Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар

На основание чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 81 от НРПУРОИ и Решение № 1578/ 26.09.2018 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от № А - 1662 до № А - 1668 от 03.10.2018 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост, кв. 21, парцел II – Общински пазар по плана на ПЗ „Север” гр. Асеновград  както следва:
 
 
Дата на търга
Начален час на търга
Наименование на обекта
Застроена площ
 
Предназначение
Начална тръжна цена за годишен наем
/без ДДС/ и стъпка на наддаване
Депозит за участие в търга
 
 
1.
 
25.10.2018 г.
9.00
Павилион № 18
4,00 кв. м.
Търговия на дребно
    408,00 лв. /без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
100,00 лв.
 
2.
 
25.10.2018 г.
9.30
Павилион № 24
със застроена площ
4,00 кв .м. и навес 10,50 кв. м.
Търговия на дребно
1038,00 лв. /без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
300,00 лв.
 
3.
 
25.10.2018 г.
10.00
Павилион № 58
със застроена площ
6,00 кв .м. и навес 6,00 кв. м.
Търговия на дребно
972,00 лв. /без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
250,00 лв.
 
4.
 
25.10.2018 г.
10.30
Павилион № 59
със застроена площ
6,00 кв. м. и навес 6,00 кв. м.
Търговия на дребно
972,00 лв. /без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
250,00 лв.
 
5.
 
25.10.2018 г.
11.00
Терен № 40
със застроена площ 27,00 кв. м. и навес 6,80 кв. м.
Търговия на дребно
2028,00 лв. /без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
500,00 лв.
 
6.
 
25.10.2018 г.
11.30
Терен № 53
със застроена площ 169,00 кв. м.
Търговия на дребно и производство
3049,20 лв. /без ДДС/
стъпка на наддаване /200 лв./
1000,00 лв.
 
7.
 
25.10.2018 г.
12.00
Терен № 55
със застроена площ
39,10 кв. м. и навес 19,50 кв. м.
Търговия на дребно
3516,00 лв. /без ДДС/
стъпка на наддаване /200 лв./
1000,00 лв.

 

Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград. 
 
Срок на договора – 5/пет/ години.
 
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
 
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв. /с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 10.10.201г. до дeня, предхождащ търговете /24.10.2018 г./.
 
Депозити за участие в търговете се внасят на касата на Общински пазар, ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /24.10.2018 г./.
 
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 08.11.2018 г. на същото място и при същите условия.
 
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград
         
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”,
ул. Ил. Макариополски “ № 40.

Валидно до: 08.11.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм