Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


 

Публичен регистър на фирмите - изпълнители на строително-ремонтни дейности, доставки и услуги на обекти, чиито възложител е Община Асеновград за 2008 година

  

 
по
ред

 

Обект /пълно наименование                                                  по строителни книжа/
Изпълнител /пълно наименование и седалище на търговеца/
Стойност           на договора
Срок за изпълнение на договора
Дата на приключ-   ване             на обекта
Инвеститорски контрол/надзор/
 
10.12.2008г. - 10.01.2009 г.
 
 
 
 
 
221
"Проект за ул."Ст.Джамсъзов"
ЕТ "ДАВЕЛ", София
29700.00 лв.
5 месеца
29.05.2009
В.Христозова
220
"Поддържане на светофари"
"Янев-54", А.д
12 024.00 лв.
31.12.09/29.12.08
31.12.2009
Ал.Ройнов
219
"Годишен абонамент"
"Бълг.пощи"ЕАД, София
16 313.12 лв.
31.12.09/11.12.08
31.12.2009
Е.Пехливанова
218
"Подпорна стена Нар.бани"
"Кодимит" ЕООД, Нар.бани
35 883.28 лв.
31 кал.дни/12.12.08
12.01.2008
инж.А.Колева
217
"Изкопри работи гроб.парк"
"Астрой"ЕООД ,А-д
16 690.80 лв.
13 раб.дни/16.12.08
07.01.09г.
Ал.Ройнов
216
"Вод.мрежа кв.Д.Воден"
"Веда- 2000" ЕООД ,А-д 
6825.00 лв.
до прикл./09.12.08г.
до прикл.
инж.Й.Иванов
215
"Канализация с. Козаново"
"Веда- 2000" ЕООД ,А-д 
9000.00 лв.
до прикл./09.12.08г.
до прикл.
инж.Й.Иванов
214
"Прокарване на улица, кв.Г.Воден"
"Запрянови- 03" ООД Асеновград
15 560.69 лв.
20 раб.дни/10.12.08
13.01.2009
Ал.Ройнов
213
"Входни знаци, гр.Асеновград"
"Запрянови- 03" ООД Асеновград
48 925.04 лв.
до 29.12.08/16.12.08
29.12.2008
Ал.Ройнов
212
"Проект за преуст.на читалище с.Избегли"
"БГ Инсталатор" ООД П-в
17 960.00 лв.
30 раб.дни/16.12.08
02.02.08г.
В.Юнакова
211
"Направа на нови автобусни спирки"
"Изопещ" ООД, П-в
19900.80 лв.
30 раб.дни/18.12.08г.
04.02.09г.
инж.А.Колева
210
"Укрепване брега на р.Мечка", мост с.Тополово
"Изопещ" ООД, П-в
74 805.79 лв.
30 дни/ 16.12.08
15.01.2008
инж.А.Колева
209
"Подмяна на свет.секции на бул."Б-я"
"МС Холд"ЕООД,П-в 
21 583.20 лв.
15 раб.дни/16.12.08
15.01.2009
 
208
"Отводняване на бл.10, кв.Изток"
ЕТ"Сибел Али",А-д
19 428.68 лв.
30 раб.дни/16.12.08
02.02.09г.
Ал.Ройнов
207
"Изработване на проект за отводняване на Аман дере"
"Водпроект СА"ЕООД, П-в
14400.00 лв.
60 дни/20.12.08
18.12.2008
инж.Й.Иванов
206
"Актуализация на с-ма за лок.мониторинг"
"Водоканалпроект"АД, П-в
9474.00 лв.
до 31.12.08/18.12.08
31.12.2008
с-р" Екология"
205
"Ксерокси доставка и монтаж"
"Дием" ООД, П-в
21 558,91 лв.
до 31.12.08/20.12.08
31.12.2008г.
инж.В.Христозова
204
"Текущ ремонт на приемна за гражд.към полицията
"Петров-строй"ЕООД, А-д
4780,48 лв.
16.12.08/21.11.08
21.12.2008
инж.Ал.Малинов
 
10.11.2008г. - 10.12.2008 г.
 
 
 
 
 
203
"Сметосъбиране, сметоизвозване на ТБО"
"Сорико "ООД, Нова Загора
по ед.цени
5 год./ 01.12.08г.
05.12.2013 г.
с-р" Екология"
202
"Превоз на ученици по маршрути"
ЕТ"Чанкик- Г.Георгиев", Новаково
по ед.цени
до 30.06.09г./03.11.08г.
30.06.2009 г.
 
201
"Доставка на твърди горива за сезон 2008/09
"Ники М- 83" ЕООД
по ед.цени
1 год.24.11.08г
24.11.2009 г.
д-ри Дирекции
200
"ОР Здравна служба и верт.планировка"
"Аврамов-1" ЕООД
95 706.32 лв.
40 кал.дни/01.12.08г.
10.01.2009 г.
инж.А.Колева
199
"ОР ОУ"Отец Паисий", А-д
"Подем" ООД, П-в
146 518.20 лв.
50 кап.дни/17.11.08г.
08.01.2009 г.
В.Юнакова
198
"Тех.помощ Вик мрежа с.Мулдава"
"Номолс" ООД ,П-в
378 960.00 лв.
9 мес./02.12.08
02.05.2009 г.
инж.В.Христозова
197
"Тех.помощ ВиК мрежа с.Тополово"
"Номолс " ООД , П-в
711408.00 лв.
9мес./02.12.08
02.05.2009 г.
инж.В.Христозова
196
"НСН- Ограда гробищен парк", кв.Д.Воден
ЕТ "Камен Гоцев", А-д
3000 лв.
разреш. За ползване
 
инж.В.Христозова
195
"НСН на пеш.мостове, кв.Д.Воден"
ЕТ "Камен Гоцев", А-д
2500 лв.
разреш.за ползване
 
инж.В.Христозова
 
10.10.2008г. - 10.11.2008 г.
 
 
 
 
 
194
"Канализация с.Козаново" 
"Запрянов- 03" ООД А-д
919 341.67 лв.
224 кал.дни/03.11.08
2009г.
В.Юнакова
193
"Водопроводна мрежа , кв.Д.Воден"
"Запрянов- 03" ООД А-д
525 440,68 лв.
150 кал.дни/23.10.08
2009г.
инж.Й.Иванов
192
"Текущ ремонт и подръжка на р.пътища- 2007"
"Илва -ХГ" ООД П-в
8 561.60 лв.
до 20.12.08
20.12.2008
Ал.Ройнов
191
"Текущ ремонт и подръжка на р.пътища- 2006"
"Илва -ХГ" ООД П-в
8 561.60 лв.
до 20.12.08
20.12.2008
Ал.Ройнов
190
"Проект за направа на тоалетна с.Златовръх"
"БГ Инсталатор" ООД П-в
5 980.00 лв.
30 раб.дни/27.10.08
05.12.2008
инж.Б.Тачев
189
"Възстановяване на св.уредба и ул.осветление"
"МС Холд"ЕООД П-в
3 545.08 лв.
25 раб.дни/28.10.08
01.12.08г.
инж.Б.Тачев
188
Читалище "Родолюбие"-проект тераси
"Генезис Инвест" Ст.Загора
10 000.00 лв.
30 кал.дни/23.10.08
21.21.11.08
 
187
"Изготвяне на констр.проект за вх.знаци"
"Билдбой" П-в
3 500.00 лв.
 
 
 
186
"Път ІV-58025Орешец-Три могили- НСН
"Пътинвестинженеринг"АД София
6 998.00 лв.
до завършване на обекта
 
Ал.Ройнов
185
"ЦСМП и Образна диагностика в МБАЛ-поректи
"Ивни файнешъл" ООД П-в
19 800.00 лв.
75 кал.дни/29.10.08
2009г.
инж.Ал.Малинов
184
"Изготвяне на д-ция за кандидатстване по проект
ЕТ "Слав-Сл.Мерджанов" П-В
15 000 .00 лв.
 
 
 
183
"ОР ул."Къпина", ул."Хр.Анастасов", Д.Воден
ЕТ "Родео- 6" А-д
30 782.34 лв.
30 раб.дни/24.10.08
05.12.08г.
инж.А.Колева
182
"ОР ул."Кавал", ул."Орфей", П.Евтимово
"Новаков- 2 "ООД А-д
19 891.79 лв.
30 раб.дни/24.10.08
05.12.2008
В.Юнакова
181
"Асфалтиране на улици Общ.А-д"
"Пътремонт" ООД П-в
85 062.24 лв.
до 20.12./23.10.08
20.12.2008
Ал.Ройнов
180
"Благоустрояване на ул."Зорница", кв.Г.Воден
"Инвестстрой инж" ООД П-в
86 705.90 лв.
до 20.12.08
20.12.2008
инж.Й.Иванов
180
"ОР на ДДЛРГ в с.Нар.бани"
"Монолитстрой - Н" ЕООД
97 467.56 лв.
2 мес./15.10.08
15.12.08г.
В.Юнакова
179
"Ул."Ангел Войвода"с.Новаково -баластриране
"Мирела груп "ООД А-д
15 175,38 лв.
30 раб.дни/14.10.08
25.11.2008
инж.А.Колева
178
"Изработване на раб.проект Мост № 1", А-д
"Сет инженеринг" ЕООД София
32 800.00 лв.
30 кал.дни/13.10.08
21.11.2008
инж.Б.Тачев
178
"Изработване на раб.проект Мост № 2", А-д
"Сет инженеринг" ЕООД София
30 900.00 лв.
30 кал.дни/13.10.08
21.11.2008
инж.Б.Тачев
178
"Почистване на сухи и мокри откоси на язовири
кметовете по нас.места
9610,00 лв.
 
 
 
177
"ОР библ.филиал №1"П.Хилендарски"
ЕТ "Сибел Али Али" А-д
22 971,64 лв.
35 раб.дни/13.10.08
01.12.08г.
Мина Тръмбева
176
"Банкоброячна машина -3 бр.
Обединен банков сервиз ООД
4964.40 лв.
 
 
 
175
ЦДГ "Ас.крепост"-проект за газификация кухня
"Ириди" ЕООД А-д
1000,00 лв.
25 раб.дни/14.10.08
18.12.08г.
инж.Й.Иванов
174
ЦДГ "Пролет" проект за газификация кухня
"Ириди" ЕООД А-д
1000,00 лв.
25 раб.дни/14.10.08
18.12.08г.
инж.Й.Иванов
173
"Баластриране на ул."Освобождение", Тополово
"Запрянов- 03 ООД А-д
8 814,30 лв.
30 раб.дни/14.10.08
25.11.2008
Ал.Ройнов
172
"Изграждане на подп.стена в с.Горнослав и тротоар
ЕТ "Урожай-64" А-д
23 480,16 лв.
30 раб.дни/10.10.08
21.11.08г.
инж.А.Колева
171
"Подп.стена на ул."Ал.Стамболийски",Горнослав
ЕТ "Урожай-64" А-д
14 614,38 лв.
30 раб.дни/10.10.08
21.11.08г.
инж.А.Колева
170
"Направа на праг в р.Тополовска, с.Тополово
ЕТ "Урожай-64" А-д
10 764,60 лв.
30 раб.дни/10.10.08
21.11.08г.
инж.А.Колева
169
"ЦДГ "Дружба"-ремонт покрив и дограма
"Болидстрой" ЕООД А-д
51 994,,96 лв.
35 раб.дни/10.10.08
28.11.08г.
Ал.Ройнов
168
"Детска площадка в кв."Запад"-изграждане
"ЕР 2009" ООД Мулдава
13 970,00 лв.
45 раб.дни/10.10.08
12.12.08г.
инж.А.Колева
167
"Изграждане на подп.стена в с.Врата"
ЕТ "Урожай-64" А-д
44 278,74 лв.
30 раб.дни/10.10.08
21.11.08г.
инж.А.Колева
166
"Подмяна на верт. клонове водопровод в бл.6/8
ЕТ "Сибел Али Али" А-д
14 999,21 лв.
50 раб.дни/10.10.08
19.12.08г.
инж.Й.Иванов
 
01.01.2008г. - 10.10.2008 г.
 
 
 
 
 
165
"Компютърна техника -доставка и монтаж"
"АВСД Компютърс "ЕООД Пловдив
24 822,42 лв.
10 дни
08.10.2008
Г.Иванова
164
"ОР тротоарна н-ка ,ул."Плиска",А-д
ЕТ "Мерием Салиф", Асеновград
4 621,10 лв.
20 раб.дни
01.11.2008
Ал.Ройнов
163
"Подпорна стена и корекция корито,кв.Д.Воден"
"Строймат -96" ООД Пловдив
33 102,65 лв.
 
не е прикл.
инж.Й.Иванов
162
"Метални решетки по прозорци в ДОВДРГ
ЕТ "Зорница" Пловдив
8 858,92 лв.
20 раб.дни
31.10.2008
инж.А.Колева
161
"Ремонт на офисите за раздаване на храна в ясла
ЕТ "Конгломерат -92"Асеновград
5 813,26 лв.
до 31.11
не е прикл.
Васка Юнакова
160
"Преустройство на пом-е в санитарен възел"
"Булстрой инженеринг" ЕООД П-в
11 940,30 лв.
20раб.дни
не е прикл.
инж.Ал.Малинов
159
"ОР на съблекалня кв.Г.Воден
"Инвестсрой инж" ООД Пловдив
20 986,93 лв.
50 раб.дни
не е прикл.
инж.Й.Иванов
158
"Изготвяне на геод.заснемане ПЗ "Изток"
"Амбелино-Коавачев и сие" А-д
7 000,00 лв.
30 раб.дни
не е прикл.
инж.Й.Иванов
157
"Земни работи на ул."Безименна",кв.Д.Воден
ЕТ "Родео-6 Р.Ахмедов"Асеновград
11 040,48 лв.
30 раб.дни
17.11.2008
Ал.Ройнов
156
"Трот.настилка до ТП,бл.7/99ул."Цар Иван Асен"
ЕТ "Снайп Кар "Пловдив
5 182,06 лв.
25 раб.дни
10.11.2008
Ал.Ройнов
155
ОДЗ "Бако Динчо-подмяна канализация"
ЕТ "Сибел Али -Али" Асеновград
9 984,88 лв.
до 60 раб.дни
09.10.2008
инж.Й.Иванов
154
"Благоустрояване на второ пл.ниво,сКонуш"
"АТКО" ООД Асеновград
19 996,42 лв.
до 15.11.
не е прикл.
инж.Ал.Малинов
153
"Благоустрояване на паркове в с.Новаково"
"Мирела Груп" ООД Асеновград
17 690,64 лв.
45 раб.дни
26.11.2008
инж.А.Колева
152
"ОР трот.настилка ул."Калоян", с.Тополово"
"Мирела Груп" ООД Асеновград
28 090,92 лв.
45 раб.дни
27.11.2008
Ал.Ройнов
151
"Пренареждане паважна настилка"Цар Освободител
"Строймат -96" ООД Пловдив
19 496,40 лв.
10 раб.дни
08.10.2008
Ал.Ройнов
150
"Изработка парапет ул"Сливница"
"Строймат -96" ООД Пловдив
19 663,91 лв.
30 раб.дни
05.11.2008
Ал.Ройнов
149
Текущо поддържане на дъждоприемни шахти-А-д
Инвестстрой-инж ООД Пловдив
ед.цени
1 година
не е прикл.
инж.Й.Иванов
148
"Доставка и монтаж детска площадка "Свобода"
"Престиж билд "ООД Асеновград
14 897,52 лв.
35 раб.дни
не е прикл.
Сн.Стойчева
147
"Архивиране на документи "
"Авен -А-Комерс" ЕООД Пловдив
29 900,00 лв.
2008г
не е прикл.
Б.Арабаджиева
146
"ОР помещение Здравна служба, с.Бачково"
ЕТ "Талита" с.Чешнигирово
8 227.32 лв.
30 раб.дни
не е прикл.
Мина Тръмбева
145
"Път ІV-Орешец-Три могили 11+000до 14+300"
"Пътища Пловдив" АД Пловдив
349 900,00 лв.
65 кал.дни
23.11.2008
Ал.Ройнов
144
"Газоснабдяване спортна зала"
"Строй Контрол Корект"ЕООД
3 000 лв.
15.09.2008
24.09.2008
инж.Й.Иванов
143
"Почистване на канал в с.Избегли-текущ ремонт
ЕТ "Урожай-64" Асеновград
9 445, 92 лв.
30 раб.дни
25.09.2008
инж.А.Колева
142
"Удължаванве на отводнителен канал, с.Тополово"
ЕТ "Урожай-64" Асеновград
10 260,89 лв.
30 раб.дни
25.09.2008
инж.А.Колева
141
"Почистване канал в с.Козаново"
ЕТ "Урожай-64" Асеновград
8 585,28 лв.
30 раб.дни
25.09.2008
инж.А.Колева
140
"Доставка и монтаж на автомобилни броячи"
"МС Холд" ЕООД Пловдив
8 976,00 лв.
15 раб.дни
25.09.2008
инж.Ал.Малинов
139
"Изграждане подпорна стена с.Орешец-проект"
"Билдбой- проект"ЕООД Пловдив
9 5660,00 лв.
30 кал.дни
не е прикл.
арх.Д.Шишков
138
"Читалище "Родолюбие"-хидроизолация,сц.мех.
"Мирела Груп" ООД Асеновград
49 962,00 лв.
45 раб.дни
не е прикл.
Васка Юнакова
137
"Почистване на дери в с.Конуш"
ЕТ "Родео-6 Р.Ахмедов" Асеновград
5 073.60 лв.
20 кал.дни
17.09.2008
Васка Юнакова
136
"Направа на подпорни стени с.Червен"
"Строймат -96" ООД Пловдив
19 890,45 лв.
30 раб.дни
06.10.2008
инж.А.Колева
135
"Текущ ремонт общ.сграда, ул."В.Левски"№7
"Стройкомерс 2003"ЕООД Бойчиновци
9 888,33 лв.
20 раб.дни
23.09.2008
Мина Тръмбева
134
"Възстановяване на водосток-батерия проект"
"ДТД" ЕООД София
20 040,00 лв.
4 мес.
не е прикл.
инж.Б.Тачев
133
"ОР сграда бивше кметство с.Жълт Камък-инж."
ЕТ "Конгломерат -92" Асеновград
24 825,61 лв.
до 15.10.
15.09.2008
инж.Ал.Малинов
132
"Климатична инсталация в Търговски център"
"Чучев клима" ЕООД Асеновград
44 995,20 лв.
до 30.08.
15.09.20085
инж.Й.Иванов
131
"Изграждане на детска площадка с.Златовръх"
"ЕР 2009" ООД с.Мулдава
7 934,96 лв.
45 раб.дни
24.09.2008
Сн.Стойчева
130
"Текущ ремонт сграда км.с.Избегли"
"Булстрой инженеринг" ЕООД П-в
16 735,62 лв.
60 кал.дни
07.10.2008
Васка Юнакова
129
ЦДГ Щастливо детство Тополово поз.14
ЕТ "Сибел Али-Али" Асеновград
3 805,72 лв.
5 кал.дни
11.08.2008
Мина Тръмбева
128
ОДК В.Левски -газово оборудване поз.13
"Никмар" ЕООД София
28 568,59 лв.
35 кал.дни
03.09.2008
инж.Й.Иванов
127
ОУ Никола Вапцаров пож.инс-ция поз.12
"Никмар" ЕООД София
19 660,37 лв.
25 кал.дни
29.08.2008
Васка Юнакова
126
СОУ Св.Княз Борис І пож.инс-ция поз.11
"Никмар" ЕООД София
26 435,89 лв.
25кал.дни
02.09.2008
Мина Тръмбева
125
СОУ Св.Кирил и Методий пож.инс-ция поз.10
"Никмар" ЕООД София
29 111,95 лв.
25 кал.дни
08.09.2008
Мина Тръмбева
124
ЦДГ Слънце -хидроизолация поз.9
ЕТ "Сибел Али-Али" Асеновград
13 106,28 лв.
10 кал.дни
15.08.2008
Мина Тръмбева
123
ЦДГ Мир -филиал с.Стоево поз.8
"Запрянови- 03" ООД Асеновград
4 370,57 лв.
8 кал.дни
08.08.2008
Мина Тръмбева
122
ЦДГ Дружба- филиал с.Избегли поз.7
ЕТ "Сибел Али-Али" Асеновград
8 756,10 лв.
10 кал.дни
13.08.2008
Мина Тръмбева
121
"ОУ Ангел Кънчев" дограма поз.6
"Термикс" ООД Пазарджик
92 023,80 лв.
28 кал.дни
01.09.2008
Васка Юнакова
120
"ОУ Кл.Охридски"Златовръх поз.5
Строймат -96 ООД Пловдив
1960,26 лв.
15 кал.дни
05.08.2008
Васка Юнакова
119
"ОДЗ Бако Динчо"-филиал с.Мулдава поз.4
"Запрянови- 03" ООД Асеновград
28 911, 77 лв.
33 кал.дни
05.08.2008
Мина Тръмбева
118
"Ремонт на газоизв.ин-ция в ЦДГ "Дружба"поз.3
"Никмар" ЕООД София
2 929,38 лв.
15 кал.дни
28.08.2008
инж.Й.Иванов
117
"ОР хидроизолация покрив и подмяна"-поз.2
"Термикс" ООД Пазарджик
71 415,30 лв.
30 кал.дни
05.09.2008
Васка Юнакова
116
"ОР на стола в СОУ "К.и Методий"-поз.1
ЕТ "Сибел Али-Али" Асеновград
17 467,99 лв.
20 кал.дни
22.08.2008
Васка Юнакова
115
"Доставка и монтаж на указ.сигнализация"
"БКС Асеновград"
4 063,87 лв.
20 раб.дни
не е прикл.
инж.Б.Тачев
114
"Проектиране на сграда за ново км.с.Боянци"
ЕТ "Христина Танчева" Асеновград
10 000 лв.
75 кал.дни
не е прикл.
арх.Д.Шишков
113
"Изграждане на функ.връзка ІІ етаж Община"
"Болидстрой "ЕООД Асеновград
99 915,48 лв.
2 мес.
07.10.2008
Ал.Ройнов
112
"Закупуване на нов чугунен котел За ДВФУ
"Неотерм" ООД Ямбол
14 400,00 лв.
60 кал.дни
23.09.2008
Мина Тръмбева
111
"Баластриране пътя към сметището"
ЕТ "Урожай-64" Асеновград
4 985,53 лв.
45 раб.дни
18.08.2008
инж.А.Колева
110
"Възстановяване на пеш.мост, с.Тополово-проект
ЕТ "Билдбой-Ем. Бойчев"Пловдив
5 760,00 лв.
30 кал.дни
05.09.2008
инж.А.Колева
109
"Проект за канализация с.Боянци"
ЕТ "Христина Танчева" Асеновград
15 000 лв.
75 кал.дни
не е прикл.
арх.Д.Шишков
108
"Проект за канализация с.Златовръх""
"Синста инженеринг"ЕООД Пловдив
14 995,00 лв.
3 мес
не е прикл.
арх.Д.Шишков
107
"ОР на улици в Общ.А-д поз.3
"Запрянови- 03" ООД Асеновград
50 118,83 лв.
21 кал.дни
25.08.2008
инж.А.Колева
106
"ОР на улцци в Общ.А-д поз.2
"Запрянови- 03" ООД Асеновград
99 927,31 лв.
33 кал.дни
29.08.2008
инж.А.Колева
105
"ОР на улици в Общ.А-д поз. 1
"Запрянови- 03" ООД Асеновград
32 755,74 лв.
21 кал.дни
25.08.2008
инж.А.Колева
104
"Изграждане на паркинг с. Новаково"
ЕТ "Родео-6 Р.Ахмедов" А-д
9 994,12 лв.
45 раб.дни
22.08.2008
инж.А.Колева
103
"Газификация на Старата Община"
"Газоснабдяване Асеновград" АД
34 700,00 лв.
60 кал.дни
30.09.2008
инж.Б.Тачев
102
"Проект за нова ЦДГ в УПИІ-196"
"Арконт-А" ООД Пловдив
35 904,00 лв.
75 кал.дни
не е прикл.
арх.Д.Шишков
101
"Улична кан-ция пред тротоара на бл.5/5"Запад"
ЕТ "Сибел Али-Али" Асеновград
14 986,90 лв.
60 раб.дни
30.09.2008
инж.Й.Иванов
100
"Текущ ремонт общ.пътна мрежа през 2008г."
"Пътремонт "ООД Пловдив
114 458,26 лв.
до 20.10.08
01.10.2008
инж.А.Колева
99
"Проектна документация по ОПАК 1.4.
"Спиръл Съпюшънс" ООД София
35 880 лв.
до и-ние 
 
 
98
"Преустройство на пом-я за архив в Общината"
ЕТ "Зорница" Пловдив
19 683,84 лв.
25 раб.дни
28.08.2008
инж.А.Колева
97
"ОР на жилище - 4 стаи с.Конуш"
ЕТ "Талита" с.Чешнигирово
3 491,26 лв.
30 раб.дни
11.08.2008
Мина Тръмбева
96
"ОР външен водопровод,ул."Л.Каравелов"
ЕТ "Сибел Али -Али" Асеновград
6369,96 лв.
35 раб.дни
21.08.2008
Мина Тръмбева
95
"Изграждане на джобове за контейнери", А-д
ЕТ "Коки- 83-Н.Манчев" с.Ягодово
по ед.цени
45 раб.дни
16.09.2008
Васка Юнакова
94
"Проект за канализация с.Нови извор"
"Синста инженеринг"ЕООД Пловдив
15 000.00 лв.
3мес.
не е прикл.
арх.Д.Шишков
93
"ОР на ВиК на ап.13,бл.4/8ЖК"запад"
ЕТ "Сибел Али-Али" Асеновград
3 752,76 лв.
35 раб.дни
11.08.2008
Мина Тръмбева
92
"ОР на ап.39,вх.Б,жк"Изток"
ЕТ "Сибел Али -Али" Асеновград
3 090,34 лв.
30 раб.дни
11.08.2008
Мина Тръмбева
91
"Подпорна стена ул."Люти дол, Нар.бани-проект
ЕТ "Билдбой-Ем. Бойчев"Пловдив
2256,00 лв.
20 кал.дни
31.07.2008
инж.Й.Иванов
90
"ОР на пътя А-д- Лясково-свлачище
"Бластбор" ООД Асеновград
14 972,89 лв.
15 раб.дни
28.07.2008
Ал.Ройнов
89
"Проектиране корекцията на р.в с.Златовръх"
"Сет Инженеринг" ЕООД София
7 900,00 лв.
60 кал.дни
14.08.2008
инж.Б.Тачев
88
"Д-ка и м-ж врати и боядисване сграда "В.Левски"
"Стойкомерс 2003" ЕООД Бойчиновци
27 719,74 лв.
35 раб.дни
27.08.2008
Мина Тръмбева
87
"Текущ ремонт сграда км.с.Стоево
ЕТ "Конгломерат -92" Асеновград
4 353,23 лв.
до 28.08.
19.08.2008
инж.Ал.Малинов
86
"Текущ ремонт общ.сграда за леки автомобили
"Строймат -96" ООД Пловдив
5 125,26 лв.
10 раб.дни
19.07.2008
Ал.Ройнов
85
"ОР читалище с.Мулдава"
"Строймат -96" ООД Пловдив
10 058,08 лв.
15 раб.дни
25.07.2008
Васка Юнакова
84
"Парк "Л.дол"-тротоари и корито в с.Н.бани"
"Болидстрой" ЕООД Асеновград
4 977,32 лв.
20 раб.дни
18.08.2008
Сн.Стойчева
83
"Направа ограда на гр.парк с.Червен"
"Строймат -96" ООД Пловдив
6 958,84 лв.
10 раб.дни
16.07.2008
инж.А.Колева
82
"Изграждане на канализация ул.Ж.Камък"
ЕТ "Урожай-64"Асеновград
5 998,28 лв.
30 раб.дни
22.07.2008
инж.А.Колева
81
"Баластриране на улици с.Жълт Камък"
ЕТ "Урожай-64"Асеновград
9999,79 лв.
30 раб.дни
22.07.2008
инж.А.Колева
80
"Направа подпорна стена с.Врата"
ЕТ "Урожай-64" Асеновград
9 979,86 лв.
30 раб.дни
12.08.2008
инж.А.Колева
79
"Канализация с.Конуш"-НСН 
"Пловдивинвест" АД Пловдив
1.85%от ст-ст СМР
 
 
 
78
"Благоустрояване на ул."Илинден"
"БКС Асеновград"
14 909,66 лв.
14 раб.дни
07.07.2008
Ал.Ройнов
77
"Подпорна стена пред бл.19 в ЖК "Баделема"
"Строймат -96" ООД Пловдив
26 997,82 лв.
20 раб.дни
09.07.2008
Ал.Ройнов
76
"ТР общ.сграда ,бул."България"
"Престиж билд "ООД Асеновград
2 822,03 лв.
20 раб.дни
22.07.2008
Мина Тръмбева
75
"Полагане на поливна с-ма,ул."Крайречна"
ЕТ "Сибел Али Али" Асеновград
9992,04 лв.
45 раб.дни
29.08.2008
инж.Й.Иванов
74
"ОУ "Хр.Ботев"-проект евак.стълбище
ЕТ "Билдбой-Ем. Бойчев"Пловдив
2750,00 лв.
10 раб.дни
15.07.2008
арх.Д.Шишков
73
"ОР автобусни спирки, общ.А-д"
ЕТ "Зорница" Пловдив
21 805,52 лв.
25 раб.дни
28.07.2008
Мина Тръмбева
72
"Подпорна стена и ОР км.с.Мостово"
"Инвестсрой инж" ООД Пловдив
17 929,28 лв.
до 30.08
28.08.2008
инж.Ал.Малинов
71
"ОР покрив сграда и фасада км.Н.бани"
"Болидстрой "ЕООД Асеновград
49 998,60 лв.
45 раб.дни
25.07.2008
инж.Й.Иванов
70
"Текущ ремонт км.с. Бачково"
ЕТ "Конгломерат -92" Асеновград
4 794,24 лв.
до 23.07
27.06.2008
инж.Ал.Малинов
69
"Текущ ремонт сграда с.Лясково/стоп.постройка/
ЕТ "Конгломерат -92" Асеновград
6 143,61 лв.
до 15.07.
21.07.2008
инж.Ал.Малинов
68
"Текущ ремонт км.с.Златовръх"
ЕТ "Конгломерат -92" Асеновград
6 376,27 лв.
до 21,07
21.07.2008
инж.Ал.Малинов
67
"Направа тротоар на кръстовище"Кн.БорисІ"
"БКС Асеновград"
9 876,90 лв.
19 раб.дни
24.06.2008
Ал.Ройнов
66
"Климатици -25 бр.доставка и монтаж"
"Чучев клима" ЕООД Асеновград
25 200,00 лв.
до 20.06.08
24.06.2008
Ал.Малинов
65
"ОР на участък от ул."Родопи",с.Три могили
ЕТ "Урожай-64" Асеновград
3 998,94 лв.
30 раб.дни
18.07.2008
инж.А.Колева
64
"Благоустрояване центъра на с.Бор"
ЕТ "Урожай-64" Асеновград
1 998,79 лв.
30 раб.дни
18.07.2008
инж.А.Колева
63
"ОР на жилище ул."Речна",А-д
"Болидстрой" ЕООД Асеновград
4 976,00 лв.
30 раб.дни
24.06.2008
Мина Тръмбева
62
"ОР на ап.9,Вх.В, бл.3/8 ЖК"Запад"
"Болидстрой" ЕООД Асеновград
4 185,98 лв.
30 раб.дни
24.06.2008
Мина Тръмбева
61
"Текущ ремонт км. П.Евтимово"
ЕТ "Конгломерат -92"Асеновград
9 628,16 лв.
до 07.07
04.07.2008
инж.Ал.Малинов
60
"ОР на ап.38, ул."В.Левски"
"Болидстрой "ЕООД Асеновград
3 980,48 лв.
30 раб.дни
04.07.2008
Мина Тръмбева
59
"Благоустрояване центъра на с.Конуш"
"АТКО" ООД Асеновград
34 574,73 лв.
до 31.05.08
04.07.2008
инж.Ал.Малинов
58
"ОР покрив на детска ясла №1"
"Строймат -96" ООД Пловдив
14 970,81 лв.
30 раб.дни
17.07.2008
Мина Тръмбева
57
"Направа тротоари в с.Н.бани"
"Болидстрой" ЕООД Асеновград
9 991,08 лв.
30 раб.дни
04.07.2008
Васка Юнакова
56
"Раб.проект за пеш.стоманобетонов мост
"Сет Инженеринг" ЕООД София
35 700 ,00 лв.
50 кал.дни
 
инж.Б.Тачев
55
"Благаустрояване паркинг и тоалетни в с.Н.бани"
"Болидстрой" ЕООД Асеновград
14 991,74 лв.
30 раб.дни
04.07.2008
Васка Юнакова
54
"ОР стълбищна клетка здравна каса,ул."В.Левски"
Престиж Билд ООД Асеновград
9 746,67 лв.
45 раб.дни
16.07.2008
Мина Тръмбева
53
"Изграждане на нов вход за МПС на Общ.пазар
"БКС Асеновград"
9 891,15 лв.
19 раб.дни
13.06.2008
Ал.Ройнов
52
"Изгражадне на път в ПЗ"Север"
ЕТ "Родео-6 Р.Ахмедов"Асеновград
9 988,32 лв.
30 раб.дни
17.06.2008
Ал.Ройнов
51
"Текущ ремонт на стаи 417,418,419,310,511,502
"Строймат-96"ООД, гр.Пловдив
9 987,92 лв.
20 раб.дни
17.06.2008
инж.Ал.Малинов
50
"Изграждане на детска площадка с.Боянци"
ЕТ "Рамадан Мехмед- Риад"с.Мулдава 
14 957,36 лв.
40 раб.дни
 
Сн.Стойчева
49
"ОР на мост ул."Тополовски проход",с.Тополово
ЕТ "Иван Генев-Топоген"с.Тополово
4 485,06 лв.
45 раб.дни
24.07.2008
инж.А.Колева
48
"Текущ ремонт сграда км.Лясково"
"Болидстрой" ООД Асеновгард
3 533,83 лв.
30 раб.дни
02.06.2008
Мина Тръмбева
47
"Баластриране пътя до пом.с-ция П.Евтимово
"Й.Новаков 2 "ООД Асеновград
14 993,06 лв.
30 раб.дни
03.07.2008
Васка Юнакова
46
"ОР общ.жилище бул."В.Левски "№7
ЕТ "Сибел Али Али"Асеновград
5 570,40 лв.
25 раб.дни
21.06.2008
Мина Тръмбева
45
"Доставка на лек автомобил"
"ЕУРАТЕК "ООД София
30 870,00 лв.
след превод
20.05.2008
инж.Й.Иванов
44
"Преустройство на ЦДГ "Зорница"-4 бр.общ.ж-ща
"Монолитстрой- Н "ЕООД Чешнигирово
94 927.07 лв.
2 мес
09.07.2008
инж.Й.Иванов
43
"Автоматечна тел.централа"
"Ка Систем" Пловдив
21 240,00 лв.
45 дни
 
В.Иванов
42
"Спортна зала -газификация, проект,доставка 
"Неотерм" ООД Ямбол
77 700,00 лв.
60 кал.дни
15.07.2008
инж.Й.Иванов
41
"Материали за ул.и парково осветление /2008г.
"ТМТ-Елком" ООД Пловдив
ед.цени
2008г
31.12.2008
Мина Тръмбева
40
"Направа на проект за укрепване р.Асеница
"Сет Инженеринг" ЕООД София
28 500,00 лв.
50 кал.дни
09.07.2008
инж.Б.Тачев
39
"Доставка на автомобил с висока проходимост"
"НАР "ООД Хасково
15 999,00 лв.
след превод
20.05.2008
инж.Й.Иванов
38
"Обзавеждане за нова сграда км.с.Мулдава"
ЕТ"Уста Чохата" Асеновград
7 782,00 лв.
след заявка
10.06.2008
инж.Ал.Малинов
37
"Обзавеждане 2 бр.кабинети Община"
"Уста Чохата" ЕООД Асеновград
15 994,80 лв.
след заявка/
10.06.2008
инж.Ал.Малинов
36
"Декаризация на зелени площи"
"Лора ДДД" ЕООД Асеновград
17,20/дка
до 31.12.08
06.10.2008
Сн.Стойчева
35
"Детайлно обследване на ен.ефективност"
"Енергоефектконсулт" ЕООД София
25 000.00 лв.
10 раб.дни
 
 
34
"Авариен ремонт он наводнение ул."Кн.БорисІ"
"Трасетстрой" ООД Пловдив
7372,02 лв.
30 раб.дни
20.05.2008
Мина Тръмбева
33
"Възстановяване на нанесени щети от 25.03.08
"Строймат- 96" ООД Пловдив
4 490,21 лв.
10 раб.дни
19.05.2008
Мина Тръмбева
32
"ОР на ап.6 на бул."В.Левски", А-д
"Трасетстрой" ООД Пловдив
13 598,60 лв.
30 раб. Дни
17.06.2008
Мина Тръмбева
31
"ОР на ап.71,бл.6/8 ЖК"Запад", А-д
ЕТ "Сибел Али Али" Асеновград
3 810,14 лв.
30 раб.дни
22.05.2008
Мина Тръмбева
30
"Преустройство на котелно п-ние в гр.библиотека
"АТКО " ООД Асеновград
9 799,06 лв.
до 12.06.08
11.06.2008
инж.Й.Иванов
29
"Прокопаване на хор.канализация пред ПУ
ЕТ "Сибел Али Али" Асеновград
1 398,72 лв.
30 раб.дни
12.05.2008
Мина Тръмбева
28
"Събаряне на жилищна сграда на ул."Бачковска"
ЕТ "Конгломерат- 92 " Асеновград
3 091,82 лв.
до 16.05.08
09.05.2008
инж.Ал.Малинов
27
"Възстановяване на под-стена-река Д.Воден
"Строймат -96 "ООД Пловдив
51 716,80 лв.
35 раб.дни
22.05.2008
инж.Й.Иванов
26
"ОР читалище с.Козаново"
"Престиж билд "ООД Асеновград
15 388,47 лв.
45 раб.дни
06.06.2008
инж.А.Колева
25
"Събаряне сграда на ул."Странджа"№2
ЕТ "Конгломерат -92" Асеновград
6 791,21 лв.
до 31.05.08
20.05.2008
инж.Ал.Малинов
24
"Паодръжка на ул. И парково осветление"
"Конкурент елстрой" ЕООД Асеновград
ед.цени
12 мес.
22.04.2009
Мина Тръмбева
23
"Изграждане канализация ул."Захария"
"Булстрой инженеринг" ЕООД Пловдив
13 202.93 лв.
до 30.06.08
30.06.2008
инж.Й.Иванов
22
"ОР сграда кметство с.Тополово"
"Инвестсрой инж" ООД Пловдив
17 599,32 лв.
32 раб.дни
09.06.2008
инж.Ал.Малинов
21
"Подмяна на светофарни секции ул."Цар Ив.Асен"
"МС Холд" ЕООД Пловдив
12 226,80 лв.
4 раб.дни
24.04.2008
Ал.Ройнов
20
"Преустройство на І етаж -хемодиализа"
"Габи и Ко"ЕООД Пловдив
10 800,00 лв.
20 раб.дни.
15.05.2008
Г.Иванова
19
"Вътрешно преустройство ОАРИЛ"
"Габи и Ко"ЕООД Пловдив
32 587,74 лв.
20 раб.дни
15.05.2008
инж.Ал.Малинов
18
Консултиране по проект за кандидатстване
"АС Евроконсулт" ООД Пловдив
20 000 лв.
1 мес.
 
 
17
"От соц. помощи към заетост"
"РДЗ и СР" Асеновград
3 987,00 лв./мес.
2008г.
не е прикл.
Сн.Стойчева
16
"Отпечатване , пликоване на съобщения"
"Прима ТР" ООД Пловдив
0,3579/на съобщ.
20 кал.дни
20.04.2008
Г.Кръстев
15
"Доставка на посадъчен м-л -цветя"
"Люси -99" ООД Пловдив
5 000 лв.
до 31.12.08
не е прикл.
Сн.Стойчева
14
"Доставка на иглол. И широк.дървета"
"Геосим "ЕООД Пловдив
31 000 лв.
31.12.2008
не е прикл.
Сн.Стойчева
13
"Изграждане подп.стена ул."Странджа"
"Бондис "ООД София
47 781,00 лв.
40 раб.дни
11.08.2008
инж.Й.Иванов
12
"Доставка на хран.продукти поз.5"
"Суров Комерс" ООД Асеновград
по ед.цени
1 год.
не е прикл.
образование
11
"Доставка на хран.продукти поз.3,4,6"
ЕТ "БББ-Богомил Батинков" Асеновград
по ед.цени
1 год.
не е прикл.
образование
10
"Доставка на хран.продукти поз.2"
"Суров Комерс" ООД Асеновград
по ед.цени
1 год.
не е прикл.
образование
9
"Доставка на хран.продукти поз.1"
"Учен.и столово хранене"Асеновград
по ед.цени
1 год.
не е прикл.
образование
8
Текущ ремонт на помещение за радиовъзел
"Строймат-96"ООД, гр.Пловдив
2 294,42 лв.
20 раб.дни
19.03.2008
инж.А.Колева
7
Авариен ремонт на ритуална зала-А-д
"Строймат-96"ООД, гр.Пловдив
10 240,23 лв.
20 раб.дни
03.04.2008
Ал.Ройнов
6
Подготовка по кандидатване по проект
"АС Евроконсулт" ООД Пловдив
9 500,00 лв.
до подаване на док.
 
Васка Юнакова
5
Текущ ремонт на сграда на сметище"Капсида"
"АТКО" ООД Асеновград
6 539,49 лв.
20 раб. Дни
04.03.2008
инж.Й.Иванов
4
Текущ ремонт на ВиК инст./бивш битов комбинат
ЕТ "Сибел Али Али" Асеновград
5498,76 лв.
30 раб.дни
21.06.2008
М.Тръмбева
3
Изграждане канализация на с.Конуш
Запрянови - 03 ООД, гр.Асеновград
949679.12 лв.
180 кал.дни 
 
 
2
Текущ ремонт на стаи 409/412 в Общ.А-д
"Строймат-96"ООД, гр.Пловдив
11622,37 лв.
20 раб.дни
 
Ал.Ройнов
1
"Доставка на сол за зимно поддържане 2008г."
"Комунал" ООД Пловдив
30 600,00 лв.
20 дни
 
Сн.Стойчева
 

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм