Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград

ОБЩИНА  АСЕНОВГРАД,  ОБЛАСТ  ПЛОВДИВ
На основание Заповед  № А-1864/29.10.2018 г. на Кмета на Община Асеновград,  чл. 98, ал.4, във връзка с чл. 104, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
О Б Я В Я В А
Удължава срока за закупуване на конкурсна документация и срока за подаване на предложения за участие  в публично оповестения неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обект -публична общинска собственост – Терен с площ 42.25 кв.м.,  попадащ в поземлен имот с кадастрален №00702.513.255 по КК на гр. Асеновград, съгласно  одобрена от гл. архитект на Община Асеновград   схема по чл. 56 от ЗУТ и Наредбата за преместваемите обекти, елементи на градското обзавеждане, рекламни и монументално – декоративни  елементи  на територията на Община Асеновград,  с предназначение  „обществена тоалетна”.
Конкурсна документация се закупува от 05.11.2018 г.  до 12.11.2018 г.  всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.30 до 16.30 часа от отдел "Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане" стая 502, ет. V на Община Асеновград, срещу платежен документ от касата на Информационния център – Община Асеновград.
Депозит за участие в конкурса - в размер на 30 % от началната конкурсна цена  (660.00 лв.) да се внася в касата на Общината – Информационен център до  16.00 часа  на 23.11.2018 г.
Оферти за участие вконкурса да се приемат до 16.30 часа на 23.11.2018 г. в отдел "Управление на общинска собственост и нежилищни имоти, надзор, актуване и разпореждане" , стая 502,  ет.V на Община Асеновград.
Всички останали конкурсни условия, публикувани във вестник “Вестител”, бр. 936/ 12 октомври -18 октомври 2018 г.,  остават непроменени.
За допълнителна информация, тел.: 0331/20335

Валидно до: 23.11.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм