Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


Покана за участие в обществено обсъждане

ДО
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ,
КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И
КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
ДИРЕКТОРИТЕ НА
УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ
ЯСЛИ, ЧИТАЛИЩА
И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ,
ГРАЖДАНИТЕ, ФИРМИТЕ,
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
И ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
 
 
Покана за участие в обществено обсъждане във връзка с изготвянето на Общински план за развитие за периода 2014г.-2020г. и концепция за пространствено развитие на Община Асеновград
 
Уважаеми дами и господа,
 
На 29 май 2014 г. (четвъртък ) от 10.00 часа, в зала № 601 ет.6  на Община Асеновград пл. Акад. Николай Хайтов № 9, ще се проведе обществено обсъждане във връзка с изготвяне на Общински план за развитие на Община Асеновград за периода 2014г.-2020г. и концепция за пространствено развитие по проект „Добро управление за успешно прилагане на политики в следващия програмен период”,Договор № 13-13-51/01.11.2013 г. по приоритетна ос I „ Добро управление“, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики“ ОП „Административен капацитет“, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
 
Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионално развитие, регламентирани със Закона за регионалното развитие /ЗРР/. Те се изготвят за период на действие от 7 години / който съвпада с програмния период на европейския съюз/. Общинския план за развитие се обсъжда и приема от Общински съвет по предложение на Кмета на Общината.
По време на обсъждането ще бъде представен изготвения проект на Общински план за развитие на Община Асеновград за периода 2014г.-2020г. и Концепцията за пространствено развитие на Община Асеновград със следния дневен ред:
 
 

10:00 – 10:10
Регистрация на участниците
10:10 – 10:20
Откриване и представяне на целите на общественото обсъждане. Обща информация за проекта – дейности, очаквани резултати, срокове за изпълнение
10:20 – 11:00
ЧАСТ 1: Представяне на стратегическата рамка и програмата за реализация на Общински план за развитие на община Асеновград 2014-2020
11:00 – 11:15
Кафе-пауза
11:15 – 11:45
ЧАСТ 2: Представяне на Концепция за пространствено развитие на община Асеновград
11:45 – 12:00
Дискусия
Обобщаване на резултатите и закриване

 
Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорство с широк кръг заинтересовани лица – организации, институции, икономически и социални партньори както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Общината.
 
В тази връзка Община Асеновград отправя настоящата покана за предстоящото обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.
 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД /п/
/д-р ЕМИЛ КАРАИВАНОВ/
 
 
Изготвил: Мария Троянова – ръководител проект /п/
 
Съгласувал: Георги Ангелов – н-к отдел „ПИП, РПП“ /п/

Валидно до: 29.05.2014

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

56 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 19.02.2015
Проект "Създаване на лудотека" Валидно до: 19.02.2015
ПРАЗНИЦИ НА ВИНОТО-АСЕНОВГРАД 2015 Г. Валидно до: 01.02.2015
Програма на научния форум „Вино и културен туризъм” Валидно до: 31.01.2015
Конкурс за „Най-вкусните станимашки сармички!” Валидно до: 31.01.2015
Информация относно Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Валидно до: 31.01.2015
55 -то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.01.2015
Публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2014 г. и проект за бюджет за 2015 г. Валидно до: 26.01.2015
Двудневна кръводарителска кампания в Асеновград Валидно до: 24.01.2015
Покана за обществено обсъждане по проект: „Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти за програмен период 2014-2020 Валидно до: 23.01.2015
Доклад за резултати от последваща оценка на ОПР на Община Асеновград за периода 2007-2013 Валидно до: 20.01.2015
Община Асеновград обявява конкурс за Най-добро домашно вино, реколта 2014 Валидно до: 19.01.2015
Отбелязваме освобождението на Асеновград Валидно до: 18.01.2015
Новогодишно обръщение на кмета на община Асеновград д-р Емил Караиванов Валидно до: 05.01.2015
Община Асеновград обявява втори Национален поетичен конкурс за любовна лирика „Наздравица за любовта” Валидно до: 05.01.2015
Коледно-новогодишна програма на Община Асеновград Валидно до: 01.01.2015
Община Асеновград, уведомява гражданите и предприятията за сроковета за подаване на декларации по чл.17 ал.1 от НОАМИЦУи чл.7 Валидно до: 31.12.2014
54 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД - ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 17.12.2014
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАД ОТКРИВА ПРОЦЕДУРА ПО НАБИРАНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ. Валидно до: 10.12.2014
Анкетно проучване във връзка с извършване на Последваща оценка на изпълнението на ОПР на община Асеновград 2007-2013 г. Валидно до: 28.11.2014

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм