Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Процедура по издаване на разрешение за одоб.доклад за безопасност по чл.109,ал.1 от ЗООС на предприятие с висок рисков потенциал

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБЯВАТА ЗА ОТКРИТ ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
На основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)
ОБЯВЯВА: Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1-3 за издаване на решение за одобрявяне на актуализиран доклад за безопасност по чл. 116 ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията на предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал:
 
„Складова база за петролни продукти, течни горива и газ пропан-бутан“, гр. Асеновград, кв. Горни Воден с оператор: „Газтрейд“ АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 62, ет. 2, община „Младост“ с предмет на дейност: Приемане, съхранение и експедиция на втечнен газ пропан-бутан, бензин и дизелово гориво.
 
Докладът за безопасност относно „Изграждане на складова база за петролни продукти“, което е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда Решение № ПВ – 210 – ПР от 01.12.2008 г. в съответствие с чл. 99б ЗООС и/или на консултации по реда на приложение ІІІ от Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии.
 
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
 
Документите са на разположение на обществеността в продължение на един месец, всеки работен ден в периода от 17.06.2016 г. до 17.07.2016 г. в сградата на общината на пл. Акад. Николай Хайтов № 9, етаж 4, стая № 414, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 ч. и на интернет страницата на  Община Асеновград
 
assenovgrad.com / обяви,търгове и конкурси
(изписва се електронният адрес, където са публикувани текстът на обявата и прикачените файлове на документацията).
 
Вестник „Вестител„ брой 848 от 17.06.2016г.
(описва се в кои местни средства за масово осведомяване е публикуван текстът на обявата).
 
Лице за контакти: Мелят Алимолла - главен експерт дирекция „СБСКЕ”, тел:0331/20270, e-mail: ekologia@assenovgrad.com
Писмени становища, коментари и предложения се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на общината.

Валидно до: 17.07.2016

Всички обяви, търгове, конкурси

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до АСЕН МАРИНОВ БОЖИЛОВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МЮМЮН МЕХМЕДОВ ФЕЙЗИЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ ДЕМЕРДЖИЕВ Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до „САМАС” ООД Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ЛИДИЯ ЦВЯТКОВА КУРТЕНКОВА Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до КАТЯ СВЕТОСЛАВОВА БЪЧВАРОВА Валидно до: 13.02.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ИЛИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА Валидно до: 13.02.2017
Публични търгове с явно наддаване за продажба на 2 бр. имоти в с. Леново и кв. Горни Воден Валидно до: 10.02.2017
Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 2 бр. помещения в Асеновград и кв. Д. Воден Валидно до: 07.02.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Общински пазар Валидно до: 06.02.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обекти, находящи се в пуб. общ. собственост– Общински пазар Валидно до: 06.02.2017
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на обект № 74+92, находящ се в Търговски център Валидно до: 06.02.2017
Заповеди на Кмета на Община Асеновград за предоставяне на общински полски пътища Валидно до: 20.01.2017
Продажба на ПИ с К№ 51830.501.46 по КК на с. Новаково, с площ 1924 кв.м., ул. Звезда № 13, урб. територия Валидно до: 19.01.2017
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до РОСЕН РУМЕНОВ ГЕРАСИМОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ТЕОДОРА СТЕФАНОВА МАНОЛОВА Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до СПАС НИКОЛОВ ГЮЛЧЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАГДАЛЕНА ОГНЯНОВА ЦАНЕВА, НИКОЛАЙ ЦАНЕВ ЦАНЕВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до ГЕРГАНА СТЕФАНОВА ХРИСТОЗОВА, ТОМА ХРИСТЕВ ХРИСТОЗОВ Валидно до: 14.12.2016
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК до МАРИЯ ПЕТРОВА АНГЕЛОВА, БОГОМИЛ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ Валидно до: 14.12.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм