Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


15 -ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

С В И К В А М 15-ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД
НА 19.07.2016 Г. (ВТОРНИК) ОТ 17:00 ЧАСА В ЗАЛА 601 НА ОБЩИНАТА
при следния Д Н Е В Е Н   Р Е Д:
 
І. Писмо вх. № И-80/14.07.2016 г. от Областния Управител на област Пловдив (ПК Правна)
 
ІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
 
1. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев- зам. -кмет на общината вх.№ ДЗ-563/18.07.2016 г., относно одобряване проекти за изменение на ПУП-Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура: довеждащ водопровод до ПСОВ- гр. Асеновград и довеждащ път до ПСОВ-гр. Асеновград
 
2. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-зам.-кмет на общината вх. № ДЗ-564/18.07.2016 г., относно одобряване на ПУП- Парцеларен план за трасета на смесена канализация,обхващаща отделни клонове за рехабилитация на канализационната мрежа на гр. Асеновград
 
3. Докладна записка от инж. Петър Бояджиев-з ам. -кмет на общината вх. № ДЗ-565/ 18.07.2016 г., относно одобряване на проект за изменение на ПУПІПП /Парцеларен план/ за трасета на смесена канализация, обхващаща отделни клонове за рехабилитация за: кв. Горни Воден, кв. Долни Воден и кв. Запад, гр. Асеновград, Подобект: Трасе на рехабилитация на канализационен колектор Ф 300 от кръгово кръстовище на влизане в кв. "Долни Воден" ПИ с идентификатор 99087.18163 до ревизионна шахта в ПИ с идентификатор 99087.36.3 по КК на гр. Асеновград с дължина 887м., Подобект: Трасе за рехабилитация на канализационен колектор Ф 1000-1200 по бул. "България/ в севената част на кв. "Запад"/ с дължина 748 м. и Подобект: Трасе за рехабилитация на канализационен колектор Ф 1400 започващо от ревизионна шахта източно от бул."България " в ПИ с идентификатор 99087.15.49 до връзка с проектно трасе в ПИ 99087.11.11 по КК на гр. Асеновград с дължина 1396 м.
 
Вашето отсъствие от работа урежда чл. 34, ал. 3 от ЗМСМА, а чл.36, ал.1, т.1 Ви задължава да присъствувате и участвувате в заседанието.
Моля за Вашето присъствие!
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:  /П/
                                                      Д-Р СВЕТЛОЗАР ШУМАНОВ
 
 
Г  Р  А  Ф  И  К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ЗА  ПЕРИОДА 19.07.2016 Г.
 
 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
19.07.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
19.07.2016 Г. (ВТОРНИК)
от 16.30 ч. ет.6, стая 603
 

 


Валидно до: 19.07.2016

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

34 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 29.11.2017
Покана за среща във връзка с Българското председателство в Съвета на ЕС Валидно до: 22.11.2017
Промяна в организацията на движението в гр. Асеновград считано от 14.11.2017 г. Валидно до: 13.11.2017
Въвеждане на двупосочно движение Валидно до: 13.11.2017
Актуална информация за въведената временна организация на движението по улиците в гр. Асеновград Валидно до: 13.11.2017
На 1 ноември честваме Деня на народните будители Валидно до: 11.11.2017
Заповеди на директора на ОДЗ "Земеделие" - Пловдив за разпределяне на масивите за ползване на земеделските земи Валидно до: 11.11.2017
Министерство на регионалното развитие и благоустройството обявява Заповед № РД-02-15-91/ 17.10.2017 г. Валидно до: 07.11.2017
Съобщение във връзка с актуалния маршрут на гр. транспорт автобусни линии № 1, 2, 3 и актуални спирки за междуселищни превози Валидно до: 31.10.2017
Стартира проект „Градска среда - благоустрояване на открити публични пространства в гр. А-д” – финансиран по ОПРР 2014 –2020 Валидно до: 30.10.2017
33 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 25.10.2017
Есенни празници на изкуствата, Асеновград’2017 Валидно до: 18.10.2017
Уведомление за извършване на укрепителни действия по пътя Асеновград - Лясково Валидно до: 17.10.2017
Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на общината за 2016 г. и Годишния финансов отчет за 2016 г. Валидно до: 12.10.2017
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2017
32 -то Редовно заседание на Общински съвет Асеновград - проект за Дневен ред и график комисии Валидно до: 27.09.2017
Съобщение във връзка с актуалния маршрут на гр.транспорт по автобусни линии №1, 2, 3 и актуални спирки за междуселищни превози Валидно до: 17.09.2017
Община Асеновград чества 132 години от Съединението на България Валидно до: 06.09.2017
31 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 30.08.2017
До час започва водоподаването в Асеновград Валидно до: 28.08.2017

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм