Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Информация относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати до общините информационна брошура, в която се дават разяснения относно условията за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Като допълнение към нея Община Асеновград публикува и списък на жилищните блокове, които отговарят на условието за 36 и повече жилища.
 
За допълнителни въпроси и запитвания:
ст. юрисконсулт Диана Желязова – 0331/20277
инж. Екатерина Ковачева – 0331/20293
 
Жилищни блокове в гр. Асеновград с 36 и повече жилища 
 
№ по
ред
блок
1
кв. Запад бл.100
2
кв. Запад бл.110
3
кв. Запад бл.101
4
кв. Запад бл.7/5
5
кв. Запад бл.8а/5
6
кв. Запад бл.6/5
7
кв. Запад бл.5/5
8
кв. Запад бл.3/5
9
кв. Запад бл.4/5
10
кв. Запад бл.107
11
кв. Запад бл.109
12
кв. Запад бл.108
13
кв. Запад бл.102
14
кв. Запад бл.103
15
кв. Запад бл.104
16
кв. Запад бл.105
17
кв. Запад бл.106
18
кв. Запад бл.Геоложки
19
кв. Запад бл.Детелина
20
кв. Запад бл.Асенова крепост
21
кв. Запад бл.ГНС
22
кв. Запад бл.Карабитна фабрика
23
кв. Запад бл.КЦМ
24
кв. Запад бл.3/8
25
кв. Запад бл.Възход
26
кв. Запад бл.Орбита
27
кв. Запад бл.6/8
28
кв. Запад бл.4/8
29
кв. Запад бл.5/8
30
бул."България" №73
31
бул."България" №65
32
бул."България" №37-35-33
33
бул."България" №31-29-27-23-21
34
бул."България" №19-17-13-11
35
ул."Шести януари" №16-18-20-22
36
ул."Шести януари" №28-30-32-34
37
ул."Шести януари" №15-13-11
38
ул."Шести януари" №7-5-3-1
39
пл."България" №2
40
ул."Марица" №2
41
ул."Клокотница" №1
42
ул."Ил.Макариополски" №1
43
ул."Атанас Свещаров" №10
44
ул."Васил Левски" №19
45
ул."Васил Левски" №21
46
ул."Васил Левски" №5
47
ул."Васил Левски" №1
48
ул."Речна" №2-4
49
ул."Речна" №34
50
ул."Речна" №36-38
51
ул."Ал. Стамболийски" №2
52
ул."Цар Иван Асен ІІ" №76
53
ул."Цар Иван Асен ІІ" №78-82
54
ул."Цар Иван Асен ІІ" №104-108
55
ул."Цар Иван Асен ІІ" №99
56
ул."Цар Иван Асен ІІ" №128-124-122
57
ул."Тутракан" №9
58
ул."Княз Борис І" №6
59
ул."Княз Борис І" №8-12
60
ул."Княз Борис І" №23
61
кв.Баделема №17
62
кв.Баделема №16
63
кв.Баделема №15
64
кв.Баделема №14
65
кв.Изток ул."Гонда вода" №5
66
кв.Изток ул."Гонда вода" №7
67
кв.Изток ул."Гонда вода" №9
68
кв.Изток ул."Гонда вода" №8
69
кв.Изток №6
70
кв.Изток №4
71
кв.Изток №1
72
кв.Изток №3
73
кв.Изток №10
74
кв.Изток ул."Гонда вода" №11
75
кв.Изток ул."Гонда вода" №12
76
кв.Изток ул."Гонда вода" №13
77
ул."Гоце Делчев" №49-53
 
 
ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА
 
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
 • Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ-ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигнати плочи); ЕПК (едроплощен кофраж);
 • Минимален брой на апартаментите в сградата-36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;
 • Обхват-всички 264 общини;
 
КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?
 
Стъпка 1Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост (по образец) в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ.
 
ВАЖНО! За целите на програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците на цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.
 
Стъпка 2 Вземане на решение за обновяване на сградата (с минимум 67% собственост на идеални части от общите части на сградата). Даване на съгласие от името на всички собственици съответната община да реализира всички дейности по сградата (по образец).
 
ВАЖНО! На етап изпълнение на дейностите по сградата, следва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея.
 
Стъпка 3Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване (по образец) пред общината/района по местонахождение.
 
Стъпка 4 Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.
 
Стъпка 5При одобрение на сградата се сключва споразумение (по образец) между общината, Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата (областен управител).
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
 
Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:
 • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Строителен и авторски надзор.
 
КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?
 
 • Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
 • Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбища, клетка и др.);
 • Мерки за енергийна ефективност:
  • топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.),
  • ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата,
  • изграждане на инсталации за ВЕИ-соларни панели,
  • ремонт на електроинсталация в общите части на сградата,
  • енергоефективни мерки в асансьорите.
 
КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?
 
 • Закупуване на нови радиатори;
 • Закупуване на нови асаньори;
 • Вътрешно обзавеждане и оборудване.
 
КОГА СТАРТИРА ПРОГРАМАТА?
 
До края на м. януари 2015 г. ще бъдат публикувани Методически указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината.

Валидно до: 31.01.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Съобщаваме, че информация, свързана с Избори 2015 можете да получите от рубриката "ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ 2015" Валидно до: 02.11.2015
Със заповед № А-2455/ 08.10.2015 г.се забранява продажбата на алкохол от 20.00 ч. на 31.10.2015 г. до 08.00 ч. на 02.11.2015 г. Валидно до: 01.11.2015
Покана за участие в обществен форум относно обект Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. „Запад”, гр. Асеновград Валидно до: 31.10.2015
Община Асеновград уведомява, че до края на месец октомври по ул."Изложение" ще се извършват строително-ремонтни дейности Валидно до: 31.10.2015
Покана за участие в начална пресконференция във връзка с реализацията на проект за Техн. помощ за подготовка на инвест. проекти Валидно до: 26.10.2015
65-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 14.10.2015
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2015
Покана на кмета на община Асеновград за провеждане на консултации за назначаване съставите на СИК Валидно до: 16.09.2015
63 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 16.09.2015
На основание §16, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗГР публикуваме протоколи за извършена проверка на адресната регистрация Валидно до: 10.09.2015
Съобщение, относно населените места в Община Асеновград, в които ще се произведат и избори за кметове на кметства на 25.10.2015 Валидно до: 09.09.2015
От 18.08.2015 г. Общинска администрация Асеновград се връща към нормално работно време - от 8.00 ч. до 17.00 ч. Валидно до: 03.09.2015
Пътят Асеновград – Лясково остава затворен до възстановяването му Валидно до: 01.09.2015
62 -pо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.08.2015
Покана за провеждане на консултации за формиране състава на общинската избирателна комисия Валидно до: 25.08.2015
На 20.08.2015 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. до 12.30 часа ще бъде преустановено електроподаването в сградата на Общината Валидно до: 20.08.2015
Община Асеновград уведомява, че на 13.08.2015 год. и 14.08.2015 год. ще се извърши цялостно преасфалтиране на ул.”6-ти януари”. Валидно до: 14.08.2015
Община Асеновград уведомява, че в периода 06.08-11.08.2015 г.ще се извърши цялостно асфалтиране на ул.”6-ти януари”. Валидно до: 11.08.2015
Покана за участие в заключителна пресконференция във връзка с реализацията на проект за разработване на ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 10.08.2015
Поздравление от кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов по случай празника Рамазан Байрам Валидно до: 20.07.2015

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм