Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публичен регистър на фирмите - изпълнители на строително-ремонтни дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община  Асеновград за 2009 година

 

 

№  
по 
ред       
Обект                                                                                    /пълно наименование по строителни книжа/ Изпълнител                                            /пълно наименование и седалище на търговеца/ Стойност           на договора Срок за изпълнение на договора Дата на приключване на обекта Инвеститорски контрол                     /надзор/
  10.11.2009г. -10.12.2010 г.          
125 "Мост над р. Мечка с .Тополово- укрепване на фундаментите" "Владимер "ЕООД, П-в 1 996,70 лв. 35 дни/03.12.2009г. 19.01.2010 г. инж. Анна Колева
124 "ОР подпорна стена на ул. "Момина сълза", с. Орешец "Владимер "ЕООД, П-в 3 813,48 лв. 20 дни/03.12.09г. 04.01.2010г. инж. Анна Колева
123 "Текущ ремонт на общински жилища" "Монолит -Строй- Н", ЕООД 5 891,05 лв. 10 кал. Дни/02.12.09 14.12-.2009г. инж. Анна Колева
122 "Подмяна на дограма на Общинска сграда на ул. "Цар Иван Асен ІІ"/бивш битов комбинат/ ЕТ "Костадин Попов", А-д 968,02 лв. 3 раб. Дни/01.12.09 04.12.2009г. Мина Тръмбева
121 "Път ІV- 58025 Орешец- Три могили от км. 17+423 до 18+200" "ИЛВА ХГ", П-в 113 384,73 лв. 30 дни/30.11.09 30.12.2009 Ал. Ройнов
120 "Доставка на канц. М-ли за нуждите на Общината " "Прима ТР" ООД, П-в ед. цени 1 год.26.11.09г. 26.11.2010г. инж. Ан. Кисова
119 "ЦДГ "Радост",кв.Д.Воден-монтаж на котелна уредба" "Аском инженеринг", А-д 24 098,38 лв. 30 раб. Дни/11.11.09 17.12.2009г. Мина Тръмбева
118 "Ремонт в Общината" "Запрянови- 03"ООД, А-д 13 899,98 лв. 25 кал. Дни/13.11.09 08.12.2009г. инж. Анна Колева
  10.10.2009г-10.11.2009г.          
117 Проучване и проектиране на нов водоизточник с.Червен "Водоканалпроект" АД, П-в 4248.00 лв. 20.12.2009г. 20.12.2009г. инж.В.Христозова
116 "Текущ ремонт на Общинска пътна мрежа" "Запрянови- 03"ООД, А-д 78 840,82 лв.  40 кал. Дни/02.11.09 11.12.2009г инж.А.Колева
115 "Допълнителни СМР на стария съвет- А-д" "Запрянови- 03"ООД, А-д 18 259.19 лв. 10 раб. Дни/19.10.09 30.10.2009 В.Юнакова
114 "Монтаж на коледна украса по уличната мрежа на А-д и демонтаж" "АСФ-Енерджи" ЕООД, София 5 854.80 лв. 31.01.2010/06.11.09 31.01.2010г. Ат.Кулин
113 "Охрана по обособена позиция 1 вкл. Физ.охрана на общ.обекти "Дата полис" ООД, П-в 362 793.60 лв. 2 год./05.11.2009 05.11.2011г.  
112 "Осигуряване на здравословни и безопастни условия на труд с цел защита здравето на работищети..."   по ед. цени до 20.12/07.10.09 20.12.2009 Хуманитарни д-ти
             
111 10.09.2009г.-10.10.2009г.          
110 "Материали , необходими за подръжка на улично и парково осветлениеза 2009/2010г." "Контрагент " 35, П-в по ед. цени 07.10.09/1 год. 07.10.2010 Ат.Кулин
109 "Текущ ремонт на улици в Община А-д през 2009г., в две позиции" "Пътинженеринг"ЕООД, П-в до размера на наличен ресурс 01.10.2009/до 20.12.09 20.12.2009 Ал.Ройнов
108 "Текущо поддържане на вертикална сигнализация" "МС Холд"ЕООД 20 000 лв. 29.09.09/1 год. 29.09.2010г. Ал.Бебев
107 "Асфалтиране на ул."В.Търново" "Пътстрой", П-в 20 288,99 лв. 25.09.09/20 кал. Дни 15.10.2009 Ал.Ройнов
106 ОР покрив на ОУ "Отец Паисий",А-д "Петров строй" ЕООД 5 821,80 ЛВ. 16.09.09/15 кал.дни 01.10.2010 инж.Ал.Малинов
105 "Проект и изпълнение кръстовище "Цар Иван Асен ІІ" и ул. "Хр.Боте" "Пътинженеринг"ЕООД, П-в 35 995,96 лв. 16.09.09/15 кал. Дни 01.10.2009 Ал.Ройнов
104 "Текущ ремонт Палентологичен музий- Асеновград ЕТ "Стоян Славков", Асеновград 3 394.03 лв. 16.09.09/15 кал.дни 01.10.2009 Васка Юнакова
103 "Текущо санитарно обслужване на 5 бр.преносими химически тоалетни" "А-Рубиеколайн" ЕООД София 11 520.0 лв. 1 год./07.09.09 07.09.2010  
             
  10.08.2009г.-10.09.2009г.          
102 "Снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за сезон 2009-2010г. - маршрут № 1" ЕТ "Атанаска Мерджанова", с.Катуница по ед.цени до 31.03.2010г. до 31.03.2010г. Ал.Ройнов
101 "Снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за сезон 2009-2010г. - маршрут № 2" ЕТ "Атанаска Мерджанова", с.Катуница по ед.цени до 31.03.2010г. до 31.03.2010г. Ал.Ройнов
100 "Снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за сезон 2009-2010г. - маршрут № 3" ЕТ "Атанаска Мерджанова", с.Катуница по ед.цени до 31.03.2010г. до 31.03.2010г. Ал.Ройнов
99 "Снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за сезон 2009-2010г. - маршрут № 4" ЕТ "Атанаска Мерджанова", с.Катуница по ед.цени до 31.03.2010г. до 31.03.2010г. Ал.Ройнов
98 "Снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за сезон 2009-2010г. - маршрут № 5" "Рива груп" ООД, А-д по ед.цени до 31.03.2010г. до 31.03.2010г. Ал.Ройнов
98 "Снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за сезон 2009-2010г. - маршрут № 6" "Рива груп" ООД, А-д по ед.цени до 31.03.2010г. до 31.03.2010г. Ал.Ройнов
97 "Снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за сезон 2009-2010г. - маршрут № 7" ЕТ "Атанаска Мерджанова", с.Катуница по ед.цени до 31.03.2010г. до 31.03.2010г. Ал.Ройнов
96 "Снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за сезон 2009-2010г. - маршрут № 8" "Рива груп" ООД, А-д по ед.цени до 31.03.2010г. до 31.03.2010г. Ал.Ройнов
95 "Снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за сезон 2009-2010г. - маршрут № 9" "Рива груп" ООД, А-д по ед.цени до 31.03.2010г. до 31.03.2010г. Ал.Ройнов
94 "Снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за сезон 2009-2010г. - маршрут № 10" "Рива груп" ООД, А-д по ед.цени до 31.03.2010г. до 31.03.2010г. Ал.Ройнов
93 "Снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища за сезон 2009-2010г. - маршрут № 11" "Рива груп" ООД, А-д по ед.цени до 31.03.2010г. до 31.03.2010г. Ал.Ройнов
92 "Възстановяване на водосток - батерия на ул. "Васил Левски" с.Долнослав, община Асеновград" "Астрой" ЕООД, А-д 198219,14 лв. 60 кал.дни/ 04.09.2009г. 03.11.2009г. Ал.Ройнов
91 "Оптимизиране и експлоатация на системата за локален мониторинг на подземните води около ЕГС "Капсида" "Водоканалпроект" АД, П-в 27 480,00 лв. 4 мес./07.09.2009г. 20.12.2009г. Сн.Стойчева
90 "Изготвяне на проект за асансьор за ново кметство с.Мулдава, Общ.Асеновград" "Аврамов-1" ЕООД, П-в 1000,00 лв. 7 раб. Дни/24.08.2009г. 02.09.2009г. инж. Анна Колева
89 "Обзавеждане на стаи - Общинска администрация" ЕТ "Ради-ХМЛ- Л.Янков", А-д 11 394.00 лв. 20 раб. Дни/19.08.2009г.. 16.09.2009г. инж.Анна Колева
88 "Ремонт на ел.инсталация на Стария съвет" "Запрянови- 03"ООД, А-д 17 087,77 лв. 30 кал. Дни/20.08.2009 19.09.2009г. В.Юнакова
87 "Подръжка на парково и улично осветление на територията на Община Асеновград" "АСФ-Енерджи" ЕООД, София по ед.цени 12 мес./01.09.09 01.09.2010г. Атанас Кулин
             
  10.07.-10.08.2009г.          
86 Микробус "Миниван" за ДДЛРГ "Таню Войвода"-Асеновград "Дженеръс Ауто" ЕООД 24 000,00 лв. след платежно   В.Симеонова
85 Изработка на стелажи за данъчна служба на V етаж в Община Асеновград "Инвестстрой инж", ООД 6 362.70 лв. 20 раб. Дни/30.07. 27.08.2009г. инж.Й.Иванов
84 Канализация на кв.Долни Воден -авт.надзор "Зенит Хидро"ООД , П-в 9000.00 лв. до прикл. На обекта до прикл. На обекта инж. В.Христозова
83 Монтаж на охранителни решетки и врата в ДДЛРГ "Гергана"-Нареченски бани ЕТ "Дияна -Ил. Стоянов", А-д 3 164.87лв. 33 раб.дни/10.07. 26.08.2008г. Г.Иванова
82 Авариен ремонт на медна обшивка на покрива на сградата на Община Асеновград ЕТ "Майсторница Чокала-31",А-д 3000.00 лв. 20 раб. Дни/02.07. 30.07.2009г. Ал.Ройнов
81 Куриерски услуги - пренасяне и доставка на пратки "Европът" АД, Пловдив по ед.цени  1 год. 29.07.2010 инж.В.Христозова
             
  10.06.-10.07.2009г.          
80 Ремонт на пътя за Света Петка ЕТ "Давел-В.Василев" 28 000 лв. 30 кал.дни/19.06. 19.07.2009г. инж.В.Христозова
79 Монтиране на броячи и преобразуване на лампови светоф.секции на пешех.уредба ул.Ал.Стамболийски "МС Холд" ЕООД 7 656,00 лв. 35 раб. Дни/06.07. 24.09.2009г. Атанас Кулин
78 Подмяна лампови и светоф.секции и монтиране на автомобилни броячи "МС Холд" ЕООД 13 480,80 лв. 35 раб. Дни/06.07. 24.09.2009г. Атанас Кулин
77 Подмяна лампови и светоф. секции със светлодиодни-бул.България, ул.Пирин "МС Холд" ЕООД 12 476,40 лв. 35 раб. Дни/06.07. 24.09.2009г. Атанас Кулин
76 Проектир. и изгражд.на съблекални на стад.Шипка "Монолитстрой - Н", Чешнегирово 58 900,00 лв. 90 кал. Дни/29.06. 27.09.2009г. инж.Анна Колева
75 Система за видеонаблюдение Дом Таню войвода "Алфа СОТ 2000"ООД, А-д 5 678,00 лв. 10 раб. Дни/30.06. 14.07.2009г. инж.Й.Иванов
74 Ремонт на общ.плувен комплекс ЕТ "Сибел Али Али", А-д 8 029,01 лв. 5 раб. Дни/25.06. 03.07.2009г. инж.Й.Иванов
73 Договор за НСН "подп.стена Хр.Анастасов "Вини" ЕООД,П-в 3000,00 лв. до прикл. Обекта/29.05.   инж.Анна Колева
72 Подмяна на дограма ОУ Ангел Кънчев "Илинел"ООД 99 979,68 лв. 33 раб. Дни/18.06. 04.08.2009г. Г.Иванова
71 Преустр.на 2 училищни стаи подготвителна група "Флекс-2001"ООД 19 864,38 лв. 45 раб.дни/17.06. 19.08.2009г.  
70 Авариен ремонт преливник канализация кв.Д.Воден "Текстрой- 2009г.", А-д 90 003,00 лв. 30 кал. Дни/19.06. 20.07.2009г. инж.Й.Иванов
69 Изграждане на отливен канал с-Нови извор "Текстрой- 2009г.", А-д 239 955,00 лв. 90 кал. Дни/19.06. 17.09.2009г. инж.Й.Иванов
68 Баластриране на улици Стоево,Боянци ЕТ "Ат.Мерджанова", Катуница 38 830,54 лв. 25 раб.дни/22.06. 27.07.2009г. инж.Анна Колева
             
  10.06.2009г.г.-10.07.2009г.          
67 Доставка на актракц.продукт Макси шах-3 бр. ЕТ "Мадлен- 94", Търговище 9 000.00 лв. 20 кал. Дни/18.06. 08.07.2009г. Г.Иванова
66 Геодезическо заснемане път за Света Петка "Статос"ООД, А-д 2000,00 лв. 25 раб. Дни/15.06. 20.07.2009г. инж.В.Христозова
65 Изграждане на футб.игрище-кв.Запад "Кострой" ООД, П-в 49 994,85 лв. 55 раб. Дни/16.06. 01.09.2009г. Г.Иванова
64 Автобусни спирки - кметства - 8 броя ЕТ "Металик - Иван Михайлов", П-в 79 488,00 лв. 25 раб.дни/16.06. 23.07.2009г. Г.Иванова
63 Изработване на стратегия на Община Асеновград "Юропиън Дивелъпмънт"ООД,София 18 000,00 лв. 30 кал. Дни/11-.06. 13.06.2009г. С.Хубенова
62 Ежедневно почистване община Асеновград ЕТ "Латеда-Л.Йорданова", А-д 109 980,00 лв. 3 години/10.06. 10.06.2011г. Ели Пехливанова
61 Изработване на проект за кандидат. по при.ос" "Витаро" ООД, София 10 800,00 лв. 60 кал. Дни/12.06. 03.08.2009г. В.Стойчева
60 Основен ремонт ул.Оборище"-ул.Гоце Делчев "Пътинженеринг" ЕООД 798510,82 лв. 21 кал. Дни/16.06. 07.07.2009г. Ал.Ройнов
59 Възстановяване на общински водоеми в ср.зона-А-д ЕТ "Рангел Стойчев - Завет",П-в 41 846,41 лв.  45 раб.дни/17.06. 19.08.2009г. инж.Анна Колева
58 Изграждане подпорна стена на Долноводенско дере "Текстрой- 2009г.", А-д 183 261,00 лв. 60 раб. Дни/15.06. 21.08.2009г. инж.Й.Иванов
57 Изграждане подпорна стена на ул.Бор-Д.Воден "Текстрой- 2009г.", А-д 81 753,01 лв. 60 раб.дни/15.06. 21.08.2009г. инж.Й.Иванов
56 Извозване на отпадъци на ЕГС "Капсида" ЕТ "Плачидо- В.Плачков", А-д ед.цени 1 год. /15.06. 15.06.2010г. Сн.Стойчева
55 Ремонт, ограда и входна врата гробищен парк-Тополово "Нар" ООД, Момчилград 19 892,40 лв. 40 раб. Дни/10.06. 05.08.2009г. инж.Анна Колева
54 Възстановане на разрушена подп. стена - с.Леново "Нар" ООД, Момчилград 14 781,88 лв. 30 раб. Дни/10.06. 22.07.2009г. Васка Юнакова
53 Възстановяване на парк "Люти дол" - Нар. бани "Чавдо" ЕООД,Смолян 9 983,16 лв. 40 раб. Дни/10.06. 05.08.2009г. инж.Анна Колева
             
  10.05.2009г.-10.06.2009г.          
52 "Доставка на комп.конфигурации" "ДИ ВИ ЕЛ" ООД 6868.80лв. 20 раб. Дни/04.06. 02.07.2009г.  
51 "Изграждане на детски площадки по кметства и ул. "Спортист ",А-д "Рива ГРУП", А-д 59 994.00 лв. 30 раб. Дни/04.06. 16.07.2009г. Сн.Стойчева
50 "Авариен текущ ремонт на общ.жил."Ст.Джамсъзов" ЕТ "Сибел Али Али", А-д 6 452.02 лв. 5 раб. Дни/01.06. 05.06.2009г. инж. Ал.Малинов
49 "Ремонт на сграда на Мед.център І" "Инвестстрой инж" ООД, П-в 18 483.14 лв. 20 раб. Дни/01.06. 26.07.2009г. инж.Ал.Малинов
48 "Ремонт на съблекалня в с. Златовръх" ЕТ "Стоян Славков -94", А-д 13 855.21 лв. 30 раб. Дни/01.06. 10.07.2009г. Мина Тръмбева
47 "Изграждане на подпорна стена на ул. "Хр.Анастасов" "Текстрой- 2009г.", А-д по ед. Цени 60 кал. Дни /22.05. 22.07.2009г. инж.А.Колева
46 "Ремонт на детска градина с.Избегли" "Монолитстрой - Н", Чешнегирово 39 760.44 лв. 14 дни/21.05.2009г. 04.06.2009г. инж. Анна Колева
45 "Бетонова стълба на ул. "Дружба", гр.Асеновград ЕТ "Сибел Али Али", А-д 33 617.89 лв. 40 раб. Дни/18.05. 10.07.2009г. инж.Й.Иванов
44 "Проект и изпълнение на хидрофорна уредба на ул."Захари Зограф" "Дарис" ООД 13 852.60 лв. 90 кал. Дни/20.05 20.08.2009г. Ал.Ройнов
43 "Ремонт на котел на ДВФУ" "Овергаз ЮГ", А-д 3 600 лв. 50 кал.дни/19.05. 08.07.2009г.  
42 НСН на обект :"Стар съвет  "Микс консулт ", Пловдив 4000.00 лв.без ДДС 4 мес./14.05.2009г. 14.09.2009г. Васка Юнакова
41 "Административно обслужване по НП "ОСПОЗ" "РДЗС" А-д 2247.00 лв./мес. до края на 2009г. 31.12.2009г. Сн.Стойчева
40 "Стар съвет - Асеновград" "Запрянови 03" ООД, А-д 209 156.86 лв. 4 мес./11.05. 11.09.2009г. Васка Юнакова
39 "Изграждане на джобове за контейнери в А-д" ЕТ "Сибел Али Али", А-д 20 000 лв. 60 раб. Дни/07.05. 30.07.2009г. Сн.Стойчева
             
  10.04.2009г.-10.05.2009г.          
38 Асансьор за Старата община в Асеновград-Инженеринг "Кострой" ООД 69 987.60 лв. 59 раб. Дни/28.04. 24.07.2009г. Ал.Ройнов
37 Изработка на витрини и маси за нуждите на Палеонтологичен музей - Асеновград "ВИ ЕС ДЖИ СТРОЙ" ООД, А-д 8 619.60 лв. 10 кал.дни/29.04. 15.05.2009г. Ал.Ройнов
36 Баластриране на ул."Светлина" -Асеновград ЕТ "Сибел Али Али", А-д 6 310,12 лв. 3 раб.дни/28.04. 30.04.2009г. инж.А.Колева
35 Дезакаризация на тревните площи - Асеновград "Лора - ДДД" ЕООД 19.80 лв./дка до 29.12.09/07.05. 29.12.2009г. Сн.Стойчева
34 Извършване на ремонтни дейности по проект "Разкриване на дневен център за деца с увреждания в Община - Асеновград "БЕРК 05" ЕООД -С.Бял Извор 83788,04 лв. 60 кал.дни/10.04. 09.06.2009г. Васка Юнакова
33 Метален парапет "Люти дол"-Нар.бани "Кодимит" ЕООД-Нар.бани 6786,52 лв. 30 кал.дни /21.04. 21.05.2009г. инж.А.Колева
32 Екпертиза и практическа ценност на архивните документи "А-ВЕН-А-КОМЕРС" ЕООД 29900.00 лв. 150 раб.дни/23.04.   Б.Петрова
31 Входни знаци "Запрянови 03" ООД 63998.90 лв. 20 раб. дни/13.04. 15.05.2009г. Ал.Ройнов
30 Доставка на бетонови съдове за смет ЕТ "Вили-Виолета Радичева"-Асеновград по ед.цени до 30.12.2009г. г. 09.04.2009г. Сн.Стойчева
             
  10.03.2009г.-10.04.2009г.          
29 "Събаряне градска тоалетна - гр.А-д "Родео Рент" ООД А-Д 4 217.66 лв. 10 раб.дни/03.04.09 17.04.209г. инж.А.Колева
28 "Посадъчен материал- сезонни цветя" "Люси 99" ООД ед.цени до 31.12.09/27.03. 31.12.2009г. Сн.Стойчева
27 "Посадъчен материал- дървета" "Геосим "ЕООД , П-в ед.цени до 31.12.09/27.03. 31.12.2009г. Сн.Стойчева
26 "Предоставяне на услуга по пликоване" "Български пощи" ЕАД, А-д по ед.цени 20 раб.дни/17.03. 20.04.2009г. Г.Кръстев
25 "Вод.мрежа кв.Д.Воден-геодезично заснемане" СД"Амбелино-Ковачеви и сие"А-д 5000.00 лв. до 30.09.09г./17.03. 30.09.2009г. инж.Й.Иванов
24 "Биологична рекултивация на депо"Капсида",А-Д "Родео Рент" ООД А-Д 29 816.46  10 раб.дни/14.03.09 26.03.2009г. Сн.Стойчева
23 НСН но обект:"Подпорна стена в Нар.бани" "Камен Гоцев- Колъм" ЕТ А-д 1992.00 лв. до приключване/10.03 до приключв. инж.А.Колева
             
  10.02.2009г.-10.03.2009г.          
  За периода няма сключени договори          
             
  10.01.2009г.-10.02.2009г.          
22 "Зимно поддържане и снегопочистване"-Мар.№10 "Кодимит" ЕООД, Нар.бани по ед.цени до 31.03.09 31.03.2009г. Ал.Ройнов
21 "Доставка на сол и пясък" "Комунал" ООД Пловдив по ед.цени до 20 дни/09.02.09   о-л"Екология"
20 "Доставка на плодове и зеленчуци" "Донимекс" ЕООД, Пловдив ед.цени до 20.03.09/26.01.09 до ОП Д-я"Хум.д-ст"
19 "ПУП-ПРЗ на ЖК "Св.Трифон" ЕТ"Виарх-Ирина Добрева",София 22700 лв. 50 раб.дни/19.12.08 10.03.2009г. инж.Христозова
             
  10.12.2008г.- 10.01.2009г.          
18 "Проект за ул."Ст.Джамсъзов" ЕТ "ДАВЕЛ", София 29700.00 лв. 5 месеца 29.05.2009г. В.Христозова
17 "Поддържане на светофари" "Янев-54", А.д 12 024.00 лв. 31.12.09/29.12.08 31.12.2009г. Ал.Ройнов
16 "Годишен абонамент" "Бълг.пощи"ЕАД, София 16 313.12 лв. 31.12.09/11.12.08 31.12.2009г. Е.Пехливанова
15 "Подпорна стена Нар.бани" "Кодимит" ЕООД, Нар.бани 35 883.28 лв. 31 кал.дни/12.12.08 12.01.2008г. инж.А.Колева
14 "Изкопри работи гроб.парк" "Астрой"ЕООД ,А-д 16 690.80 лв. 13 раб.дни/16.12.08 07.01.2009г. Ал.Ройнов
13 "Вод.мрежа кв.Д.Воден" "Веда- 2000" ЕООД ,А-д  6825.00 лв. до прикл./09.12.08г. до прикл. инж.Й.Иванов
12 "Канализация с. Козаново" "Веда- 2000" ЕООД ,А-д  9000.00 лв. до прикл./09.12.08г. до прикл. инж.Й.Иванов
11 "Прокарване на улица, кв.Г.Воден" "Запрянови- 03" ООД Асеновград 15 560.69 лв. 20 раб.дни/10.12.08 13.01.2009г. Ал.Ройнов
10 "Входни знаци, гр.Асеновград" "Запрянови- 03" ООД Асеновград 48 925.04 лв. до 29.12.08/16.12.08 29.12.2008 Ал.Ройнов
9 "Проект за преуст.на читалище с.Избегли" "БГ Инсталатор" ООД П-в 17 960.00 лв. 30 раб.дни/16.12.08 02.02.2008г. В.Юнакова
8 "Направа на нови автобусни спирки" "Изопещ" ООД, П-в 19900.80 лв. 30 раб.дни/18.12.08г. 04.02.2009г. инж.А.Колева
7 "Укрепване брега на р.Мечка", мост с.Тополово "Изопещ" ООД, П-в 74 805.79 лв. 30 дни/ 16.12.08 15.01.2008г. инж.А.Колева
6 "Подмяна на свет.секции на бул."Б-я" "МС Холд"ЕООД,П-в  21 583.20 лв. 15 раб.дни/16.12.08 15.01.2009г.  
5 "Отводняване на бл.10, кв.Изток" ЕТ"Сибел Али",А-д 19 428.68 лв. 30 раб.дни/16.12.08 02.02.2009г. Ал.Ройнов
4 "Изработване на проект за отводняване на Аман дере" "Водпроект СА"ЕООД, П-в 14400.00 лв. 60 дни/20.12.08 18.12.2008г. инж.Й.Иванов
3 "Актуализация на с-ма за лок.мониторинг" "Водоканалпроект"АД, П-в 9474.00 лв. до 31.12.08/18.12.08 31.12.2008г. с-р" Екология"
2 "Ксерокси доставка и монтаж" "Дием" ООД, П-в 21 558,91 лв. до 31.12.08/20.12.08 31.12.2008г. инж.В.Христозова
1 "Текущ ремонт на приемна за гражд.към полицията "Петров-строй"ЕООД, А-д 4780,48 лв. 16.12.08/21.11.08 21.12.2008г. инж.Ал.Малинов

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм