Начало   Обяви, търгове, конкурси   Профил на купувача   За контакти   Вашите въпроси


29 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД НА 29-то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД,
10.04.2013 Г. (СРЯДА) ОТ 09.00 ЧАСА В ЗАЛА 601
 
Проектът за дневен ред е съставен съгласно чл.15, ал.2 и чл.45, ал.4 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Асеновград и е изготвен по предложение на Председателите на постоянни комисии и ръководителите на политическите представителни групи
 
 І. Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните – Асеновград за 2012 г. с вх.№ И-20/11.02.2013 г. (ПК ЗСД и ОК)
ІІ. Постоянна комисия по Общинска собственост:
1. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-176/18.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Ведием-Емил Стефанов” наемател на Терен № 56, находящ се на Общински пазар Асеновград.
2. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-193/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Апонел – 94 – Апостол Караджов” наемател на Терен № 78, находящ се на Общински пазар Асеновград.
3. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-194/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Апонел – 94 – Апостол Караджов” наемател на Терен № 77, находящ се на Общински пазар Асеновград.
4. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-195/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Камен Ковачев - Кати” наемател на Терен № 109, находящ се на Общински пазар Асеновград.
5. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-196/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Камен Ковачев - Кати” наемател на Терен № 108, находящ се на Общински пазар Асеновград.
6. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-197/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Юксел Рамадан Кадир” наемател на Терен № 96, находящ се на Общински пазар Асеновград.
7. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-198/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Късмет – Назла Дългъчева” наемател на Терен № 92, находящ се на Общински пазар Асеновград.
8. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-199/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Арнейт – 2000 – Гюлшен Аджар” наемател на Терен № 98, находящ се на Общински пазар Асеновград.
9. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-200/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Мурад и Джим – Мурад Али” наемател на Терен № 79, находящ се на Общински пазар Асеновград.
10. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-201/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Мурад и Джим – Мурад Али” наемател на Терен № 80, находящ се на Общински пазар Асеновград.
11. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-202/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Петър Илиев – 67” наемател на Терен № 70, находящ се на Общински пазар Асеновград.
12. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-203/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Петър Илиев – 67” наемател на Терен № 71, находящ се на Общински пазар Асеновград.
13. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-204/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Юксел Рамадан Кадир” наемател на Терен № 95, находящ се на Общински пазар Асеновград.
14. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-205/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Баджо – Сезгин Баджаклиев” наемател на Терен № 76, находящ се на Общински пазар Асеновград.
15. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-206/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Христо Иванов – Ред Грийн” наемател на Терен № 100, находящ се на Общински пазар Асеновград.
16. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-207/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Христо Иванов – Ред Грийн” наемател на Терен № 99, находящ се на Общински пазар Асеновград.
17. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-208/28.03.2013 г., относно молба от Красимир Захариев Стефанов наемател на Терен № 94, находящ се на Общински пазар Асеновград.
18. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-209/28.03.2013 г., относно молба от Красимир Захариев Стефанов наемател на Терен № 93, находящ се на Общински пазар Асеновград.
19. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-210/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Сузан – Джафер Фотенлиев” наемател на Терен № 89, находящ се на Общински пазар Асеновград.
20. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-211/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Мурад и Джим – Мурад Али” наемател на Терен № 85, находящ се на Общински пазар Асеновград.
21. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-212/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Мурад и Джим – Мурад Али” наемател на Терен № 86, находящ се на Общински пазар Асеновград.
22. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-213/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Айгюн Халил - 69” наемател на Терен № 104, находящ се на Общински пазар Асеновград.
23. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-214/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Айгюн Халил - 69” наемател на Терен № 103, находящ се на Общински пазар Асеновград.
24. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-215/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Арнейт – 2000 – Гюлшен Аджар” наемател на Терен № 97, находящ се на Общински пазар Асеновград.
25. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-216/28.03.2013 г., относно молба от ЕТ “Сузан – Джафер Фотенлиев” наемател на Терен № 88, находящ се на Общински пазар Асеновград.
26. Докладна записка от Мюмюн Алиджик-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-217/28.03.2013 г., относно отдаване под наем на обект – публична общинска собственост, находящ се на Общински пазар - Асеновград.
27. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-188/26.03.2013 г., относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение “Съюз на слепите в България” върху недвижим имот – частна общинска собственост: помещения /стаи № 105 и 106/, находящи се на първи етаж в сградата на ул.”Цар Иван Асен ІІ” № 38, гр.Асеновград.
28. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-220/28.03.2013 г., относно даване съгласие за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с КИ 99087.37.91 по КК на кв.Горни Воден, гр.Асеновград.
29. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-221/28.03.2013 г., относно разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост с КИ 80437.13.106 по КК на с.Червен.
30. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-222/28.03.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Червен.
31. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-223/28.03.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Боянци.
32. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-224/28.03.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на с.Долнослав.
33. Предложение от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-225/28.03.2013 г., относно разпореждане със земеделска земя – частна общинска собственост в землището на гр.Асеновград.
 
ІІІ. Постоянна комисия по Устройство и развитие на територията на общината:
34. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-137/12.03.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Дечо Диянов Дичев.
35. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-138/12.03.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Пламен Димитров Джулев.
36. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-139/12.03.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Айлин Халибрям Тефик и Реджеб Мюмюнали Акиф.
37. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-140/12.03.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от Камен Николов Шарков.
38. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-187/26.03.2013 г., относно прилагане разпоредбите на чл.29, ал.1 и 3 от Закона за опазване на земеделските земи във връзка със заявление от “ПОЛИГРУП”, с управител Ангел Илиев Петров.
39. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-142/13.03.2013 г., относно даване на съгласие за изготвяне на ПУП /ПП/ - парцеларен план за осигуряване на транспортна връзка между улица “Ивайло” в с.Боянци и полски път с КИ № 06029.105.5 по кадастралната карта на с.Боянци.
40. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-191/27.03.2013 г., относно одобряване на ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване за промяна предназначението на ПИ с КИ 49309.18.56 по кадастралната карта на с.Мулдава за “Жилищно строителство”.
41. Докладна записка от Манол Генов-Зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-192/27.03.2013 г., относно изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за част от кв.22 по регулационния план на кв.Горни Воден, гр.Асеновград.
42. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-190/27.03.2013 г., относно разрешаване изготвянето на проект за ПУП /ПРЗ/ за промяна предназначението на земеделска земя в кв.Долни Воден.
43. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-219/28.03.2013 г., относно одобряване на проект за ПУП /ПРЗ/ - план за регулация и застрояване на ПИ с КИ № 72789.503.80, КИ № 72789.503.430 и КИ № 72789.503.435 по кадастралната карта на с.Тополово.
ІV. Постоянна комисия Правна:
44. Предложение от Председателя на Общински съвет – Асеновград вх.№ С-11/28.03.2013 г., относно молба от Гюрай Гюнал Юзтюрк за опрощаване на задължения.
ІV. Постоянна комисия по Образование и култура:
45. Докладна записка от кмета на общината вх.№ ДЗ-128/12.03.2013 г., относно предложение за проект на Програма за развитие на културните дейности в Община Асеновград за периода 2014-2020 г.
46. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-153/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Светла Георгиева Москова за издаване на книгата “Да живееш със скулптор”. (ПК по БФ)
47. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-155/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Родолюбие-1873г.” гр.Асеновград. (ПК по БФ)
48. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-157/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Спортен клуб по модерен балет, танци и аеробика “Косара”. (ПК по БФ)
49. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-158/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на НЧ “Христо Ботев-1928 г.”, Новаково. (ПК по БФ)
50. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-161/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Клуб по балкански танци “Асеница”. (ПК по БФ)
51. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-162/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на Сдружение “Танцов състав – Станимака”. (ПК по БФ)
52. Докладна записка от Мария Вълканова-зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-164/13.03.2013 г., относно финансово подпомагане в областта на културата – проект на МКПД “Димо Хаджидимов” гр.Асеновград. (ПК по БФ)
VІІ. Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности:
53. Предложение от кмета на общината вх.№ ДЗ-129/12.03.2013 г., относно приемане на Програма за управление на социалните дейности в община Асеновград за периода 2014-2020 г.
54. Докладна записка от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-185/26.03.2013 г., относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2013 г. – “За по-добро бъдеще на децата от Асеновград”.
55. Докладна записка от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-178/26.03.2013 г., относно отпускане на финансови средства на абитуриенти – сираци и полусираци от випуск 2012/2013 г. (ПК по БФ)
56. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-111/12.03.2013 г., относно отпускане на финансови средства на столетника Димитър Асенов Чакъров. (ПК по БФ)
57. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-184/26.03.2013 г., относно отпускане на финансови средства на столетницата Петра Василева Стоянова. (ПК по БФ)
58. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-186/26.03.2013 г., относно отпускане на финансови средства на Съюза на ветераните от войната – Асеновград. (ПК по БФ)
59. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-183/26.03.2013 г., относно отпускане на финансови средства за провеждане на Събор – преглед на спортната и художествената самодейност на хората със зрителни и зрително-слухови увреждания. (ПК по БФ)
60. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-113/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Сение Шабан Асанова. (ПК по БФ)
61. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-114/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Анка Георгиева Георгиева. (ПК по БФ)
62. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-115/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Димитрина Райчева Мотушева. (ПК по БФ)
63. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-116/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Христо Иванов Златанов. (ПК по БФ)
64. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-117/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Фикирназ Ибрахимова Ибрям за детето й Ахмед Рафет Ибрям. (ПК по БФ)
65. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-119/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Христина Величкова Буцева – Лещева. (ПК по БФ)
66. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-120/12.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Таня Николова Атанасова. (ПК по БФ)
67. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-179/26.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Любен Ясенов Асенов. (ПК по БФ)
68. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-180/26.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Ферида Рамадан Чавуш. (ПК по БФ)
69. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-182/26.03.2013 г., относно отпускане на еднократна социална помощ на Тодорка Илиева Терзиева. (ПК по БФ)
70. Предложение от инж.М.Вълканова – зам.-кмет на общината вх.№ ДЗ-104/12.03.2013 г., относно молба от Яни Димитров Димитров за удължаване срока на договора за наем на общинско жилище.
 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД:/п/
                                                                                                /д-р Светозар Шуманов/
 

  

Г Р А Ф И К
НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АСЕНОВГРАДЗА 
ПЕРИОДА 01.04-04.04.2013г.

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
01.04.2013 Г. (понеделник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА
02.04.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
УСТРОЙСТВО И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА
02.04.2013 Г. (вторник)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ПРАВНА
03.04.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 603
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
03.04.2013 Г. (сряда)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
04.04.2013 Г. (четвъртък)
от 16.00 ч. ет.6, стая 602


Валидно до: 10.04.2013

Всички обяви в актуално

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

КОЛЕДНО–НОВОГОДИШНА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Валидно до: 31.12.2013
38 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 18.12.2013
Публично обсъждане на материали за проекта на бюджета за 2014г. и разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2014г. Валидно до: 29.11.2013
37 - мо РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 27.11.2013
Асеновград празнува две седмици Деня на народните будители. Валидно до: 01.11.2013
36 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 30.10.2013
Честит Димитровден, скъпи съграждани! Валидно до: 26.10.2013
Търсят се специалисти по проекта „Работилница за родители” Валидно до: 04.10.2013
Конкурс за журналисти „Наградата на общините” Валидно до: 04.10.2013
35 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 25.09.2013
Програма на община Асеновград по случай 22 септември-Ден на българската независимост Валидно до: 19.09.2013
Продължават ремонтните дейности в три детски заведения Валидно до: 16.09.2013
Продължават ремонтните дейности в три детски заведения Валидно до: 02.09.2013
График за работата на общинските детски градини обхванати от Проекта за енергийна ефективност през летния период Валидно до: 31.08.2013
От 01.08.2013 г. Община Асеновград въвежда временно лятно работно време Валидно до: 30.08.2013
34 - то РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АСЕНОВГРАД- ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД И ГРАФИК КОМИСИИ Валидно до: 28.08.2013
Обява за вакантни длъжности за военнослужещи Валидно до: 21.08.2013
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Пловдив Валидно до: 18.08.2013
110 г. от Илинденско-Преображенското въстание Валидно до: 01.08.2013
Честваме 176 г. от рождението на Васил Левски Валидно до: 18.07.2013

Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Официален сайт на Община Асеновград – пресцентър; обяви, търгове и конкурси; административни услуги; общински дейности – социални, младежки и спортни дейности, здравно обслужване, култура, образование, екология, туризъм; витруална приемна; форум...
Карта на сайта   |   Уеб дизайн ФракТайм