Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Приет бе годишния отчет на Общинската програма за опазване на околната среда

Пред журналисти кметът на общината д-р Емил Караиванов акцентира върху по-важните точки от програмата околна среда. За 2017 година събирането и извозването на битови отпадъци са извършвани, съгласно два договора - за територията на гр. Асеновград и за населените места. Има сключен договор с фирма „ЕКОКОЛЕКТ” АД за организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията й, по който Общината няма ангажимент за финансиране от бюджета.
        
На територията на община Асеновград има разположени 239 съда за разделно събиране на отпадъците, 4 типа контейнери – жълт контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от хартия, пластмаса и метал, зелен контейнер -  за събиране на опаковки от стъкло-стъклени бутилки и буркани, кафяв контейнер – за събиране на опасни битови отпадъци и контейнер за битови биоразградими отпадъци.
        
Съгласно новите законови изисквания има сключен договор за сътрудничество с „Екобатери” АД- гр. София за „Организиране дейностите по разделно събиране, съхраняване и предаването за предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/ или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори, образувани на територията на община Асеновград“. Към момента са разположени 51 съда за събиране на портативни батерии в административни сгради и други обекти на територията на община Асеновград. През миналата година бяха събрани общо 30 кг. отпадъци - батерии и акумулатори. 
        
Три поредни години Община Асеновград има сключен договор за „Разделно събиране на отпадъци от излязло от употреба електричество и електронно оборудване „/ИУЕЕО/. През 2017 г. количествата такъв отпадък в общинска администрация са 615 кг., приети количества луминесцентни лампи от общинска администрация са 27, приети количества тонер касети от общинска администрация – 485 кг.
        
С заповед на кмета са определени местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки и масово разпространени отпадъци за община Асеновград. За град Асеновград – 40 съда тип”лодка”, 930 контейнера тип”бобър”, 2400 контейнера тип „кука”. Количеството на извозените от системата за разделно събиране отпадъци и получените отпадъци от опаковки, за периода 2017 г. е: 130,580 тона.
        
„Може би, еколози тепърва ще правят анализи какъв е точно ефектът и какво още може да се направи, но данните за събраните отпадъци по този договор на територията на община Асеновград никак не са лоши.”- коментира кметът Караиванов и посочи резултати: получени отпадъци от опаковки, подлежащи на рециклиране – общо 37,543 т., в това число хартия– 11,815 тона, пластмаса– 6,648 т., стъкло –– 19,080 т. Жълти контейнери–111,500 т, зелени контейнери – 19,080 т. Извозени отпадъци от контейнеритетип „бобър” – 16 864, 980т;
        
Община Асеновград има сключен договор за изготвяне на Актуализация на Програмата за управление на отпадъците, с период на действие 2016 – 2020 г., съобразена с Националния план за действие 2016 – 2020 г.
        
През годината се почистваха всички констатирани замърсени с отпадъци площи в населените места на общината, което  се извършва  целогодишно по сигнали на граждани и проверки на администрацията.
        
Община Асеновград извършва и периодичен контрол върху:
- предоставено ползване „тротоарно право” при строителни и ремонтни дейности;
- нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци;
- изпълнение на графици за сметосъбиране и сметоизвозване.
        
През 2017 г. Община Асеновград беше бенифициент по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020” и има договор за Актуализация на общинската програма за качеството на атмосферния въздух, със срок за изпълнение до 15.04.2019 г.
        
В отчета се посочва, че за намаляване на емисиите от битовото отопление в Асеновград през 2017 г. е спомогнало разширяване газификацията на битовия сектор, при което се наблюдава намаляване на емисиите от стопанския сектор вследствие на газифициране на голяма част от съоръженията – паровите централи в промишлените предприятия, находящи се на наша територия. Същите имат разработени собствени планове за мониторинг.
        
Емил Караиванов посочи: „Тревогата ни е, че и през 2017 г. битовият сектор остава един от основните замърсители през есенно  - зимния сезон, поради повсеместното използване на твърди горива. Това оказва влияние върху качеството на атмосферния въздух, най- вече в емисиите, свързани с локално битово отопление, както и от емисиите на  амортизирани двигатели на автобуси за обществен транспорт, тежкотоварни транспортни средства, движещи се по пътната мрежа в общината.”
        
Община Асеновград чрез общинско предприятие ”Третиране и депониране на битови и строителни отпадъци” има сключен договор с фирма ”Булплан 2000”ООД – гр. Пловдив за извършване на собствен мониторинг.
        
Община Асеновград има разработена „Програма за намаляване нивата на замърсяване с фини прахови частици и кадмий и достигане на установените норми в атмосферния въздух, с План за действие  2016 г.-2019 г.”.
        
През 2017 г. Община Асеновград продължи ангажиментите си по обработка на безстопанствени кучета. Заради извънредни обстоятелства  администрацията бе принудена да сключи два договора за тази дейност – първо със „Зооветеринарен комплекс” – гр. Пловдив и след това с ОП „Благоустрояване“ – гр. Димитровград. През 2017 г. съвместно със служители на Община Асеновград бяха проведени 15 акции по улов и обработка на безстопанствени кучета. Общият брой на уловените, кастрирани, ваксинирани и обработени кучета заминалата година е 42 бр. През годината има само 3 бр. осиновени домашни любимци /кучета/. До края на 2017 г. в Община Асеновград има регистрирани общо 50 броя домашни любимци.
        
Кметът д-р Караиванов допълни, че на заседание на НСОРБ бе обсъден и одобрен проектът за Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, която бе разработена от Министерството на земеделието, храните и горите. Програмата въвежда регионален принцип при изграждането и издръжката на приюти и при провеждане на мерки за кастриране, маркиране и ваксиниране при целево финансиране от републиканския бюджет. Местните власти настояват за включване в Националната програма на превантивни мерки с цел засилване на контрола по спазване на законовите разпоредби по регистрация на домашните любимци, плащането на местния данък и грижата за тяхното здраве и поведение, в т.ч. чрез съвместни проверки от органите на областните дирекции по безопасност на храните, полицията и местните власти.
        
На вчерашното заседание на Общински съвет - Асеновград бе приет годишният отчет за изпълнение на мерки по общинската програма за опазване на околната среда.

29.03.2018

Всички новини

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

90 творби бяха показани на изложба в Градската библиотека 21.05.2018
ОУ „Отец Паисий”- с. Тополово стана първенец на майската училищна щафета 21.05.2018
Младежи на среща с кмета д-р Караиванов 21.05.2018
Изложбата „Ела се вие, превива” в Етнографска къща 17.05.2018
Ремонтни дейности 17.05.2018
Изграждане на скейт зона в Асеновград и фитнес на открито в с. Избеглии 17.05.2018
Общината ще обяви нова процедура за доставка на растителност 17.05.2018
Община Асеновград разкрива социално предприятие 17.05.2018
Иван Иванов и Петър Динчев са отличените със званието Почетен гражданин на Асеновград 17.05.2018
Ще се изгражда клетка № 2 в депото за отпадъци 16.05.2018
Д-р Караиванов се срещна с 18 абитуриента 16.05.2018
Кметът д-р Караиванов откри с изложба на български класици майските празници 16.05.2018
Д-р Емил Караиванов: Спортът е онази магия, която ни изправя на крака пред телевизора или в залите и по трибуните 16.05.2018
Д-р Караиванов откри пенсионерски клуб в с. Златовръх 15.05.2018
В асеновградското поделение отбелязаха 9 май 09.05.2018
Тържествено бе отбелязан в Асеновград Празникът на българската армия - 6 май 06.05.2018
Ученици гостуваха в Общината 03.05.2018
Фотоизложба на обредни хлябове в Асеновград 03.05.2018
Кметът д-р Караиванов откри пещерата „Добростански бисер” 02.05.2018
Със състезание по спортни танци бе отбелязан Световния ден на танца в Асеновград 30.04.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм