Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград

На основание  чл. 14, ал. 2 от ЗОС и чл. 81 от НРПУРОИ и  Решение № 1522/29.08.2018 г. г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от  № А- 1476 до № А- 1487 от  05.09.2018 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост, кв. 21, парцел II– Общински пазар по плана на ПЗ „Север” гр. Асеновград  както следва:
 
 
 
Дата на търга
Начален час на търга
Наименование на обекта
Застроена площ
 
Предназначение
Начална тръжна цена за годишен наем
/без  ДДС/ и стъпка на наддаване
Депозит за участие в търга
 
 
1.
 
28.09.2018 г.
9.00
Павилион № 17
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
100,00 лв.
 
2.
 
28.09.2018 г.
9.30
Павилион № 19
със застроена площ
4,00 кв.м. и навес 17,00 кв.м.
Търговия на дребно
1428,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
400,00 лв.
 
3.
 
28.09.2018 г.
10.00
Павилион № 21
със застроена площ
4,00 кв.м. и навес 14,73 кв.м.
Търговия на дребно
1291,80 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
300,00 лв.
 
4.
 
28.09.2018 г.
10.30
Павилион № 30
със застроена площ
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
1346,40 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
350,00 лв.
 
5.
 
28.09.2018 г.
11.00
Павилион № 31
със застроена площ 4,00 кв.м. и навес 6,70 кв.м.
Търговия на дребно
1467,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
400,00 лв.
 
6.
 
28.09.2018 г.
11.30
Павилион № 62
със застроена площ 6,00 кв.м. и навес 10,20 кв.м.
Търговия на дребно
1224,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
7.
 
28.09.2018 г.
12.00
Терен № 34
със застроена площ
85,00 кв.м.
Търговия на дребно и обществено хранене
5100,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /200 лв./
1000,00 лв.
 
8.
 
28.09.2018 г.
13.00
Терен № 35
със застроена площ
30,00 кв.м.
Търговия на дребно и производство
1800,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
500,00 лв.
 
9.
 
28.09.2018 г.
13.30
Терен № 39
със застроена площ
17,32 кв.м. и навес 13,62 кв.м.
Търговия на дребно
1838,40 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
500,00 лв.
 
10.
 
28.09.2018 г.
14.00
Терен № 41
 
със застроена площ
24,00 кв.м.
Търговия на дребно
1440,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
400,00 лв.
 
11.
 
28.09.2018 г.
14.30
Терен № 46
със застроена площ
25,80 кв.м.  
Търговия на дребно
1548,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
400,00 лв.
 
12.
 
28.09.2018 г.
15.00
Терен № 49
със застроена площ
44,00 кв.м. и навес 30 кв.м.
Търговия на дребно
4620,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /200 лв./
1000,00 лв.
 
 
Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв. /с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар,  ул. “Ил. Макариополски“ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00часа от 12.09.201г. до дeня предхождащ търговете /27.09.2018 г./.
Депозити за участие в търговете се внасят на касата на Общински пазар, ул. ”Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /27.09.2018 г./.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 12.10.2018 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “Пазари и тържища”, ул. “Ил. Макариополски“ № 40.

 


Валидно до: 12.10.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на 3 бр. имоти в гр. Асеновград, с. Червен и с. Нови извор Валидно до: 25.01.2019
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти - общ. собственост, находящи се в с. Конуш и в гр. Асеновград Валидно до: 22.01.2019
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ с КИ№00702.506.59 по КК на гр. Асеновград Валидно до: 10.01.2019
Община Асеновград обявява процедура за подбор на специалисти за "Център за ранно детско развитие" Валидно до: 21.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. обекти в гр. Асеновград и с. Избеглии Валидно до: 13.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект в търговски център с многофункционално предназначение Валидно до: 05.12.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 05.12.2018
Обява за изготвяне на предварителни регистри на имоти с НТП - за землища с. Тополово, с. Добростан и с. Леново Валидно до: 28.11.2018
График за провеждане на заседания на комисиите по чл. 37ж., ал. 4 от ЗСПЗЗ за календарната 2019 г. Валидно до: 28.11.2018
Удължаване сроковете за участие в конкурс за терен в ПИ 00702.513.255 по КК на Асеновград Валидно до: 23.11.2018
Публичен търг с явно наддаване за продажба на ПИ 49309.10.88 по КК на с. Мулдава, с площ 5863 кв.м. Валидно до: 16.11.2018
Обявление на МРРБ на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост и решение на Министерски съвет Валидно до: 15.11.2018
Съобщение за отмяна на неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с площ 42.25 кв.м., попадащ в ПИ с К№ 0702.518.158 по Валидно до: 15.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. обекти - общ. собственост в гр. Асеновград и с. П. Евтимово Валидно до: 13.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, публична общинска собственост – Общински пазар Валидно до: 08.11.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. поземлени имоти в с. Червен и кв. Долни Воден Валидно до: 06.11.2018
Публични конкурси за отдаване под наем на два терена в гр. Асеновград Валидно до: 05.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБКА ТЕОФИЛОВА ГАНЧЕВА Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЛАЛАБОНОВ Валидно до: 04.11.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕЛИ ЯНКОВА ДИМИТРОВА Валидно до: 04.11.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм