Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се в публична общинска собственост в парцел II

Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се в публична общинска собственост в парцел II– общински пазар по плана на Асеновград
 
На основание  чл.14, ал.2 от ЗОСи чл.81 от НРПУРОИ и  Решения от № 1130 до 1136 от 25.10.2017 г. на Общински съвет - Асеновград и Заповеди от № А-1739 до № А- 1745от 02.11.2017г. на Кмета на Общината.
 
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД ОБЯВЯВА
 
ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти находящи се в публична общинска собственост в парцел II– Общински пазар по плана на  Асеновград  както следва:
 
Решение на Общински съвет и
Заповед на Кмета
на Общината
Дата на търга
Начален час на търга
Наименование на обекта
Площ
кв.м
Предназначение
Начална тръжна цена за годишен наем и
стъпка на наддаване
Депозит за участие в търга
 
 
Решение № 1131/25.10.2017 г.
Заповед №
А-1745/02.11.2017 г.
  22.11.2017 г.
9.00
Магазин № 1
 със застроена площ 31,50 кв.м., в т.ч. търговска-14,13 кв.м., складова-17,37 кв.м. и терен-15,00 кв.м.
Търговия на дребно
2644,00 лв. без ДДС
        стъпка на наддаване /100 лв./
500,00 лв.
Решение № 1132/25.10.2017 г.
Заповед №
А-1744/02.11.2017 г.
  22.11.2017 г.
9.30
Терен № 19 а
с обща площ 9,60 кв.м., ведно с разположени на него 3 броя маси
Търговия на дребно
1051,20 лв. с включено ДДС
стъпка на наддаване /50 лв./
150,00 лв.
Решение № 1130/25.10.2017 г.
Заповед №
А-1743/02.11.2017 г.
  22.11.2017 г.
10.00
Терен № 28 а
с обща площ 13,80 кв.м., ведно с разположени на него 4 броя маси
Търговия на дребно
1473,60 лв.  с включено ДДС
стъпка на наддаване /50 лв./
150,00 лв.
Решение № 1136/25.10.2017 г.
Заповед №
А-1741/02.11.2017 г.
  22.11.2017 г.
10.30
Терен № 40 а
с обща площ 11,70 кв.м., ведно с разположени на него 3 броя маси
Търговия на дребно
1202,40 лв.  с включено ДДС
стъпка на наддаване /50 лв./
250,00 лв.
Решение № 1135/25.10.2017 г.
Заповед №
А-1742/02.11.2017 г.
  22.11.2017 г.
11.00
Терен № 47 а
с обща площ 9,00 кв.м., ведно с разположени на него 2 броя маси
Търговия на дребно
888,00 лв.  с включено ДДС
стъпка на наддаване /50 лв./
250,00 лв.
Решение № 1134/25.10.2017 г.
Заповед №
А-1740/02.11.2017 г.
  22.11.2017 г.
11.30
Терен № 51 а
с обща площ 9,30 кв.м., ведно с разположени на него 2 броя маси
Търговия на дребно
909,60 лв.  с включено ДДС
стъпка на наддаване /50 лв./
 
 
250,00 лв.
 
Решение № 1133/25.10.2017 г.
Заповед №
А-1739/02.11.2017 г.
22.11.2017 г.
12.00
Терен № 52 а
с обща площ 5,60 кв.м., ведно с разположени на него 2 броя маси
Търговия на дребно
643,20 лв.  с включено ДДС
стъпка на наддаване /50 лв./
150,00 лв.
 
Търговете ще се проведат в управлението на дейност ”Пазари и тържища”,  ул. ”Иларион Макариополски” №40  гр. Асеновград.
 
Срок на договора –5/пет/ години.
 
Месечната наемна цена,к оято ще заплаща спечелилия търга, представлява 1/12 от достигнатата в търга цена за годишен наем.
 
Месечната наемна цена се заплаща от 15-то до 25-то число на текущия месец в касата на „Пазари и тържища”.
 
Тръжната документация се закупува на цена – 72.00 лв./с ДДС/, платими в брой на касата на Общински пазар, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа от 08.11.2017 г. до дeня предхождащ търговете /21.11.2017 г./.
 
Депозитза участие в търгасе внася на касата на Общински пазар, ул.” Ил. Макариополски” № 40 до 16.00 часа на  деня предхождащ търговете /21.11.2017 г./.
 
Оглед на обекта се извършва на място след закупуване на тръжна документация.
 
При неявяване на кандидати повторни търгове ще се проведат на 06.12.2017 г. на същото място и при същите условия.
 
При участието си в търга, кандидатите трябва да представят необходимите документи, че нямат задължения към Държавата и Община Асеновград.       
   
За издаването на тези документи е необходим минимум седемдневен срок.
 
За допълнителна информация – тел. 0331/ 6 26 35 или в управлението на дейност “ Пазари и тържища”, ул. “ Ил. Макариополски “ № 40.

 


Валидно до: 05.12.2017

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Трети прием на документи-проект Социално включване на хората с увреждания в община Асеновград и улесняване достъпа им до заетост Валидно до: 26.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите Валидно до: 05.01.2018
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЯНКО ИВАНОВ НИКОЛАЕВ Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „Т И А ТЕРАПИС”ООД Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВСКИ Валидно до: 29.12.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ГОГОВ Валидно до: 29.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти в с. Конуш, с. Боянци и гр. Асеновград Валидно до: 22.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на два имота в кв. Горни Воден и гр. Асеновград Валидно до: 12.12.2017
Удължаване срока за закупуване на конкурсна документация за отдаване под наем на помещения в с. П. Евтимово за чит. дейност Валидно до: 08.12.2017
Агенция "Пътна инфраструктура" съобщава за следното инвестиционно предложение "Основен ремонт на Път II-58 "Кърджали-Асеновград" Валидно до: 06.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на обекти находящи се в публична общинска собственост в парцел II Валидно до: 05.12.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 4 бр. имоти в Асеновград, с. Мулдава и с. Конуш Валидно до: 21.11.2017
Конкурси за отдаване под наем на помещения в селата: Нар. бани, Леново, Конуш и кв. Д. Воден за читалищна дейност Валидно до: 17.11.2017
Конкурс за отдаване под наем на обект ЧОС – Помещения с обща площ 50.09 кв.м.в с. Патриарх Евтимово за читалищна дейност Валидно до: 17.11.2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на помещение № 2 с площ 27.30 кв.м., находящо се в кв. Долни Воден Валидно до: 14.11.2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост– общински пазар Валидно до: 06.11.2017
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обект находящ се в публична общинска собственост в – общински пазар Валидно до: 06.11.2017
Публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на обект - публ. общ. собственост в Асеновград за читалищна дейност Валидно до: 03.11.2017
Публично оповестени неприсъствени конкурси за отдаване под наем на обекти - публ. общ. собственост в с. Тополово и с. Избеглии Валидно до: 03.11.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм