Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновгра

На основание  чл.14, ал.2 от ЗОСи чл.81 от НРПУРОИ и  Решение № 1484/11.07.2018 г.г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от  № А- 1128 до № А- 1141/ 17.07.2018 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ СЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост, кв. 21, парцел II– Общински пазар по плана на ПЗ „Север” гр. Асеновград  както следва:
 

-

Дата на търга
Начален час на търга
Наименование на обекта
Застроена площ
 
Предназначение
Начална тр.цена за годишен наем
/без  ДДС/ и стъпка на наддаване
Депозит за участие в търга
 
 
1.
 
07.08.2018 г.
9.00
Магазин № 5
22,00 кв.м. търговска площ и 25,46 кв.м. терен
Търговия на дребно
2681,52 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
500,00 лв.
 
2.
 
07.08.2018 г.
9.30
Павилион № 8
със застроена площ
17,77 кв.м.
Търговия на дребно
1386,06 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
300,00 лв.
 
3.
 
07.08.2018 г.
10.00
Павилион № 9
със застроена площ
16,45 кв.м.
Търговия на дребно
1283,16 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
300,00 лв.
 
4.
 
07.08.2018 г.
10.30
Павилион № 16
със застроена площ
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
100,00 лв.
 
5.
 
07.08.2018 г.
11.00
Павилион № 20
със застроена площ 4,00 кв.м. и навес 6,70 кв.м.
Търговия на дребно
810,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
6.
 
07.08.2018 г.
11.30
Павилион № 23
със застроена площ 4,00 кв.м. и навес 6,70 кв.м.
Търговия на дребно
810,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
7.
 
07.08.2018 г.
12.00
Павилион № 26
със застроена площ
7,00 кв.м.
Търговия на дребно
714,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
8.
 
07.08.2018 г.
13.00
Павилион № 114
със застроена площ
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
100,00 лв.
 
9.
 
07.08.2018 г.
13.30
Павилион № 115
със застроена площ
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
100,00 лв.
 
10.
 
07.08.2018 г.
14.00
Терен № 56
 
със застроена площ
42,00 кв.м.
Търговия на дребно
2016,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
400,00 лв.
 
11.
 
07.08.2018 г.
14.30
Терен № 70+71
със застроена площ
24,00 кв.м. и навес 12,00 кв.м.
Търговия на дребно
2160,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
400,00 лв.
 
12.
 
07.08.2018 г.
15.00
Терен № 76
със застроена площ
12,00 кв.м.
Търговия на дребно
720,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
13.
 
07.08.2018 г.
15.30
Терен № 77+78
със застроена площ
24,00 кв.м. и навес 17,50 кв.м.
Търговия на дребно
2490,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /100 лв./
500,00 лв.
 
14.
 
07.08.2018 г.
16.00
Терен № 85+86
със застроена площ
12,00 кв.м.
Търговия на дребно
720,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена,която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00часа от 25.07.2018г.до дeня предхождащ търговете /06.08.2018 г./.
Депозитиза участие в търговетесе внасят на касата на Общински пазар,ул.” Ил. Макариополски” № 40до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /06.08.2018 г./.
Оглед на обектите се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведатна 21.08.2018 г.на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград        
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.

Валидно до: 21.08.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване да продажба на 3 бр. имоти вгр. Асеновград, с. Козаново и с. Златовръх Валидно до: 24.08.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 21.08.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновгра Валидно до: 21.08.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен, находящ се в ПИ 00702.531.133 по КК на А-д, с площ 95.85 кв.м. Валидно до: 09.08.2018
Община Асеновград съобщава, че е изработен ПП за обект – кръгово кръстовище при км 23+020 за кв. Долни Воден Валидно до: 20.07.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 5 бр. имоти в гр. Асеновград, кв. Горни Воден и с. Патриарх Евтимово Валидно до: 17.07.2018
Списък на спортните обекти за отдаване под наем през 2018г. по реда на ЗФВС и Правилника за неговото прилагане Валидно до: 30.06.2018
Публичен търг с явно наддаване за избор на оператор на язовирна стена на язовир "Елока", с Новаково Валидно до: 26.06.2018
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Педагог" за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 18.06.2018
Община Асеновград обявява процедура за позиция "Медиатор" за Център за ранно детско развитие - Асеновград Валидно до: 18.06.2018
Конкурс за отдаване под наем на помещение 50.60 кв.м. и тераса 15 кв.м., предназначение "Бюфет" в сграда - читалище, с. Избеглии Валидно до: 08.06.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 05.06.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 01.06.2018
Продължаване срока на действие на разрешително за водовземане на МБПЛР "Св. Богородица" ,с Нар. бани Валидно до: 30.05.2018
Съобщение за водовземане от язовир с. Мулдава, м. Прута, издадено на ЕТ "Гюнай Исмаил 2016" Валидно до: 28.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ШАБАН НАИМ БАЙРЯМ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТО ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕМЗИ САЛИХ ХАДЖИЯКУП СЕВДИЕ ТАХИР ХАДЖИЯКУП Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИКОСТОВА НИКОЛИНА КОСТАДИНОВА ХАДЖИКОСТОВА Валидно до: 24.05.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САФЕТ РЕДЖЕП МУРАД Валидно до: 24.05.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм