Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград

На основание  чл. 14, ал. 2 от ЗОСи чл. 81 от НРПУРОИ и  Решение № 1370/ 25.04.2018 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от  № А- 652 до № А- 664/ 02.05.2018 г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост,кв. 21, парцел II– Общински пазар по плана на ПЗ „Север” гр. Асеновград  както следва:
 

 

Дата на търга
Начален час на търга
Наименование на обекта
Площ
кв. м
Предназначение
Начална тр.цена за годишен наем
/без  ДДС/ и стъпка на наддаване
Депозит за участие в търга
 
 
1.
 
23.05.2018 г.
 
9.00
Павилион № 15
със застроена площ
4,00 кв.м.
Търговия на дребно
408,00 лв. /без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
100,00 лв.
 
2.
 
23.05.2018 г.
 
9.30
Павилион № 16
със застроена площ
4,00 кв. м.
Търговия на дребно
408,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
100,00 лв.
 
3.
 
23.05.2018 г.
10.00
Павилион № 20
със застроена площ
4,00 кв. м. и навес 6,70 кв. м.
Търговия на дребно
810,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
4.
 
23.05.2018 г.
10.30
Павилион № 23
със застроена площ
4,00 кв. м. и навес 6,70 кв. м.
Търговия на дребно
810,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
5.
 
23.05.2018 г.
11.00
Павилион № 26
със застроена площ 7,00 кв. м.
Търговия на дребно
714,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
6.
 
23.05.2018 г.
11.30
Павилион № 27
със застроена площ 7,00 кв. м.
Търговия на дребно
714,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
7.
 
23.05.2018 г.
12.00
Павилион № 114
със застроена площ
4,00 кв. м.
Търговия на дребно
408,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
100,00 лв.
 
8.
 
23.05.2018 г.
13.00
Павилион № 115
със застроена площ
4,00 кв. м.
Търговия на дребно
408,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
100,00 лв.
 
9.
 
23.05.2018 г.
13.30
Терен № 5 а
с обща площ 8,60 кв. м. + 3 бр. маси
Търговия на дребно
816,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
10.
 
23.05.2018 г.
14.00
Терен № 11 а
с обща площ 11,40 кв. м. + 3 бр. маси
Търговия на дребно
984,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
11.
 
23.05.2018 г.
14.30
Терен № 12 а
с обща площ 5,80 кв. м. + 2 бр. маси
Търговия на дребно
548,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
12.
 
23.05.2018 г.
15.00
Терен № 46 а
с обща площ 11,70 кв. м. + 3 бр. маси
Търговия на дребно
1002,00 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /50 лв./
200,00 лв.
 
13.
 
23.05.2018 г.
15.30
Магазин № 4
търговска площ 27,84 кв. м. и терен 43,14 кв. м.
Търговия на дребно
3524,40 лв./без ДДС/
стъпка на наддаване /200 лв./
500,00 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Търговете ще се проведат в управлението на дейност „Пазари и тържища”, ул. „Иларион Макариополски” № 40, гр. Асеновград.
Срок на договора – 5/пет/ години.
Месечната наемна цена, която ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 09.05.2018 г. до дeня предхождащ търговете /22.05.2018 г./.
Депозитиза участие в търговете се внасят на касата на Общински пазар, ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /22.05.2018 г./.
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведатна 06.06.2018 г. на същото място и при същите условия.
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.          
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.

 

 

Валидно до: 05.06.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в Асеновград и с. Конуш Валидно до: 24.10.2018
Публични търгове за отдаване под наем на два терена и едно помещение в гр. Асеновград и с. Боянци Валидно до: 17.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Търговски център Валидно до: 12.10.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 12.10.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ПАВЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ТОДОРОВ ИЛИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕОРГИ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АЛЕКСАНДЪР РАДОСЛАВОВ МАКАЗЧИЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ПЛАМЕН КРЪСТЕВ НАЙДЕНОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕМИЛ БОЖКОВ ЕЛЕНКОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РЕНИ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТЕФАН ЙОРДАНОВ КОВАЧЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИЛЕН ДИМИТРОВ РАДЕВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СТОЯН ЖЕЛЯЗКОВ ЛЯНГОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СНЕЖАНКА СЛАВЧЕВА МОЛЛОВА Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДАНИЕЛ РУМЕНОВ БАКЛАРОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТОДОР ЛЮБЕНОВ ЧОБАНОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ПАНДЖАЛОВ Валидно до: 30.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ФИЛИПОВА Валидно до: 24.09.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МИРОСЛАВ МИНКОВ ТОДОРОВ Валидно до: 24.09.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм