Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


15 -ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

С В И К В А М 15-ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД
НА 19.07.2016 Г. (ВТОРНИК) ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 601 НА ОБЩИНАТА
при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
І. Писмо вх. № И-80/14.07.2016 г. от Областния Управител на област Пловдив (ПК Правна)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
 
1. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев- зам. -кмет на общината вх.№ ДЗ-563/18.07.2016 г., относно одобряване проекти за изменение на ПУП-Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура: довеждащ водопровод до ПСОВ- гр. Асеновград и довеждащ път до ПСОВ-гр. Асеновград
 
2. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-564/18.07.2016 г., относно одобряване на ПУП- Парцеларен план за трасета на смесена канализация,обхващаща отделни клонове за рехабилитация на канализационната мрежа на гр. Асеновград
 
3. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-з ам. -кмет на общината вх. № ДЗ-565/ 18.07.2016 г., относно одобряване на проект за изменение на ПУПІПП /Парцеларен план/ за трасета на смесена канализация, обхващаща отделни клонове за рехабилитация за: кв. Горни Воден, кв. Долни Воден и кв. Запад, гр. Асеновград, Подобект: Трасе на рехабилитация на канализационен колектор Ф 300 от кръгово кръстовище на влизане в кв. "Долни Воден" ПИ с идентификатор 99087.18163 до ревизионна шахта в ПИ с идентификатор 99087.36.3 по КК на гр. Асеновград с дължина 887м., Подобект: Трасе за рехабилитация на канализационен колектор Ф 1000-1200 по бул. "България/ в севената част на кв. "Запад"/ с дължина 748 м. и Подобект: Трасе за рехабилитация на канализационен колектор Ф 1400 започващо от ревизионна шахта източно от бул."България " в ПИ с идентификатор 99087.15.49 до връзка с проектно трасе в ПИ 99087.11.11 по КК на гр. Асеновград с дължина 1396 м.
 
Вашето отсъствие от работа урежда чл. 34, ал. 3 от ЗМСМА, а чл.36, ал.1, т.1 Ви задължава да присъствувате и участвувате в заседанието.
Моля за Вашето присъствие!
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /П/
                                                      Д-Р СВЕТЛОЗАР ШУМАНОВ
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 19.07.2016 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
19.07.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
19.07.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 603
 

 


Валидно до: 19.07.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Забранява се движението по част от ул. "Плиска" - от ул. "Захари Стоянов" към пазар "Асеница" Валидно до: 05.06.2017
Честваме Деня на Ботев и падналите за свободата на България Валидно до: 02.06.2017
До 31.05.2017 г. се удължава срокът за раздаване на хранителни продукти на най-нуждаещи се лица Валидно до: 31.05.2017
Забранява се движението по част от ул. „Ал. Стамболийски” - между ул. „Кн. Борис I” и ул. „Средна гора” Валидно до: 31.05.2017
Приложения за кандидатстване по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.05.2017
Започват Майските културни празници Асеновград - 2017 година Валидно до: 28.05.2017
26 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.05.2017
От 28 април 2017г. стартира раздаването на хранителни продукти от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Валидно до: 17.05.2017
СЧИТАНО ОТ 18.04.2017 г. до 08.05.2017 г. СЕ ПРОМЕНЯ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА - АСЕНОВГРАД Валидно до: 08.05.2017
Програма за Великденските празници в община Асеновград Валидно до: 30.04.2017
От 06.03.2017г. до 30.04.2017г. се въвежда временно ограничение на движението на МПС по част от уличната мрежа на гр. Асеновград Валидно до: 29.04.2017
25 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 26.04.2017
Поздравление на кмета д-р Емил Караиванов по случай Великденските празници Валидно до: 17.04.2017
РСУО–регион Асеновград ще кандидатства с проект по ОПОС 2014-2020 г. Валидно до: 14.04.2017
СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОМЯНА В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДВИЖЕНИЕТО В РАЙОНА НА ОБЩИНСКА БОЛНИЦА Валидно до: 12.04.2017
Община Асеновград предоставя на гражданите дръвчета и храсти за засяване на общински терени Валидно до: 31.03.2017
24 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.03.2017
Заповед на Кмета на община Асеновград за ЗАБРАНЯВАНЕ ПРОДАЖБАТА НА СПИРТНИ НАПИТКИ на територията на град Асеновград от 20.00 ч Валидно до: 26.03.2017
Община Асеновград съобщава, че на 17.03.2017 г. Общинска администрация ще работи до 12 часа Валидно до: 17.03.2017
БЧК удължава срока за раздаване на хранителни продукти на нуждаещите се Валидно до: 17.03.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм