Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов отчете финансова стабилност за мандат 2011-2015

В четвъртък, в зала 601 на Община Асеновград кметът д-р Емил Караиванов представи отчет за основните направления по секторни политики в управлението на общината за последните 3 години. Десетки асеновградчани проявиха интерес и присъстваха в залата, за да обсъдят заедно с кмета свършеното до тук и най-добрите идеи за управление на града оттук насетне.
         
„Общината няма неразплатени задължения и запазва финансовата си стабилност.” Този факт е основния финансов показател за целия период на управление, заяви кмета д-р Емил Караиванов. Реализираните преходни остатъци през годините от мандата сочат същото: 2012 г.- 2 792 980 лв., 2013 г.- 2099 244 лв. и за 2014 г.- 4 587 105 лв.
         
Друго достижение през периода 2012-2014 е размерът на местните данъци-без промяна. А в същото време е имало трайна тенденция за завишаване на събраните приходи, отчитат се и добри приходи от реализирани процедури по продажби. Наблюдава се висок ръст и на капиталовите разходи от получените допълнително средства. Особено през 2014 г.-7 924 815 лв.
         
Първият акцент в отчета на  д-р Караиванов беше взаимоотнешенията на гражданите с администрацията в Общината. От края на 2014 г. се доработват и Web базираните приложения, чрез които гражданите контролират собствените си приходи, както и плащанията по наказателни постановления и глоби с фиш. Продължава работата по цифровизация на наличните в общината регистри по гражданско състояние. От началото на 2014 г. вече има възможност служителите от кметствата да събират данъци on-line, чрез сървърите на общината.      Друга основна секторна политика в отчета на кмета беше управлението и разпореждането с общинската собственост. Той подчерта, че Общината не само продава, но и придобива собственост. За тригодишния период са съставени 1884 бр. нови актове за общинска собственост.
         
По програмата за управление на комуналната дейност и околната среда д-р Караиванов акцентира върху сектор екология. С всяка изминала година пакета с услуги се е подобрявал, без да натоварва допълнително бюджета на домакинства, фирми и други стопански субекти. От сметосъбирането до почистването на нерегламентирани сметища за 2014 г. са изразходвани 1, 277 милиона лева. Водещ фактор за общината е и функционирането на регионалното депо за твърди и битови отпадъци. Кметът сподели, че също се възмущава от неизвозваните контейнери, контейнери пълни със строителни отпадъци или запалени умишлено съдове за смет, и за това ще има по-сурови наказания, за да има по-качествена услуга.
         
Анализирано беше и изпълнението на проектите в община Асеновград през годините. През първата година от мандата са се реализирали следните проекти: „Цялостна реконструкция на част от път IV-58017 Жълт камък-Узуново-Три могили и на пътен участък между с.Богданица и с. Конуш, стойност 4 390 485,71 лв.; „Проектиране на проект “Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на с.Тополово, довеждащ колектор и строителство на ПСОВ” в размер на 244 785,76 лв.; Изграждане на новата детска градина на кв. „Запад” на стойност 1 298 759 лв. През 2013 година са приключени успешно и проектите за “Асеновград-свещената порта на Родопите”-стойност 3 045 384.01 лв., Аман дере-мярка за защита от наводнения в Община Асеновград на стойност 944 315,59 лв., Направено е саниране и основен ремонт върху 9 учебни и детски заведения в размер на 4 257 761 лв., както и „Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - гр. Асеновград” на стойност 786 832,40 лв. Всичко това е постигнато въпреки доработването на проектите, допълнителните финансирания, спиране и рестартиране на процедури, поемане на финансови корекции, които бяха наследени проблеми от предишното управление. През третата година -2014 реализацията на проекти продължава с изключителен ефект в социалната сфера и тази на административното обслужване: „Подкрепа за достоен живот” или „Личен асистент”-Включени са 109 потребители, размер на проекта: 1 151 895 лв., „Помощ в дома”- Създаване на Звено за услуги в домашна среда на стойност 247 249 лв. Част от проекта са 129 лица с увреждания и 54 лица-персонал, „И аз имам семейство”-Към декември 2014 г. има утвърдени 9 семейства, “Разкриване на обществена трапезария в община Асеновград”-Предоставяне на храна за 80 човека, „Повишаване на квалификацията на служителите в община Асеновград“, стойност 89 931,02 лв.,  „Ефективна и модерна администрация-община Асеновград”-151 897,06 лв., „Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период”-79 072.47 лв.
         
Най-значимите проекти за 2014 година бяха свързани с програмата „Растеж и устойчиво развитие на регионите”. Реализирани са 5 проекта за общо: 3 009 355 лв.- :  „Изграждане на канализация на с.Конуш” – фаза 1, Проект: „Изграждане на канализация на с. Козаново”, Проект: „Изграждане на канализация на с. Леново” – фаза 1, Проект: „Водоснабдяване на група Горнослав”, „Проект и изпълнение на цялостна модернизация и реконструкция на Общински пазар, Асеновград” фаза 1, на стойност 4 900 000лв.
         
Д-р Емил Караиванов насочи вниманието на гражданите към бъдещето на Общината, свързано с разработения Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Асеновград. В него се предвижда проектирането на три градски зони, като в централната част на града ще има ново решение на публичното пространство включващо преустройство, нова зелена площ на мястото на плочата, сцена на открито и достъпност за хора с увреждания, обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на центрообразуващите общински сгради, изграждане на зелена система, продължение на крайречен парк между моста на ул. Марица и пешеходния мост, обновяване, модернизация и реконструкция на градския пазар, монтаж на видео наблюдение за обществена сигурност, велоалеи, ремонт на местата за колективни спортове, рехабилитация на речното корито и по-качествен градски транспорт.
         
Кметът на Асеновград подчерта, че иска градът да има имидж на град със социални рефлекси. За това Общината насочва социалните си дейности към слабите и уязвимите. Полагат се грижи към Дневния център за деца с увреждания, за който бе закупен специален микробус с трампа, монтирана бе и специална детска площадка и нова ограда. В Нареченски бани бе открит обединен Комплекс за социални услуги „Гергана” за 24 деца. От ДДЛРГ „Таню войвода” ще се реализира проект за Комплекс от два центъра за деца и за лица с увреждания. Центърът за обществена подкрепа ежегодно увеличава социалните си услуги. Под опеката на Общината е и Дома за възрастни хора с физически увреждание, защото е важно да се каже, че всички делегирани от държавата социални дейности ежегодно се дофинансират според потребностите на съответните центрове и домове. За Община Асеновград е изключително важно признанието за прилагането на програмата „Ин-витро”, по която са отпуснати общо 67 500 лв за процедури и саучаствали 35 асеновградски двойки с репродуктивни проблеми.. През 2014 г. се е реализирала и програмата за над 3 хиляди скринингови тестове на стойност 10 х.лв за ранна диагностика на рака на дебелото черво със съдействието на Медицинския университет-Пловдив и на общопрактикуващите лекари в общината.
         
В отчета д-р Емил Караиванов постави акцент върху грижата за децата. Още от началото на мандата са освободени от такса всички деца, които посещават детски ясли. Ще продължи финансирането за ремонти върху образователната инфраструктура, като  през 2014 г. бяха ремонтирани СОУ “Св.Княз Борис І”, ОУ “Никола Вапцаров”- Асеновград и ОУ “Отец Паисий”- с.Мулдава бяха ремонтирани санитарни възли. Започна се и строежа на голямото разширение на училището в с. Боянци.
         
Кметът на Асеновград обърна внимание в отчета си и на културния календар на общината. За него е важно празниците да обединяват всички асеновградчани. През 2012 г. за първи път се реализира на открито Празника, свързан с традиционния конкурс за най-добро домашно вино, който предшества Трифон Зарезан. Атракция за града са и калиничките на Еньовден. Три поредни години се провежда Фестивал на късометражните филми „В обектива”, както и станалият така популярен Средновековен панаир в Асеновград. 2012 година слага началото на много нови културни инициативи на общината:  като „Паисиевите дни” и фолклорен фестивал „Маврудово хоро”. За Асеновград са важни и културните събития с национално значение, но  най-голяма е радостта и веселието по време на майските културни празници, когато е Празника на града. Есенните празници на културата, както и коледните и новогодишните празници също обогатяват културния живот на общината.
         
Асеновград позволява развитието на уникален туризъм заради съхранената природа и обектите на културно-историческо наследство. През 2013 г. се създава Общинското предприятие „Туризъм” с основен обект „Асенова крепост”. Предприятието обслужва и музейна експозиция „Хората с мотори”, почивните бази „Пашалийца” и „Малево”. Участва в туристически изложения и борси, и в реализацията на проекти като „По пътищата на цивилизацията”, които популяризират Асенова крепост, скално светилище „Беланташ“ и Бачковски манастир „Св. Богородица – Успение“, Кръстова гора. 
         
Всяка година се увеличават и средствата за спорта и младежките дейности в общината. Стимул за това дават извоюваните награди на младите надежди от Асеновград. През 2012 г.  са извоювани над 60 медала в различните първенства, със спортист на годината Радослав Куцев. През 2013 г. –над 65 медала, Димитър Кумчев стана носител на „Златния пояс на Дан Колов”. През 2014 г. асеновградските спортисти  завоюваха 136 медала, но безспорно най-голямата радост носи Станимира Петрова със световната си титла за жени по бокс и купата „Странджа”, спечелена през 2015 г. Усилията на Община Асеновград са насочени към възраждането на училищния спорт и можем да се гордеем, че през 2014 г. три отбора успяват да достигнат финалите на ученическите игри. Общината подкрепя и провежда всички традиционни спортни изяви, както и нови, като лекоатлетическо състезание „Ултрамаратон „Персенк”, което придобива международна слава. През 2014г. Асеновград беше домакин и на събития от национален мащаб: Държавен лично-отборен шампионат по вдигане на тежести, всички възрасти, на който община Асеновград, Световно първенство по улов на хищна риба в Бачково; Републикански турнир по спортни танци „Изгряващи звезди”, Държавен лично-отборен шампионат по свободна борба  за кадети, Финален турнир от държавното първенство по баскетбол за момичета до 14 години и Ултрамаратон „Персенк ултра”. Относно общинската спортно-материална база,  д-р Караиванов сподели, че в бюджет 2015 г. са включени средства за ремонтни дейности по стадион „Шипка” и напомни за извършения ремонт на покрива на зала „Асеновец” през 2014г. И през трите години се финансират младежки проекти, като Фестивал на екстремните спортове “Асеновград – град – Приключения” от Клуба за екстремни спортове “Тангра” в с. Добростан,  Фестивал “Скейтборд на улицата” на Сдружение “Устремени”, Антиспин хепънинг "Любов без риск" , а през 2015г. “Перли от огън” на „МС Торнадо-България-Асеновград”
         
В заключение на подробния отчет за мандат 2011-2015 кметът д-р Емил Караиванов подчерта, че Асеновград не е град за един ден и доверието на хората се заслужава всеки ден. Той е благодарен на всякакви предложения и е готов на забележки, критики и оценки от страна на гражданите с идеята, че „важното е Асеновград да се променя, хората тук да имат работа, общината да бъде съпричастна и отговорна, а всички заедно да се чувстваме добре и в делници, и на празници.”
           
След представянето на отчета кметът на Общината д-р Емил Караиванов дискутира с асеновградчани актуалните въпроси за града. Засегнати бяха темите за предотвратяването на пътните инциденти по пешеходните пътеки, както и разчистването на нерегламентираните сметища на територията на общината. Активно се включиха и младежите от Асеновград, които се интересуваха от стажовете в общинската администрация като бъдеща трудова реализация.
         
Тази среща беше „панорамна обиколка” върху случващото се през изминалите години, както и повод да се набележи най-важното, което предстои.
 
  
 

16.03.2015

Всички новини

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Кметът на Асеновград д-р Емил Караиванов заряза лозите в Тополово 02.02.2016
С руйно вино, вкусни станимашки сармички, традиционни мезета и кръшни хора премина Винария 2016 г. 02.02.2016
Васил Караджов представи възможностите за винен туризъм в Асеновград 02.02.2016
Стихотворението „Причина за посаждане на лоза“ победител в Третия национален конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта“ 02.02.2016
Асеновата крепост в 2015 г. на Пражкото изложение 29.01.2016
Общинската администрация в Асеновград с нова структура 28.01.2016
„ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗУМНО РАЗПОРЕЖДАНЕ” е мотото на Стратегията за управлението на общинската собственост на община Асенов 28.01.2016
38 297 881 лв. е общата рамка на бюджета на община Асеновград за 2016 година 28.01.2016
1000 лв. за първото бебе на Асеновград 28.01.2016
Кметът д-р Емил Караиванов: В началото на февруари на територията на общината ще бъдат назначени над 100 младежи 26.01.2016
Община Асеновград удължава срока за набиране на медицински специалисти по Проект „Нови възможности за грижа” 26.01.2016
Празници на виното-Асеновград 2016 г. 25.01.2016
Четвърти кулинарен конкурс Най-вкусните станимашки сармички 25.01.2016
Община Асеновград набира медицински специалисти по Проект „Нови възможности за грижа” 22.01.2016
Учениците от начален курс в СОУ „Свети княз Борис I” с подарък от МКБППМН – Асеновград 22.01.2016
Кметът д-р Емил Караиванов поздрави лекарите и акушерките от АГ-отделението в МБАЛ-Асеновград 21.01.2016
Професионална гимназия „Св. Патриарх Евтимий” учредиха награда на името на писателя Николай Хайтов 20.01.2016
Асеновградчани отбелязаха 138 години от Освобождението си с шествие и поклонение 19.01.2016
Извършва се опесъчаване на улиците в община Асеновград 18.01.2016
Сурвакари поздравиха ръководството на Община Асеновград по случай „Банго Василий“ 15.01.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм