Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Информация относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати до общините информационна брошура, в която се дават разяснения относно условията за кандидатстване по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Като допълнение към нея Община Асеновград публикува и списък на жилищните блокове, които отговарят на условието за 36 и повече жилища.
 
За допълнителни въпроси и запитвания:
ст. юрисконсулт Диана Желязова – 0331/20277
инж. Екатерина Ковачева – 0331/20293
 
Жилищни блокове в гр. Асеновград с 36 и повече жилища 
 
№ по
ред
блок
1
кв. Запад бл.100
2
кв. Запад бл.110
3
кв. Запад бл.101
4
кв. Запад бл.7/5
5
кв. Запад бл.8а/5
6
кв. Запад бл.6/5
7
кв. Запад бл.5/5
8
кв. Запад бл.3/5
9
кв. Запад бл.4/5
10
кв. Запад бл.107
11
кв. Запад бл.109
12
кв. Запад бл.108
13
кв. Запад бл.102
14
кв. Запад бл.103
15
кв. Запад бл.104
16
кв. Запад бл.105
17
кв. Запад бл.106
18
кв. Запад бл.Геоложки
19
кв. Запад бл.Детелина
20
кв. Запад бл.Асенова крепост
21
кв. Запад бл.ГНС
22
кв. Запад бл.Карабитна фабрика
23
кв. Запад бл.КЦМ
24
кв. Запад бл.3/8
25
кв. Запад бл.Възход
26
кв. Запад бл.Орбита
27
кв. Запад бл.6/8
28
кв. Запад бл.4/8
29
кв. Запад бл.5/8
30
бул."България" №73
31
бул."България" №65
32
бул."България" №37-35-33
33
бул."България" №31-29-27-23-21
34
бул."България" №19-17-13-11
35
ул."Шести януари" №16-18-20-22
36
ул."Шести януари" №28-30-32-34
37
ул."Шести януари" №15-13-11
38
ул."Шести януари" №7-5-3-1
39
пл."България" №2
40
ул."Марица" №2
41
ул."Клокотница" №1
42
ул."Ил.Макариополски" №1
43
ул."Атанас Свещаров" №10
44
ул."Васил Левски" №19
45
ул."Васил Левски" №21
46
ул."Васил Левски" №5
47
ул."Васил Левски" №1
48
ул."Речна" №2-4
49
ул."Речна" №34
50
ул."Речна" №36-38
51
ул."Ал. Стамболийски" №2
52
ул."Цар Иван Асен ІІ" №76
53
ул."Цар Иван Асен ІІ" №78-82
54
ул."Цар Иван Асен ІІ" №104-108
55
ул."Цар Иван Асен ІІ" №99
56
ул."Цар Иван Асен ІІ" №128-124-122
57
ул."Тутракан" №9
58
ул."Княз Борис І" №6
59
ул."Княз Борис І" №8-12
60
ул."Княз Борис І" №23
61
кв.Баделема №17
62
кв.Баделема №16
63
кв.Баделема №15
64
кв.Баделема №14
65
кв.Изток ул."Гонда вода" №5
66
кв.Изток ул."Гонда вода" №7
67
кв.Изток ул."Гонда вода" №9
68
кв.Изток ул."Гонда вода" №8
69
кв.Изток №6
70
кв.Изток №4
71
кв.Изток №1
72
кв.Изток №3
73
кв.Изток №10
74
кв.Изток ул."Гонда вода" №11
75
кв.Изток ул."Гонда вода" №12
76
кв.Изток ул."Гонда вода" №13
77
ул."Гоце Делчев" №49-53
 
 
ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА
 
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?
 • Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ-ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигнати плочи); ЕПК (едроплощен кофраж);
 • Минимален брой на апартаментите в сградата-36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение;
 • Обхват-всички 264 общини;
 
КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?
 
Стъпка 1Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост (по образец) в съответната община/район и регистър БУЛСТАТ.
 
ВАЖНО! За целите на програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците на цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.
 
Стъпка 2 Вземане на решение за обновяване на сградата (с минимум 67% собственост на идеални части от общите части на сградата). Даване на съгласие от името на всички собственици съответната община да реализира всички дейности по сградата (по образец).
 
ВАЖНО! На етап изпълнение на дейностите по сградата, следва да се осигури достъп до всички самостоятелни обекти в нея.
 
Стъпка 3Сдружението на собствениците подава заявление за кандидатстване (по образец) пред общината/района по местонахождение.
 
Стъпка 4 Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.
 
Стъпка 5При одобрение на сградата се сключва споразумение (по образец) между общината, Сдружението на собствениците, Българската банка за развитие и представител на държавата (областен управител).
 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
 
Общината отговаря за избора на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки за осъществяване на отделните дейности по сградата и за изпълнението на целия процес по обновяване на сградата на своята територия:
 • Извършване на техническо (конструктивно) обследване и изготвяне на технически паспорт;
 • Извършване на обследване за енергийна ефективност от лицензирани одитори и изготвяне на доклад с необходимите енергоспестяващи мерки по сградата;
 • Проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи;
 • Строителен и авторски надзор.
 
КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?
 
 • Дейности по конструктивно укрепване на сградата;
 • Обновяване на общите части на сградата (покрив, фасада, стълбища, клетка и др.);
 • Мерки за енергийна ефективност:
  • топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.),
  • ремонт или подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата,
  • изграждане на инсталации за ВЕИ-соларни панели,
  • ремонт на електроинсталация в общите части на сградата,
  • енергоефективни мерки в асансьорите.
 
КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?
 
 • Закупуване на нови радиатори;
 • Закупуване на нови асаньори;
 • Вътрешно обзавеждане и оборудване.
 
КОГА СТАРТИРА ПРОГРАМАТА?
 
До края на м. януари 2015 г. ще бъдат публикувани Методически указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината.

Валидно до: 31.01.2015

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

На 31.10.2016 г. изтича срока за плащане на местни данъци Валидно до: 01.11.2016
19 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 26.10.2016
Обява за промяна на маршрута на градска автобусна линия № 2 Валидно до: 23.10.2016
Покана за публична среща по проект на Община Куклен в партньорство с Община Асеновград Валидно до: 18.10.2016
Община Асеновград обявява непрекъснат процес за прием на документи за участие в социалната услуга “ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” Валидно до: 07.10.2016
БЧК стартира раздаването на хранителни продукти от 01.09.2016 г. до 30.09.2016 г. Валидно до: 30.09.2016
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2016
Покана от община Асеновград за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг Валидно до: 29.09.2016
18 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.09.2016
Община Асеновград обявява прием на документи за участие в социалната услуга "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ" Валидно до: 26.09.2016
Движението на МПС-та ще бъде затворено в част от ул. ”Цар Иван Асен II” през неделният ден от 9.00 до 13.00 часа Валидно до: 11.09.2016
В неделя градска автобусна линия №1 ще бъде с променен маршрут Валидно до: 11.09.2016
В Община Асеновград стартира изпълнението на проект „Център за ранно детско развитие - Асеновград” Валидно до: 10.09.2016
ЧЕСТВАМЕ 131 ГОДИНИ ОТ СЪЕДИНЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Валидно до: 07.09.2016
17 -ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 31.08.2016
Обучават безработни младежи за парамедици в Пловдив по проект "Нови възможности за младите хора" Валидно до: 31.08.2016
Най-големият и атрактивен ултрамаратон в България – „Персенк ултра” стартира на 19 август, петък от 18:00 часа Валидно до: 24.08.2016
16-ТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД Валидно до: 15.08.2016
Общинска служба по земеделие Асеновград обявява,че са изготвени предварителни регистри на имотите за долупосочените землища Валидно до: 15.08.2016
ПЕРИОДИЧНО СПИРАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА МПС ПО ПЪТЯ АСЕНОВГРАД - СМОЛЯН ПОРАДИ СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ Валидно до: 26.07.2016

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм