Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за продажба на 4 бр. поз. имоти, находящи се в Асеновград

На основание чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.81, ал.2  от НРПУРОИ  в изпълнение на Решения №№  1286, 1287 и 1288 от 28.02.2018 г. на Общински съвет -Асеновград и Заповеди на Кмета на Общината с №  № А-331, А- 332, А-333и А-334 от 09.03.2018г., Община Асеновград ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНИ  ТЪРГОВЕ с явно наддаване за продажба напоземлени имоти  в гр. Асеновград
 
Дата и час на търга
Описание на поземления имот
Площ
/кв.м./
Начална
тръжна
цена  в лв. без ДДС
Депозит за
участие в лв.
Стъпка
на наддаване в лв.
Цена на тръжна  документация
1.
11.04.2018г.
9.00 ч.
поз. имот с КИ № 00702.536.32 по КК на гр. Асеновград, ПЗ„Изток”, незастроен, трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: За химическата и каучуковата промишленост, съседи: 00702.536.31, 00702.536.43, 00702.536.33 и 00702.536.30 /АЧОС № 6599от 09.02.2018г./
15034
370 400
180 000
10 000
72лв.
/ с ДДС/
2.
 
 
 
11.04.2018г.
9.45 ч.
поз. имот с КИ № 00702.536.33 по КК на гр. Асеновград, ПЗ„Изток”, незастроен, трайно предназначение: урбанизирана територия, НТП: За друг вид производствен, складов обект,съседи: 00702.536.32, 00702.536.43 и 00702.536.30 /АЧОС № 6600от 09.02.2018г./
36740
905 400
450 000
20 000
72 лв.
/ с ДДС/
3.
11.04.2018г.
10.30ч.
Поз. имот 00702.535.112 по КК на гр. Асеновград, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП – За друг вид застрояване, стар идентификатор: пл. № 76, съседи: 00702.535.177  и 00702.535.215 /АЧОС № 6577от 15.01.2018г./
96
9 600
1 200
200
72 лв.
/ с ДДС/
4.
11.04.2018г.
11.15
Поз. имот 00702.506.110 по КК на гр. Асеновград, ПЗ Север, незастроен, ТП: урбанизирана територия, НТП – незастроен имот за обществена сграда, комплекс, номер по предходен план: 208, съседи: 00702.506.108, 00702.506.111, 00702.506.153, 00702.506.112, 00702.506.34 и 00702.506.109 /АЧОС № 6586 от 23.01.2018г./
756
30 240
10 000
1 000
72 лв.
/ с ДДС/
Търговете  ще се  проведат  в зала 601 на VІ етаж в сградата на Община Асеновград.
Тръжната документация да се получава всеки работен ден от 8:00 до 12:30 и от 13:30 до 16:30 часа от 26.03.2018г. до 10.04.2018г. /деня  предхождащ  търговете/ от отдел "УОСНИНАР" стая 502 на Община Асеновград. За повторните търгове тръжна документация се получава от 12.04.2018г. до деня предхождащ повторните търгове –24.04.2018г. срещу платежен документ от касата на Информационния център - Община Асеновград.
Депозитите за участие в търговете са вносими по сметка на Общината IBAN BG54IORT73753304000003, BIC на "Инвестбанк" АД е IORTBGSF в срок до 16.30  часа на деня, предхождащ търговете.
Огледи на поземлените имоти се извършват след закупена тръжна документация и заявка за оглед в отдел “УОСНИНАР”, стая 518 на Община Асеновград до деня предхождащ търговете.
При неявяване на кандидати,повторни търгове ще се проведат на 25.04.2018г.  на същото място и при същите условия.
За допълнителна информация,тел.: 0331/6-42-55,  

Валидно до: 25.04.2018

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Обява за избор на членове на Съвета на децата Валидно до: 24.05.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект, находящ се на Общински пазар гр. Асеновград Валидно до: 04.05.2018
Съобщение до собственик на поземлен имот КИ 00702.506.124 за изработен проект за изменение на ПУП-ПР Валидно до: 28.04.2018
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 4 бр. поз. имоти, находящи се в Асеновград Валидно до: 25.04.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 62.52 кв.м., находящо се в с. Боянци Валидно до: 19.04.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект- терен находящ се в публична общинска собственост – Плувен басейн Валидно до: 04.04.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се в публична общинска собственост - Общински пазар Валидно до: 04.04.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до САБАХТИН РЕМЗИЕВ ХАЛИЛОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН НАЙДЕНОВ СТОЯНОВ: МАРИЯ ПЕТРОВА СТОЯНОВА НАТАЛИЯ ИВАНОВА СТОЯНОВА Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИВАН ВАСИЛЕВ ДИМОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ЗАПРЯНОВА - ТАШЕВА Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА АПОСТОЛОВА ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ Валидно до: 25.03.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АНГЕЛ ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ Валидно до: 25.03.2018
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен № 1 с площ 16 кв.м. в с. Боянци Валидно до: 22.03.2018
Продажба на 4 бр. поз. имоти в Асеновград, кв. Горни Воден, с. Червен и с. Три могили Валидно до: 21.03.2018
Публични търгове за отдаване под наем на едно помещение в с. Боянци и един терен в гр. Асеновград Валидно до: 19.03.2018
Проект на окончателен списък на крайно нуждаещи се граждани за 2018 г. Валидно до: 09.03.2018
Община Асеновград обявява Проекто списък на крайно нуждаещи се граждани за 2018 г. Валидно до: 14.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 3 бр. общински обекти, находящи се в Асеновград и с. Леново Валидно до: 06.02.2018
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост - Общински пазар Валидно до: 06.02.2018

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм