Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Община Асеновград подготвя проектна идея за изграждане на социални жилища в град Асеновград

Община Асеновград подготвя фиш за проектна идея с наименование: „Изграждане на социални жилища в град Асеновград”. При одобрение от Работна група за оценка на проектни фишове, проектната идея ще бъде включена в списъка с обекти от Инвестиционната програма по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.  на община Асеновград. Това ще позволи в последствие изготвянето на проектно предложение, с което да се кандидатства за финансиране пред ОПРР.
    
Проектната идея има за цел изграждане на жилищна сграда със съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението и други групи в неравностойно положение. Предвижда се жилищната сграда да включва социални жилища с различно разпределение в това число и жилища за хора с увреждания.
    
Идеята е сградата да бъде изградена върху терен общинска собственост в квартал „Запад“ на територията на зоната за въздействие „Зона с преобладаващ социален характер” от одобрения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Асеновград.   
   
В новопостроените социални жилища ще бъдат настанявани представители на поне 2 от посочените групи:
1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия - лица, които нямат собствено жилище и не притежават движима или недвижима собственост и/или идеални части от нея, която може да бъде източник на доходи, както и не са сключили договор за безвъзмездно ползване на имот; не са настанени в специализирана институция на държавна и/или общинска издръжка.
2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания.
3. Хора в риск от бедност и социално изключване - лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законо установения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време. Семейството включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст. Лицата от целевата група задължително следва да живеят/обитават жилищен фонд в лошо състояние и/или с лоша или липсваща инженерна инфраструктура (водопровод, канализация и др.), и да не притежават собственост върху недвижим имот.
    
С реализацията на тази проектна идея Община Асеновград ще предостави нов вид социална услуга. Подходът е подобен на настаняването в общински жилища, но има и съществени различия. Отговарящите на изискванията ще бъдат настанявани за срок не по-голям от три години. За подобряване на социалния им статус ще бъдат включени в допълнителни мерки за образование и заетост. Безработните ще трябва да имат регистрация в Бюрото по труда и да не са отказвали курсове по квалификация или предлагана работа от трудовата борса. Децата ще трябва да имат личен лекар, да са записани на училище или детска градина и да са преминали през задължителните имунизации. 

Валидно до: 09.12.2018

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА САЙТА Валидно до: 31.12.2019
КОЛЕДНО-НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА’ 2018 ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Валидно до: 31.12.2018
Община Асеновград организира конкурс за най-добро домашно вино реколта 2018 година Валидно до: 30.12.2018
Общински съвет Асеновград обявява кандидатите за съдебни заседатели, мандат 2019-2023 г. Валидно до: 27.12.2018
51 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 19.12.2018
Община Асеновград обявява прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализирана инвестиционна програма по ОПРР 2014-2020 Валидно до: 19.12.2018
Промяна в организацията на движението по ул. “Асенова крепост” в гр. Асеновград Валидно до: 18.12.2018
Община Асеновград подготвя проектна идея за изграждане на социални жилища в град Асеновград Валидно до: 09.12.2018
График за събиране и транспортиране на битови отпадъци през месец ноември Валидно до: 30.11.2018
Обява за откриване на процедура за избор на съдебни заседатели в Районен съд - Асеновград Валидно до: 30.11.2018
50- то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за дневен ред и График комисии Валидно до: 21.11.2018
Ден на народните будители Валидно до: 01.11.2018
НА 31.10.2018 Г. ИЗТИЧА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ Валидно до: 01.11.2018
48 - Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 24.10.2018
Eсенни празници на изкуствата 2018 г. Валидно до: 10.10.2018
Сдружение „МИГ-Куклен-Асеновград” информира за предстоящо провеждане на информационни събития Валидно до: 27.09.2018
46 - то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - Проект за Дневен ред и График комисии Валидно до: 26.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ: На 21.09.2018 г. /петък/ ще бъде спряно електрозахранването на блок 107 в кв. Запад и другите сгради около него Валидно до: 21.09.2018
СРЕДНОВЕКОВЕН ПАНАИР – АСЕНОВГРАД 2018 Валидно до: 16.09.2018
Временна организация на движението на главен път Пловдив – Асеновград при входа / изхода към кв.”Долни Воден” Валидно до: 15.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм