Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Покана за участие в обществено обсъждане

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ЯСЛИ, ЧИТАЛИЩА
И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ,
ГРАЖДАНИТЕ, ФИРМИТЕ,
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
 
Покана за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие за периода 2014г.-2020г. и концепция за пространствено развитие на Община Асеновград
 
Уважаеми дами и господа,
 
На 29 май 2014 г. (четвъртък ) от 10.00 часа, в зала № 601 ет.6  на Община Асеновград пл. Акад. Николай Хайтов № 9, ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвяне на Общински план за развитие на Община Асеновград за периода 2014г.-2020г. и концепция за пространствено развитие по проект „Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период”,Договор № 13-13-51/01.11.2013 г. по приоритетна ос I „ Добро управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ ОП „Административен капацитет“, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
 
Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионално развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие /ЗРР/. Те се изготвят за период на действие от 7 години / който съвпада с програмния период на европейския съюз/. Общинския план за развитие се обсъжда и приема от Общински съвет по предложение на Кмета на Общината.
По време на обсъждането ще бъде представен изготвения проект на Общински план за развитие на Община Асеновград за периода 2014г.-2020г. и Концепцията за пространствено развитие на Община Асеновград със следния дневен ред:
 
 

10:00 – 10:10
Регистрация на участниците
10:10 – 10:20
Откриване и представяне на целите на общественото обсъждане. Обща информация за проекта – дейности, очаквани резултати, срокове за изпълнение
10:20 – 11:00
ЧАСТ 1: Представяне на стратегическата рамка и програмата за реализация на Общински план за развитие на община Асеновград 2014-2020
11:00 – 11:15
Кафе-пауза
11:15 – 11:45
ЧАСТ 2: Представяне на Концепция за пространствено развитие на община Асеновград
11:45 – 12:00
Дискусия
Обобщаване на резултатите и закриване

 
Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорство с широк кръг заинтересовани лица – организации, институции, икономически и социални партньори както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Общината.
 
В тази връзка Община Асеновград отправя настоящата покана за предстоящото обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД /п/
/д-р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ/
 
 
Изготвил: Мария Троянова – ръководител проект /п/
 
Съгласувал: Георги Ангелов – н-к отдел „ПИП, РПП“ /п/

Валидно до: 29.05.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ученически игри по волейбол 2014/2015 Валидно до: 27.11.2014
Програма за Деня на християнското семейство 21 ноемрви Валидно до: 24.11.2014
Ученически игри по футбол и баскетбол 2014/2015 Валидно до: 20.11.2014
53 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.11.2014
Покана за участие в обществено обсъждане за ИПГВР - град Асеновград Валидно до: 14.11.2014
Във връзка с изплащане на възнагражденията на СИК за участие в изборите, Община Асеновград съобщава Валидно до: 13.11.2014
Изтича срока за плащане на II вноска на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък МПС Валидно до: 11.11.2014
Община Асеновград уведомява гражданите, че плащането на месечна такса за лека гаражна клетка е до 05 число на текущия месец Валидно до: 11.11.2014
Две седмици честваме празника на будителите Валидно до: 10.11.2014
52 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 29.10.2014
Покана за участие във фокус групи, ИПГВР-гр.Асеновград Валидно до: 14.10.2014
Публично обсъждане на културния календар на община Асеновград за 2015г. Валидно до: 09.10.2014
Със заповед на кмета се забранява продажбата на алкохол Валидно до: 06.10.2014
Общинска администрация Асеновград провежда кратко социологическо проучване по проект "Разработване на ИПГВР", финансиран по ОПРР Валидно до: 03.10.2014
Предложения на Обединен детски комплекс „Васил Левски” за извънкласни занимания през учебната 2014/2015 г. Валидно до: 30.09.2014
Финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала Валидно до: 30.09.2014
Есенни празници на изкуствата-Асеновград 2014 година Валидно до: 26.09.2014
Поздравителен адрес на кмета на Община Асеновград д-р Емил Караиванов по повод 15 септември Валидно до: 17.09.2014
51 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.09.2014
Изявление на кмета д-р Караиванов по въпроса със сметосъбирането Валидно до: 31.08.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм