прекратен "Сомато Инженеринг"ООД, Асеновград 11643.36лв. с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателното писмо   Васка Юнакова
Авторски надзор по време на строителството на обект "Проект за реконструкция и моделнизация на общински пазар /Стар пазар/ Асеновград СД"Архитектурно бюро архитект Петков - Атика",гр.Пловдив 1% с вкл.ДДС върху стойността на актуваните и завършени строително-монтажни работи за обекта до издаване на Разрешение за ползване на обектите   инж.Александър Малинов
от 10.08.2014г. до 10.09.2014г.          
Избор на изпълнител за изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/, на град Асеновград, за обособена позиция №1: "Изработване на ИПГВР на гр.Асеновград в съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството Консорциум "ИнтегРеджио"ДЗЗД, гр.София 438360.00лв.с ДДС от датата на сключване на договора до 01.05.2015год. до 01.05.2015год. инж.Пламен Йончев
Авторски надзор по време на строителството на обект: "Укрепване на свлачище на път PDV ІІ-86 при км.2+500 до км.2+600, Лясково, Яврово и Добралък" "Сет Консулт"ЕООД, гр.Асеновград 2760.00лв. с ДДС до завършване на строителството по основния договор на строителя и подписване на Акт образец №16    инж.Александър Малинов
Ежедневно и извънредно почистване на помещенията в обекти, собственост на община Асеновград ЕТ"Латеда - Лидия Йорданова", гр.Асеновград 40800.00лв. крайна цена една календарна година от датата на подписване на договора до 03.09.2015год. Ели Пехливанова
Независим строителен надзор на обект: "Водоснабдяване група "Горнослав" ремонт на захранващите водопроводи за селата Горнослав и Червен, в обсега на техния сервитут" "Контрол-Инвест"ЕООД, гр.Пловдив 19920.00лв. с ДДС до въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване   Гергана Иванова
Авторски надзор по време на строителство на обект: "Водоснабдяване група "Горнослав" ремонт на захранващите водопроводи за селата Горнослав и Червен, в обсега на техния сервитут" "Водоснабдяване и канализация"ЕООД, Пловдив 8600.00лв. с ДДС до завършване на строителството по основния договор и подписване на всички документи и актове за неговото приключване   Гергана Иванова
Авторски надзор по време на строителство на обект: "Допълнително водоснабдяване на с.Врата и махала Кабата - земни работи" "Водоснабдяване и канализация"ЕООД, Пловдив 1110.00лв. с ДДС до завършване на строителството по основния договор и подписване на всички документи и актове за неговото приключване   Гергана Иванова
Възстановяване на щети от паднали поройни дъждове на територията на община Асеновград "Бластбор"ООД, Асеновград 11455.92лв.с ДДС 5 дни след получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
Упражняване на независим строителен надзор в строителството на обект: "Реконструкция и модернизация на общински пазар /стар пазар/ гр.Асеновград "Контрол-Инвест"ЕООД, гр.Пловдив 48000.00лв.с ДДС   до въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване инж.Александър Малинов
Укрепване на свлачище на път PDV ІІ-86 при км.2+500 до км.2+600, Лясково, Яврово и Добралък "Бластбор-Торкрет"ДЗЗД, гр.Асеновград 296327.05лв.с ДДС 45 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   инж.Александър Малинов
Обследване и оценка на строеж и изготвяне на технически паспорт за обект: "Старата община, находяща се в гр.Асеновград" "Контрол-Инвест"ЕООД, гр.Пловдив 2900.00лв.с ДДС 30 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
Авторски надзор по време на строителството на обект:"Изграждане на 5 броя детски площадки на територията на Община Асеновград" "Айва-Б", гр.Пловдив 2000.00лв.с ДДС до издаване на разрешение за ползване на обектите   Гергана Иванова
Независим строителен надзор в строителството на обект "Изграждане на 5 броя детски площадки на територията на Община Асеновгард" "Строй Консулт-ЗГ"ООД, гр.Пловдив  2400.00лв. с ДДС 10 работни дни след датата на приключване на СМР и подписване на акт обр.15   Гергана Иванова
Доставка и монтаж на паркова архитектура /пейки/ "Фонкашпо"ЕООД, гр.Пловдив по единични цени до 20000.00лв. с ДДС 30 дни от датата на подписване на договора до 22.09.2014год Мелят Алимолла
Реконструкция и модернизация на общински пазар /стар пазар/ Асеновград "Запрянови-03"ООД, Асеновград 4957498.90лв. с ДДС 10 месеца след откриване на строителна площадка и получаване на възлагателно писмо за конкретния етап при осигурено финансиране   инж.Александър Малинов
Строително-ремонтни дейности на улици в гр.Асеновград и кметствата на територията на община Асеновград, съвместно с ВиК "Запрянови-03"ООД, Асеновград 1100218.66лв. сДДС 8 месеца след откриване на строителна площадка и получаване на възлагателно писмо за конкретния обект при осигурено финансиране   Гергана Иванова
Строително-ремонтни дейности на общински сгради и детски площадки в гр.Асеновград и кметства на територията на Община Асеновград "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 605677.15лв. с ДДС 6 месеца след откриване на строителна площадка и получаване на възлагателно писмо за конкретния обект при осигурено финансиране   Гергана Иванова
Строително-ремонтни дейности на улици в кметства на територията на община Асеновград "Запрянови-03"ООД, Асеновград 361288.51лв. с ДДС 5 месеца след откриване на строителна площадка и получаване на възлагателно писмо за конкретния обект при осигурено финансиране   Людмил Калудов
Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен инвестиционен кредит на община Асеновград в размер на 3 000 000.00 лева "Общинска Банка"АД 576688.79лв. срок за погасяване на главницата - 8 години след две годишният срок за усвояване на средствата   Зорница Мандалиева 
Неотложен текущ ремонт на общинско жилище, находящо се в бл.4/8, ап.6, кв."Запад", гр.Асеновград "Байрам Буюк Строй", гр.Асеновград 4300.75лв.с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
Канализация с.Козаново /1-ва фаза/ геодезическо заснемане "Геокорект-ПЗ"ЕООД гр.Пловдив 1500.00лв. 20 календарни дни, считано от датата на получаване на необходимите за изпълнение на задачата изходни данни от СГКК - гр.Пловдив и община Асеновград и приключва с предаването на окомплектованите документи на Възложителя   Васка Юнакова
от 10.07.2014г. до10.08.2014г.          
Събиране и транспортиране на битови отпадъци, включително и на битови отпадъци по чл.19 ал.3 т.9 и т.10 от ЗУО, почистване на незаконни сметища, машинно и ръчно метене, машинно миене на територии за обществено ползване, дезинфекция на съдовете за събиране на битови отпадъци, зимно поддържане и снегопочистване на гр.Асеновград, включително кв.Горни Воден и кв.Долни Воден, съпътстваща дейност по превоз на товари "КМД"ЕООД, гр.Пловдив по единични цени до 1700000лв.без ДДС дванадесет месеца до 01.09.2015год. Гюлджан Парафит
Авторски надзор по време на строителството на обект: "Път ІІ-86 Асеновград - Смолян, участък от км.26+648,95 до км.27+719.25" "Трансконсулт - 22"ООД, гр.София 2700.00лв.с ДДС до завършване на строителството по основния договор на строителя и подписване на всички законови актове за неговото приключване   Людмил Калудов
Почистване, поддържане и възстановяване на дъждоприемни шахти на територията на община Асеновград "Ерика Корп"ООД, гр.Пловдив 46863.30лв. с ДДС 12 месеца от датата на сключването но договора до 31.07.2015год. Гергана Иванова
Доставка на електро- и други помощни материали и инвентар за нуждите на Община Асеновград "Зит"ООД, гр.Асеновград по единични цени до 79200.00лв. с ДДС една календарна година от датата на подписване на договора до 22.07.2015год. Венелин Добрев
Укрепване на свлачище на път PDV ІІ-86 при км.2+500 до км.2+600, Лясково, Яврово и Добралък "Сет Консулт"ЕООД, гр.Асеновград 11132.40лв.с ДДС 10 работни дни от датата на сключване на договора до 25.07.2014год. инж.Мая Василева
Текущ ремонт на общинска сграда, находяща се на ул."Захари Стоянов" №7 - гр.Асеновград ЕТ"Стоян Славков - 94", гр.Асеновград 5465.99лв. с ДДС 1 календарен месец от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
Доставка на твърди и течни горива за отоплителен сезон 2014/2015год. за нуждите на Община Асеновград "ПИК-Пловдив"ООД, гр.Пловдив по единични цени съгласно спецификация към Договора до 102358.80лв. с ДДС 1 година от датата на подписването на договора до 09.07.2015год. Ели Пехливанова, Величка Стойчева
Изграждане на система за видеонаблюдение в гр.Асеновград на ул."Съединение", кръговото движение на старата пловдивска автогара, ул."Марица", бул."България" до бензиностанция "Шел" "Алфа 2000"ООД, гр.Пловдив 49352.12лв.с ДДС 30 дни считано от датата на подписване на договора до 11.08.2014г. Илко Трайков
Озеленяване на териториите за обществено ползване в Община Асеновград - включващо създаване, възстановяване и поддържане "Кио-Иван Узунов"ЕООД, гр.София по единични цени съгладно ценоразпис 3 години от датата на подписване на договора до 09.07.2017год. Мелят Алимолла
от 10.06.2014г. до10.07.2014г.          
Изграждане на подпорни стени на реката в регулацията на с.Нови Извор - инженеринг "Бластбор"ООД, Асеновград 14978.96лв.с ДДС 45 календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо    Людмил Калудов
Изготвяне на предварителна оценка за социално-икономическо въздействие на Общински план за развитие  2014-2020г. на Община Асеновград "Институт за управление на програми и проекти"ЕООД, гр.София 2400.00лв.с ДДС 1 месец от датата на предоставяне на проекта на разработения Общински план за развитие 2014-2020г. на Община Асеновград   Мирослава Тошева
Разкъртване и разчистване на скални маси на ул."Крива" гр.Асеновград "Русев и Ко"ООД, гр.Лъки 3240.00лв. с ДДС 60 календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо   Людмил Калудов
Възстановяване на хоризонтална маркировка, пешеходни пътеки по общинска пътна и улична мрежа на гр.Асеновград  "Битулайт"ООД, гр.София по единични цени до 24000.00лв. с ДДС 30 дни от сключване на договора до 23.07.2014год. Александър Бебев
Премахване на незаконно поставени рекламни елементи, гаражни клетки и павилиони ЕТ"Венетка Тенева - 33", гр.Асеновград по единични цени до 10000.00лв. една година от датата на сключване на договора до 23.06.2015год. инж.Атанас Тошев
Доставка на земни маси за запръстяване на готови участъци в Общинско предприятие "Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци  /ТДБСО/ - Асеновград "Булплод"ООД, гр.Пловдив по единични цени до 35000.00лв. С ДДС до 31.12.2014год. до 31.12.2014год. Атанас Николов
Текущ ремонт на улица покрай регулация в ляво от пътя за гробищния парк в с.Мулдава "Еко Глобъл"ООД, гр.Нова Загора 3987.84лв.с ДДС 10 дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
Изготвяне на концесионни анализи, обосновка и проекти на документи по чл.22 от Закона на концесиите за обект: "Добив на минерална вода от сондаж №12, от находище с.Леново, община Асеновград" "Райчева-Веди Консулт"ЕООД, гр.Пловдив 5000.00лв. 20 календарни дни от датата на подписване на договора до 07.07.2014год. Тодор Йорданов
Доставка на дизелово гориво за "ТДБСО" - Асеновград "Векта"ООД, гр.София по единични цени до 374068.62лв.с ДДС две години от датата на подписване на договора до 13.06.2016год. Атанас Николов
от 10.05.2014г. до10.06.2014г.          
Рециклирани на празни тонер касети, смяна на барабани, ножове и чипове  "Дорадософт"ООД, гр.Пловдив по единични цени до 24000.00лв.с ДДС една година от датата на подписване на договора до 09.06.2015год. Лидия Янакиева
Ремонт общинско жилище, находящо се на бул."Васил Левски" №21, ет.7, ап.21, гр.Асеновград - подмяна дограма; Ремонт общински жилища, находящи се в кв."Запад", бл.3/8, вх.В, ап.7 и бл.4/8, ап.31 - гр.Асеновград - подмяна дограма "Мега Хидрострой"ЕООД, гр.Божурище 8877.01лв. с ДДС 15 работни дни от датата на подписване на договора  до 24.06.2014год. Мина Тръмбева
Премахване на опасни съоръжения и ремонтни дейности на открити детски площадки ЕТ"Венетка Тенева - 33", гр.Асеновград съгласно ценова оферта до 21600лв. с ДДС една година считано от датата на подписване на договора до 29.05.2015год. Мина Тръмбева
Изготвяне на работен проект за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на Община Асеновград, находящо се в местност "Капсида", в землището на гр.Асеновград "Мегалит"ЕООД, гр.София 37800.00лв.с ДДС 60 календарни дни след получаване на възлагателно писмо   инж.Атанас Тошев, Атанас Николов
Удълбочаване преливника на язовир "Тополово-2" /Кюмюрджу баир/ "Бластбор"ООД, Асеновград 11808.00лв. с ДДС 15 дни след получаване на възлагателно писмо   Илко Трайков
Съдове за съхраняване на битови отпадъци - бетонови кошчета с метална /поцинкована/ вложка "Фонкашпо"ЕООД, с.Манолско конаре по единични цени до 20000лв. с ДДС 30 дни от подписване на договора до 22.06.2014год. Мелят Алимолла
Изпълнение на строително-ремонтни дейности по уличната мрежа на община Асеновград - поз1: - ОР на част от ул."Илинден", с.Мулдава; Ремонт на водопроводна мрежа в с.Орешец; Ремонт  настилки в двора на ОУ"Отец Паисий", с.Тополово; Ремонт дъждоприемни шахти в двора на ОДЗ"Асенова крепост", гр.Асеновград; Чакълиране и баластриране на ул."Наречен", гр.Асеновград; Асфалтиране участъците от общински път PDV 1006 /ІІ-58, Червен - Асеновград/ - Мулдава - Стоево - Златовръх; Асфалтиране участъците от общински път PDV 1009 /ІІІ - 667, Дълбок Извор - Асеновград/ - Златовръх - Нови Извор "Запрянови-03"ООД, Асеновград 121191.77лв.с ДДС 90 дни след получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
Изпълнение на строително-ремонтни дейности по уличната мрежа на община Асеновград - поз2: Текущ ремонт на уличната мрежа в гр.Асеновград; Текущ ремонт на уличната мрежа в населените места на Община Асеновград; Текущ ремонт на Общинска пътна мрежа /между населените места/ в Община Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 187338.00лв.с ДДС 80 дни след получаване на възлагателно писмо   инж.Александър Малинов
Проектиране на подпорни стени на територията на Община Асеновград: Подпорна стена на улица „Черни връх”, с.Новаково-проект; Проект за подпорна стена зад кооперацията на ул. „Христо Ботев” № 50 Асеновград; Проект за подпорни стени на ул. „Чая” и „Червена скала”, с. Бачково; Проект за подпорни стени кв. Изток , бл. 1 и бл. 4, Асеновград; Проект за подпорна стена по коритото на р. Тополовска - ул. „Богомил” с.Тополово; Проектиране на подпорна стена на ул. „Харманите”, кв. Г.Воден, гр.Асеновград; Проект за подпорна стена на ул. „Крива” в близост до УПИ ІV - 1549, кв. 130 по плана на Асеновград; Проект подпорна стена ул. „Стефан Караджа”, с. Мостово; Проект подпорна стена в с. Врата ; Проектиране на подпорна стена на ул. „Христо Анастасов” № 92, кв. Д.Воден  "Гостиловски"ЕООД, гр.Пловдив 32880.00лв.с ДДС 14 дни след получаване на възлагателно писмо   инж.Мая Василева
Проект за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на Община Асеновград, находящо се в местност "Капсида", в землището на гр.Асеновград "Мегалит"ЕООД, София 37800.00лв.с ДДС 60 календарни дни след получаване на възлагателно писмо   инж.Атанас Тошев, Атанас Николов
Изпълнение на строително ремонтни дейности по сграден фонд, собственост на Община Асеновград - поз.1: - Направа външна мазилка в детска градина, с.Избегли; Ремонт обредна зала, чакълиране алеи в гробищен парк с.Избегли; ОР І-ви етаж от Общинска сграда за клуб на пенсионера с.Златовръх; Ремонт   клуб на пенсионера с.Патриарх Евтимово; ОР кметство и здравна служба с.Козаново "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 127518.82лв.с ДДС 88 календарни дни след получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
Изпълнение на строително ремонтни дейности по сграден фонд, собственост на Община Асеновград - поз.2: Подмяна на дограма и ремонт на WC ІІ етаж кметство с.Тополово; Подмяна на дограма и довършителни работи в пенсионерски клуб с.Тополово; Ремонт на съблекални на стадион "Родопи", с.Червен; Ремонт санитарни възли на ОУ"Отец Паисий", с.Мулдава; Гребна база на водния изравнител - ремонт покрив, гр.Асеновград; Ремонт на сграда Център за обществена подкрепа, гр.Асеновград; Текущ ремонт сграда на кметство с.Лясково; Текущ ремонт сграда на кметство с.Орешец; Текущ ремонт сграда на кметство с.Леново; Текущ ремонт сграда на кметство с.Жълт камък "Запрянови-03"ООД, Асеновград 129091.17лв.с ДДС 90 календарни дни след получаване на възлагателно писмо   Васка Юнакова
Изпълняване на авторски надзор на обект : "Канализация на с.Конуш гл.колектор"; "Изпълняване  на авторски надзор на обект: "Канализация с.Козаново гл.колектор" ; "Изпълняване на авторски надзор на обект :"Канализация с.Леново гл.колектор" "Пловдивинвест - 21"АД, гр.Пловдив 0.3 % върху стойността на изпълнените строително-монтажните работи до издаване на разрешение за ползване на обектите   Васка Юнакова
Доставка на обзавеждане на Общински съвет - гр.Асеновград "Джи Отто Ливинг Софа"ЕООД, гр.Пловдив 4500.00лв.с ДДС 20 календарни дни от подписване на договора до 30.05.2014год. инж.Мая Василева
Авторски надзор за обект : "Възстановяване на разрушена подпорна стена на общински път - PDV - 3016, "Асеновград - Лясково" и републикански път ІІ-86 "Асеновград-Смолян" при км. 27+840 "Инфрапроджект"ЕООД, гр.Пловдив 1440.00лв.с ДДС от датата на подписване на договора до окончателното завършване на строежа - с подписването на Акт обр.15   инж.Атанас Тошев
от 10.04.2014г. до10.05.2014г.          
Разчистване скално свлачище на път Асеновград-Лясково, след Асеновата крепост в ляво след подпорните скали "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 3959.28лв.с ДДС 10 календарни дни след получаване на възлагателно писмо   инж.Александър Малинов
Поставяне на предпазен парапет на външно стълбище в сградата на ЦНСТ, гр.Асеновград "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 815.71лв. с ДДС 10 календарни дни след получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
Подмяна на водопровод по ул."Шести януари" Асеновград "Виастройинженеринг"ООД, гр.Смолян 81998.64лв. с ДДС 30 дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
Подмяна на отоплителни котли в сградата на Община Асеновград ЕТ"Асгазсервиз", гр.Асеновград 32400.00лв. с ДДС 8 дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
Доставка на растителност "Ведев и Сие Декор"ЕООД, с.Скутаре по единични цени съгласно ценова оферта от датата на сключване на договора до 31.12.2014год. до 31.12.2014год. Мелят Алимолла
Текущ ремонт на канализация по бул."България", гр.Асеновград "Къмпани-Строй 2010"ЕООД, гр.Садово 16588.76лв. С ДДС 90 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
Канализация на с.Леново /Главен колектор І/ - независим строителен надзор "Контрол-Инвест"ЕООД, гр.Пловдив 18073.89лв. с ДДС от откриване на строителната площадка до въвеждане на обекта в експлоатация и издаване на разрешение за ползване   Васка Юнакова
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация, дезакаризация и растителна защита в Община Асеновград "Екосан"ООД, гр.Пловдив по единични цени от датата на сключване на договора до 31.12.2014год. до 31.12.2014год. Мелят Алимолла
Основен ремонт в парк "Юрията - детски площадки, мини футболно и волейболно игрище и ограда с.Конуш "Дарис"ООД, Асеновград 35288.75лв.с ДДС 1 месец от датата на получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
от 10.03.2014г. до10.04.2014г.          
Текущ ремонт на улица "Хаджи Димитър", с.Тополово "Соматоинженеринг"ООД, гр.Асеновград 29881.20лв.с ДДС 30 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
"Текущ ремонт - направа тротоарна настилка и на част от подпорна стена по ул."Свети Кирик", кв.Горни Воден, гр.Асеновград; Текущ ремонт на подпорна стена от суха зидария, м."Кабата"; Изграждане на подпорна стена до Културен дом - с.Нареченски бани "Бластбор"ООД, гр.Асеновград 38947.82лвд.с ДДС обект 1 и 2 - 25 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки обект; обект 3 - 45 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
Доставка и монтиране на автоматична плъзгаща врата с фотоклетки в градска библиотека "П.Хилендарски" "Алфа 2000"ООД, гр.Пловдив 5185.02лв. с ДДС 15 работни дни от подписване на договора до 29.04.2014год. Мина Тръмбева
Текущ ремонт на стълбище и кът за отдих на ул."Панорама", с.Нареченски бани "Стантех Корпорейшън"ЕООД, гр.Пловдив 28929.00лв.с ДДС 40 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
Преработка на инвестиционен проект за "Канализация на с.Леново /Главен колектор 1/" "Айва-Б"ЕООД, гр.Пловдив 5740.00лв.с ДДС 20 календарни дни от подписване на договора до 24.04.2014год. Васка Юнакова
Аварийни ремонти на пътна настилка на територията на община Асеновград "Илва-ХГ"ООД, гр.Пловдив 50000.00лв.с ДДС 2 месеца от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
Изготвяне на концесионни анализи, обосновка и проекти на документи по чл.22 от Закона за концесиите, в четири обособени позиции "Райчева - Веди Консулт"ЕООД, гр.Пловдив 16000.00лв. 40  дни от датата на подписване на договора до 04.05.2014год. Тодор Йорданов
Текущо санитарно обслужване на 26 броя преносими химически тоалетни за нуждите на Община Асеновград "Ековеце"ЕООД, гр.Пловдив 20217.60лв. с ДДС една календарна година от датата на подписване на договора до 25.03.2015год. Мелят Алимолла
Проектиране на детски площадки - 10 броя "Айва-Б" ЕООД, гр.Пловдив 11800.00лв. с ДДС 40 календарни дни от подписване на договора до 04.05.2014год. арх.Константин Атанасов
Професионална готварска печка за детска млечна кухня ЕТ"Асгазсервиз", Асеновград 6000.00лв. с ДДС 40 календарни дни след получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
Газификация на кухненски блок на ЦДГ"Надежда"  Асеновград ЕТ"Асгазсервиз", Асеновград 15000.00лв.с ДДС 40 календарни дни след получаване на възлагателно писмо   Мина Тръмбева
Ремонт ограда на двора на Детска ясла №1 - Асеновград; Ремонт ограда СОУ"Княз Борис І" Асеновград; Направа ограда на стадион с.Тополово "Байрам Буюк Строй"ЕООД, Асеновград 67901.82лв. с ДДС обект 1 и 2 - 30 работни дни за всеки обект от датата на получаване на възлагателното писмо, обект 3 - 20 работни дни от получаване на възлагателно писмо   Гергана Иванова
Улов и последваща обработка на безстопанствени кучета на територията на Община Асеновград ОП"Зооветеринарен Комплекс", гр.Пловдив по един.цени до 20000.00лв. с ДДС от датата на подписване на договора до 31.12.2014год. до 31.12.2014год. Мелят Алимолла
Изготвяне на документация за получаване на Разрешение за ползване на воден обект "Зенит - Хидро"ООД, гр.Пловдив 1920.00лв.с ДДС 5 календарни дни от датата на подписване на договора до 19.03.2014год. Васка Юнакова
от 10.02.2014г. до10.03.2014г.          
Разпространение на документация и публичност по проект:"Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Асеновград" "ТВ САТ КОМ"ООД, гр.Пловдив 5880.00лв.с ДДС от датата на подписване на договора - 26.02.2014год. до приключване  изпълнението на проекта   инж. Пламен Йончев
Техническа помощ за разработване и провеждане на политики в община Асеновград Обединение "Партньорство за развитие на Община Асеновград", гр.София 60720.00лв.с ДДС 6 месеца от датата на влизане в сила на настоящия договор   Мария Троянова
Одит на изпълнение на дейностите и отчитане разходите по проект: "Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Асеновград" "Одит Консулт 2"ДЗЗД, гр.София 4680.00лв.с ДДС от датата на подписване на договора до приключване на проекта с окончателното изпълнение на дейностите и отчитане разходите  по него   инж. Пламен Йончев
Текущ ремонт на сграда - Община Асеновград "Монолит-Строй - Н", гр.Пловдив 71444.58лв.с ДДС 60 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо за всеки отделен обект   Мина Тръмбева
Водоснабдяване на с.Червен - ПУП и проектиране "Геосервизинженеринг"АД, гр.Асеновград 15840.00лв. с ДДС 45 календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо    инж.Атанас Тошев
Ремонт покрив на сградата на Бюро по труда - гр.Асеновград "Бибов и Ко"ООД, гр.Пловдив 49681.26лв. с ДДС 60 календарни дни от датата на подписването на двустранен протокол за предаване на строителната площадка и осигурено финансиране   Гергана Иванова
Доставка на офис мебели и обзавеждане по каталог за нуждите на Община Асеновград Кооперация "Панда", София по единични цени 12 месеца от датата на подписване на договора до 20.02.2015год. Венелин Добрев
Разработване на тръжни документации и образци на договори за възлагане на обществени поръчки по проект: "Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Асеновград" Фондация "Общество на познанието", гр.Девин 6000.00лв. с ДДС 30 календарни дни от получаване на възлагателно писмо   инж. Пламен Йончев
от 10.01.2014г. до10.02.2014г.          
Проект за реконструкция и модернизация на общински пазар /Стар пазар/ "Архитектурно бюро арх. Петков - Атика", гр.Пловдив 24000.00лв. с ДДС Изработване на арх.подложка за съгласуване - 14дни, проектиране - 60 дни след получаване на аванса и одобряване на арх.подложка   инж.Атанас Тошев
Сметосъбиране, сметоизвозване на твърди битови отпадъци, почистване на нерегламентирани сметища на територията на Община Асеновград ДЗЗД"Корп-Ко", гр.Нова Загора по единични цени 60 месеца считано от датата на възлагателно писмо и влиза в сила от датата на подписването на договора до 30.01.2019год. Мелят Алимолла
Доставка на почистващи материали, необходими за нуждите на Община Асеновград "Селчо"ООД, гр.Асеновград по единични цени една календарна година от датата на подписване на договора до 16.01.2015год. Венелин Добрев
Доставка на канцеларски материали и формуляри ЕТ"Екобелан-Иван  Желязков", гр.Асеновград по единични цени една календарна година от датата на подписване на договора до 15.01.2015год. Венелин Добрев
от 10.12.2013г. до10.01.2014г.          
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие Българска Телекомуникационна Компания ЕАД съгласно параметрите на мобилните услуги към Договора една година  до 26.03.2015год. инж.Петър Иванов
Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана мрежа Българска Телекомуникационна Компания ЕАД съгласно Приложение към Договора 2 години след подписване на договора от двете страни до 19.12.2016год. инж.Петър Иванов
Доставка на готова храна по заявка и предварително зададено меню за нуждите на ДДЛРГ"Таню Войвода" и ЦНСТ гр.Асеновград "Райд-Раим Кюлджев"ЕООД, с.Тополово 52000.00лв.с ДДС от 01.01.2014год. до 26.11.2014год. до 26.11.2014год. директорите на двете заведения
Съставяне на технически паспорти за общински обекти "Контрол Инвест"ЕООД, гр.Пловдив 2400.00лв.с ДДС 20 работни дни от датата на сключване на договора до 29.01.2014год. Гергана Иванова
Проектиране на неохраняем жп прелез "Модус-Г"ЕООД, гр.Пловдив 8600.00лв.с ДДС 60 календарни дни от датата на получаване на възлагателното писмо   инж.Атанас Тошев
Текущо поддържане на светофарни уредби, "Бягащ пешеходец", автомобилни броячи и ел.бариери на територията на Община Асеновград "Янев-54"ЕООД, гр.Асеновград 12211.20лв.с ДДС една календарна година от датата на подписване на договора до 20.12.2014год. инж.Екатерина Ковачева
Годишен абонамент за вестници и списания за 2014год. "Български пощи"ЕАД, гр.София 10256.38лв.с ДДС една календарна година - от 01.01.2014год. до 31.12.2014год. Ели Пехливанова
Административно управление на проект: „Нов избор – развитие и реализация”, код на операцията BG051РО 001-1.1.03 – „Развитие”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и административно и оперативно обслужване на всяко насочено от Възложителя безработно лице, наето по трудов договор на пълно или непълно работно време, съгласно утвърдената Национална програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, финансирана от Държавния бюджет, Регионална програма за заетост и лица, подпомагани по реда на чл.9 от ППЗСП отработващи 14 дни "Апогей-Асеновград"ЕООД, гр.Асеновград 39600.00лв. една календарна година - от 01.01.2014год.  до 31.12.2014год. Мелят Алимолла
Авариен ремонт на 2 броя автобусни спирки в кв.Горни Воден - гр.Асеновград "Соматострострой"ООД, гр.Асеновград 3505.80лв.с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо и осигурено финансиране   Людмил Калудов
Авариен ремонт покрив на кметство - с.Новаково "Соматострострой"ООД, гр.Асеновград 9294.42лв.с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо и осигурено финансиране   Людмил Калудов
Авариен ремонт  - хидроизолация на покрив на битовия комбинат - гр.Асеновград "Соматострострой"ООД, гр.Асеновград 1742.58лв.с ДДС 20 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо и осигурено финансиране   Людмил Калудов
Разчистване на терен до парка на паметника на Цар Иван Асен ІІ - гр.Асеновград ЕТ"Алиш-Шерафетин Ибрям", гр.Асеновград 2251.80лв.с ДДС 10 календарни дни от датата на получаване на възлагарелно писмо   Людмил Калудов
Авариен ремонт на покрива на кметство с.Горнослав ЕТ"Стоян Славков", гр.Асеновград 1971.89лв.сДДС 7 работни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов
Защитна ограда на "Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци за общините Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки" "Йордан Новаков-2"ЕООД, гр.Асеновград 9803.53лв.с ДДС 10 календарни дни от датата на получаване на възлагателно писмо   Людмил Калудов

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 


Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм